Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А     Център за контрол и оценка ...
12. Коя от забележителностите се намира в  20. При кое природно бедствие е най-добрестолицата на България?        ...
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А     Център за контрол и оценка н...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2011 ch o_4kl

793 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

2011 ch o_4kl

 1. 1. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА IV КЛАС 12 май 2011 г. Прочети внимателно всеки въпрос и отговори, като оградиш с кръгче само правилния отговор! 1. Законите на Република България се 7. Къде е подходящо да се построи ВЕЦ? гласуват и приемат в: а) на пълноводна планинска река а) Народното събрание б) до находища на нефт и газ б) Президентството в) върху мина за полезни изкопаеми в) Министерския съвет 8. Коя географска област се простира на 2. Кой от надписите е част от българския юг от Дунавската равнина? герб? а) Старопланинската а) „Република България” б) Рило-Родопската б) „Съединението прави силата” в) Черноморското крайбрежие в) „Мила Родино, ти си земен рай” 9. Кое българско езеро е резерват за редки 3. Какви фигури са изобразени върху птици? знамето на Европейския съюз? а) Варненско а) кръг от златни звезди б) Сребърна б) квадрат от златни слънца в) Окото в) кръг от сребърни монети 10. В коя посока спрямо Черно море е 4. Кои от границите на България имат разположена България? значение за корабоплаването? а) север а) северна и източна б) изток б) източна и западна в) запад в) западна и северна 5. Коя река е водна връзка на България с 11. Кои градове са отбелязани на картата? Европа? а) Русе и Варна а) Марица б) Видин и Варна б) Дунав в) Бургас и Русе в) Камчия 6. Кои изделия са се появили в бита на хората след преработка на желязна руда? а) метални б) керамични в) пластмасови
 2. 2. 12. Коя от забележителностите се намира в 20. При кое природно бедствие е най-добрестолицата на България? да се скриеш под маса?а) Асеновата крепост а) наводнениеб) Априловската гимназия б) земетресениев) Храм-паметникът „Александър Невски” в) буря13. Кой от древните народи е почитал богПерун?а) тракиб) прабългарив) славяни14. При кой владетел е приетахристиянската религия в България?а) хан Крумб) княз Борис Ів) цар Симеон Велики15. Кои две личности са живели по едно исъщо време?а) Самуил и Неофит Рилскиб) Аспарух и Симеон Великив) Наум и Климент Охридски16. С какво е известен възрожденецътПетър Берон?а) основал читалищеб) построил гимназияв) написал буквар17. Кой български революционер е участникв Априлското въстание?а) Георги Бенковскиб) Васил Левскив) Георги Раковски18. В кое историческо събитие българскитеопълченци извоювали победа?а) Боевете за връх Шипка (1877 г.)б) Априлското въстание (1876 г.)в) Съединението на България (1885 г.)19. Кой град става столица на Българияслед Освобождението (1878 г.)?а) Преславб) Софияв) Плевен
 3. 3. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование 12 май 2011 г. ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА IV КЛАС Ключ с верните отговори Задача Верен № отговор 1 a 2 б 3 а 4 а 5 б 6 а 7 а 8 а 9 б 10 в 11 а 12 в 13 в 14 б 15 в 16 в 17 а 18 а 19 б 20 б Всеки верен отговор се оценява с 1 точка.

×