Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6

Share

Download to read offline

Преразказ на приказка

Download to read offline

Преразказ на приказка

 1. 1. • Не изпускаме важни моментиот текста.
 2. 2. Не променяме героите исъбитията .
 3. 3. Един селянин подкарал петмагарета да ги продава на пазара . По пътя се уморил и яхнал едно отмагаретата . Като отпочинал малко , тойги преброил . - Бре , само четири ! – викналуплашен селянинът и скочил наземята . – Изгубил съм едното !
 4. 4. Но преди да се върне тойпреброил магаретата ощеведнъж и видял , че са пет . Метнал се радостно намагарето и ги преброил пак . - Пак четири ! – извикал той ипочнал да мига в почуда . В това време насреща му сезадал Хитър Петър .
 5. 5. - Хитре Петре , моля ти се ,кажи ми колко са магаретата .Като ги броя от земята са пет ,а като се метна на самара ,едното то тях се губи .- Магаретата са шест , само чеедното е с два крака –усмихнал се под мустак ХитърПетър .
 6. 6. Накъде е тръгналселянинът ? Какво станало когато се уморил от пътя ? От какво се уплашил селянинът ? Наистина ли се е изгубило едно от магаретата ?
 7. 7. Защо при всякопреброяване броят намагаретата бил Какъв е селянинът ?различен ? Как Хитър Петър се пошегувал с него ?
 8. 8. Прочете приказката и определетемоментите в нея .
 9. 9. Един селянинподкарал пет магарета даги продава на пазара . По пътя се уморил ияхнал едно от магаретата .Като отпочинал малко , тойги преброил . разкажем Да
 10. 10. - Бре , само четири ! –викнал уплашенселянинът и скочил наземята . – Изгубил съмедното ! Но преди да се върнетой преброилмагаретата още веднъж ивидял , че са пет . Да разкажем
 11. 11. Как ще преработим речта на героите ? Селянинът извикал уплашено , че магаретата са само четири . Решил , че е изгубил едното . …
 12. 12. Метнал се радостно намагарето и ги преброилпак . - Пак четири ! – извикалтой и почнал да мига впочуда Да разкажем
 13. 13. В това време насреща му сезадал Хитър Петър . - Хитре Петре , моля ти се ,кажи ми колко са магаретата .Като ги броя от земята са пет , акато се метна на самара , еднотото тях се губи .- Магаретата са шест , само чеедното е с два крака – усмихналсе под мустак Хитър Петър . Да разкажем
 14. 14. Самар –дървено , извитоседло , което се поставя намагаре или кон
 15. 15. 1.Селянинът на път за пазара .2.Уплашеният селянин .3.Преброяването на магаретата .4.Срещата с Хитър Петър .
 16. 16. па зар метналма гарета радостнобро ил усмихна лсепре броил пет шест
 17. 17. Когато преразказваме , не променямеразказаната история . Преразказът да бъде близък до текста , използвай някои думи на автора .. Не допускай неточности при предаванена съдържанието . Спазвай плана . Предай речта на героя като реч наавтора . Не прибавяй измислени от тебмоменти .
 18. 18. -Казано ли е всичко ?- Има ли неточноупотребени думи ?- Има ли ненужниповторения ?- Има ли излишни думи ?
 • FaZePaShInKa10

  Aug. 31, 2021
 • seydeAhmed

  Jan. 6, 2019
 • valentinaiv2

  Aug. 30, 2017
 • gintodata

  Jul. 12, 2015
 • vnivanova

  Aug. 17, 2014
 • ssuser473e88

  Aug. 16, 2014

Views

Total views

35,389

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

248

Actions

Downloads

407

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×