Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Info Stand Nr. 1(3) / 2011

118 views

Published on

Buletin de informare al secţiunii ABRM «Procese tehnologice de bibliotecă»

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Info Stand Nr. 1(3) / 2011

  1. 1. Nr.1(3), 2011 Departamentul Informaţional-Biblioteconomic ULIM; Tel. 21 24 18 lcorghenci@ulim.md „… Standardizarea, deşi uneori văzută ca o constrângere, rămâne necesară pentru a asigura valoarea produselor si companiilor in ochii clienţilor…”. (preluat: http://www.freeaudit.ro/familia-iso/) Rubrica 1: AGENDA COMISIEI La şedinţa din 20 ianuarie 2011 a Biroului ABRM au fost aprobate obiectivele activităţii Comisiei „Standardizarea activităţii de Bibliotecă”, pentru anul 2011 dintre care menţionăm:  acoperirea metodologică şi consultativă a procesului de implementare a standardului SM ISO 2789:2009 „Informare şi Documentare. Statistici internaţionale de Bibliotecă” (prin organizarea acţiunilor de formare profesională pentru bibliotecarii din diverse categorii de biblioteci, consultaţii, informaţii);  promovarea şi cunoaşterea noului standard „Indicatori de performanţă pentru biblioteci” o noua redacţie a standardului 11620 (prin organizarea acţiunilor de formare profesională pentru bibliotecarii din diverse categorii de biblioteci în lunile septembrie şi octombrie)  editarea buletinului InfoStand Biblioteconomic (în format electronic, tradiţional: la necesitate)  diseminarea informaţiei privind standardizarea în domeniu şi conştientizarea ei drept parte integrantă a culturii profesionale a bibliotecarului (aspecte organizaţionale, de conţinut, cunoaşterea documentelor – prin comunicări, publicaţii, asigurarea transparenţei etc.);  activităţi pre-eveniment – consemnarea în anul 2012 a 20 de ani de la fondarea organului naţional de standardizare – Comitetul Tehnic nr. 1 Biblioteconomie. Informare. Documentare. InfoStand biblioteconomic Buletin de informare al Comisiei ABRM « Standardizarea activităţii de bibliotecă»
  2. 2. Rubrica 2: ÎN SPRIGINUL FORMĂRII PROFESIONALE Acţiuni de formare profesională  La 3 februarie 2011 la DIB ULIM a fost organizat seminarul naţional „Standarde şi cadru normativ pentru bibliotecile şcolare” (în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei). Participanţi – 28 de bibliotecari din licee, şcoli, gimnazii din republică; formator – Iulia Tătărescu, preşedinte al Comisiei, şef departament la BRŞA a UASM. Subiecte abordate: noţiuni şi termini de standardizare; categorii de standarde funcţionale în domeniu, organisme de standardizare, accentul fiind pus pe standardizarea proceselor: elaborarea, prezentarea şi citarea referinţelor bibliografice; statistici de bibliotecă  la 29 martie 2011, în cadrul seminarului municipal Chişinău, organizat de către Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport în sediul Liceului Teoretic „Minerva”, au fost puse în discuţie regulile de elaborare, prezentare şi citare a referinţelor bibliografice. Participanţi – bibliotecari din şcoli, licee, gimnazii din municipiul Chişinău. Moderatori – L. Arion, Iu. Franţuz, reprezentanţi ai DGETS. Formator – L. Corghenci, director adjunct al DIB ULIM, membru al Comisiei „Standardizarea activităţii de Bibliotecă”. Subiecte de prezentare/discuţii: referinţele bibliografice şi descrierea bibliografică pentru documente: noţiuni, destinaţie, utilizare, comparaţii; fundamente normative pentru referinţele bibliografice (standarde, reguli); elemente de referinţe pentru diverse genuri/tipuri de documente; metode de prezentare şi citare a referinţelor. E necesar să cunoaştem:  Ce este un standard? Un document normativ care stabileşte anumite condiţii, parametri şi reguli pe care trebuie să le îndeplinească produsele, procesele tehnologice, terminologia etc. şi care este aprobat de organele competente ca document oficial.  Scopuri principale ale activităţii de standardizare: asigurarea unităţii naţionale în biblioteconomie, informare şi documentare; alinierea bibliotecilor Sistemului Naţional la metodologia şi tehnologia modernă, avansată.
  3. 3.  Indicative ale standardelor:  SM - standard moldovean  SM ISO - standard moldovean identic standardului ISO  SM SR ISO - standard moldovean identic standardului român (care la rîndul său este identic standardului ISO)  GOST – standard interstatal CSI  ГОСТ Р ИСО – standard al Federaţiei Ruse identic standardului ISO Exemplu: SM ISO 2789:2009 “Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă” conţine următoarele notaţii: SM ISO – indicativ ( standard moldovean identic standardului ISO) 2789: – număr; 2009 – anul adoptării; „Informare şi documentare. – domeniu, Statistici internaţionale de bibliotecă” – titlul. Rubrica 3: EXPERIENŢE TEHNOLOGICE Colecţia e-Professio: organizare şi funcţionare În cadrul instituţiilor bibliotecare fiind elaborate/aprobate/implementate diverse documente conceptuale, normative, de reglementare, metodologice şi altele, stringentă devine problema cum este stocată/păstrată această informaţie, publicată şi ne-publicată? În anul 2010 Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM a constituit colecţia e-Professio în scopul stocării centralizate a informaţiei profesionale privind activitatea DIB (planuri strategice, politici, programe şi rapoarte anuale, concepte, cadru de reglementare, publicaţii, procese verbale etc.), deţinerii unui instrument managerial eficient, ordonării şi facilitării accesului la informaţia profesională, creării suportului pentru investigaţii pe marginea istoriei DIB, realizării funcţiei de e-arhivă, concentrării capitalului creativ al structurii info-bibliotecare universitare. Materialele profesionale sunt convertite în formatul PDF. Unitatea de stocare a informaţiei – CD, DVD. Structura, ordonarea colecţiei: planuri strategice (ordonare cronologică); politici DIB (ordonare alfabetică/titlu); programe, concepte (ordonare alfabetică); programe anuale (ordonare cronologică); rapoarte anuale (ordonare cronologică); Codex DIB (ordonare cronologică a publicaţiei); Symposia Professorum (ordonare cronologică, anii 1997-2008); Symposia Investigatio Bibliotheca (cu anul 2009); Bibliografii generale ULIM (ordonare cronologică); bibliografii ale facultăţilor ULIM (ordonare denumirea facultăţii/cronologică/titlu); monografii biobibliografice, studii in honorem (ordonare cronologică, pe CD fiind indicate numele persoanelor, cărora le sunt dedicate lucrările); alte lucrări bibliografice (ordonare alfabetică/titlu)
  4. 4. Informaţii amplasate pe CD: fiecare CD conţine următoarea informaţie, prezentată uniform: denumirea genului de documente (în funcţie de categorisiri la compartimentul „Conţinut, structură”), numărul de rând al CD-ului şi perioada cronologică, acoperită de documentele profesionale. De exemplu: Programe anuale – 1 Programe anuale - 2 2001-2008 2009- 2012 Rubrica 4: INFORMAŢII Comitetul Tehnic nr. 1 informează:  a fost efectuată traducerea în limba română şi este în faza de adoptare standardul ISO 11620 „Indicatori de performanţă pentru biblioteci” - o noua redacţie a ediţiei anului 2010 cu completări esenţiale şi care include indicatori ai serviciilor electronice prestate de biblioteci. Traducerea a fost efectuată de Ludmila Pânzaru, director adjunct la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”  Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AŞ a RM s-a angajat să traducă standardul ISO 690:2010 Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources - un document foarte necesar comunităţii ştiinţifice a RM (autorilor şi editorilor) şi care, sperăm, va fi adoptat la finele anului 2011  Biblioteca Naţională a Republicii Moldova intenţionează să traducă standardul ISO/TR 28118:2009 Information and documentation - Performance indicators for national libraries  Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională de la USM traduce standardul ISO 5127:2001 Information et documentation – Vocabulaire  Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie a anulat standardul SM STAS 690 : 2005 Documentare. Referinţe bibliografice. Conţinut, formă şi structură şi SM STAS 10792 : 2005 Numerotarea internaţională standardizată a publicaţiilor seriale (ISSN) ( Hotărîrea nr. 533-ST din 21 martie 2011). În atenţia comunităţii profesionale! membrii Comisiei de profil sunt deschişi colaborării cu biblioteci şi persoane cu responsabilităţi în domeniu pentru realizarea obiectivelor sale. Informaţii contact - 432-592 Număr realizat de: Ludmila Corghenci, director adjunct DIB ULIM

×