Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 11

524 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2 11

  1. 1. 1 2011/2012, 1 Училище “Петко Рачов Славейков” навърши 27 години от своето създаване. Послучай патронния празник и този път имаше изяви от малки и големи. СЛАВЕЙКОВЦИ са талантливи още отмалки... ОЩЕ ИЗЯВИ ,,, На празничен концерт, посветен на Патрон- ния празник на училището и Денят на толе- ,,,и добри художници рантността, в Актовата зала ученици от 3в сме,,, клак с ръководител госпожа Мария Заго- Изложбата бе органи- рова показаха своите танцови умения и зирана послучай праз- събраха овациите на всички присъстващи.. ника на нашето училище от рисунки на ученици от 1 до 4 клас. Тази красота радва не само децата, но и родители, учи- тели и гости на учили- щето. По традиция на12.XII. бе открита ГО-ЛЯМАТА И КРАСИВАновогодишна елха вучилището ни. Смного радост и вълне- Наближава най- светлият и желан празник зание всички присъству- всички - Рождество Христово.ващи ученици,учители и родителипосрещнаха желания Демет и Рамадан от Както виждате тойи очакван гост - Дядо 3в клас написаха чете вече тези, коитоКоледа.С фойервер- своите писма до бело- е получил. Ще про-кии късметлийски бон- брадия старец от Лап- чете и вашето, ако стебони от добрия ландия - Дядо Коледа. го написали!!:)старец всички се за- А вие? Побързайте да ...и подаръци ще имарадваха на светва- го направите! за всички от сърце...нето й. Ученици от IV Второкласницитеб,в, д клас, с ръково- Александър, Милен идител госпожа Мария Георги рецитирахаЗагорова поздравиха стихчета, посветениприсъствуващите с на дълго чакания отпесните “Зимна ра- всички празник - Ко-дост” и “ Сурвакари”. леда.
  2. 2. 2 Брой 2, 2011, Традиции и обичаи В ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДА полунощ, в наве-Имало едно време черието на този Отново сме в навечерието на Коледа, времето,момче, на име Ни- светъл празник което ни изпълва с надежда, че чудесата са възможни и се случват!колай, което било (Коледа) и затоваот богато семей- децата го нарекли На Бъдни вечерство, но рано оста- Дядо Коледа. Той най- възрастният Трапезата се прека-нал сирак. обаче не можел да мъж в семейството дява с тамян, за даОтраснал в манас- се справя сам с из- целува питката преди бягат лошите неща итир. По- късно ста- работването на да я разчупи. Хлябът болестите от къщата. подаръци за де- е най-силен на зе- Чете се и молитва. Нанал свещеник. Той мята, защото най- на- софрата се слагамного обичал де- цата по цял свят и пред житото лежи в икона на Богородицацата и решил да ги затова повикал пръстта, после го и най- напред предзарадва с нещо. И джуджетата да му режат със сърп, мелят нея се слага от пит-точно в навече- помагат. Така, с го във воденица, ката и ястията , коиторието на Рож- тяхна помощ, успя- месят го с вода, на не се раздигат след вал да зарадват огън го пекат, а той вечерята и стоят цяладество Христово трае. Затова е най- нощ. След това всекитой нарамил един всяко дете, та чак силен от всичко. Без получава парче отчувал с издялкани до днес! хляб няма живот. питката, като пръв еот него детски иг- Хлябът се пипа с най- възрастният, арачки и тръгнал с На Бъдни вечер чисти ръце и пред накрая – най-малкият.дървената си важна роля играят него лоши думи не се Бъдникът, трапезата, изричат. Да се хвърля Един от най- хубавитешейна, теглена от обредните хлябове. хляб е грехота. А па- обичаи на Бъдниеленчето му Фьо- Бъдникът е специално ричката в питката е за вечер и Коледа е ко-дор към най-близ- избрано тригодишно късмет.На трапезата ледуването. Коледарикото село. Той право дърво. В гората се слагат 7, 9 или 12 са само момчета. Теоставял по една го отсичал момък, ястия. Това е така, за- ходят от къща наиграчка пред всяка носел го вкъщи и го щото дните от седми- къщо и пеят песни за палели в огъня. Спо- цата са 7, майката здраве и берекет.къща, за да за- ред народното пове- носи чедото си 9 ме-радва всички рие Бъдникът сеца, преди да седеца.От тази нощ поддържа през цялата роди, а 12 са месе-нататък белобра- година огъня в огни- ците в годината.дият старец разда- щето. Мили деца, започват Коледните и Новогодиш-вал подаръци на Сурва, сурва година, ните празници, а с тях - и ваканцията. Чакатевсяко дете точно в червена ябълка в гра- ги с нетърпение. Нека са снежни, весели, из- дина пълнени с много незабравими преживявания. едър клас на нива, голям грозд на лоза, ЧЕСТИТА 2012 ГОДИНА! жълт мамул на леса, пълна къща с деца! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ, ЩАСТЛИВИ Живо-здраво до го- дина, И ДОБРИ!!!!!!!!!!! до година, до амина!
  3. 3. 3 Брой 2, 2011, Историята на едно вълшебно камъче МОЖЕМ И ДА ТВОРИМ! Имало едно време едно вълшебно камъче. То Зима - Дядо Коледа, ела! можело да ходи, Чакат те весели деца но не можело да лети. А как му се искало да сеИдва Новата Година - край голямата елха! извиси надзапалиха се пещи! С песни, танци, ве- морета и океани. Тръгнало до търси начин даКупихме камина, селба полети. Вървяло,светнаха и свещи. ще дочакат вечерта! вървяло и стигнал до една поляна. Там видяло една коза , коятоСняг заваля вънка Борис Огнянов пасяла зелена тревица.пак, 4е клас Камъчето я попитало:земята си сложи сне- - Извинете,мадам,да знаете как да по-жен калпак! летя? Под елхатаРой деца излязоха на - Не , не знам-товърнала строго козата.двора - Добре тогава-казало камъчето и си Под елхата са сеи се заиграха под тръгнало по пътя. сбрали куп чували.бора. Срещнало по пътя един старец и го попитало: Розова поличка за - Стари господине , да знаете как да по- малката Величка,А в гората Баба Меца летя? голяма количка за го-е скрила в хралупа - Разбира се , че знам.-съобщил старецът. лямата Еличка,медеца, - Как , как?-зарадвано се зачудило камъ- а най-големият под-А Ежко Бежко спи чето. арък ще получипод борови игли. - Щом мечтаеш – летиш , с мечта и въоб- леля Мучи. ражение можеш да Жанета Ангелова отидеш навсякъде. – отговорил старецът. 3д клас Въображението навсякъде пътува , но не се таксува. Маргарита Калинова 4г клас Моят град Моят град е малък, но красив. Моята мама Моят град е малък, но щастлив. Коледна елха Кърджали се той нарича Моята мама е доб- и всяко дете го обича. ричка, Днес с децата от мене много, много ме класа На години стар е, но на изглед млад обичка. украсихме си елха, събрал много мъдрост и благодат. Сутрин с благи думи грейна пъстра тя Стои възторжено и гордо, не потрепва и усмивка ме съ- в класната ни стая... Дали не спазва някоя вековна клетва? бужда: И усмихнаха се - Ставай, мила дъще, всички, Пушат комините на старите заводи, за закуска. блеснаха детски надпреварват се с вятъра колите нови. Време е да идеш да очички! Пълни са булевардите със забързани хора: се учиш, С радост те ще чакат „Накъде сте тръгнали, спрете моля?!” за да можеш, мила, да вече сполучиш! Дядо Коледа да дойде Погледнете тази красота! отдалече, Порадвайте се на малките неща! Анелия Димитрова с дар за всякое де- И с обич чиста, като на дете 2г клас тенце- отворете душите си за моето градче! момиченце,момченце! Стилян Моллов III е клас Хюсние Рамадан-IVж
  4. 4. 42011/2012,БРОЙ 1

×