Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А     Център за контрол и оценка ...
Прочети внимателно всеки въпрос и отговор , като оградиш с кръгче само правилния отговор!5. На кой ред всички думи са сино...
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А     Център за контрол и оценка н...
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А    Център за контрол и оценка на...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2012 bel vo-4kl

2,345 views

Published on

 • Be the first to comment

2012 bel vo-4kl

 1. 1. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 9 май 2012 г.Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________Като използваш текста от диктовката, отговори на въпросите от 1 до 4.1. Какъв според теб е глиганът?A) глупавБ) предвидливВ) нападателен2. Защо го определи така?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Кога глиганът остри зъбите си? A) когато изпита глад Б) щом като го нападнат В) преди да възникне опасност 4. За какво служат зъбите на глигана? ________________________________________________________________________________
 2. 2. Прочети внимателно всеки въпрос и отговор , като оградиш с кръгче само правилния отговор!5. На кой ред всички думи са синоними? 11. В кое изречение подчертаната дума еA) прекрасен, хубав, красив подлог?Б) скромен, стеснен, срамежлив A) Времето се отмерва с часовник.В) нужен, необходим, употребен Б) Чухме звън на часовник. В) Някъде звъни часовник.6. В кое от изреченията подчертанатадума е употребена в пряко значение? 12. Кратка поучителна история, в коятоA) Чу много горчиви думи. чрез образите на животни се осмиватБ) Зарони горчиви сълзи. човешки недостатъци, е:В) Пиеше горчиви хапчета. A) стихотворение Б) басня7. Какви са подчертаните думи? В) разказТебе лъжа - мене истина.A) синоними 13. Какво художествено средство еБ) антоними подчертаната дума?В) сродни думи Бяла спретната къщурка, две липи отпред.8. На кой ред всички думи са сродни? Тука майчина милувка сетих най-напред.A) лош, лишен, лешник Ран БосилекБ) простуда, студ, студентВ) риболов, рибарски, риба A) епитет Б) сравнение9. На кой ред всички думи са написани В) олицетворениевярно? 14. Ран Босилек е автор на:A) стенна, временна, особеннаБ) скъпоценна, писмена, неизменна A) „Родна реч” и „Родна стряха”В) огнена, обикновенна, изкуствена Б) „Обичам те, родино” и „Татковина” В) „Де е България” и „Песента на синчеца”10. В кое изречение има пунктуационнагрешка? 15. Кое е вярно?A) Ще дойдеш ли на рождения ми ден. A) Иван Вазов е написал „Аз съм българче”.Б) Ще дойдеш на рождения ми ден, нали? Б) Eлин Пелин е написал „Мечо Пух”.В) Ще дойдеш на рождения ми ден, моля те! В) Леда Милева е написала „Ян Бибиян”.
 3. 3. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование 9 май 2012 г. ТЕКСТ ЗА ДИКТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА IV КЛАС Един глиган застанал до един дъб и започнал да трие зъбите си в коратаму, за да ги направи по-остри. Лисицата го видяла и го запитала защо сиостри зъбите, щом наоколо няма ловци и не го дебне опасност. Глиганътотговорил: „За да съм готов, ако ме изненада някоя опасност. Тогава вместода остря зъби, ще се браня с тях”.
 4. 4. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 9 май 2012 г. КЛЮЧ Задача номер Верен отговор 1 Б 2 Приемлив отговор: Глиганът е предвидлив, защото остри зъбите си, когато не е в опасност. 3 В 4 Приемлив отговор: за да се отбранява с тях. 5 А 6 В 7 Б 8 В 9 Б 10 А 11 В 12 Б 13 А 14 А 15 А

×