Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2. radionica - 05 - Alati za izradu i primjenu digitalnih materijala u nastavi

4,048 views

Published on

Druga radionica pedagoškog tima, Đurđevac
Alati za izradu i primjenu digitalnih materijala u nastavi

Published in: Education
 • Be the first to comment

2. radionica - 05 - Alati za izradu i primjenu digitalnih materijala u nastavi

 1. 1. Alati za izradu i primjenu digitalnih materijala u nastavi mr.sc. Slavko Petrinšak Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 2. 2. Svrha izlaganja Ukazati polaznicima na razloge uvođenja digitalnih alata u planiranju i izvedbi redovne nastave i izvan nastavnih aktivnosti. 2
 3. 3. Očekivani ishodi učenja predavanja Nakon završenog izlaganja sudionici će biti sposobni: • Objasniti razloge uvođenja digitalne tehnologije i alata u izradi obrazovnih materijala • Nabrojati područja primjene digitalnih alata 3
 4. 4. Odnos tehnologije i poučavanje
 5. 5. Digitalni svijet Za / Protiv Preispitivanje osobnog stajališta o nezaustavljivom utjecaju tehnologije na osobni i profesionalni život OBITELJ POSAO • Vrijeme PROTIV • Zlostavljanje • Igre • Suradnja • Komunikacija • Interakcija TEHNOLOGIJA –društveni mediji ZA
 6. 6. Problem digitalnog domoroca i doseljenika • Digitalni domoroci – djeca današnjice • odrasli s tehnologijom • čitaju 5.000 sati max tijekom života, ali preko 10.000 sati igraju igrice ... i još su na mailu, internetu, mobitelu... • Digitalni doseljenici – mi nastavnici • govore zastarjelim jezicima pred digitalnog doba • pretpostavljaju da su učenici isti kakvi su bili i oni i da su za njih uspješne iste metode kao i prije Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 7. 7. IZBOR? Protiv nastaviti koristiti se dosadašnjim metodama odgoja i poučavanja Klasična nastava podržana informacijsko komunikacijskom tehnologijom ILI Za prilagoditi svoj pristup odgoja i poučavanja metodama prihvatljivim za nove generacije Suvremena nastava podržana društvenim medijima
 8. 8. JOŠ U PRILOG ZA • Da je Facebook država, bila bi 4 najveda država na svijetu • 80% Twitter aktivnosti odvija se na mobilnim uređajima • Neki univerziteti ukidaju e-mail servise • Kada bi Wikipediu publicirali kao knjigu sadržavala bi 2,25 miliona stranica • 78% potrošača vjeruje direktnim preporukama svojih prijatelja • Društveni mediji nisu hir, ved temeljne promjene u načinu na koji komuniciramo „Više nemamo izbora raditi ili ne pomoću društvenih medija, pitanje je samo kako ih najbolje iskoristiti.” Erik Qualnam
 9. 9. Definicija medija Medij je suvremeno sredstvo za prenošenje informacija (radio, TV, novine, internet). • jednosmjerna komunikacija („medij” daje svoje viđenje informacije) Socijalni medij je sredstvo kojim se ostvaruje društvena komunikacija. • dvosmjerna komunikacija (mogudnost komunikacije i razmjene mišljenja)
 10. 10. Nove generacije učenika – globalni učenici (postupci, ponašanja i vještine usvajanja znanja) Spontani i intuitivni Očekuju prezentaciju novih informacija na zanimljiv način kroz atraktivne materijale Rado prihvadaju učenje kroz suradnički rad i kritičko razmišljanje (čitanje i pisanje) Usmjereni na situacijsko učenje uz aktivno sudjelovanje Očekuju objašnjenje razloge zašto nešto uče
 11. 11. Globalni učenici – favoriziraju učenje kroz: Rad u grupama Računalne programe Igre Pisanje sastava (seminara, eseja) Razgovor u grupi
 12. 12. Ciljevi uvođenja tehnologije u obrazovanje: Uvođenje tehnologiju je nužno uvoditi u obrazovni sustav da bi se: • približili globalnim učenicima na njima prihvatljiv i razumljiv način • motivirali ih za samostalno i suradničko učenje • razvijali njihove interese • olakšali im učenje i pripremili ih za cjeloživotno učenje Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 13. 13. Polazište u izradi digitalnog materijala Polazište nastavnika: • promisliti kako poučavati jezikom globalnih učenika • promijeniti metodologiju planiranja nastave • planirati učenje prilagođeno procesu razmišljanja novih generacija Prilagoditi i napisati nastavne materijale jezikom globalnih učenika Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 14. 14. Digitalni alati Podržavaju: • izradu i uporabu raznih multimedijalnih sadržaja • interakciju između sadržaja i korisnika • interakciju između grupe korisnika • suradničko pisanje i čitanje • razvijanje timskog rada • kreativnost učenika • razvoj kritičkog odnosa prema internetu Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 15. 15. Podjela digitalnih alata • Alati za izradu nastavnih materijala • Alati za izradu digitalnih priča • Alati za kreiranje simfonije učenja • Web 2.0 alati • Alati za konceptualno doba Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 16. 16. 1. Alati za izradu nastavnih materijala Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 17. 17. Alati za izradu nastavnih materijala 1. Alati za izradu i obradu video materijala • Mogudnosti: • uređivanje, spajanje, umetanje glazbe, teksta, govora i primjena efekata • Primjena: • • • • • uvod u problematiku i rješenje problema motivacijska komponenta uvod u diskusiju simulacija procesa demonstracija modela Alati za obradu videa Preuzimanje Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Servisi za pohranu videa
 18. 18. Alati za izradu nastavnih materijala 2. Avatari • Mogudnosti: • Animiranim karakterom omogudava se korisniku izražavanje na internetu glasom i izgledom koji se može digitalno prilagoditi • izrada i karakterizacija lika: izgled, odijevanje, pokreti, mimika • Primjena: • nastava stranih jezika • vježbanje i slušanje svog govora i uspoređivanje s digitalnim glasom koji ga izgovara Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 19. 19. Ostali alati za izradu nastavnih materijala • LESSON WRITER – plan i izrada nastavne jedinice • PODCAST - audio ili audio-video zapis koji se distribuira putem Interneta • Audacity • Windows Media Player • File Transfer: SmartFTP Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 20. 20. 2. Alati za izradu digitalnih priča Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 21. 21. 2. Alati za izradu digitalnih priča • Mogudnosti: • internet alati kojima učenici mogu kreirati animiranu flash prezentaciju uz upotrebu crtanih likova (+glazba, pozadina, teme...) • Primjena: • pojašnjenje nekog koncepta u obliku priča • zadavanje zadataka • pružanje informacija roditeljima i zajednici GO! ANIMATE Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 22. 22. 3. Alati za kreiranje simfonije učenja Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 23. 23. 3. Alati za kreiranje simfonije učenja • Mogudnosti: • Alati za objedinjavanje i uspoređivanje ideja. • Razumiju li svi učenici koncepte na istoj razini? • Provjera očekivanih rezultata • Primjena: • • • • konceptualne mape - Bubble us, Mindmister kronološke linije povijesnih događaja - Timeline Makers kolaborativni alati za istraživanje – Delicious, Web chops kolaborativni alati za učenje - Study Stack Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 24. 24. 4. Web 2.0 alati i njihov značaj u procesu učenja Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 25. 25. 4. Web 2.0 alati i njihov značaj u procesu učenja Učenje za rad (učiti činiti) – odnosi se na: • praktičnu primjenu teorijskog znanja • brzo usvajanje vještina koje zahtijevaju nove tehnologije Cilj: potreba za cjeloživotnim obrazovanjem, snalaženjem u novim situacijama i sposobnost za timski rad. Učenje za zajednički život (učiti živjeti zajedno) odnosi se na: • uzajamno razumijevanje • zajednički rad, • mirnu komunikaciju i sklad. Cilj: pomodi boljem upoznavanju drugih i pronalaženju zajedničkih ciljeva rada i života. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 26. 26. 4. Web 2.0 alati i njihov značaj u procesu učenja • Značenje Web 2.0 kroz suradnički rad • razvijanje odnosa između nas i našeg rada, nas i suradnika, nas i učenika i roditelja • Projektno učenje • omogudava suradnju između učenika, nastavnika i drugih u Web 2.0 okruženju tako da se znanje može dijeliti i distribuirati između članova “zajednice učenja • Digitalna oruđa za procjenu znanja Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 27. 27. 5. Multimedijski alati Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 28. 28. 5. Multimedijski alati • Multimedijske komponente pružaju učenica mogudnost primjene tehnologija kao alata za planiranje, razvoj i prezentaciju njihovih projekata • Prava snaga multimedijskih oruđa leži u njihovoj integraciji sa kurikulumom i njihovoj autentičnoj upotrebi u procesu učenja. • Digital Content Tools • Extended Time Frame • Extended Time Frame Tools Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 29. 29. Multimedijski alati Multimedijski alati Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 30. 30. Alati koje mi koristimo • Kubbu – igre, križaljke, kvizovi • Glogster – izrada plakata • Toondoo, Pixton – izrada stripova • Articulate Quizmaker- kviz • Microsoft Mathematics – rješavanje matematičkih zadataka • WordWall – interaktivne aktivnosti u nastavi • Wordle – naglašavanje najčešde korištenih riječi u tekstu • Prezi – za izradu zumirajude prezentacije Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 31. 31. Zahvaljujem na suradnji! Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

×