Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Преразказ на разказ "В гнездото"

24,221 views

Published on

Published in: Education

Преразказ на разказ "В гнездото"

  1. 1. 1. Прочитаме текста и отделяме моментите – частите.2. Всеки отделен момент озаглавяваме и съставяме план.3. Използваме свои, авторови или близки по значение думи.4. Думите на героите се преразказват.5. Всяка част от преразказа се пише на нов ред.6. Проверяваме правописа.
  2. 2. Силен нощен вятър огъна клоните на старитедървета.Те изпращяха. Гнездото на заспалата птичкасе наклони. Едно голокрило птиченце тупна на земятаи жално записука. Разтревожена изхвръкна майката.Втурна се да го дири наоколо. - Де си, мое чедо ? - сякаш питаше тя. Блесна светкавица. Огря поляната. Птицата съзрярожбата си. За миг я грабна и я повдигна към топлотогнездо. Закапаха едри дъждовни капки. Двете птиченцасе навряха под мекото майчино крило. Тихозатвориха очи. Майката остана будна с разперени криле над тях.
  3. 3. Силен нощен вятър огъна клоните на старитедървета.Те изпращяха. Гнездото на заспалата птичкасе наклони. Едно голокрило птиченце тупна на земятаи жално записука. Разтревожена изхвръкна майката.Втурна се да го дири наоколо. - Де си, мое чедо ? - сякаш питаше тя. Блесна светкавица. Огря поляната. Птицата съзрярожбата си. За миг я грабна и я повдигна към топлотогнездо. Закапаха едри дъждовни капки. Двете птиченцасе навряха под мекото майчино крило. Тихозатвориха очи. Майката остана будна с разперени криле над тях.
  4. 4. 1. Спазих ли последователността според плана?2. Да не съм пропуснал нещо важно?3. Правилно ли съм пресъздал думите на героите?4. Да проверя думите с правописна особеност!5. Писал ли съм четливо и чисто?
  5. 5. Йорданка Първанова,СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград

×