Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integrării profesionale

1,124 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integrării profesionale

 1. 1. Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integrării profesionale Ludmila Corghenci, dir, adjunct DIB ULIM, vicepreşedinte ABRM Chişinău, 17 noiembrie 2011 Biblioteca LT “Gheorghe Asachi”, secţiunea ABRM “Biblioteci şcolare”
 2. 2. De ce acest subiect ? <ul><li>biblioteca şcolară este parte integrantă a SNB (parte importantă a unui sistem complex) </li></ul><ul><li>necesitatea integrării profesionale (respectarea prevederilor legale, standardelor, asigurarea unităţii profesionale etc.); (de ex.: cum se realizează statistica, descrierea bibliografică, referinţele? </li></ul><ul><li>parte integrantă a culturii profesionale a bibliotecarului, ce influenţează imaginea, poziţia, locul Bibliotecii în comunitate </li></ul><ul><li>cunoaşterea/realizarea statutului funcţional (ce este Biblioteca Şcolară în structura instituţiei de învăţământ?) </li></ul><ul><li>formarea profesională continuă </li></ul>
 3. 3. Definiţia Bibliotecii Şcolare: <ul><li>lipsă în legea RM cu privire la biblioteci; prez e ntă definiţia bibliotecii de învăţământ: Biblioteca de învăţăm â nt funcţionează în subordinea unei instituţii de învăţăm â nt, av â nd colecţii corespunzătoare programelor de studii şi funcţia de a sprijini procesul de instruire şi cercetare </li></ul><ul><li>În Manifestul UNESCO: Biblioteca şcolară oferă tuturor membrilor comunităţii şcolare servicii de educaţie, cărţi şi alte surse, care le dezvoltă gândirea critică şi le permite să folosească eficient informaţia, indiferent de formă şi suport (http://www.abrm.md/menu7_5.html) </li></ul>
 4. 4. Indicatori statistici (2009/2010) <ul><li>În total în Rep. Moldova – </li></ul><ul><li>2 911 / 2 907 biblioteci </li></ul><ul><li>Din acestea: </li></ul><ul><ul><li>biblioteci publice – 1 385 (47,5%) / </li></ul></ul><ul><ul><li>1 380 (47%) </li></ul></ul><ul><ul><li>total biblioteci din învăţământ - 1468 / 1 474 (inclusiv: 15 universitare, 17 de colegii, 1453/1442 şcolare – constituie 50,4% / 51 % </li></ul></ul><ul><ul><li>bibliotecile şcolare constituie 5 1 % (în 2009 - 49,9%) din numărul total de biblioteci din Rep. Moldova ! </li></ul></ul>
 5. 5. Indicatori statistici (2009/2010) <ul><li>Utilizatori : </li></ul><ul><li>Total în RM: 1330,3 mii / 839,1 mii </li></ul><ul><li>biblioteci publice – 1382,2 mii (64% din total / 818,4 mii (59%) </li></ul><ul><li>biblioteci din învăţământ – 453,3 mii (34% din numărul total) / 522,3 mii (38%) </li></ul><ul><li>biblioteci şcolare – 335,4 mii (25,2% din nr. total) / 426,5 (31 %) </li></ul>
 6. 6. Indicatori statistici (2009/2010) <ul><li>Număr intrări: (nu vizite!) </li></ul><ul><li>Total – 17759,8 mii / 17374 mii </li></ul><ul><li>biblioteci publice – 8287,7 mii (46,6% din numărul total intrări) / 8253,7 mii (48%) </li></ul><ul><li>biblioteci din învăţământ – 9294,8 mii (52,3%) / 8870,4 mii (51%) </li></ul><ul><li>biblioteci şcolare – 5261,6 mii (29,6 %) / 5294,1mii (30%) </li></ul>
 7. 7. Indicatori statistici (2009/2010) <ul><li>Număr împrumuturi: </li></ul><ul><li>total – 39076,2 mii /38496,7 mii </li></ul><ul><li>biblioteci publice – 20867,5 mii (53,4% din nr. total) /20409,8 mii (53%) </li></ul><ul><li>bibliotecii din învăţământ – 17163,4 mii (43,9%) / 17011,8 mii (44%) </li></ul><ul><li>biblioteci şcolare – 10102,7 mii (25,8 %) / 10148,4 mii (26%) </li></ul>
 8. 8. Indicatori statistici (2009/2010) <ul><li>Număr personal: </li></ul><ul><li>Total în RM: 4661 angajaţi, inclusiv cu studii superioare în bibl. – 1298 (27,8 %) / 4575 (cu studii sup. – 1301 – 28%) </li></ul><ul><li>biblioteci publice: 2504, inclusiv cu studii sup. în bibl. – 770 (30,7%) / 2470, cu studii sup. în bibl. – 783 (31%) </li></ul><ul><li>biblioteci din învăţământ: 2017, inclusiv cu studii sup. în bibl. – 444 (22%) / 1963, cu studii sup. în bibl. – 428 (22%) </li></ul><ul><li>biblioteci şcolare: 1539, inclusiv cu studii sup. în bibl. – 204 (13,3 %) / 1523, cu studii sup. în bibl. – 199 (13%) </li></ul>
 9. 9. Indicatori statistici (2009/2010) <ul><li>Număr biblioteci care deţin computere: </li></ul><ul><li>total biblioteci – 328 (11,2 % din nr. total biblioteci în RM) </li></ul><ul><li>biblioteci publice – 202 (14,5 % din nr. total biblioteci publice) </li></ul><ul><li>biblioteci din învăţământ – 105 (7,1% din nr. total bibl. din învăţământ) </li></ul><ul><li>biblioteci şcolare – 90 (6,2% din nr. total bibl. şcolare) </li></ul>
 10. 10. Direcţii de augmentare a integrării profesionale <ul><li>Necesitatea de regândire a locului şi rolului Bibliotecii şi Bibliotecarului Şcolar </li></ul><ul><li>De ce? Reforma învăţământului, informatizarea societăţii, asediul resurselor electronice, transformarea bibliotecilor în CDI, relaţionarea diversificată cu utilizatorul , funcţionarea autonomiei profesionale </li></ul><ul><li>Ce am putea face ? </li></ul>
 11. 11. Direcţii de augmentare a integrării profesionale <ul><li>Revizuirea şi regândirea cadrului de reglementare (armonizarea ROF a bibl. din instituţiile de învăţământ preuniv. din 8 noiem. 2002 cu cerinţele Soc. Informaţiei şi a Cunoaşterii, doc. internaţionale) </li></ul><ul><li>Cine? Rolul secţiunii “Bibl. Şcolare” a ABRM; Consiliul Reprezentanţilor? Reprezentant în CBN din partea bibl. Şcolare? (un demers către Min. Educaţiei din partea Conferinţei ABRM), Centru metodologic pentru bibliotecile şcolare? </li></ul>
 12. 12. Direcţii de augmentare a integrării profesionale <ul><li>E laborarea şi aprobarea documentelor normative </li></ul><ul><li>Norme de dotare cu echipament şi tehnică </li></ul><ul><li>Elaborarea Regulamentului privind asigurarea integrităţii şi securităţii colecţiilor de bibliotecă </li></ul><ul><li>Elaborarea şi aprobarea Normativelor de finanţare a bibliotecilor; determinarea clară a cotei de alocare a mijloacelor financiare anuale pentru dezvoltarea colecţiilor / accesul la informaţii, baza tehnico – materială (în special a echipamentului tehnic: PC, printere, scanere; conectare Internet) a bibliotecilor aflate în subordinea fondatorilor ( în special a instituţiilor de învăţăm â nt) </li></ul><ul><li>Reglementarea statală a aplicării standardelor în domeniu de către bibliotecile din Moldova . </li></ul>
 13. 13. Direcţii de augmentare a integrării profesionale <ul><li>Informatizarea primară a bibliotecilor </li></ul><ul><li>Asigurarea accesului gratuit la reţeaua Internet pentru toate bibliotecile </li></ul><ul><li>Extinderea volumului de servicii oferite de biblioteci </li></ul><ul><li>Colaborare cu Comisia de profil a ABRM (implementare soft, cursuri şi ateliere etc.) </li></ul>
 14. 14. Direcţii de augmentare a integrării profesionale <ul><li>Dezvoltarea şi sprijinirea procesului de conferire a gradelor de calificare bibliotecarilor </li></ul><ul><li>modificarea „Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare” (aprobat prin ordinul nr. 28 din 7 februarie 2006 al Ministrului Culturii şi Turismului) în funcţie de necesităţile domeniului </li></ul><ul><li>elaborarea şi promovarea mecanismului de susţinere şi finanţare a gradelor de calificare </li></ul><ul><li>acordarea suportului logistic şi administrativ proces ului </li></ul>
 15. 15. Direcţii de augmentare a integrării profesionale <ul><li>Formarea profesională continuă: </li></ul><ul><li>la nivel naţional: implicare în forme organizate (cursuri) </li></ul><ul><li>implicaţii profesionale: acţiuni de formare, organizate de către secţiunea ABRM, la nivel teritorial asupra subiectelor, temelor de importanţă profesională (de ex.: Să învăţam cum se aplică standardul nou de statistică) </li></ul>
 16. 16. Direcţii de augmentare a integrării profesionale <ul><li>Cultura informaţiei </li></ul><ul><li>Învăţarea fenomenului </li></ul><ul><li>Diversificarea formelor şi metodelor de implicare a bibliotecilor şcolare </li></ul>
 17. 17. Direcţii de augmentare a integrării profesionale <ul><li>Alte propuneri şi sugestii ? </li></ul><ul><li>ABRM este deschis colaborării, oferind sprijin consultativ, participarea formatorilor, elaborarea materialelor în sprijinul procesului de formare profesională </li></ul>
 18. 18. Referinţe bibliografice: <ul><li>Clinciu, Simona. Bibliotecarul şcolar în mileniul trei. In: Biblioteca . 2010, nr 9, p. 264-265. </li></ul><ul><li>Lupu, Valentina; Novac, Petruţa. Bibliotecarul de a z i. In: Biblioteca . 2010, nr 8, p. 240. </li></ul><ul><li>Stoica, Ion. Sensul Schimbării în Universul Infodocumentar. Constanţa, 2009. 225 p. ISBN 978-973-644-862-1. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Profesiunea e apărată şi susţinută de sus în jos, dar mai ales de jos în sus! </li></ul><ul><li>Iniţiativa ne aparţine! </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Vă mulţumesc! </li></ul><ul><li>Mă contactaţi la: </li></ul><ul><li>lcorghenci @ulim.md </li></ul><ul><li>Tel. 21 24 18 </li></ul>

×