Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест

 • Be the first to comment

5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест

 1. 1. Видин Лом Козлодуй Дунав о-в Белене Русе Тутракан Силистра
 2. 2. На север голямата европейска река Дунав е границата ни с Румъния.
 3. 3. Извира от планината Шварцвалд в Германия. Минава през 10 европейски държави държави и се влива се в Черно море. Тя е водният път, по който страната ни търгува с много страни в Европа. Германия Австрия Словакия Унгария Хърватия Сърбия Румъния България Украйна Молдова
 4. 4. Дунавската равнина е най- северната природна област в България, разположена на юг от река Дунав. план
 5. 5. На север от нея е р. Дунав, а на юг – северните склонове на Старопланинската област. На изток граничи с Черно море, а на запад достига устието на р.Тимок. план
 6. 6. план
 7. 7. Южните и източните ѝ части са хълмисти. Дунавската равнина не е равна навсякъде. Тя ту се понижава, ту се повишава. На север е ниска и равна.
 8. 8. Изпъстрена е с крайречни низини, хълмове и плата.
 9. 9. В недрата на равнината се крият подземни богатства. Открийте ги с помощта на картата.
 10. 10.  нефт  природен газ  каменна сол  черни въглища  лигнитни въглища  огнеупорни глини  гипс  варовици  кварцови пясъци
 11. 11. Зимата в Дунавската равнина е най-студена. Веят студени северни ветрове и падат дълбоки снегове. Там виелиците са чести и навяват високи преспи от сняг.
 12. 12. През лятото настъпват големи горещини.
 13. 13. Равнината се прекосява от много реки, притоци на р. Дунав, извиращи от Стара планина.
 14. 14. В Западната Дунавска равнина са насочени долините на по-големите реки Лом, Цибрица, Огоста, Искър, Вит, и др.). р. Огоста р. Вит р. Лом р. Цибрица р. Тученица
 15. 15. Тук протича и най-дългата българска река Искър.
 16. 16. Средната част на Дунавската равнина е дълбоко прорязана от долините на реките Вит, Осъм, Янтра и Росица и техните притоци. р. Осъм р. Росица р. Янтра В Източната част протича Провадийска река.
 17. 17. Забележително е и крайречното езеро „Сребърна“, разположено край р. Дунав, недалеч от гр. Силистра.
 18. 18. То е превърнато в резерват за редки птици.
 19. 19. Тук могат да се видят пеликани, водни лилии и др. редки птици и растения. Край реката и по нейните острови са създадени специални зони и резервати за защитата им.
 20. 20. Почвите в Дунавската равнина са много плодородни.
 21. 21. Върху тях виреят и дават големи добиви различни селскостопански култури.
 22. 22. В Дунавската равнина се отглеждат ценни култури като: пшеница царевица захарно цвекло кайсии фасул рапица и др. слънчоглед зеленчуци лозя
 23. 23. В източната част на равнината се намира Добруджа - „житницата на България“.
 24. 24. В Добруджа се отглеждат: жито слънчоглед царевица захарно цвекло и други
 25. 25. засяване Трудовата дейност на хората е свързана с откритите в равнината полезни изкопаеми и наличието на добре развито отглеждане на селскостопански култури и животни. Жътва в Добруджа лозя слънчоглед царевица план
 26. 26. Електроенергия се произвежда в най-голямата АЕЦ край град Козлодуй. Електроенергия се произвежда и в ТЕЦ край големите градове – Русе, Плевен, Видин, Шумен.
 27. 27. Тук са построени предприятия за производство на консерви, брашно, сирене, масло и олио, фуражи за животните и др. Предприятия, произвеждащи различни нужни на човека машини, прибори, инструменти са изградени във Видин, Плевен, Русе, Шумен, Добрич и др.
 28. 28. Завод за изкуствени влакна – гр. Свищов Фабрика за килими – гр. Чипровци Завод за машини за селското стопанство – гр. Русе
 29. 29. Река Дунав е плавателна. По нея е развит водния транспорт.
 30. 30. По нея плават кораби, които превозват пътници и товари.
 31. 31. Равнината се пресича от множество железопътни линии и шосета.
 32. 32. Развива се успешно и туризмът.
 33. 33. Плодородната равнина е заселена още от древността. Тук са намерени останки от много градове и крепости. Дунавската равнина е гъсто населена. Многобройни са селата, а най-големите градове имат дълга и славна история. план
 34. 34. Край дунавското крайбрежие са разположени някои от големите ни речни пристанища – Видин, Русе и Силистра. Навътре в равнината е град Плевен, а главният град на Добруджа е Добрич.
 35. 35. Видин Градът е разположен на запад на брега на р. Дунав край старата крепост „Баба Вида“.
 36. 36. В близост до града има пристанище за фериботи, с които се пренасят коли и вагони на румънския бряг. По-късно е открит и Дунав мост 2, който ни свързва със Средна и Северна Европа.
 37. 37. Плевен Плевен е най-големият и добре устроен град навътре в равнината.
 38. 38. Плевен е голям търговски и индустриален център. От всички страни е обграден с добре отглеждани лозя и е известен с винарските си изби. Край града е разположен красивия парк „Кайлъка“.
 39. 39. Русе Русе е най-големият ни дунавски град.
 40. 40. Неговото пристанище е оживено, а край града се намира първият мост над реката.
 41. 41. В Русе има предприятия за селскостопански машини, речни кораби, платове и други. В града е изграден Пантеон на българските герои.
 42. 42. Силистра Силистра е най-североизточния наш град с дълга история. Той е важно пристанище и център на производство на машини, мебели, месни продукти и др.
 43. 43. Други по-големи по брой на населението и стопанско значение градове в Дунавската равнина са Шумен, Добрич, Разград и Търговище. Шумен Търговище
 44. 44. Шумен Добрич
 45. 45. Разград Търговище
 46. 46. 1. Попълни: Река Дунав е границата ни с __________. Румъния Тя извира от ___________________________________, планината Шварцвалд в Германия прекосява _________________________ половината континент и се влива в ____________ Черно море. Дунавската равнина е разположена на юг от __________ р. Дунав и на север от ____________________________. Старопланинската област Южните и източните части на равнината са ___________ хълмисти, а на север тя е _________________. по-ниска и равна
 47. 47. 2. Огради верния отговор. На север Дунавската равнина граничи с: река Марица река Дунав Стара планина Кое от посочените селища НЕ Е разположено в Дунавската равнина? Русе Плевен Сливен Край кой от посочените градове е разположено езерото „Сребърна“? Силистра Лом Русе
 48. 48. Вторият мост над река Дунав се изгради край: Оряхово Видин Свищов Градовете Видин и Русе са пристанища на: река Дунав Черно море река Искър Първата атомна електроцентрала се намира край: Свищов Силистра Козлодуй Белене
 49. 49. Първият мост на река Дунав е изграден до град: Видин Оряхово Русе Силистра Най- големият град навътре в равнината е: Русе Плевен Шумен Добрич В равнината се отглеждат: царевица, слънчоглед, лавандула лозя, пшеница, тютюн царевица, слънчоглед, пшеница
 50. 50. 3. Открий и подчертай грешките в текста за Дунавската равнина. В Дунавската равнина са разкрити подземни богатства, като въглища, медни руди, нефт и газ. Лятото в равнината е хладно, а през зимата веят студени ветрове. През нея протичат реките Марица, Искър, Огоста, Янтра, Струма. Почвите на равнината са плодородни и тук виреят пшеница, ориз, зеленчуци, памук, кайсии и др.
 51. 51. 4. Кое от посочените твърдения за кой град се отнася?  До града има ферибот за пренасяне на коли и вагони през р. Дунав.  Най-североизточният град на България.  В града е изграден Пантеон на българските герои.  Край града е разположен паркът „Кайлъка“.  В града е разположена старата крепост „Баба Вида“. Видин Русе Плевен Силистра
 52. 52. План на урока: 1. Географско положение 2. Природа - повърхнина - подземни богатства - времето през сезоните - води - почви 3. Трудова дейност на хората 4. Селища
 53. 53. Речник: РАВНИНА – заравнено обширно място ПРИТОК – ручей или река, вливаща се в по-голяма река, езеро, язовир и др. ДОБИВ на СЕЛСКОСТОПАНСКА КУЛТУРА – количество от селскостопанска култура, произведена на дадена площ за определено време ХЪЛМ – заоблена, изпъкнала форма на повърхнината с малка височина и полегати склонове

×