Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA. Resurse ştiinţifice deschise conform profilului USARB

91 views

Published on

COLLOQUIA BIBLIOTHECARIORUM IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a V-a, 23 febr. 2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA. Resurse ştiinţifice deschise conform profilului USARB

 1. 1. Resurse ştiinţifice deschise conform profilului USARB Olga DASCAL, bibliotecar principal, Centrul Informatizare și activități în rețea. Mediateca Snejana ZADAINOVA, bibliotecar, serviciul Comunicarea colecţiilor COLLOQUIA BIBLIOTHECARIORUM IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a V-a, 23 februarie 2017
 2. 2. eLIBRARY.RU - cea mai mare bibliotecă digitală a publicațiilor științifice din Rusia cu capacități extinse de căutare a informației eLIBRARY.RU 7 900 reviste ştiințifice 1 000 000 utilizatori 7 000 000 articole full- text anual
 3. 3. eLIBRARY.ru - instrument bibliometric 2 sisteme informaţionale analitice Indexul Rusesc de Citări Ştiinţifice (IRCȘ) • instrument de analiză şi evaluare a publicaţiilor Sceience Index • sistem analitico-informaţional creat în baza Indexului IRCŞ
 4. 4. Indexul Rusesc de Citări Ştiinţifice - IRCŞ (РИНЦ) - este destinat instituţiilor ştiinţifice ca instrument de analiză şi evaluare a publicaţiilor. Indexul este specificat ca naţional rusesc, dar permite integrarea revistelor editate şi în alte ţări. IRCŞ are un acord cu companiile Thomson Reuters și Elsevier, care permite solicitări direct la Web of Science și Scopus. În interfață poate fi vizualizat numărul de referințe bibliografice de publicații în РИНЦ, Web of Science și Scopus. Această funcție gratuită este disponibilă pentru toți autorii înregistraţi în acest instrument.
 5. 5. • oferă o cercetare complexă şi detaliată a indicatorilor bibliometrici; • oferă cercetătorilor posibilitatea de a-şi evalua activitatea ştiinţifică; Science Index • permite interogarea în baza de date Web of Science; • permite obţinerea informaţiilor ce ţin de citarea publicaţiilor; Thomson Reuters • are posibilitatea de a importa informaţii despre publicaţiile autorilor din Rusia; • permite importarea citărilor din baza de date SCOPUS. Elsevier
 6. 6. ScienceIndex autorii publicaţiilor ştiinţifice organizaţii ştiinţifice editori revistelor ştiinţifice consiliile superioare de atestare
 7. 7. ELIBRARY.RU - INDICI DE PERFORMANŢĂ Reviste incluse (numere) 59 311 Numărul revistelor indexate în РИНЦ 6 289 Reviste cu text integral 10 181 Reviste în acces deschis 4 999 Cantitatea numerelor revistelor 1 542 765 Cantitatea articolelor din culegeri 3 093 434 din ele cu text integral 619 708 Articole incluse 24 843 274 Utilizatori înregistraţi 1 742 130 Instituţii înregistrate: 12 874 Total autori 814 872 din ei publicaţi în ultimii 5 ani 448 383 din ei înregistraţi în Science Index: 432 340
 8. 8. Republica Moldova este prezentă cu 56 titluri de reviste. Cea mai reprezintativă cantitate a numerelor plasate în eLIBRARY.ru revine revistelor: Электронная обработка материалов - (125), Stratum plus: Archaeology and Cultural Anthropology - (70), Ştiinţa agricolă - (22) http://eom.phys.asm.md/ru/ https://www.e- anthropology.com/English/default.as px http://www.uasm.md/ru/zhurnal- agrarnaja-nauka
 9. 9. Analiza bibliometrică Stratum plus: Archaeology and Cultural Anthropology Numărul articolelor 1 384 Numărul volumelor 70 Citările conform РИНЦ 1 732 Poziţia în ratingul SCIENCE INDEX pentru anul 2014 1 917 Locul în ratingul SCIENCE INDEX pentru revistele din domeniul "Istorie. Științe istorice " 57
 10. 10. Indicatori per ani Numele indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Numărul articolelor 87 74 95 94 101 99 Clasamentul revistei conform SCIENCE INDEX 0,007 0,014 0,054 0,051 0,160 0,220 Poziţia în ratingul SCIENCE INDEX 2120 2247 1910 2391 1917 1877 Factor de impact de doi ani 0,020 0,034 0,118 0,178 0,201 0,154 Factor de impact de doi ani fără autocitare 0,014 0,030 0,112 0,148 0,175 0,149 Factor de impact de doi ani inclusiv citările din toate sursele 0,041 0,051 0,174 0,225 0,270 0,287 Stratum plus: Archaeology and Cultural Anthropology
 11. 11. Instituţiile din RM
 12. 12. Posibilitățile de căutare în platforma ELIBRARY.RU: • titlul revistei – cu posibilitatea selectării după diferiţi indicatori, inclusiv factorul de impact al acesteia; • organizaţie – fiind disponibilă informaţia despre lista publicaţiilor organizaţiei şi lista articolelor care le citează; • autor – cu posibilitatea selectării după tematică, numărul de publicaţii, de citări etc. La fiecare autor se poate vedea lista deplină a lucrărilor și lista articolelor care îl citează; • titlul articolului • rubrică tematică, cuvânt cheie.
 13. 13. Autor Cant. publicaţiilor Numărul citărilor în IRCŞ (РИНЦ) Vizualizări: Gagim I 3 1 94 Moglan DIANA 16 21 351 Capcelea V 1 8 Morari M. 4 19 Ţaulean M 5 96 Suslenco A. 7 86 Sirota E 8 4 97 Topală P. 9 12 29 Boincean 13 21 241 Autori USARB Gagim Ion - Rector, dr hab. în pedagogie, prof. univ. Boincean Boris –dr. hab., prof. univ.
 14. 14. Reviste USARB Speech and Context International Journal of Linguistics, Semiotics and Literary Science/ Limbaj şi context - 2 ediţii cu 2 publicaţii Fizica si tehnica: Procese, modele, experimente - 1 ediţie cu 2 publicaţii
 15. 15. Acţiuni pentru includerea publicaţiilor în eLIBRARY.RU Înregistrarea în eLIBRARY.ru ne oferă posibilitatea evaluării activităţii ştiinţifice a fiecărui autor în parte, plasării informaţiei despre cercetătorii instituţiei și efectuării statisticilor citărilor, a factorului de impact al revistelor în care se publică cadrele universitare.
 16. 16. Referințe bibliografice 1. COSTIN, Ludmila Promovarea revistei instituţionale în Biblioteca Ştiinţifică Electronică eLIBRARYa [online] [citat 21 februarie 2017]. Disponibil: http://www.slideshare.net/nice26/instrumente-moderne-de- informare?next_slideshow=1 2. Guidelines for the Introduction of Electronic Information Resources to Users [online] / Machine- Assisted Reference Section (MARS), Reference and User Services Association (RUSA), American Library Association 2006. – United States of America: RUSA, ALA, 2006. [citat 21 februarie 2017]. Disponibil: https://journals.ala.org/index.php/rusq/article/viewFile/3004/3102 3. Thomson Reuters совместно с Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU разместит коллекцию лучших российских научных журналов в составе базы данных RSCI на платформе Web of Science [online] [citat 13 februarie 2017]. Disponibil: http://thomsonreuters.ru/2014/09/thomson_reuters_and_elibrary_cooperation/ 4. Ерёменко, Геннадий. eLIBRARY.RU: курс на повышение качества контента. [online] [citat 12 februarie 2017]. Disponibil: http://www.unkniga.ru/electron/5857-elibrary-kurs-na-povyshenie- kachestva-kontenta.html 5. МЕЛИХОВ, К. Г., ИЗБЯКОВ, А. М. Научная электронная библиотека eLibrary.ru: Руководство пользователя. [online] – М.: Интра-Центр+, 2003. – 40 стр., илл.. [citat 11 februarie 2017]. Disponibil: http://www.novsu.ru/file/1174755 6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru

×