начален учител урок по български език урок по математика четвърти клас правопис на думите трети клас втори клас части на речта Първи клас математика правопис на глаголите и членуване на съществителни геометрия текстови задачи как се решават текстови зад математически диктовки умножение и деление събиране и изваждане лъч ъгъл видове ъгли числителни имена видове числителни имена бройни числителни редни числителни подлог съществително име части на изречението пълен или кратък член наречие прилагателно име правопис на съгласни правопис на гласните йо и ьо й правопис двойно тт съществителни имена днойно нн правопис на прилагателните видове изречения по състав видове изречения букви и звукове обиколка на триъгълник обиколка на правоъгълник обиколка на квадрат намиране на обиколка лице на правоъгълник лице на квадрат Деление видове триъгълници
See more