Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ISE - uvod u izradu scenarija učenja

702 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ISE - uvod u izradu scenarija učenja

 1. 1. Uvod u izradu scenarija Jasminka Maravić
 2. 2. Ishodi učenja … ili što želite da vaši učenici mogu i znaju učiniti kao rezultat poučavanja/aktivnosti/projekta? Ishodi učenja su tvrdnje o onome što se očekuje da učenik nakon sudjelovanja u obrazovnom procesu zna, razumije ili može demonstrirati.
 3. 3. Ishodi učenja Definirani iz perspektive učenika Poučavanje usmjereno na: nastavnika učenika
 4. 4. Pomažu: Nastavniku da definira što bi učenici trebali znati kao rezultat procesa učenja, te da pripremi materijale, nastavne metode, testove. Učeniku da shvati što se od njega očekuje i koje kompetencije će steći (Upoznajte učenike s ishodima!). Osnovno polazište za definiranje kriterija po kojima ćemo vrednovati usvojeno znanje 7.9.2009. 4 Ishodi učenja
 5. 5. Mjerljivost ishoda i Bloomova taksonomija Povezivanje s procjenom znanja! 7.9.2009.
 6. 6. Ishodi učenja i procjena znanja Provjera do koje su mjere ishodi učenja koje smo za svoju nastavu definirali zaista i ostvareni. Odabir i formulacija metode provjere: širina – sadržaj, područje dubina – razina taksonomije Što precizniji ishod - jednostavnije osmisliti procjenu znanja!
 7. 7. Glagoli sugeriraju metodu procjene znanja
 8. 8. Nastavne strategije, metode i aktivnosti •pristup kojim nastavnik pristupa nastavnom procesu kako bi što učinkovitije postigao svrhu poučavanja •razlikuju se prema tome jesu li učenici aktivni ili pasivni sudionici i kolika je razina nastavničke kontrole: –predavačka –strategija suradničkog učenja –strategija samousmjerenog učenja –strategija situacijskog učenja. 8
 9. 9. Predavačka strategija •smatra se tradicionalnim pristupom poučavanju •korisna za prijenos velikog broja informacija i naglašavanje važnih dijelova nastavnog gradiva •ne potiče uspostavu interakcije i suradnje •komunikacija je jednosmjerna, a učenici imaju pasivnu ulogu. 9
 10. 10. Strategija suradničkog učenja •koristi se kada je cilj nastave jačanje interakcije među učenicima •grupe učenika zajednički rade na rješavanju problema, izradi zadatka ili izradi proizvoda •suradničko učenje je utemeljeno na premisi da je učenje društveni čin. 10
 11. 11. Strategija samousmjerenog učenja •učenik preuzima inicijativu te sam određuje ishode učenja, odabire izvore, prikladnu strategiju i način evaluacije postignuća •učenik preuzima odgovornost za svoje učenje •često korištena strategija u obrazovanju odraslih. 11
 12. 12. Strategija situacijskog učenja •iskustveno učenje u kojem se znanje stječe u kontekstu rješavanja problemske situacije iz prakse. •učenik je u centru procesa poučavanja i učenja, a sastoji se od: –konteksta –zajednice prakse –sudjelovanja. –sadržaja učenja 12
 13. 13. Strategije – stupanj nastavničke kontrole Nastavne strategije i metode možemo razlikovati prema 2 kriterija (Vizek-Vidović i dr., 2003): • stupanj aktivacije učenika odnosno nastavnika pri učenju i poučavanju (stupanj učeničke kontrole nasuprot stupnju nastavnikove kontrole) • broj učenika koje se poučava. 13
 14. 14. Nastavne metode • načini aktiviranja učenika tijekom procesa poučavanja i učenja kako bi uspješno ostvarili postavljene ishodi učenja Nastavne metode služe tome da se nastavnicima olakša poučavanje, a učeniku učenje. (Klafki, 1971) 14
 15. 15. Faktori koji utječu na odabir metode •ishodi učenja •nastavni sadržaj •okruženje (nastava uživo, hibridna, online) •predznanje učenika •dob učenika. 15
 16. 16. Obrazac za izradu plana nastavne jedinice Opće informacije Naslov Promet u Europi Kratak opis U uvodnom djelu sata učenike se upoznaje s prometom kao gospodarskom djelatnosti te važnosti prometa za ujedinjavanje Europe kroz razgovor i prikazivanje prezentacije i video isječka. U drugoj etapi sata učenici rade u skupinama rješavajući problemski zadatak. Zadatak je simulacija organizacije putovanja ili prijevoza roba pomoću informacija i karta na internetu. U zaključnom dijelu sata skupine izlažu svoje rezultate te se isti analiziraju.
 17. 17. Razred i dob 7. razred OŠ, 13-14 godina Područje Geografija Predznanja Učenici trebaju imati razvijenu vještinu snalaženja na geografskoj karti Europe, poznavati prometne pravce u Europi, znati obilježja različitih vrsta prometa, pretraživanje na Internetu i služenje s Google Kartama. Okruženje učenja Učenje pomoću računala te izlaganja učitelja i učenika. Trajanje 45 minuta Pristupi poučavanja Rješavanje problema Ishodi učenja Učenici će znati definirati promet i prometne sustave, opisati značenje prometa za ujedinjavanje Europe, izraditi plan putovanja i odabrati optimalan način prometa uz pomoć interneta, usvojiti vještinu korištenja karta na internetu, razviti vještinu kritičkog mišljenja i suradničkog učenja. Procjena znanja Bez ocjenjivanja, samovrednovanje kroz analizu rada Uloga nastavnika Moderator, davatelj kritičkog osvrta Obrazovni resursi Lekcija u wiki alatu (http://prometueuropi.pbworks.com) Tehnologija Računala wiki alat za suradničko pisanje, Google Karte, Internet
 18. 18. Zadaci Opis (vrsta i tehnika) Učenici usvajaju znanja kroz simulaciju i rješavanje problemskog zadatka. Skupina učenika ima ulogu organizatora prijevoza robe ili ljudi na prostoru Europe. Zadatak im je odabrati optimalne pravce kretanja i vrste prometa prema zadanom problemu pri čemu uzimaju u obzir odredište, vrstu robe, cijenu prijevoza i slično. Rezultate svog rada upisuju u tablice u wiki alatu kao plan putovanja. Interakcija i uloge Učenici radi podijeljeni u skupine koja se sastoji minimalno od voditelja skupine, učenika zaduženog za proučavanje teksta udžbenika te zaduženih učenika za rad na računalu (pretraživanje i pisanje rezultata rada. Alati http://prometueuropi.pbworks.com Obrazovni resursi http://youtu.be/BI4jrAq6idI

×