Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ISE radionica kolovoz - rujan 2015

374 views

Published on

Radionica pod nazivom ˝Primjena istraživačke nastave i ISE scenarija učenja" održala se u kolovozu i rujnu diljem Hrvatske, a sadržajno je bila ista bez obzira na lokaciju. Cilj radionice bio je nastavnike naučiti realizirati nastavni sat uz korištenje tzv. ISE tehnologije. Nastavnici su imali priliku naučiti kako primijeniti ISE scenarij učenja - svojevrsnu digitalnu pripremu za nastavni sat u koju su integrirani multimedijalni sadržaji. Scenarij se temelji na istraživačkom učenju, vrsti učenja kod kojega je cilj potaknuti učenike na promišljanje i propitivanje, a s kojim su se polaznici također imali prilike upoznati. Prednost spomenutih scenarija jest što se oni mogu u potpunosti mijenjati i prilagoditi pa ih nastavnik sadržajno može prilagođavati prema želji. Uz to, polaznici su imali priliku naučiti osnovne mogućnosti nekoliko ISE e-alata kao što je Google Earth, Kahoot, Nacionalni portal za učenje na daljinu Nikola Tesla, PheT simulacije te Stellarium.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ISE radionica kolovoz - rujan 2015

 1. 1. The Inspiring Science project has received funding from the European Union’s ICT Policy Support Programme as part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme. This publication reflects only the author’s views and the European Union is not liable for any use that might be made of information contained therein. Inspirativni dani Primjena istraživačke nastave i ISE scenarija učenja CARNet, 2015
 2. 2. Sadržaj ● ISE aktivnosti nastavnika ● istraživačko učenje pomoću digitalnih alata (60 min) ● ISE portal (30 min) ● ISE scenariji učenja (30 min) Pauza (30 min) ● e-alati: Stellarium, Google Earth, Phet simulacije, Nacionalni portal Nikola Tesla, Kahoot (90 min)
 3. 3. Aktivnosti za nastavnike uključene u ISE projekt Realizacija 1 nastavnog sata uz korištenje tzv. ISE tehnologije ★ Nastavnik realizira sat (do srpnja 2016.) na jedan od dva načina: 1. Provođenje Eratostenovog eksperimenta 1. Korištenje ISE scenarija učenja na ISE portalu Možete kreirati svoje scenarije učenja ili koristiti postojeće. 129 škola iz RH već sudjelovala u Eratostenu
 4. 4. Istraživačko učenje ● usmjereno na proces učenja radi razvijanja dubljeg razumijevanja ● nadpojam koji uključuje problemsko i projektno učenje ● oslanja se na konstruktivističku teoriju učenja: učenje se gradi kroz aktivan razvoj mentalnih konstrukcija ● metoda učenja i poučavanja, ali i obrazovni cilj
 5. 5. Značajke istraživačkog učenja Potiče učenike na: ● postavljanje pitanja vezanih uz pojave iz svakodnevnog života ● razradu pitanja, razvoj istraživanja i komunikacijskih vještina ● rješavanje problema ● suradnju unutar i izvan razreda ● razvijanje dubokog razumijevanja sadržaja
 6. 6. Istraživačko učenje vs. učenje otkrivanjem Učenje otkrivanjem: ● učenici samostalno istražuju i grade razumijevanje Istraživačko učenje: ● zahtijeva od nastavnika detaljno osmišljavanje i strukturiranje aktivnosti ● možemo ga smatrati igrom, ali onom koja ima definirana pravila kojih se potrebno držati
 7. 7. Istraživačko učenje vs. predavačka strategija Istraživačko učenje Predavačka strategija Učenik u centru nastavnog procesa Nastavnik u centru nastavnog procesa Pitanja i koncepti Propisane teme i izolirane činjenice Suradnički rad Individualni rad Istraživanje Memoriranje Interakcija i razgovor Učenik je pasivni primatelj informacija Nastavnik kao model i voditelj Nastavnik kao ekspert i predavač Međupredmetno proučavanje Jedan predmet Korištenje različitih resursa Korištenje udžbenika Angažiranost Slušanje Izvedba i samoprocjena znanja Testovi znanja https://www.youtube.com/watch?v=3MRo4c_Q7Fs
 8. 8. Ciklus istraživačkog učenja Pitanje Istraživanje KreiranjeRasprava Refleksija
 9. 9. Istraživačko učenje u prirodoslovnim predmetima ● suvremeno prirodoslovno obrazovanje stavlja naglasak na sudjelovanje učenika u istraživačkim aktivnostima ● poticanje konstrukcije vlastitog razumijevanja svijeta ● razvijanje istraživačkih vještina, vještina samostalnog, samoregulirajućeg učenja, komunikacijskih vještina i vještina rada u grupi
 10. 10. Znanstveno razmišljanje ● rješavanje znanstvenih problema i usmjereni proces prikupljanja podataka s ciljem stjecanja znanja u obliku hipoteza i teorija ● znanstveno razmišljanje uključuje različite kognitivne vještine koje se koriste tijekom otkrivanja, eksperimentiranja, vrednovanja nalaza, donošenja zaključaka i argumentiranja
 11. 11. Istraživačke i metakognitivne vještine ● psihologijska istraživanja razvijenosti znanstvenog razmišljanja pokazuju da je sudjelovanje u ponavljanim situacijama istraživačkog učenja ključno za razvoj istraživačkih i metakognitivnih vještina ● potrebno je izravno jačati metakognitvne vještine znanja o cilju i strategijama istraživačkog rada
 12. 12. Utjecaj na učenike ● istraživačko učenje pomaže učenicima da postanu: ○ kreativniji ○ pozitivniji ○ samostalniji ● učenici razvijaju vještine rješavanja problema i sposobnosti nošenja s promjenama i izazovima
 13. 13. Uspješnost istraživačkog učenja ● da bi istraživačko učenje bilo uspješno ono zahtijeva od nastavnika da osmisle aktivnosti koje su: ○ povezane s područjem istraživanja ○ povezane sa svakodnevnim životom ○ usmjerene na jasne i dostižne ciljeve
 14. 14. Faze istraživačkog učenja 1. Orijentacija i postavljanje pitanja 2. Postavljanje hipoteza 3. Planiranje i istraživanje 4. Analiza i interpretacija 5. Zaključak i evalucija
 15. 15. Tijek istraživačkog učenja 1. odabir područja, teme i resursa 2. upoznavanje učenika s resursima 3. osmišljavanje moderiranja aktivnosti 4. osmišljavanje tijeka istraživanja i određivanje načina evaluacije 5. određivanje formata prezentacije rezultata 6. određivanje načina procjene znanja i davanja povratnih informacija
 16. 16. Primjer istraživačkog učenja Velika znanstvena ideja: Objekti mogu s udaljenosti utjecati jedni na druge. Obrazac s 5 faza istraživačkog učenja
 17. 17. Aktivnost Osmislite aktivnost istraživačkog učenja kroz 5 faza: orijentaciju i postavljanje pitanja, postavljanje hipoteza, planiranje i istraživanje, analizu i interpretaciju i zaključak i evaluaciju Koristite se obrascem za planiranje svake faze
 18. 18. The Inspiring Science project has received funding from the European Union’s ICT Policy Support Programme as part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme. This publication reflects only the author’s views and the European Union is not liable for any use that might be made of information contained therein. ISE portal registracija na portal pretraga zajednica pretraga resursa i e-alata
 19. 19. http://portal.opendiscoveryspace.eu/ise
 20. 20. ISE portal - ključne prednosti
 21. 21. ISE Portal Ogledni primjeri scenarija učenja Registracija na portal
 22. 22. Zadatak: Registrirajte se na ISE portal
 23. 23. ISE zajednice
 24. 24. Hrvatska ISE zajednice
 25. 25. Scenariji učenja – pripreme za nastavu u digitalnom obliku Posebno sučelje za nastavnika i posebno za učenike
 26. 26. Scenariji učenja ● temeljeni su na istraživačkom učenju ● ˝Kloniranje˝ scenarija ● Moguće mijenjanje – nije potrebno (spremni za korištenje) ● Pretraživač resursa ● Scenariji u zajednicama – prijava na portal
 27. 27. dodati još novih scenarija učenja (kad budu gotovi) - demonstratora
 28. 28. Prikaz dijela statističkih podataka rješavanja scenarija učenja dostupne nastavniku (imena učenika su namjerno osjenčena) vezane za procjenu znanja
 29. 29. Pojednostavnili smo pronalaženje scenarija učenja Pronađite linkove pod ˝Discussions˝
 30. 30. Zadatak: ★ Prijavite se na portal (˝logirajte˝ se) ★ Otvorite Hrvatsku ISE zajednicu ★ Klonirajte scenarij učenja po izboru (odaberite opciju ˝clone˝)
 31. 31. E-alati Pretraživanje ● Napredno ● Po Big Ideas
 32. 32. The Inspiring Science project has received funding from the European Union’s ICT Policy Support Programme as part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme. This publication reflects only the author’s views and the European Union is not liable for any use that might be made of information contained therein. E-alati
 33. 33. Alati za ISE aktivnost 34 Stellarium Google Earth Nacionalni portal “Nikola Tesla” Kahoot.it PhET simulacije phet.colorado.edu
 34. 34. • open source planetarij • virtualni teleskop sa 600 000 zvijezda • dodatni katalog do 210 milijuna zvijezda www.stellarium.org Stellarium 35
 35. 35. definiranje lokacije Stellarium 36
 36. 36. postavke vremena Stelarrium 37
 37. 37. postavke Stellarium 38
 38. 38. Stellarium traženje objekta ctrl+F 39
 39. 39. Stellarium 40
 40. 40. ctrl+H 41
 41. 41. Google Earth earth.google.com 42
 42. 42. Google Earth 43
 43. 43. Google Earth prikaz ulice 44
 44. 44. Google Earth povijesne slike 45
 45. 45. Google Earth traženje mjesta 46
 46. 46. Google Earth crtanje i mjerenje 47
 47. 47. Google Earth oznake mjesta i obilasci 48
 48. 48. Google Earth – Mars, Moon, Sky 49
 49. 49. Portal za udaljeno učenje Nikola Tesla 50 www.edu.hr tesla.carnet.hr po 145 lekcija za srednje škole iz: • matematike • fizike • kemije • biologije • engleski jezik 2x24 lekcije ecdl moduli tečajevi o primjeni i upotrebi
 50. 50. Sadržaji za učenike i nastavnike 51
 51. 51. PheT Simulacije
 52. 52. PheT Simulacije ● Nastale na Sveučilištu u Coloradu ● Simulacije iz Fizike, Kemije, Biologije, Matematike, itd ● Dostupne za preuzimanje (Java) ili korištenje u pregledniku (HTML5) ● Dostupne na https://phet.colorado.edu/ ● Interaktivne, prilagodljive, besplatne
 53. 53. Što slijedi u ISE projektu? ISE Masovni otvoreni online tečaj(eng.MOOC) Nastavnici inspirirani ISE tehnologijom i suvremenim nastavnim metodama Teme: ● neki ključni obrazovni trendovi uporabe IKT-a u nastavi ● istraživačka, problemska i projektna nastava te tzv. gemifikacija ● e- resursi dostupni na ISE portalu ● ISE scenarij učenja zajedno s popratnim e-alatima u nastavi Kada: jesen 2015. Trajanje: 6 tjedana Tjedno opterećenje max 5-8h - sami odabirete kada ćete učiti! Više informacija putem ISE mailing liste, ISE Facebooka i ISE weba (www.carnet.hr/ise/vijesti)
 54. 54. Što slijedi u ISE projektu? Eratostenov eksperiment 22.09.2015. ● mjerenje opsega Zemlje ● praktičan rad učenika i nastavnika ● primjenjivo u nastav: geografije, fizike, matematike - OŠ i SŠ ● 129 škola iz RH sudjelovalo u ožujku 2015. Webinar "Eratostenov eksperiment uz ISE scenarije učenja: Suvremeno podučavanje mjerenja opsega Zemlje" 09.09.2015. (srijeda) do 13 do 14h.
 55. 55. Hvala na pažnji! Pitanja? ise-prijava@carnet.hr http://www.carnet.hr/ise/kontakt

×