Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategii de formare a potentialului creativ al bibliotecarului

233 views

Published on

Atelier profesional
Formarea culturii informaţionale – prioritate a bibliotecilor în societatea cunoaşterii.
Autor: Elizaveta CHIRIAC, Biblioteca Științifică a UPS „Ion Creangă”

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategii de formare a potentialului creativ al bibliotecarului

 1. 1. Strategii de formare aStrategii de formare a potenpotenţţialului creativ aialului creativ all bibliotecaruluibibliotecarului Motto: „Nu uita că Dumnezeu te-a trimis pe lume să-l înlocuieşti, să dai sensuri, să creezi, să duci începutul său înainte.” C. Noica E. Chiriac, biblioteca ştiinţifică a UPS “I. Creangă”
 2. 2. ObiectiveObiective • Elucidarea conceptului creativităţii • Identificarea căilor de stimulare a creativităţii bibliotecarului • Oferirea unei viziuni practice asupra procesului de stimulare şi evaluare a creativităţii bibliotecarului
 3. 3. Conceptul de creativitateConceptul de creativitate Creativitatea reprezintă:Creativitatea reprezintă: - nivelul superior al gîndirii. căutarea şi găsirea de idei noi, probleme şi soluţii noi şi eficiente; - abilitatea care răspunde adaptativ trebuinţelor umane; - o caracteristică a unui sistem( persoana, procesul, produsul); - o construcţie de noi structuri şi un proces de destructurare, de spargere a modelelor învechite de comportament, de gîndire, găsirea unor sisteme noi de evaluare a valorii obiecutului.
 4. 4. Conceptul de creativitateConceptul de creativitate Forme de manifestare : 1. Produs cu tăsături specifice: noutatea, originalitatea, valoarea, utilitatea socială ; 2. Proces fazic: pregătirea, incubaţia, iluminarea, verificarea; 3.Potenialitate general umană. Există în diverse grade la fiecare individ, poate fi stimulată, educată şi antrenată. 4.Dimensiune complexă a personalităţii. Prin intermediul creativităţii, personalitatea umană se încadrează într-un spaţiu axiologic, omul valorizându-se pe sine însuşi.
 5. 5. Conceptul de creativitate Factorii intelectuali ai creativităţii : Sensibilitatea faţă de probleme –atitudinea deschisă, receptivă faţă de necesităţile altora, curiozitatea; Sensibilitatea la implicaţii – capacitatea de a recunoaşte probleme, acolo unde alţii nu le văd; Fluenţa – uşurinţa şi rapiditatea cu care se realizează şi se succed asociaţiile între imagini, idei,expresii, caracterul lor curgător. Flexibilitatea –capacitatea de a modifica, restructura rapid şi eficient mersul gîndirii; Originalitatea – capacitatea de a vedea în alt mod realitatea, de a produce idei şi imagini noi. Ingeniozitatea – capacitatea de a rezolva problemele într-un mod abil şi surprizător, cu metode originale, neobişnuit de simple. Redefinirea – aptitudinea de a schimba funcţia unui obiect pentru a-l face util într-o nouă formă. Elaborarea – capacitatea de a planifica o acţiune, anticiparea rezultatului final, dezvoltarea şi finalizarea unei idei.
 6. 6. Căile de formare a potenţialului creativ alCăile de formare a potenţialului creativ al bibliotecaruluibibliotecarului 1. Cunoaşterea şi autocunoaşterea potenţialului creativ, a creativităţii în general. 2. Depistarea factorilor care blochează sau frînează creativitatea în plan individual şi la nivelul echipei de muncă, înlăturarea lor. 3. Stimularea creativităţii prin exersarea metodelor de dezvoltare a creativităţii şi inducerea condiţiilor favorizante acesteia.
 7. 7. Căile de formare a potenţialului creativ alCăile de formare a potenţialului creativ al bibliotecaruluibibliotecarului Particularităţile personalităţii creative: -curajos în convingeri, -independent în judecată, -curios, -idealist -capabil de riscuri etc. Particularităţile motivaţional-atitudinale ale personalităţii creative: -spirit de aventură, - perseverenţă, -înclinaţii spre cercetare, -deschidere către experienţe noi, -spirit de lider, -disciplină, -ordonare în propria activitate, -motivaţie intrinsecă, -centrare pe sarcină, -realizare independentă, -competitivitate, -bună prezenţă socială, -toleranţă la ambiguitate, -valorizarea originalităţii şi creativităţii.
 8. 8. Căile de formare a potenţialului creativCăile de formare a potenţialului creativ al bibliotecaruluial bibliotecarului A fi creativ înseamnã: • sã poti sã te schimbi continuu; •sã întelegi mai mult din ceea ce faci tu şi semenii tãi; • sã accepţi ceea ce eşti si sã lupţi pentru ceea ce ai putea deveni; • sã cauţi soluţii noi pentru problemele de fiecare zi; • sã nu rămîi rigid si “atotştiutor”.
 9. 9. Stimularea creativităţii înseamnă:Stimularea creativităţii înseamnă: a)formarea increderii in fortele proprii, permanenta tendinţă de a te realiza; b)dezvoltarea intereselor cognitive si a devotamentului faţa de profesia aleasa; c)formarea atitudinii antirutiniere menită să incite la analiza critică a experienţei proprii şi să deschidă calea unor noi experimentări; d) cultivarea cutezantei in adoptarea de noi scopuri şi asumarea riscurilor legate de îndeplinirea proiectelor dificile; e)cultivarea perseverenţei in cautarea de soluţii şi în realizarea proiectului urzit, corelativ cu dispoziţia către revizuirea continuă a proiectului şi permanenta lui optimizare; f)formarea simţului valorii si a atitudinii valorizatoare care duc la recunoaşterea deschisă a valorii altora şi la afirmarea onestă şi demnă a valorii proprii; g)formarea unui grup de atitudini direct creative: receptivitatea fata de nou, cultivarea originalitaţii.
 10. 10. Căile de formare a potenţialului creativ alCăile de formare a potenţialului creativ al bibliotecaruluibibliotecarului Stimularea creativitãtii prin eliminarea blocajelor: - sociale-orice suspiciune sau dezaprobare a personei cu idei sau comportament deosebit duce la descurajarea ei, la pasivitate. - intelectuale - rigiditatea sau stereotipia în gândire, persistenţa unor deprinderi vechi în situaţii noi. - emotive -teama de a nu gresi, de a nu se face de râs, graba de a accepta prima idee. - perceptive -obişnuinţa de a percepe obiectele într-un anumit fel, dificultatea perceperii noului. -legate de relaţia individ-grup - comunicare incompletă, marginalizarea individului creativ, izolarea, fie datorită respingerii de către ceilalţi, fie din iniţiativă personală determinată de teama de a nu greşi.
 11. 11. Principalele metode de stimulare aPrincipalele metode de stimulare a creativităţiicreativităţii 1 Discuţiile şi dezbaterile Discuţia -schimb reciproc şi organizat de informaţii, idei, impresii, păreri, şi propuneri în jurul unei teme sau chestiuni determinate de scopuri concrete. Dezbaterea are înţelesul unei discuţii pe larg şi amănunţite a unor probleme controversate şi rămase deschise (dezbatere cu caracter polemic). 2.Asaltului de idei (brainstormingul) Este o metodă a discuţiei în grup cu funcţia distinctă de a înlesni căutarea şi găsirea celei mai adecvate soluţii a unei probleme de rezolvat, printr-o intensă mobilizare a ideilor tuturor participanţilor. 3. Problematizarea Sensul principal al aplicării acestei metode este de a încuraja activitatea mintală a membrilor echipei, de a provoca facultatea de combinare a ideilor şi de a dezvolta invenţia şi creativitatea.
 12. 12. Principalele metode de stimulare aPrincipalele metode de stimulare a creativităţiicreativităţii 4. Sinectica- utilizarea metaforelor şi analogiilor în favoarea înlesnirii înţelegerii situaţiei problematice; neobişnuitul (străinul) să devină familiar, iar obişnuitul să apară ca ceva straniu, ciudat (străin).Se centrează pe dezvoltarea imaginaţiei creative. 5. Controversa creativă (academică) Lansarea şi rezolvarea problemei controversate (exprimă puncte de vedere contradictorii).Se impune prin avantajele: generează raţionamente de înaltă calitate, stimulează implicarea şi creativitatea în rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor 6. Studiul de caz -presupune o confruntare directă cu o situaţie din viaţa reală, autentică.
 13. 13. tinereţea creativităţii perioada critică a creativităţii 10 pers. 13 pers. Chestionar “Care este vîrsta creativităţii dumneavoastră?”
 14. 14. Tinereţea creativităţiiTinereţea creativităţii • Persoanele aflate la această vîrstă sînt încîntate de tot ce e nou. • Se implică în toate activităţile; participă la ele ca creatori activi şi cu iniţiativă. • Sînt atrase de activităţi caracterizate prin varietate şi noutate, creaţia fiindu-le o necesitate. • Sînt entuziasmate de muncă; de arta contemporană. • Îmbină reuşit înţelepciunea oamenilor maturi cu entuziasmul şi energia tinerei generaţii. Perioada critică aPerioada critică a creativităţiicreativităţii • Persoanele aflate la această vîrstă fac faţă uşor situaţiilor monotone, bazîndu-se pe cunoştinţele acumulate, dar întîlnesc greutăţi în rezolvarea problemelor noi. • Nu în toate situţiile dau dovadă de iniţiativă, nu sînt întreprinzătoare. • Nu-şi expun părerea în situaţii care pot da naştere la interpretări. •În unele situaţii concrete manifestă lipsă de flexibilitate.
 15. 15. BibliografieBibliografie 1. Amabile, T., Creativitatea ca mod de viaţă. Bucureşti: Editura “Ştiinţă şi Tehnică”, 1997. 2. Bouillerce, B. Cum să ne dezvoltăm creativitatea. Iaşi: Polirom, 2000. 3. Clegg, B., Creativitatea. Iaşi: Polirom, 2003. 4. Dinca, M., Teste de creativitate. Bucureşti: Paideia, 2001. 5. Dulgheru, V., Manual de creativitate. Chişinău: Tehnica-Info, 2000.
 16. 16. Vă mulţumim pentru atenţie !Vă mulţumim pentru atenţie !

×