Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

как да пишем съчинение описание

30,521 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

как да пишем съчинение описание

 1. 1. Как да пишемсъчинение
 2. 2. СЪЧИНЕНИЕ– това е краткоизложение в писмена форма на твоитемисли по зададена тема. ???Съчинението трябва да е написано по определениправила:1. Да отговаря на темата.2. Изреченията да са поледователно написани.3. Думите да са използвани правилно.4. Текстът трябва да е грамотно написан,без грешки.
 3. 3. ЗАГЛАВИЕЗаглавието на съчинението трябва да отговаря на съдържанието.
 4. 4. ЧАСТИ на СЪЧИНЕНИЕТО УВОД Към увода трябва да се започне постепенно. Например така:С въпрос към читателя(А знаете ли …?)По обичайния начин (Искам да ви разкажа за…)
 5. 5. ИЗЛОЖЕНИЕ /ОСНОВНА ЧАСТ/В съчинението основната част разкрива идеята,главната мисъл.Отделните моменти трябва да са свързанипомежду си. Това може да стане с думи и изразикато: «ЗАТОВА» « ЗАЩОТО» « ТАКА КАКТО» «МОЖЕ БИ»
 6. 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕВ заключението трябва да направиш изводи, да изкажеш твое мнение.
 7. 7. СЪЧИНЕНИЕ - ОПИСАНИЕТова е текст, в който се назовават ПРИЗНАЦИ предмета, човекаили животното. То отговаря на въпроса «КАКЪВ?»Затова в съчинение- описание се използват прилагателниимена. Използвам се думи: ПРИЛИЧА НА...., КАТО....Читателяттрябва да види това, което си видял ти!В описанието не се използват много думи действия.ПРИЗНАЦИ ПРЕДМЕТА: Размер, форма, цвят, вкус; Материал, от който е направен; Възраст, черти на характера; Външен вид.
 8. 8. ПЛАН НА СЪЧИНЕНИЕ - ОПИСАНИЕ1.Представяне на предмета (човек, животно).2.Основни признаци .3.Твоята оценка, твоето отношение към предмета.4.Твоето заключение (извод).
 9. 9. КАК да не допускаме грешки, когато пишем съчинение•Пиши по плана.•Преминавай плавно от един момент към друг•Внимавай за правилното използване на думи и изрази•Не използвай думи, които не разбираш•Научи се да заместваш думите със синоними / близкозначнидуми/, за да избегнеш повторенията.•Не повтаряй едно и също с различни изречения• Пиши всеки отделен момент от съчинението на нов ред / едно пръстче навътре/•Провери дали грамотно /по правилата/ си написалсъчинението.
 10. 10. ЖЕЛАЯ ТИ УСПЕХ! По идея от руския сайт viki.rdf.ru Адаптира за вас: Г-ЖА ШЕРМИН АХМЕДОВА Старши учител в начален етап IV ОУ „ Иван Вазов“, гр. Търговище

×