Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Досвід роботи Сямук І. О.

276 views

Published on

Опис досвіду роботи

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Досвід роботи Сямук І. О.

 1. 1. Вчитель інформатики вищої категорії Червоноградського НВК №13 м. Червонограда Львівської області педадогічий стаж 11 років Загальний стаж 22 роки
 2. 2. Актуальні питання: Як досягти творчої співпраці вчителя і учня? Які педагогічні технології доцільно обрати? Як розвивати творчі здібності учнів? Як сформувати креативну особистість? Як зробити кожен урок інформатики цікавим?
 3. 3. Науково-методична проблема
 4. 4. З метою підвищення якості освіти створити необхідні умови для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя.
 5. 5. Предметом дослідження є методична система організації навчально- пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення інформатики , спрямована на формування продуктивної творчої компетентністіОб'єктом є процес навчання інформатики учнів ЧНВК №13 Сямук І.О. Метоє є дослідити наукове обгрунтування та розробка окремих компонентів методичної системи спрямованої на формування продуктивної творчої компетентності учнів у процесі вивчення інформатики .
 6. 6. В своїй роботі апробовувала такі технології, як: Сямук І.О.
 7. 7. П роблемне навчання Нестандартні уроки Робота в групах Практичне застосування набутих знань Метод проектів Активні методи навчання Розвиток продуктивної творчої компетентності на уроках інформатики відбувається через…
 8. 8. Методичні стратегії методики розвитку критичного мислення Розвиток критичного мислення досягається застосуванням різних методичних стратегій, які використовуються на окремих етапах уроку. Організаційна схема стратегій: Евокація Осмислення Рефлексія v мозковий штурм; v читання в парах; v читання в групах; v «знайдіть того, хто...» v дискусія в групах; v гронування (або асоціювання); v кубування. v порушення послідовності; v вільне письмо. v аналіз ознак; v аналіз понять; v лінія 1-10; v проблема; v припущення на основі запропонованих слів v інтерактивна система позначок v «Поміч»; v взаємні питання; v джигсоу; v аргументи на карточках; v критичне читання v знайди проблему v читання з помітками; v таблиця передбачень; v пошук аргументів і суперечностей; v обмін інформацією після читання; v прес; v дискусія; v дебати v дискусія в парі. v кола Вена; v таблиця понять; v есе; v «збережи останнє слово для мене». v дебати; v аргументи; v протилежні елементи; v сенкан; v кубування v запитання-відповідь; v взаємне опитування; v мікрофон; v Т-діаграма; v незакінчене речення; v ПроектНосій повідом лень Інформація Буфер обміну На стадії Евокації Завдання. • Складіть асоціативний кущ до поняття інформація • Складіть асоціативний кущ до поняття носій повідомлень • Складіть асоціативний кущ до поняття буфер обміну алгоритм словесний графічний алгоритмічною мовою формульний На стадії Осмислення Пошук аргументів і суперечностей Завдання. Виділіть 10 позитивних та 10 негативних ознак появи Інтернету в житті людини № Ознаки появи Інтернету Позитивні Негативні Завдання Побудуйте діаграму Венна для подання спільних і відмінних ознак Кодування Шифрування Спільне: Особливос ті: Особливос ті: Мій комп’ютер Кошик Мої документи На стадії Рефлексії Кола Вена Міністратегія для навчання учнів співставленню, порівнянню, знаходження спільних рис, явищ, ознак і т. п. Назва програми Призначення програми Paint Виконання обчислень Блокнот Створення і редагування звукових файлів Калькулятор Створення і редагування малюнків Програвач Windows Media Створення і редагування текстових файлів простої структури Завдання. Встановіть відповідність (з'єднайте олівцем чи замаркуйте однаковим кольором) між програмами, що входять до групи Стандартні, та їхнім призначенням. Таблиця понять Мікрофон Учитель пропонує учням проблемне запитання. Вони беруть умовний "мікрофон" (ручку, олівець, пенал тощо) і передають його один одному, по черзі висловлюючи свою думку. Відповідає тільки той, хто отримав "мікрофон". Виступи повинні бути лаконічними: вони не коментуються і не оцінюються. • Чому мова Паскаль є структурованою мовою програмування? • Що таке інтерпретатор? • Що таке компілятор? • Що означає термін “виконати програму”? • Який порядок створення програми і запису її в файл в середовищі Паскаль? в с-щі Алго? • Як відредагувати програму, яка записана в файл на диск в середовищі Паскаль? в с-щі Алго? • Як вийти з середовища програмування Паскаль? Алго? • З допомогою команди SAWE (SAWE AS, RUN, OPEN)можна... • Натисканням комбінації клавіш ALT+X(ALT+F5,ALT+F9,CTRL+F9)можна... Завдання. Рефлексія. Дайте відповіді на запитання
 9. 9. Формування думки за методом «прес» Назва етапу Діяльність учнів Шаблон побудови формулювання думки – результату реалізації певного етапу Позиція Висловлювання своєї думки, формулювання припущення Я вважаю, що _________ Обґрунтування Наведення аргументів на підтримку припущення _____________________ тому, що __________________ Приклад Наведення фактів, які демонструють правильність припущення ________________________ , наприклад, _____________________ Висновки Узагальнення своєї думки, обґрунтування висновків Отже (тому), я вважаю ________________________ Завдання. Відповідь аргументуйте, використовуючи метод “прес”. •Яке суспільство настане після інформаційного?
 10. 10. Рефлексія Незакінчені речення Завдання 1 Визначивши тему для обговорення, учитель формулює початок речення і пропонує учням закінчити його. Кожен наступний учасник діалогу має починати із запропонованої формули. Розділ 2 § 2.8 тексти книжок, фотографії, малюнки, пісні текстові, графічні, відео, звукові, програмні тощо. це впорядкована сукупність даних певного типу на одному з носіїв даних і має ім’я. /: *? ”< > | набір символів після останньої крапки
 11. 11. П'ятихвилинне есеП'ятихвилинне есе використовується наприкінці уроку, щоб допомогти учням краще зрозуміти свої думки з вивченої теми і щоб дати можливість учителю проаналізувати, що відбувається в класі на інтелектуальному рівні. П'ятихвилинне есе ставить перед учнями два завдання:  написати, що дізналися з теми;  поставити запитання — «Що залишилось незрозумілим». Ці відповіді використовую під час планування наступного уроку. Я вважаю, що моя оцінка за практичну роботу . Оцінка вчителя (практина частина) Оцінка за всю практичну роботу .
 12. 12. Метод проектівЦе освітня технологія, яка спрямована на придбання учнями нових знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних вмінь та навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку. Учнівські проекти, які я впроваджую в навчальний процес викладання інформатики в школі:Назва ПЗ Вид роботи «Мандрівка рідним краєм» Стандартні програми: калькулятор; WordPad; MS Word; MS Power Point Графічний редактор Paint Робота з програмою «Туристичні маршрути», вибір шляху маршруту відповідно рівня складності, визначення довжини маршруту за допомогою калькулятора(табличного прцесора), аналіз довжин маршрутів та визначення оптимального (дискусія), презентація проекту у вигляді інформаційної сторінки (текстовий редактор), презентації в програмі Power Point; «Поштовий голуб: Україна». Знання карти України та позначення на ній обласних центрів країни.
 13. 13. Приклад роботи над проектом «Мандрівка рідним краєм». Робота з програмою «Туристичні маршрути»: - вибір маршруту відповідно рівня складності; - аналіз довжин маршрутів та визначення оптимального (дискусія); - презентація проекту у вигляді інформаційної сторінки (текстовий редактор) Окремим проектом або як доповнення до проекту “Мандрівка рідним краєм” можна використовувати програму “Поштовий голуб. Україна”.
 14. 14. Проект “Писанка” «Писанка» Стандартні програми: Графічний редактор Paint; WordPad; MS Word; MS Power Point; презентація вчителя. інформаційна сторінка (текстовий редактор); малюнок в графічному редакторі.
 15. 15. Технологія діяльнісного методу на уроках інформатики орієнтована на особистий розвиток дитини, де знання розглядаються не як самоціль, а як засіб розвитку мислення дітей, їх почуттів й емоцій, творчих здібностей і мотивів діяльності. Учень не просто виконує завдання учителя - він вчиться вчитися. На своїх уроках обов’язково ввожу елементи логіки: або в процесі пояснення і закріплення нового матеріалу, або як рішення логічних задач групами учнів, які в даний момент не працюють за комп’ютерами. Наприклад: знайди 6 відмінностей. Розвиток уваги У карнавалі геометричних фігур треба відшукати круги і розфарбувати їх в зелений колір, трикутники – в жовтий, зірочки - в червоний. А потім відгадати, що у нас отрималось.
 16. 16.  ♠     •  ♥       Р Н А Я І Ц О Д Е М Т Ф К И С  ♠     •  ♥       Р Н А Я І Ц О Д Е М Т Ф К И С  ♠  •       Код Закодоване слово Розкодоване слово: Інформація
 17. 17. Техніка безпеки та правила поводження з ПК при вивченні теми Техніка безпеки та правила поводження за ПК пізнавальний напрямок), я використовую як доповнення до основного курсу (закріплення матеріалу) додаткове програмне забезпечення IGP Puzzle v 1.2
 18. 18. Ігрові завдання для реалізації алгоритмічного і розвивального напрямів «Знайди помилку» Знайдіть помилки в алгоритмах. Можливо, не вистачає якоїсь команди або порушена послідовність команд. І. Алгоритм «Будова слова» 1. Прочитай слово. 2. Знайди закінчення. 3. Познач закінчення. 4. Познач префікс. 5. Познач корінь і основу. 6. Добери споріднені слова. 7. Виділи суфікс. ІІ. Алгоритм «Посади квітку» 1. Зроби ямку. 2. Постав у ямку квітку. 3. Засип ямку землею. Сигнал «SOS» Допоможи пішоходу перейти дорогу (сформулюй умову, вкажи можливі дії).
 19. 19.    2   5 3 () 2  2  3    3  2 () 5  2  5 «Японський кросворд» Накресліть малюнок, закодований за допомогою стрілок.          ________________________ Закодуйте слово МУХОМОР. Для цього впишіть його літери у клітинки та складіть алгоритм зі стрілок- команд, виконавши який, можна прочитати слово. ___________________ «Шифрувальник» Прочитайте закодоване стрілками слово, яке починається з літери М.      
 20. 20. Як забезпечити розвиток учня, врахування його потреб, результатів формуючого оцінювання? Для цього пропонується робочий зошит для учня ПобудоваПобудова індивідуальної траєкторії навчанняіндивідуальної траєкторії навчання ПобудоваПобудова індивідуальної траєкторії навчанняіндивідуальної траєкторії навчання Розвиток Творчість Критичне мислення Рефлексія Карта знань Карта досягнень Візуальні засоби Творча майстерня Оцінювання проектів Перейдіть на сайт Оцінювання проектів • http://educate.intel.com/ua/AssessingProjects • Стислий огляд та переваги • Перегляньте опис • Перейдіть в розділ Робоче середовище • Зареєструйтеся • Перегляньте оцінювання, яке вам потрібно та перемістіть форми оцінювання до своєї бібліотеки • Відредагуйте так інструменти так, щоб вони відповідали вашим навчальним цілям • Створіть власну форму оцінювання
 21. 21. Дистанційне навчання
 22. 22. Підготовка та проведення у 2013 році районного семінару вчителів інформатики з теми “Розвиток творчої діяльності учнів у процесі вивчення інформатики” Поширення досвіду в мережі Інтернет Освітній Веб-квест Приймала участь в конкурсі “Учитель року 2013” в номінації “Інформатика” sch13inf.at.ua
 23. 23. Досягнення Результати НПК Інформатика 2003-2004 Дзіковський Р. 1 Сямук І.О. 1 Інформатика 2004-2005 Амс Дмитро (ІІІ) 3 Сямук І.О. Інформатика 2005-2006 Гаврилюк Андрій (ІІІ) 3 Сямук І.О. Інформатика 2006-2007 Левицький В. (ІІІ) 3 Сямук І.О. Інформатика 2006-2007 Гаврилюк А. (ІІІ) 3 Сямук І.О. 3 Інформатика 2007-2008 Підгурська Олена (І) 1 Сямук І.О. 3 Інформатика 2007-2008 Левицький Віктор (ІІ) 2 Сямук І.О. 2 Інформатика 2008-2009 Яцків Микола 3 Сямук І.О. Інформатика 2008-2009 Базарницька Тетяна 2 Сямук І.О. 1 Інформатика 2009-2010 Базарницька Тетяна 3 Сямук І.О. Інформатика 2011-2012 Гучок Віталій 2 Сямук І.О. Інформатика 2011-2012 Федунець Андрій 2 Сямук І.О. Інформатика 2013-2014 Байда Роман 3 Сямук І.О.
 24. 24. Результати олімпіад з інформатики Рік Прізвище, ім’я Клас Місце 2004-2005 Левицький В. 4 гімн. 3 2007-2008 Горак І. 7 гімн 3 2009-2010 Гучок В. 5-Б 1 2009-2010 Фіялковський М. 5-Б 2 2010-2011 Фіялковський М. 6-Бгм 2 2010-2011 Гучок В. 6-Бгм 3 2011-2012 Гучок В. 7-Бгм 2 2011-2012 Фіялковський М. 7-Бгм 3 2011-2012 Фіялковська Ольга 6 гімн 1 2011-2012 Малицька А. 7-Бгм 1 2012-2013 Байда Роман 6 гімн 2 2012-2013 Фіялковська Ольга 7 гімн 2 2012-2013 Чепіль Софія 6 гімн 3 2012-2013 Байда Роман 6 гімн 3 2012-2013 Фіялковська Ольга 7 гімн 3 2012-2013 Підгурський Євген 9 клас 2 2013-2014 Байда Роман 7 гімн 1
 25. 25. Сямук І.О.
 26. 26. ПЕРЕДОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД • “Методи активізації розумової діяльності учнів” - С.М. Шевченко (м. Суми), Т. Косарєва (м. Кіровоград). • “Організація навчальної діяльності учнів щодо створення проблемних ситуацій” – Никифорова Р.М. (Крим), О.М. Дименюк (м. Новоград- Волинський). • “Активні форми навчання на уроках” – Є.О. Невєдомська (м. Київ), В. Успенська (м. Суми), Т.А. Бондар (м. Новий Буг). • “Засоби реалізації принципів гуманізації” – Н.М. Десятниченко (м. Харків).
 27. 27. Дякую за увагу! Сямук І.О.

×