Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Вічний, як правда
Урок-творча лабораторія
Особистісно зорієнтований урок у системі
проблемного навчання
Тема уроку: Вживан...
«Вічно живий, як правда», мовний матеріал, стенд «Сьогодні на
уроці», «Конверти допомоги».
Лінгвістична лінія: сполучники ...
Епіграф уроку
Шанує Шевченка Україна,
як мати рідного сина.
(Народна творчість)
Початок демонстрації слайдів. Демонстрація слайду №1 з епіграфом уроку
Хід уроку
І. Організаційний момент
 Створення емоц...
І група. Доповніть речення за зразком відповіді: …незмінна службова
частина мови, яка поєднує однорідні члени речення та ч...
ІІІ. Оголошення теми, мети та завдань уроку.
(Учні записують тему уроку в зошити)
Демонстрація слайду №9 з темою та завдан...
Демонстрація слайду №10 з текстом завдання.
Демонстрація слайду «картки-контролю» №11 з відповіддю в 3 етапи: 1 показ слай...
 «Мовна павутинка». Творче моделювання.
Демонстрація слайду №12 в 1 етап.
 Аукціон знань «Поетична мозаїка». Самодиктант...
Демонстрація слайду №13 в 1 етап.
 «Інтелектуальне казино «Поетичний
калейдоскоп».
Завдання з лінгвістичним ключем.
– На ...
Демонстрація слайду №14 в 1 етап.
 «Колоідей». Прийом«Найкращийкоментатормудрихдумок»
– Що означають для поета ці ключові...
 «Мовний ексклюзив».
Робота в групах
– Обґрунтуйте, дані запитання за допомогою методу «ПРЕС»,
користуючись «Конвертами д...
Експрес-висновки групи І – Сполучники потрібно відрізняти від
однозвучних прийменників із займенниками, від займенників та...
V. Підсумок уроку
 Інформаційне гроно «Коло знань»
– За поданим зразком на мультимедійній дошці складіть гроно «Коло
знан...
 Чи все було зрозуміло?
VІ. Виставлення й мотивація оцінок.
VІІ. Заключне слово вчителя.
– Життя і творчість Т.Г.Шевченка немовби своєрідний морал...
урок2 лосинець
урок2 лосинець
урок2 лосинець
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

урок2 лосинець

423 views

Published on

Розробка уроку

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

урок2 лосинець

 1. 1. Вічний, як правда Урок-творча лабораторія Особистісно зорієнтований урок у системі проблемного навчання Тема уроку: Вживання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності і підрядності. Мета уроку: Навчальна:  поглибити знання учнів про сполучники сурядності та підрядності, їх роль у реченні;  удосконалювати вміння й навички розрізняти їх у зв’язному тексті, відрізняти їх від інших частин мови, визначати їх групи за значенням;  доцільно замінювати сполучники синонімічними;  правильно вживати їх відповідно до смислових зв’язків. Розвивальна:  розвивати в учнів творчі здібності;  уміння робити висновки, висловлювати думки;  розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять. Виховна:  виховувати шанобливе ставлення до Великого Кобзаря та його творчості;  виховувати повагу до влучного образного слова. Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок. Обладнання: мультимедійні засоби, презентація «Сполучники сурядності і підрядності», схеми-опори, картки із завданням до теми, ілюстрації,
 2. 2. «Вічно живий, як правда», мовний матеріал, стенд «Сьогодні на уроці», «Конверти допомоги». Лінгвістична лінія: сполучники сурядності й підрядності, їх види. Вживання сполучників для зв’язку однорідних членів у простому реченні та частин складного речення. Комунікативна лінія: сполучник як засіб зв’язку однорідних членів, частин речень та компонентів тексту. Соціокультурна лінія: Тарас Григорович Шевченко – наш дороговказ в майбутнє, наша візитка на благородство перед людством. Методи та прийоми: робота в групах, парах, методи «Мовне лото», «Мовні пазли», «ПРЕС», гра «Відшукай ключ», проблемних запитань, гронування, «Кола Вена», «Мовна павутинка», «Коло думок», прийом «Комплімент», «Мовний ексклюзив», ігрові моменти «Надзвичайний потяг», «Аукціон знань», «Інтелектуальне казино», «Кросворд», метод «Незакінчені речення».
 3. 3. Епіграф уроку Шанує Шевченка Україна, як мати рідного сина. (Народна творчість)
 4. 4. Початок демонстрації слайдів. Демонстрація слайду №1 з епіграфом уроку Хід уроку І. Організаційний момент  Створення емоційно-позитивного фону. – Підніміть руки догори, спіймайте уважність, наполегливість, творчість, добро, пригорніте все до серця й тихенько сядьте.  Прийом «Комплімент» (учні роблять компліменти сусідові по парті). – У компліментах, які ви щойно говорили своїм товаришам, були використані сполучники. Отже, давайте пригадаємо, що ви знаєте про сполучник. ІІ. Актуалізація опорних знань учнів з теми.  «Сейф мовних знань» Робота в групах – Перед виконанням завдання уважно погляньте на слайди «Довідкового бюро» та запам’ятайте, які є групи сполучників за значенням. Це допоможе вам при виконанні завдань. Демонстрація слайдів №2,3,4 по черзі в декілька етапів з анімацією.
 5. 5. І група. Доповніть речення за зразком відповіді: …незмінна службова частина мови, яка поєднує однорідні члени речення та частини складного речення. ІІ група. Дайте відповіді на запитання за зразком: 1.службова, 2 незмінна. ІІІ група. У кожного з вас є заготовки карток-кросвордів із запитаннями, відповідно до нумерації дайте відповіді. Демонстрація слайду №5 з завданнями для груп в 4 етапи: 1 показ слайду; 2-4 показ завдань. Демонстрація слайдів «карток-контролю» №6,7,8 з орієнтованими відповідями по черзі після того як учні справляться з завданнями. Демонстрація в інтерактивній формі – показ (зачитування) питання далі відповідь.
 6. 6. ІІІ. Оголошення теми, мети та завдань уроку. (Учні записують тему уроку в зошити) Демонстрація слайду №9 з темою та завданнями уроку в 5 етапів з почерговою появою завдань. ІV. Опрацювання навчального матеріалу за допомогою системи завдань пізнавального характеру.  «Незвичайний потяг» Аналіз мовних явищ на основі тексту (розподільна робота) – Прочитайте текст. Дайте йому заголовок, визначте стиль даного тексту і головну думку. Випишіть з нього сполучники і розподіліть «сполучники-пасажири» по вагончиках: 1 вагончик – сполучники сурядності, 2 – підрядності. (Текст на слайді на мультимедійній дошці).
 7. 7. Демонстрація слайду №10 з текстом завдання. Демонстрація слайду «картки-контролю» №11 з відповіддю в 3 етапи: 1 показ слайду, 2-3 показ відповіді.
 8. 8.  «Мовна павутинка». Творче моделювання. Демонстрація слайду №12 в 1 етап.  Аукціон знань «Поетична мозаїка». Самодиктант. Робота в групах – З поезій Т.Шевченка, які ви вчили напам’ять, виписати у дві колонки сполучникисурядностііпідрядності,вдужкахвказатиїхгрупизазначенням. І група – «Мені тринадцятий минало». ІІ група – «Заповіт». ІІІ група – «І виріс я на чужині».  Мовне лото «Вітражі мозаїки». Творче конструювання. – Доповнити прислів’я про Шевченка, добираючи рими, щоб утворився дистих, тобто вірш, що складається з двох рядків. Вказати на смислові відношення сполучників сурядності і підрядності за допомогою алгоритму. Розставте розділові знаки. (Завдання на мультимедійній дошці). (орієнтована відповідь учнів) порів.порів. єднал. причин. єднал. порів. 21 3 4 5 6
 9. 9. Демонстрація слайду №13 в 1 етап.  «Інтелектуальне казино «Поетичний калейдоскоп». Завдання з лінгвістичним ключем. – На мультимедійній дошці рядки з поезій Т.Шевченка, прочитайте їх, відшукайте сполучники сурядності і підрядності. Відповідь-ключ – перша літера першого рядочка поезії, відповідно нумерації строф вірша. (Звучить мелодія пісні «Зоре моя вечірняя») Робота в парах І пара – строфи віршів з сурядними сполучниками. ІІ пара – строфи – з підрядними сполучниками. Ключ: Україна, Дніпро.
 10. 10. Демонстрація слайду №14 в 1 етап.  «Колоідей». Прийом«Найкращийкоментатормудрихдумок» – Що означають для поета ці ключові слова: Дніпро, Україна? З чим асоціюються вони для нього?  «Мовні пазли» – Відновити речення, вставивши потрібні за змістом сполучники підрядності і сурядності відповідно до смислових зв’язків, зазначених у дужках. Демонстрація слайду №15 в 6 етапів.
 11. 11.  «Мовний ексклюзив». Робота в групах – Обґрунтуйте, дані запитання за допомогою методу «ПРЕС», користуючись «Конвертами допомоги» які лежить у кожного на парті, виберіть тільки ті твердження, які потрібні для кожної із груп. І група – Чим є слова проте унаведених реченнях? ІІ група – Уподаних реченнях установіть значення слова чи,і, їхроль уреченні. ІІІ група – Як розрізнити слова якби –якби, щоб –щоб уданихреченнях? Демонстрація слайду №16 в 3 етапи: 1. Поява слайду; 2-4 поява речень до завдань для груп. Демонстрація слайду №17 в 3 етапи. Демонструється учням після виконання завдання «Мовний ексклюзив».
 12. 12. Експрес-висновки групи І – Сполучники потрібно відрізняти від однозвучних прийменників із займенниками, від займенників та часток, а також від вставних слів. Експрес-висновки групи ІІ – Сполучники слід відрізняти від однозвучних часток, шляхом правильного визначення їх функцій у реченні. Експрес-висновки групи ІІІ – Сполучник необхідно відрізняти від однозвучних слів шляхом логічного наголосу, а також за його роллю в реченні.  «Відсебеньки» Демонстрація слайду №18 в 1 етап
 13. 13. V. Підсумок уроку  Інформаційне гроно «Коло знань» – За поданим зразком на мультимедійній дошці складіть гроно «Коло знань», вказати на ньому що кожен із вас особисто навчився на уроці, тобто вибрати тільки те, що ви навчились на уроці. Демонстрація слайду №19 в 1 етап  Рефлексія знань. Метод «Інтерв’ю»  Чи сподобався тобі урок?  Якщо сподобався, то чому?  Які форми, методи і прийоми навчання тобі найбільш сподобались?  Чи задоволений ти результатами роботи на уроці?  Чи виникли якісь труднощі під час уроку?
 14. 14.  Чи все було зрозуміло?
 15. 15. VІ. Виставлення й мотивація оцінок. VІІ. Заключне слово вчителя. – Життя і творчість Т.Г.Шевченка немовби своєрідний моральний кодекс: поезії Великого Кобзаря роблять людей кращими, лагідними, доброзичливими, вчать любити свою Україну, рідну мову, рідну неньку. Твори поета вічно будитимуть у серцях людей благородні великі почуття і прагнення, бо й він є вічний, як правда. Вогонь у серці не погас, Ще зацвіте не раз калина, Бо поруч з нами йде Тарас, Якого любить Україна. VІІІ. Домашнє завдання.  Диференційоване завдання на вибір 1. Написати твір-есе «Мої роздуми над долею Шевченка», вживаючи сполучники. 2. За поданими схемами скласти речення про життя і творчість Т.Шевченка: • то Ο, то Ο . • ані Ο, ані Ο. • […], але […]. • […], (щоб…). • (Коли…), […].

×