Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

“Motor de căutare” pentru bibliotecari

849 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

“Motor de căutare” pentru bibliotecari

  1. 1. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – „motor de căutare” pentru bibliotecari Servicii, produse, conţinuturi, informaţii online 24/7 Eficienţă Vizibilitate Rapiditate Calitate Transparenţă Credibilitate Din experienţa Direcţiei Cercetare şi Dezvoltare în Biblioteconomie (DCDB) a BNRM
  2. 2. Argument În ultimul timp DCDB a făcut eforturi mari în vederea racordării activităţii tendinţelor specifice bibliotecilor în Era Digitală. Prioritară în activitatea DCDB este valorificarea la maximum a posibilităţilor oferite de instrumentele Web 2.0 în comunicarea cu bibliotecile sistemului național de biblioteci. Prin intermediul site-ului, blogurilor de specialitate, paginilor de pe rețelele sociale, BNRM ține bibliotecarii țării la curent cu tot ce se întâmplă nou şi important în lumea bibliotecară, în măsura posibilităţilor, oglindind noutăţile, evenimentele, ştirile de nivel local, naţional şi internaţional. BNRM oferă bibliotecarilor servicii online 7/24. Formatul virtual al comunicării profesionale se extinde din ce în ce mai mult, începând cu anul 2009. Odată cu modernizarea tehnologiilor de informare şi comunicare şi extinderea internetului corelarea activităţii capătă noi accente. Mare parte din serviciile oferite anterior în format tradiţional migrează spre spaţiul virtual. Anul 2009 este considerat ca linie de demarcare între comunicarea tradițională și comunicarea prin intermediul utilizării noilor formate. La Seminarul Naţional al Managerilor de Biblioteci Publice 2009, a fost trasată ca temă principală pentru activitatea bibliotecilor în anul 2010 „Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de servicii de bibliotecă”. La acea vreme tema era extrem de actuală şi discutată de comunitatea bibliotecară din întreaga lume. Mesajul principal promovat la seminar a fost că Biblioteca 2.0 va revitaliza felul în care bibliotecile servesc şi interacţioneaza cu utilizatorii; Biblioteca 2.0 este o nouă generaţie de servicii şi produse de bibliotecă, iar Bibliotecarul 2.0 trebuie să deţină competenţele necesare pentru a crea şi oferi a Pe tot parcursul anului 2010 s-a activat în vederea asimilării și implementării în activitatea bibliotecilor a instrumentelor Web 2.0: bloguri, conturi pe site-uri de partajare a filmelor, imaginilor, rețele de socializare etc.
  3. 3. Corelarea activităţii şi asistenţa de specialitate acordată bibliotecarilor din republică se realizează în special prin utilizarea următoarelor instrumente web: Site-ul BNRM http://www.bnrm.md/index.php?lang=ro&pid=specialistul-va-raspunde Blogul de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării:http://clubbib2.wordpress.com/ Blogul Bibliotecilor publice http://bibliotecipublicerm.wordpress.com/ SlideShare http://www.slideshare.net/cdbclub SlideShare http://www.slideshare.net/rmbiblioteci Pagina Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii pe Facebook https://www.facebook.com/pages/Festivalul-Na%C8%9Bional-alC%C4%83r%C8%9Bii-%C8%99i-Lecturii/265084846839706 Pagina Blogului de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării pe Facebook https://www.facebook.com/pages/Blogul-debiblioteconomie-si-stiinta-informarii/142586482424613 Pagina CODIBIP pe Facebook https://www.facebook.com/pages/CODIBIP-Conferin%C5%A3a-Directorilor-BibliotecilorPublice-din-RM/169949989757798 Dicţionar online http://dic.andries.eu/ NOVATECA https://www.facebook.com/groups/trainerinovateca/ Skype-vera.osoianu Skype-dbiblio
  4. 4. Situaţii statistice http://www.bnrm.md/index.php?lang=ro&pid=statistica-de-biblioteca Date statistice privind activitatea bibliotecilor publice din RM în anii 2008-2012 RAPORT STATISTIC CENTRALIZATOR - privind activitatea bibliotecilor publice din RM în anul 2012 Date principale privind activitatea bibliotecilor publice din Republica Moldova în anul 2012 Date principale privind activitatea bibliotecilor publice comunale-săteşti din Republica Moldova în anul 2012 Asigurarea Bibliotecilor publice din RM cu publicaţii în limba de Stat cu grafie latină 2011-2012 Indici şi indicatori de performanţă privind activitatea bibliotecilor publice din RM în anul 2012.xls Situaţiile statistice recepţionate, sistematizate, analizate şi diseminate de către Centrul de statistică şi sondaje, din cadrul Direcţiei Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie permit cunoaşterea dinamicii creşterii sau descreşterii indicatorilor de bază şi a celor de performanţă, oferă posibilitatea de a cunoaşte situaţia bibliotecilor ţării în raport cu bibliotecile lumii, compararea activităţii bibliotecilor din diferite raioane, municipii, precum şi activitatea bibliotecilor din alelaş raion, din aceiaşi localitate. Toate demersurile pentru factorii de decizie politică sau financiară, strategiile de dezvoltare, rapoartele de ţară, negocierile în vederea obținerii unor finanțări au ca argument situaţiile statistice şi în special indicatorii de performanţă. Prin includerea acestora în “Anuarul statistic al Republicii Moldova” editat de Biroul Naţional de Statistica, disponibil pe suport de hîrtie şi CD-ROM, atât în limba română, cât şi în engleză şi rusă, în lucrarea de sinteză „Bibliotecile publice din Republica Moldova:Situații statistice ...”, pe site-ul http://www.bnrm.md/index.php?lang=ro&pid=statistica-debiblioteca este asigurată transparența activității bibliotecilor, promtitudinea disiminării informației, cunoașterea fenomenului de către toți cei interesați din țară și de peste hotare, precum și păstrarea informației de pe acest segment pentru istorie.
  5. 5. http://www.slideshare.net/rmbiblioteci/fncl-2013-nr2final-28482637 http://www.slideshare.net/rmbiblioteci/fcnl-2012-1

×