Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А ТА      Център за контрол и оценка на качеството на...
7. Какви са подчертаните думи в     12. В кое изречение е допуснатаизречението?               пунктуаци...
ТЕКСТ ЗА ДИКТОВКА   Лисицата нямаше защо да обикаля целия храсталак. Тя скоро намерипроход, първо се наведе и после лов...
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А ТА   Център за контрол и оценка на качеството на обра...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

09 05-11 bel-test-4kl

669 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

09 05-11 bel-test-4kl

 1. 1. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А ТА Център за контрол и оценка на качеството на образованието_____ _____ ____________________________ м ж б т р дпаралелка № в клас трите имена пол български – турски – ромски – друг (език, на който най-често се говори в семейството) ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка. Прочети внимателно всеки въпрос и отговорù, като оградиш с кръгче само правилнияотговор!1. Какъв е текстът според ситуацията 4. Кое е вярно според текста?на общуване? а) Лисицата обиколи целия храсталак. а) разговорен б) Лисицата обърна внимание на б) научен драскотината. в) художествен в) Лисицата не успя да хване зайчето.2. Какво означава думата проход в 5. В кой ред думите са синоними?текста? а) желан, желание а) пъстра красива долина б) красив, грозен б) място, откъдето може да се премине в) красота, прелест в) планинска пътека 6. В кой ред думите са сродни?3. Коя от думите е синоним на думата а) разговор, разписка, различиеловко от текста? б) мъка, жал, печал а) боязливо в) писмо, писалка, писалище б) умело в) безуспешно
 2. 2. 7. Какви са подчертаните думи в 12. В кое изречение е допуснатаизречението? пунктуационна грешка? ДОБРОТО СЕ ЗАБРАВЯ, А ЗЛОТО - а) Купих си играта, която отдавна търся.НИКОГА. б) Петър се разсърди, и си тръгна. а) сродни в) Ти ще пишеш, а аз ще чета. б) антоними в) синоними 13. С какъв препинателен знак трябва да завърши изречението?8. В кое изречение глаголът е ИСКАШ ЛИ В НЕДЕЛЯ ДАупотребен в преносно значение? ОТИДЕМ НА КИНО а) Петелът разбуди стопаните. а) с точка б) Розата ухае приятно. б) с въпросителен знак в) Вятърът лудува из гората. в) с удивителен знак9. На кой ред са написани само 14. Какво изразно средство съдържаглаголи? изречението? а) мисля, разсъждавам ЛИСТЕНЦАТА НА БРЕЗИЧКАТА б) бягам, беглец СА КАТО СЪРЧИЦА. в) спорт, спортист а) сравнение б) епитет10. На кой ред са написани само в) олицетворениесложни думи? а) години, русокос 15. Кой е авторът на романа за деца б) тъмносин, сенокос „Ян Бибиян”? в) водопад, планински а) Асен Разцветников б) Емилиян Станев11. В кое изречение думата листа е в) Елин Пелинподлог? а) Падащите листа оформиха пъстър имек килим. б) Направих си пано от пожълтелителиста. в) Роса блести по листата на цветята.
 3. 3. ТЕКСТ ЗА ДИКТОВКА Лисицата нямаше защо да обикаля целия храсталак. Тя скоро намерипроход, първо се наведе и после ловко пропълзя под храстите. Една от най-нискитевейки одраска нейната кожа, но тя не обърна внимание на това. Най-важното бешеда стигне своя обяд. Влезе пак в заешките следи. Краката на зайчето Скокльо сеподгъваха. Той направи последен скок встрани и на косъм от острите зъби налисицата най-после успя да се измъкне от нея.
 4. 4. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А ТА Център за контрол и оценка на качеството на образованието 11 май 2009 г. ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА IV КЛАС Ключ с верните отговори Всеки верен отговор се оценява с 1 точка. № на Верен задачата отговор 1 в 2 б 3 б 4 в 5 в 6 в 7 б 8 в 9 а 10 б 11 а 12 б 13 б 14 а 15 в

×