Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

урок1 лосинець

423 views

Published on

Розробка уроку

Published in: Education
 • Be the first to comment

урок1 лосинець

 1. 1. «Найбільше і найдорожче добро у кожного народу – це його мова» Тема уроку: Сполучник як службовачастина мови. Мета уроку: поглибити знання учнів про сполучник як службову частину мови; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити сполучник у реченні, визначати їх функцію в реченні, характеризувати; відрізняти від інших частин мови; розвивати логічне мислення, самостійність; вміння робити висновки, наводити приклади та аргументи на підтвердження думки; на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і шанобливе ставлення до рідної мови. Тип уроку: урок-гравивчення новогоматеріалуз елементами лінгвістичного дослідження та експерименту із застосуванням мультимедійних технологій. Обладнання: опорні таблиці-діаграми, мультимедійні засоби, презентація до теми даного уроку, індивідуальні картки для роботи в групах, «конверти допомоги». Методи та прийоми: дослідження-пошук, лінгвістичний експеримент, дослідження-розпізнавання, гроанування, метод «Навчаючи учусь», «Дискусійна сітка Алервманна», «Нитка Аріадни», кросворд, кола Вена, метод «Мозковий штурм», асоціативні ситуації, «Загадковий лабіринт», гра «Детектор брехні». Соціокультурна лінія: мова – найцінніший скарб нашого народу.
 2. 2. Рідна мова моя, поетична й пісенна Пелюсткова і ніжна, як спів солов’я! Як народудуша: щедра, світла й натхненна – Ти найкраща у світі, бо рідна моя! І. Красоткіна.
 3. 3. Вислови про мову Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння слів. (В.Голобородько)  Оживить живеє слово рідну мову. (П.Куліш)  Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і п’янить. (О.Олесь)  Відчуваю й усвідомлюю, яка це красива й легка мова. (І.Рєпін)  Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла. (М.Гоголь)
 4. 4. Хід уроку І. Організаційний момент  Вступне слово вчителя: – Вже дзвінок нам дав сигнал, Працювати час настав. Тож і ти часу не гай, Працювати починай.  Емоційне налаштування на роботу: – Сіли учні всі рівненько, Усміхнулися гарненько, Настрій на урок взяли. Милуйтесь дзвінким барвистим словом, Вивчаючи українську мову, Окрім знань, візьміть на службу Гумор, усмішку і дружбу. ІІ. Актуалізація мотиваційних резервів учнів.  «Гірлянда асоціацій» Початок демонстрації слайдів. Демонстрація слайду №1
 5. 5.  Експрес-опитування  Як ви гадаєте, що буде об’єктом вивчення нового матеріалу на сьогоднішньому уроці?  А чим відрізняються самостійні частини мови від службових?  Гра «Детективне агентство» – Цікаво, яка ж частина мови завітала до нас на урок?  Ситуативне завдання – Учні, погляньтена дошку. У даномуреченні притаїлось слово-незнайомець, якебоїться назватисвоє справжнє ім’я, бо його переслідують Частини мови, які вважають (на мою думку, вони глибоко помиляються), що воно не достойне мешкати в чарівній країніМорфології, так як це слово не є частиноюмови. Слово- незнайомець звернулось до детективного агентства, тобто до вас, і просить у вас захисту. Ось його заява: Демонстрація слайду №2 в 2 етапи: 1. поява незнайомця; 2.поява тексту заяви.
 6. 6. – Отож, ми повинні провестирозслідування по встановленнюособистості незнайомця. Для цього нам доведеться сьогодніж здійснити подорож у прекрасну країну Морфологію і докласти всіх зусиль, знань і вмінь, щоб виправдати дану частину мови. Негаймо часу, зараз і тільки сьогодні. А сьогодніяке у нас число? (Учні записують дату на дошці і в зошитах). – Отже, слідство ведуть «знатоки»: вправно, швидко, оперативно. Я сподіваюсь, що серед вас вони знайдуться.  «Загадковий лабіринт»  Прогностичне завдання. Дослідження-пошук. Робота в групах – Перший етап розслідування, як я вже повідомляла, полягає в тому, що вам необхідно встановитиназвунезнайомця зайого функцієюу реченні. 1. Шануйте й любіть нашу мову. 2. І тобі рости, й не в’януть зроду, Квітувать в поемах і віршах, Бо в тобі – великого народу Ніжна і замріяна душа. І Група. Зробити морфологічний розбір речень, відшукати в них незнайомі частинимови, підкреслити їх, і за їхроллю у реченняхвстановити назву цієї частини мови. ІІ Група. Зібрати інформацію про всі відомі частини мови у першому реченні, шляхом розбору їх морфологічного розбору. Встановити назву слова- незнайомця за роллю його в реченні. ІІІ Група. Розгадайтекросворд. Правильноювідповіддю буде приховане слово по вертикалі.
 7. 7. Демонстрація слайду №3 в 11 етапів: 1-2. поява слайду з пустим кросвордом та запитаннями; 3-11 вчитель задає по черзі запитання з кросворду для групи 3 та паралельно відкриває відповіді після того, як їх правильно дадуть учні.  Метод «Мікрофон» – Яку ж функцію виконує слово-незнайомець у реченнях? (Воно сполучає однорідні члени та частини складного речення). – То як ви гадаєте, яку назву дали б ви даномуслову за його функцією в реченні? (Сполучник).  Експрес-висновки – Таким чином, ми з’ясували, що в мові є ще одна частина мови – сполучник.
 8. 8. ІІІ. Оголошення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності. Демонстраціяслайду №4 в 6 етапів:1.появаслайду зтемою та визначенням; 2- 5. поява завдань уроку по черзі; 6. поява епіграфу уроку. Проблемне питання – Яка ж це частина мови: самостійна чи службова? Чим важлива вона в мові? – Другий етап розслідування вимагає від вас довести, що сполучник – це службова частина мови. Ну ж бо, детективи, до праці!
 9. 9. ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи.  Лінгвістичний експеримент. Дослідження-відтворення. Демонстраціяслайду №5 в один етап – На мультимедійній дошці ви бачите «Дискусійну сітку Алервманна». За допомогою відповіді-алгоритму «так» чи «ні» ви даєте відповіді на запитання. (орієнтована відповідь учнів)  Експрес-висновки – Ми щойно з’ясували, що сполучник – частина мови – це службова, вона – контактності зразок, бо нею може здійснить мова між членів речення зв'язок. А ще єднає, окрім того, Частини речення складного. ніні ні ні так ні 21 3 4 5 6
 10. 10. Демонстрація слайду №6 в 5 етапів: 1.поява слайду з визначенням; 2-5 по черзі з’являються ознаки. – ЕВРИКА! А чим же є слово «що» у даному реченні? Чим воно відрізняється від сполучника? А що в них спільного?  Метод «Кола Вена» Дослідження-відтворення. Демонстраціяслайду №7 в один етап – Перед вами заготовки «Кола Вена», з’ясуйте відповіді на ці запитання користуючись цим методом.
 11. 11.  Шанувальники рідного слово. «Впіймай сполучник» – Випишіть сполучники з висловів про мову та епіграфу уроку. Демонстрація слайду №8 в один етап  Метод «Мозковий штурм» 1. Пригадайте, які види сполучникових речень ви знаєте? 2. Чим відрізняються складносурядні від складнопідрядних?
 12. 12.  Конверт допомоги Демонстрація слайду №9 в 3 етапи: 1. поява слайду з конвертом; 2. поява сполучників сурядності; 3 поява сполучників підрядності.  Експрес-висновки – Отже, за синтаксичною роллю у реченні сполучники поділяються на сурядні і підрядні, а вони в свою чергу ще поділяються на групи за значенням, залежно від того, на які смислові зв’язки між членами речення та частинами складного речення вони вказують. Третій етап слідства полягає в тому, що ви повинні дослідити, на які смислові зв’язки можуть вказувати сполучники сурядності і підрядності, користуючись при цьому опорною таблицею і «Конвертом допомоги» на мультимедійній дошці.
 13. 13.  «Конверт допомоги» Демонстраціяслайду№10 в 3 етапи:1.появаслайду;2.появасполучників сурядності;3 поява сполучників підрядності.  «Нитка Аріадни» Демонстрація слайду №11 в 8 етапів: 1. поява слайду; 2-8. почергова поява реченьзавдання.  Експрес-висновки учнів
 14. 14.  «Гронування» Робота в парах Скласти інформаційне гроно – У заяві було зазначено, що сполучники можуть бути похідними і непохідними за походженням; простими, складними і складеними за будовою. Негайно потрібно перевірити ці твердження. Отож, четвертим етапом слідства буде підтвердження цих даних.  Метод «Навчаючи учусь» Дослідження-розпізнавання. 1. Перше завдання наше – за опорною таблицею-діаграмою визначити: які ж бувають сполучники за походженням та за будовою. 2. Друге завдання – за допомогою диктанту навчитись розпізнавати прості, складні і складені сполучники (написати над ними). Демонстраціяслайду№12 в 3 етапи:1.поява слайду;2.появареченьдиктанту; 3. поява конверта допомоги. І пара Сполучники сурядності, їх групи за значенням (Гроно калини) ІІ пара Сполучники підрядності, їх групи за значенням (Пелюстки квітки)
 15. 15.  Детектор брехні «Дайте шанс» Рефлексія знань «Сполучник як частина мови» – П’ятий етап розслідування – провести тест на «детекторі» і ще раз переконатися, що це сполучник. Демонстрація слайду №13 в один етап – Молодці, ви разом із Сполучником гарно справились із завданням. V. Підсумок уроку.  Засідання «круглого столу «Детективи» – Сьогодні ми дуже багато довідались про сполучник, збираючи про нього відомості. Мені було надзвичайно приємно спілкуватися та працювати з вами, щиро дякую за співпрацю. Для того, щоб вам усім було цікаво Задумано і здійснено цю гру. І тільки тому, що ви всі плідно працювали Ми реалізували повністю мету.
 16. 16. Тепер ми знаємо, що таке сполучник. Для чого в реченніпотрібні ці слова. Нам вдячнийі Сполучник за те, що з нього знято всі підозри і він повернеться до чарівної країни Морфології.  Рефлексія. Метод «Мікрофон» Продовжте речення:  На сьогоднішньомууроція дізнався…  Я зрозумів…  Я тепер вмію…  Дуже було цікавою…  Зустрічав труднощі під час…  Мені потрібно попрацювати над…  Вузлики на пам'ять Демонстрація слайду №14 в один етап з музичним супроводом пісні про мову VІ. Домашнє завдання. 1. Скласти анкету «Сполучникяк частина мови», щоб бути готовимийди на Раду з Частинами Мови. 2. Скласти портфоліо афоризмів, прислів’їв про мову, однією лінією підкреслити сурядні сполучники, а двома – підрядні.

×