Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pisana priprava za stručni ispit konacna verzija 2010

4,545 views

Published on

Polaganjem stručnoga ispita učitelji i nastavnici dobivaju svoju prvu licenciju za rad. Osim toga dokazuju da su se sposobni samostalno pripremiti i odraditi nastavu. Kao prvi korak, je pripremanje oglednog sata služeći se ovom pripravom.
Priprava je izrađena za pripravnike koji polažu stručni ispit iz informatike/računalstva u Osijeku.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Pisana priprava za stručni ispit konacna verzija 2010

  1. 1. PISANA PRIPRAVAZA IZVEDBU NASTAVNOG SATANA STRUČNOM ISPITU<br />Pristupnik:Mentor na stručnome ispitu:<br />Škola:<br />Nadnevak:<br />725805898525PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE00PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVEŠkola:Mjesto: <br />Nastavni predmet: Razred:<br />Nastavna cijelina: Smjer:<br />Nastavna tema: Zanimanje:<br />Pristupnik: <br />Datum izvođenja oglednog sata: <br />Podjela:<br /> nastavne cjeline na teme: <br /> <br /> nastavne teme na jedinice:<br />Nastavna tema/jedinica: <br />Vrsta metodičke jedinice (tip sata): (označi)<br />obrada novih nastavnih sadržaja<br />ponavljanje<br />vježbanje<br />provjeravanje<br />Obrazovna postignuća: <br />Ključni pojmovi: <br />Cilj nastavne teme/jedinice: <br />Obrazovna postignuća: <br />Kognitivna (spoznajna – materijalna)Psihomotorička (funkcionalna)Afektivna (odgojna)Učenici će:Učenici će:Razvijati kod učenika: <br />Oblici rada: <br />Nastavne metode: <br />Nastavna sredstva i pomagala: <br />Korelacija: <br />Literatura i izvori:<br /> a) za učenike <br /> b) za nastavnika: <br />8782051050925ORGANIZACIJA NASTAVNOG SATA (detaljno razraditi)00ORGANIZACIJA NASTAVNOG SATA (detaljno razraditi)<br />Etapa nastavnogasataARTIKULACIJA NASTAVNOG SATANastavne metode nastavna sredstva i pomagalaVrijeme (min)SadržajAktivnost nastavnikaAktivnost učenikaPRIPREMAMaterijalno – tehnička pripremaSadržajna pripremaPsihološka priprema učenika (motivacija)Obrada novih nastavnih sadržajaVježbanjePonavljanjeProvjeravanje<br />5695951049655TIJEK IZVOĐENJA NASTAVE(detaljna razrada – „scenarij“ nastavnog procesa) 00TIJEK IZVOĐENJA NASTAVE(detaljna razrada – „scenarij“ nastavnog procesa) <br />292105754370Iza detaljne razrade sata slijedi PLAN PLOČE, a nakon njega slijede PRILOZI koje koristite tijekom sata (npr. fotografije, karte, tablice, grafikoni, prezentacije, ...)00Iza detaljne razrade sata slijedi PLAN PLOČE, a nakon njega slijede PRILOZI koje koristite tijekom sata (npr. fotografije, karte, tablice, grafikoni, prezentacije, ...)6540501132840PLAN PLOČE 00PLAN PLOČE <br />7169151058545ZAPAŽANJA O ODRŽANOM SATU00ZAPAŽANJA O ODRŽANOM SATU<br />2927357352665Nakon održanoga sata, ovdje upisati svoja zapažanja, primjedbe, prijedloge za promjenu - kako bi sljedeći sat bio uspješniji. Na temelju zapažanja o satu, na usmenome dijelu ispita, moguće je izvršiti analizu održanoga sata.00Nakon održanoga sata, ovdje upisati svoja zapažanja, primjedbe, prijedloge za promjenu - kako bi sljedeći sat bio uspješniji. Na temelju zapažanja o satu, na usmenome dijelu ispita, moguće je izvršiti analizu održanoga sata.<br />

×