Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ISSN 1857-1034 BULETINUL ABRM
1 (7) 2009
Fondator:
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova
Publicaţie periodică
Re...
ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
Zinaida SLUTU. Bibliotecarul şcolar – partener
activ al cadrelor didactice...
Buletinul ABRM Nr. 1(9) 3
EDITORIAL
REFLECŢII LA ÎNCEPUT DE MANDAT
Ludmila COSTIN,
preşedintele ABRM
Pare firesc acum, în ...
ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA4
politicilor pentru dezvoltarea întregului potenţial al
bibliotecilor, va ...
Buletinul ABRM Nr. 1(9) 5
7. Harconiţa Elena (Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat „A. Russo”, Bălţi)
8. Ermicio...
ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA6
informaţiile solicitate, care au şi fost incluse pe site-
ul ABRM: filial...
Buletinul ABRM Nr. 1(9) 7
soane. Toţi membrii ABRM au primit carnete de
membru al ABRM.
Actualmente, bibliotecile constitu...
ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA8
lică. De la fondare şi până în prezent au apărut 8
fascicole ale acestei ...
Buletinul ABRM Nr. 1(9) 9
expuse în Declaraţia de la Alexandria cu privire la
cultura informaţională şi instruirea continu...
ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA10
„Probleme de catalogare şi clasificare. Modificări ale
CZU. Instrumente ...
Buletinul ABRM Nr. 1(9) 11
Comisia „Formare profesională continuă.
Etică şi deontologie”
Ludmila CORGHENCI,
preşedintele c...
ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA12
lui, acest lucru fiind determinat de insuficienta
promovare a acestuia, ...
Buletinul ABRM Nr. 1(9) 13
lizate. În perioada de referinţă comisia a colaborat şi
cu alte comisii din cadrul Asociaţiei î...
ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA14
Comisia „Informatizare şi tehnologii informaţionale”
dr. Silvia GHINCULO...
Buletinul ABRM Nr. 1(9) 15
O direcţie importantă în activitatea Consorţiu-
lui eIFL Direct Moldova este informarea permane...
ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA16
Prima conferinţă globală „Advocacy for Access
to Knowledge: copyright an...
Buletinul ABRM Nr. 1(9) 17
Waaijers, expert internaţional pentru Open Access
(Olanda), Iryna Kuchma, eIFL Manager Program
...
ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA18
Comisia „Cultura informaţională”
Eugenia BEJAN,
preşedintele comisiei
1....
Buletinul ABRM Nr. 1(9) 19
Cheltuielile de editare a Buletinului ABRM au
fost suportate de:
• Camera Naţională a Cărţii;
•...
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009

107 views

Published on

Publicaþie periodică, editată de
Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Buletinul ABRM Nr.1(9)/2009

 1. 1. ISSN 1857-1034 BULETINUL ABRM 1 (7) 2009 Fondator: Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova Publicaţie periodică Redactor-şef: Tatiana COŞERI Colegiul de redacţie: dr. Nelly ŢURCAN dr. Lidia KULIKOVSKI Alexe RĂU Genoveva SCOBIOALĂ Responsabil de ediţie: Ludmila COSTIN, preşedinte ABRM Design, machetare computerizată: Valeriu RUSNAC Adresa redacţiei: MD-2021 Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.148. Tel: 27 85 92 e-mail: tcoseri@hasdeu.md www.abrm.md © Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova CUPRINS EDITORIAL.................................................................. 3 Ludmila COSTIN. Reflecţii la început de mandat..................................................................... 3 RAPOARTE ................................................................. 4 Ludmila COSTIN. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova. Raportul de activitate pe anii 2005-2008......................................................... 4 Comisia „Formare profesională continuă. Etică şi deontologie” ....................................................... 11 Comisia „Management şi Marketing”..................... 12 Comisia „Cadrul de reglementare şi protecţie socială” .................................................................. 13 Comisia „Catalogare. Indexare”............................. 13 Comisia „Informatizare şi tehnologii informaţionale”....................................................... 14 Comisia „Cultura informaţională”........................... 18 Comisia „Activitate editorială”................................ 18 Comisia „Colaborare internaţională, naţională şi departamentală” .................................................... 19 Secţiunea „Biblioteci publice” ................................ 21 Secţiunea „Biblioteci de colegii”............................. 22 Secţiunea „Biblioteci şcolare” .............................. 255 Secţiunea „Biblioteci universitare şi specializate”........................................................... 26 EVENIMENTE............................................................ 27 Tatiana COŞERI. Congresul VI al Bibliotecarilor din Republica Moldova: bilanţuri şi perspective......................................................... 27 INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCĂ A PERSONALULUI INSTITUŢIILOR BIBLIOTECARE: CONCEPTE ŞI EXPERIENŢE........................................................ 29 Formarea continuă la locul de muncă a personalului instituţiilor bibliotecare: concepte şi experienţe.......................................................... 29 Ludmila CORGHENCI. Formarea profesională continuă la locul de muncă: aspecte teoretice şi practice .............................................................. 29 Ludmila RĂILEANU. Adela CUCU. Paradigme profesionale în formarea continuă a bibliotecarilor de la Bălţi...................................... 32 BIBLIOTECILE ŞCOLARE ŞI DE COLEGII ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL: ALINIERE LA CERINŢELE ŞI PRIORITĂŢILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ACTUAL................................ 35 Elena STRATAN. Bibliotecile învăţământului preuniversitar din Moldova prin prisma datelor statistice, anul 2007............................................... 35
 2. 2. ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA Zinaida SLUTU. Bibliotecarul şcolar – partener activ al cadrelor didactice în realizarea procesului educaţional în instruirea şi educarea elevilor....................................................................39 Elena BUTUCEL. Necesitatea parteneriatului în Societatea Cunoaşterii.......................................42 Elena CORTAC. Animaţii culturale – o metodă efectivă de atragere a cititorului spre lectură şi bibliotecă................................................................44 Liuba MALINA. Campania A citi e la modă: experienţa Bibliotecii Colegiului de Construcţii ......45 Alla PANICI. SIBIMOL în proiect şi acţiune...........46 Viorica TANAŞCIUC. Automatizarea şi informatizarea bibliotecilor de colegiu: starea actuală şi soluţii de ameliorare...............................49 Ala VLASOVA. Perfecţionarea şi formarea continuă a bibliotecarilor de colegiu – o necesitate prioritară într-o Societate informaţională.........................................................51 Gutiera DONI. Competitivitate informaţională, condiţie şi premisă a competenţei profesionale .....53 Liuba ARION. Formarea continuă a bibliotecarilor şcolari – condiţie necesară în ridicarea calităţii activităţii în bibliotecă ..................55 Ludmila CEREŞ. Cântare profesiei.......................58 BIBLIOTECILE UNIVERSITARE ŞI SPECIALIZATE ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR SEC. XXI..................................61 Viorica LUPU. Amplificarea proceselor tehnologice în Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă ..................................................................61 Rodica COSTAŞ. Lucia ARNĂUT. Schimbul internaţional de publicaţii – sursă de completare a colecţiilor.......................................... 63 Lina MIHALUŢA. Implicaţii bibliotecare privind crearea mediului informaţional electronic.............. 66 Maria VATAMANU. Formarea culturii informaţionale a studenţilor: reflecţii pe marginea unui sondaj ............................................ 73 PLANURI DE ACTIVITATE ....................................... 78 Comisia „Formare profesională continuă. Etică şi deontologie” ....................................................... 78 Comisia „Management şi Marketing”..................... 80 Comisia „Cadrul de reglementare. Protecţie socială” .................................................................. 80 Comisia „Catalogare. Indexare”........................... 811 Comisia „Informatizare şi tehnologii informaţionale”....................................................... 82 Comisia „Cultura informaţională”......................... 833 Comisia „Activitate editorială”................................ 85 Comisia „Standardizarea activităţii de bibliotecă” ............................................................ 866 Comisia „Promovare şi publicitate bibliotecară” .. 877 Comisia „Relații Internaţionale și activități de fundraising”............................................................ 88 Secţiunea „Biblioteci publice" ................................ 89 Secţiunea „Biblioteci de colegii”........................... 900 Secţiunea „Biblioteci şcolare” ................................ 92 Secţiunea „Biblioteci specializate”......................... 94 Secţiunea „Biblioteci universitare” ......................... 94 Zona Nord.............................................................. 95 Zona Centru........................................................... 96 Zona Sud............................................................... 96
 3. 3. Buletinul ABRM Nr. 1(9) 3 EDITORIAL REFLECŢII LA ÎNCEPUT DE MANDAT Ludmila COSTIN, preşedintele ABRM Pare firesc acum, în condiţiile în care s-a făcut bilanţul pentru ultimii patru ani de activitate a ABRM şi s-au conturat direcţiile principale de acţiune pentru perioada următoare, să ne concentrăm aten- ţia asupra identificării şi valorificării factorilor care vor permite realizarea obiectivelor propuse. Determinan- tul esenţial în acest context rămâne a fi fără îndoială cel uman. În primă instanţă, se contează pe aportul structurilor de conducere ale ABRM (membrii Con- siliului şi Biroului) care reprezintă şi potenţialul de bază lucrativ al asociaţiei. O bună parte dintre aceştia nu sunt pentru prima dată în aceste struc- turi, reuşind să se remarce din plin în viaţa asocia- ţiei, astfel acordându-li-se vot de încredere pentru încă un mandat. Asociaţia se bazează mult şi pe forţele noi, unele dintre ele au reuşit deja să de- monstreze o activitate vibrantă chiar de la început. Activitatea asociaţiei se realizează pe dome- nii prioritare de activitate şi pe tipuri de biblioteci, structurându-se în comisii şi secţiuni, totodată pentru coordonarea activităţii membrilor ABRM din zonele de nord, centru şi sud ale republicii au fost aleşi coordonatori zonali. În actualul mandat activitatea asociaţiei este structurată în 10 comisii: Formare profesională continuă. Etică şi deontologie, Management şi Marketing; Cadrul de reglementare. Protecţie socială; Standardizarea activităţii de bibliotecă; Activitate editorială; Relaţii internaţionale şi activităţi de fundraising; Informatizare şi tehnologii informa- ţionale; Catalogare. Indexare; Promovare şi publicitate bibliotecar; Cultura informaţională şi 4 secţiuni: Biblioteci publice; Biblioteci universitare şi specializate; Biblioteci din colegii şi şcoli profe- sionale; Biblioteci şcolare. Se pune accentul pe in- tensificarea şi eficientizarea activităţii bibliotecilor şcolare şi a celor din şcolile profesionale, pe extin- derea dimensiunilor teritoriale ale activităţii asocia- ţiei, îndeosebi spre zona de sud a republicii. Se lucrează intens în asociaţie, deşi întreaga noastră activitate se bazează pe voluntariat. E în derulare un nou mandat – s-au definit priorităţi, s-au întocmit programe de activitate ambiţioase cu obiec- tive realiste, dar o stare de spirit benefică realizării depline a obiectivelor stabilite poate fi creată doar prin implicarea nemijlocită a fiecărui membru al aso- ciaţiei. Astfel, se va reuşi valorificarea la nivelul nece- sar al competenţei şi priceperii specialiştilor noştri. Cerinţele socio-economice devin tot mai dure. Suntem cu toţii de acord, că rolul ABRM tre- buie să crească considerabil, că asociaţia trebuie să fie mult mai dinamică în întreg ansamblul ei. Pentru a obţine rezultate apreciabile şi a rezista cerinţelor timpului noi toţi trebuie să avem acelaşi scop: să activăm eficient, să facem faţă lucrurilor, să fim competitivi, iar punctele sigure de reper în acest demers sunt conlucrarea şi dialogul. Trebuie să fim deschişi atât spre dialog, cât şi spre conluc- rare, atât în cadrul bibliotecilor şi asociaţiei, cât şi în relaţiile cu alte organisme, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. E necesară o conlucrare eficientă şi reală, bazată pe coordonate noi şi priorităţi, cu orientare spre rezultate mult mai bune. Ca structură de reprezentare a bibliotecarilor în relaţiile cu orga- nismele decizionale, ABRM îşi doreşte ca acestea să fie mult mai deschise pentru conlucrarea şi dia- logul cu noi. Într-o formulă lărgită, cu implicarea mai multor biblioteci sau comisii, lucrurile se pot face mult mai bine. Exemple de conlucrare eficientă pot servi multiplele acţiuni de instruire organizate în comun în cadrul asociaţiei, care au activizat comunicarea profesională, aducând de fiecare dată în atenţie o problematică de mare interes şi actuali- tate pentru biblioteci. Deşi ABRM a depus eforturi considerabile în organizarea activităţilor de instruire continuă a bibliotecarilor, aceasta rămâne a fi o problemă majoră, un obiectiv prioritar şi pentru mandatul actual. Devine oportună implicarea facto- rilor de decizie în asigurarea procesului de instruire în corespundere cu prevederile cadrului legal naţional şi internaţional, cum ar fi constituirea unui Centru de Formare Profesională a Bibliotecarilor, proiectul căruia a fost înaintat către Ministerul Culturii şi Turismului. Se doreşte o conlucrare eficientă, mai inten- să şi cu structurile profesionale, cum ar fi Consiliul Biblioteconomic Naţional şi Comitetul Tehnic de Standardizare. Se vor întreprinde paşi mai siguri în colabo- rarea internaţională prin implicarea în diverse pro- grame şi proiecte care oferă reale oportunităţi bib- liotecilor. Va fi susţinută elaborarea strategiilor şi
 4. 4. ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA4 politicilor pentru dezvoltarea întregului potenţial al bibliotecilor, va fi promovată finanţarea prioritară a activităţilor orientare spre oferirea accesului la resurse electronice, se vor încuraja şi dezvolta parteneriate în vederea partajării resurselor, atât între biblioteci, cît şi între biblioteci şi autorităţile publice locale. Rămâne de primă actualitate în agenda de lucru a ABRM şi sensibilizarea factorilor de decizie în problemele de salarizare şi de creare a condiţiilor adecvate de muncă pentru bibliotecari, în vederea îmbunătăţirii imaginii şi statutului social al bibliotecii şi bibliotecarului. Un element definitoriu al activităţii asociaţiei îl constituie efortul pentru atragerea de noi membri şi gestiunea resurselor umane. Nu s-a reuşit până în prezent constituirea unei baze de date a membri- lor ABRM, dar acest aspect poate fi remediat doar printr-o receptivitate globală a tuturor membrilor ABRM la etapa acumulării informaţiei, cu precăde- re – a filialelor din teritoriu. Asociaţia va avea mereu multe de realizat la capitolul promovarea imaginii. Cu prioritate, acest deziderat se va realiza prin intermediul site-ului şi a Buletinului ABRM, care vor monitoriza mai profund activitatea asociaţiei noastre şi vor disemina-o pe o arie mai largă. Acest număr al Buletinului îşi propune să aducă în atenţia tuturor membrilor ABRM şi a celor interesaţi de activitatea biblioteconomică din repub- lică a materialelor Congresului VI al bibliotecarilor care şi-a desfăşurat lucrările în perioada 4-5 noiem- brie 2008, şi care reflectă bilanţul activităţii asocia- ţiei timp de patru ani. Un compartiment aparte se referă la sarcinile de perspectivă ale structurilor de conducere ale ABRM în noul mandat. Pentru a avansa într-un ritm corespunzător timpului pe care îl parcurgem, pentru a răspunde ferm necesităţilor societăţii în care trăim, ABRM are nevoie de un efort conjugat al tuturor membrilor. RAPOARTE ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA Raportul de activitate pe anii 2005-2008 Ludmila COSTIN, preşedinte ABRM, directorul Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a UASM Onorată asistenţă, stimaţi oaspeţi, colegi, prieteni… Într-o societate democratică, într-o Eră Infor- maţională şi a Cunoaşterii, rolul unor astfel de insti- tuţii de informare şi documentare cum sunt bibliote- cile devine esenţial. Promovând valorile culturale, resursele documentare din colecţiile de bibliotecă, şi susţinând astfel procesul de democratizare a socie- tăţii, bibliotecile doresc şi trebuie să-şi amplifice activitatea şi să-şi valorifice potenţialul documentar, informaţional şi uman. Întrunindu-se în asociaţii, consorţii, ONG-uri, bibliotecarii vin în faţa societăţii cu aportul său în edificarea Societăţii Cunoaşterii. Realizările sale aceste organisme le pun în discuţie la diversele întruniri naţionale şi internaţionale organizate de ele. Bibliotecarii din Moldova se întrunesc o dată la 4 ani în cadrul congreselor iniţiate şi organizate de către Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova. La Congresul V al Bibliotecarilor au fost sta- bilite priorităţile de activitate a ABRM pentru manda- tul 2005-2008. În dependenţă de priorităţile stabilite, Consiliul şi Biroul, comisiile şi secţiunile ABRM şi-au redactat programele anuale de activitate în baza cărora au realizat diverse acţiuni în susţinerea acti- vităţii ABRM, precum şi a întregii comunităţi bibliote- care. Consiliul ABRM a fost ales la 26 noiembrie 2004 de către delegaţii Congresului V al Biblioteca- rilor în următoarea componenţă: 1. Costin Ludmila (Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM) 2. Corghenci Ludmila (Departamentul Informaţional-Biblioteconomic al ULIM) 3. Osoianu Vera (Biblioteca Naţională a RM) 4. Ambroci Tatiana (Biblioteca Colegiului de Construcţii) 5. Bejan Eugenia (Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”) 6. Căldare Raisa (Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă")
 5. 5. Buletinul ABRM Nr. 1(9) 5 7. Harconiţa Elena (Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”, Bălţi) 8. Ermicioi Elena (Biblioteca Liceului Teoretic „Hyperion”) 9. Bolganschi Elena (Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF) 10. Purice Roman (Centrul de Resurse Informaţionale al Ambasadei SUA) 11. Rău Alexei (Biblioteca Naţională a RM) 12. Sitari Lidia (Biblioteca Publică din Orhei) 13. Sobeţski Vera (Biblioteca Republicană Tehnologico-Ştiinţifică) 14. Stratan Zinaida (Biblioteca Universităţii Tehnice din Moldova) 15. Zasmenco Ecaterina (Biblioteca Centrală a USM) 16. Boldescu Valentina (Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF) 17. Caraman Ana (Direcţia Cultură din Cahul) 18. Chiperi Tatiana (Centrul de Informare şi Reabilitare al Societăţii Orbilor din RM) 19. Chitoroagă Valentina (Camera Naţională a Cărţii) 20. Dolinţa Zinaida (Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu”, Bălţi) 21. Ghinculov Silvia (Biblioteca Ştiinţifică a ASEM) 22. Pădure Nadejda (Biblioteca Publică Raională „M. Sadoveanu” din Străşeni) 23. Vlasov Ala (Biblioteca Colegiului Tehnologic) 24. Vasilache Raisa (Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe din Moldova) La prima şedinţă a Consiliului ABRM au fost aleşi membrii Biroului executiv ABRM în următoarea componenţă: 1. Costin Ludmila (Biblioteca Republicană Ştiinţifi- că Agricolă a UASM) 2. Corghenci Ludmila (Departamentul Informaţio- nal-Biblioteconomic al ULIM) 3. Osoianu Vera (Biblioteca Naţională a RM) 4. Ambroci Tatiana (Biblioteca Colegiului de Con- strucţii) 5. Bejan Eugenia (Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”) 6. Căldare Raisa (Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”) 7. Harconiţa Elena (Biblioteca Ştiinţifică a Universi- tăţii de Stat „A. Russo”, Bălţi) 8. Ermicioi Elena (Biblioteca Liceului Teoretic „Hyperion”) 9. Bolganschi Elena (Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF) 10. Purice Roman (Centrul de Resurse Informaţio- nale al Ambasadei SUA) 11. Rău Alexei (Biblioteca Naţională a RM) 12. Sitari Lidia (Biblioteca Publică din Orhei) 13. Sobeţski Vera (Biblioteca Republicană Tehnolo- gico-Ştiinţifică) 14. Stratan Zinaida (Biblioteca Universităţii Tehnice din Moldova) 15. Zasmenco Ecaterina (Biblioteca Centrală a USM). Una dintre direcţiile prioritare de activitate a Asociaţiei a fost optimizarea structurii organizaţio- nale, îmbunătăţirea strategiei de activitate a ABRM şi amplificarea comunicării profesionale. Pentru realizarea obiectivelor propuse au fost create iniţial 7 comisii profesionale: • Management şi Marketing (preşedinte Ecaterina Zasmenco); • Activitate editorială (preşedinte Iulia Tătărescu); • Cadru de reglementare. Protecţie socială (preşedinte Mariana Harjevschi); • Colaborare internaţională, naţională şi departa- mentală (preşedinte Elena Harconiţa); • Cultură informaţională (preşedinte Eugenia Bejan); • Formare profesională continuă. Etică şi deonto- logie (preşedinte Ludmila Corghenci); • Informatizare şi tehnologii informaţionale (preşedinte Silvia Ghinculov). Pornind de la cerinţele noilor tehnologii infor- maţionale şi necesităţile de îmbunătăţire a calităţii de prelucrare a informaţiilor, la propunerea preşe- dintelui ABRM, a fost creată comisia „Catalogare. Indexare (preşedinte Valentina Chitoroagă). În scopul de a spori relevanţa comunicării profesionale şi soluţionarea problemelor specifice unor sau altor tipuri de biblioteci în cadrul asociaţiei, în 2006 au fost constituite 4 secţiuni pe tipuri de bib- lioteci: • Biblioteci publice (preşedinte Alexei Rău); • Biblioteci universitare şi specializate (preşedinte Liubovi Karnaeva); • Biblioteci de colegii (preşedinte Tatiana Ambroci); • Biblioteci şcolare (preşedinte Ana Safarov). Pentru a cunoaşte situaţia bibliotecilor din teri- toriu şi a revitaliza activitatea lor au fost instituite filia- lele ABRM. În cadrul ABRM activează 47 filiale dintre care: 24 filiale ale bibliotecilor publice, 17 filiale ale bibliotecilor universitare şi specializate şi 6 filiale ale bibliotecilor de colegiu şi şcolare. Pentru prima oară a fost iniţiată şi constituită în cadrul ABRM filiala studenţească a viitorilor spe- cialişti. Noilor membri ai ABRM li s-au înmânat solemn legitimaţiile de membru în cadrul Conferinţei ABRM – 2006. În scopul asigurării transparenţei, deţinerii unei informaţii relevante privind numărul membrilor şi filialelor ABRM a fost elaborat şi repartizat un chestionar în cadrul conferinţei anuale ABRM din 2006, dar, din păcate, doar 13 filiale au prezentat
 6. 6. ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA6 informaţiile solicitate, care au şi fost incluse pe site- ul ABRM: filialele Bălţi, Cahul, Făleşti, Floreşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Sângerei, Soroca; filialele bibliotecilor DIB ULIM, Tehnico-Ştiinţifică a UTM; Municipală „B.P. Hasdeu”, filiala Reţelei Bibliotecilor Agricole din RM. Ne bucură faptul că o parte din filialele ABRM s-au impus prin activităţi profesionale diver- se, contribuind la îmbunătăţirea imaginii biblioteca- rului în societate, promovarea Asociaţiei Bibliotecari- lor din RM, amplificarea comunicării profesionale. Printre cele mai active filiale se distinge Filiala Bib- liotecarilor din Bălţi, Filiala Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, Filiala Reţelei Bibliotecilor Agricole din RM şi Filiala Bibliotecarilor din Soroca. Filiala Bibliotecarilor din Bălţi, având ca preşe- dinte pe dna Elena Harconiţa, a organizat pe 6 martie 2007 o reuniune profesională cu genericul „Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie”, unde a fost ales Consiliul de Conducere al Filialei, a fost aprobat programul de activitate, a avut loc înmânarea legitimaţiilor de membru al ABRM. Prin aceste acţiuni filiala Bălţi promovează imaginea şi activităţile ABRM. O acţiune similară a fost realizată şi de Filiala Bibliotecarilor din Reţeaua Bibliotecilor Agricole din RM prin organizarea şi desfăşurarea seminarului „Activitatea bibliotecilor la etapa actuală: realizări şi tendinţe”. Nu pot să trec cu vederea nici activitatea Filialei Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, care pe lângă acţiunile ample de instruire, organizate pentru biblio- tecarii săi, editează şi ziarul profesional BiblioCity. Spre regret însă, celelalte filiale din teritoriu nu au înregistrat progrese în activitatea lor în cadrul ABRM, dar sperăm că vor urma exemplul colegilor de la filialele sus-numite şi în continuare vor da dovadă de profesionalism şi conlucrare în asociaţie. Pentru continuitatea activităţii asociaţiei, păstrarea calităţii de persoană juridică, ABRM a pre- zentat Ministerului Justiţiei toate informaţiile nece- sare trecerii ei în Registrul de Stat al Asociaţiilor obşteşti. Totodată, i s-a atestat utilitatea publică şi acum avem posibilitatea de a beneficia de donaţii pentru Asociaţie. ABRM a desfăşurat diverse activităţi de sen- sibilizare a societăţii şi factorilor de decizie în vede- rea ameliorării imaginii şi statutului social al bibliote- carului şi bibliotecii, creării condiţiilor adecvate de muncă pentru ca bibliotecarul să poată face faţă rolului său complex în procesul de edificare a Socie- tăţii Informaţionale în Republica Moldova. În anul 2005 a fost organizată în cadrul Aso- ciaţiei masa rotundă „Biblioteca şi bibliotecarul în contextul Societăţii Informaţionale” la care au fost invitate persoane responsabile de biblioteci din cadrul ministerelor cu scopul de a fi informaţi despre problemele stringente ale bibliotecilor, bibliotecarilor şi pentru a găsi, în comun, soluţii la aceste proble- me. Ţin să menţionez că, spre regret, problemele bibliotecarilor nu au fost auzite de către reprezen- tanţii organelor de resort. Biroul ABRM şi Consiliul Biblioteconomic Naţional a înaintat conducerii de vârf a ţării o scri- soare cu rugămintea de a lua măsuri radicale în vederea îmbunătăţirea situaţiei bibliotecilor din re- publică: mărirea grilei de salarizare a bibliotecarilor, iniţierea unei acţiuni naţionale de renovare a spaţii- lor pentru biblioteci, îmbunătăţirea considerabilă a completării colecţiilor de bibliotecă, promovarea Pro- gramului Naţional de Consolidare a rolului biblioteci- lor în edificarea şi funcţionarea Societăţii Informaţio- nale în Republica Moldova. Drept rezultat la această scrisoare, precum şi la alte scrisori ale precedenţilor preşedinţi ai ABRM, Parlamentul RM a luat în consideraţie propunerile referitoare la salarizarea bibliotecarilor în procesul de adoptare a proiectului de lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, celelalte probleme menţionate mai sus rămânând nesoluţionate. Ne bucură faptul că, datorită Ministerului Cul- turii şi Turismului, a fost aprobat Regulamentul de atestare a bibliotecarilor, ce le oferă posibilitatea bibliotecarilor nu doar de a avea un stimul moral, ci şi un suport material. Pentru o asociaţie profesională este impor- tantă şi afilierea la structurile internaţionale, astfel ABRM pe parcursul acestor ani a continuat să-şi menţină poziţia de membru al IFLA, onorându-şi ob- ligaţia faţă de această organizaţie prin achitarea la timp a cotizaţiei de membru. Prin intermediul unor demersuri adresate organizaţiei IFLA, ABRM a obţinut reducerea cotizaţiei de membru IFLA de la 750 euro la 262 euro, fapt important pentru o orga- nizaţie nonguvernamentală. Un fapt îmbucurător este şi propunerea asociaţiei IFLA de a include în comisiile specializate IFLA 2 persoane din partea ABRM, însă lipsa mijloacelor financiare a provocat eşuarea acestei oportunităţi. La acest moment, ABRM înregistrează peste 1 627 membri individuali şi 7 membri colectivi: Bib- lioteca Naţională a RM, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Biblioteca Centrală a USM, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM, Biblioteca Ştiinţifică ASEM, Biblioteca Universităţii Tehnice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi. În anul 2006 la Conferinţa extraordinară a ABRM a fost aprobat cuantumul taxei de membru colectiv care constituie 300 lei anual pentru colecti- vul în număr de până la 50 persoane; taxa de 500 lei pentru colectivul în număr de 50-100 persoane şi 600 lei pentru colectivul în număr de peste 100 per-
 7. 7. Buletinul ABRM Nr. 1(9) 7 soane. Toţi membrii ABRM au primit carnete de membru al ABRM. Actualmente, bibliotecile constituie un sistem complex şi flexibil, un organism viu ce necesită o adaptare continuă la necesităţile vieţii în societatea modernă. Un mediu profesional benefic, în acest sens, sunt întrunirile profesionale care promovează ideile cooperării, educaţiei continue, dezvoltării şi schimbării. Anume un astfel de mediu a fost format în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldo- va prin organizarea conferinţelor anuale ale ABRM cu tematici generate de necesităţile şi tendinţele actuale din domeniu. Iniţiate pentru a evidenţia rolul Asociaţiei şi a amplifica conlucrarea şi cooperarea bibliotecilor de tip diferit, aceste conferinţe sunt un merit al actualei conduceri a ABRM. Pe parcursul perioadei relatate au fost orga- nizate două conferinţe. Prima din ele, organizată pe 3 şi 4 octombrie 2006, la Chişinău, cu genericul „Asociaţia Bibliotecarilor: schimbări şi orientări stra- tegice”, a fost găzduită de Biblioteca Centrală a USM. În 2007, Conferinţa anuală a ABRM s-a des- făşurat la nordul Moldovei, în or. Bălţi. Conferinţa de la Bălţi, organizată în perioada 22-24 august 2007, a avut genericul „Instruirea con- tinuă – cerinţă inerentă a Societăţii Informaţiei şi a Cunoaşterii” şi a fost găzduită de Biblioteca Ştiinţifi- că a Universităţii de Stat „A. Russo”, căreia ţin să-i mulţumesc şi pe această cale pentru bunăvoinţa, amabilitatea, profesionalismul de care au dat dova- dă în organizarea conferinţei. De asemenea, aduc mulţumiri conducerii universităţii bălţene pentru susţinere şi găzduire. Conferinţele anuale ale Asociaţiei constituie o modalitate oportună de a realiza un schimb de opinii şi experienţe, de a evidenţia cele mai impor- tante probleme cu care se confruntă bibliotecarii şi bibliotecile din Republica Moldova. În cadrul ABRM sunt organizate anual con- cursurile „Cei mai buni bibliotecari ai anului” (preşe- dinte L. Corghenci) şi „Cele mai reuşite lucrări în do- meniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” (preşe- dinte E. Harconiţa) cu scopul de a încuraja şi de a susţine profesionalismul, de a stimula potenţialul creativ al bibliotecarilor. Pe parcursul a 4 ani de activitate a ABRM, au fost premiate 165 de lucrări din cele circa 200 de lucrări prezentate. S-a simţit o creştere din an în an a lucrărilor prezentate: în 2004 – 25 publicaţii, în 2007 – 55 publicaţii. Întru susţinerea financiară a desfăşurării con- cursurilor ABRM au fost făcute demersuri către Ministerul Educaţiei, Ministerul Culturii şi Turismului, dar, din păcate, nu au fost obţinute soluţii pozitive din partea acestor organe, astfel, ABRM a fost nevoită să caute sponsori. Cu părere de rău, la concursurile Asociaţiei nu au participat bibliotecarii de colegii şi cei din şcoli. Această situaţie necesită promovarea activită- ţii Asociaţiei şi atragerea acestor categorii de biblio- tecari la participarea mai activă în acţiunile organi- zate pe plan naţional. În cadrul concursului „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării”, în anul 2007, din iniţiativa conducerii ABRM a fost instituit premiul special „Ion Madan”. Primul premiu „Ion Madan” a fost decernat Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova pentru lucrările editate în anul 2007 cu prilejul a 175 ani de la fondare. Un alt premiu special oferit de ABRM este cel din cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru copii – „Cea mai originală publicaţie în domeniul bibliologiei”, care a fost oferit în 2005 dlui Alexei Rău pentru lucrarea Magister Dixit în 2006 – dlui Ion Şpac pentru Reflecţii biblioteconomice şi bibliografice, în 2007 – dnei dr. conf. univ. Lidia Kulikovski pentru manualul Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor şi în 2008 – dnei Catinca Agache (Iaşi) pentru volumul Biblioteconomie – valori tradiţionale şi moderne. Învingătorii concursurilor ABRM au fost pre- miaţi cu diplome, seturi de carte, iar învingătorii din anul 2007 au beneficiat şi de premii băneşti. O realizare importantă a Asociaţiei este lansa- rea site-ului ABRM care constituie o platformă infor- maţională biblioteconomică naţională şi pune bibliote- carii la curent cu toate noutăţile, evenimentele, activi- tăţile ABRM, realizările din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării. Pagina web a Asociaţiei permite comunicarea între membrii săi atât pe verticală, cât şi orizontală şi oferă transparenţă activităţii Biroului şi Comisiilor ABRM. La crearea şi lansarea paginii web a ABRM au contribuit următoarele persoane: Eugenia Bejan (Biblioteca Naţională pentru Copii „I. Crean- gă”), Roman Purice (Centrul de Resurse Informaţio- nale al Ambasadei SUA), Octavian Tverdohleb (Bib- lioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă) şi Petru Racu (AGEPI). Taxa pentru întreţinerea paginii web a ABRM a fost achitată pentru perioada 2006 – 20 noiembrie 2009. Un alt instrument de comunicare, informare şi promovare a ABRM este editarea revistei teore- tico-practice în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării Buletinul ABRM, editare iniţiată şi organi- zată de conducerea recentă a ABRM. Buletinul apare în format tipărit şi în varianta electronică (pdf) care poate fi accesată de pe site-ul ABRM (http://www.abrm.md). Publicaţia are o periodicitate semestrială şi este repartizată tuturor bibliotecilor mari din municipii şi bibliotecilor raionale din repub-
 8. 8. ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA8 lică. De la fondare şi până în prezent au apărut 8 fascicole ale acestei publicaţii în care au fost publi- cate peste 140 articole şi informaţii. Buletinul ABRM reflectă activitatea Consiliului şi Biroului executiv ale ABRM, cuprinde programele de activitate a comi- siilor şi secţiunilor; rapoartele preşedintelui ABRM, rezultatele concursurilor „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” şi „Cei mai buni bibliotecari ai anului”, declaraţii, rezo- luţii, documente de reglementare, recenzii, materiale ale conferinţelor anuale ale ABRM. Tipărirea Buleti- nului ABRM a avut ca sponsori: Camera Naţională a Cărţii, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Biblio- teca Republicană Ştiinţifică Agricolă, Tipografia „PRAG-3”, căror le mulţumesc pentru că au contri- buit la apariţia acestei publicaţii. Cheltuielile de edi- tare a ultimelor două fascicole au fost suportate de către asociaţie. Activitatea editorială a ABRM este îmbucură- toare. În scopul reglementării activităţii editoriale a ABRM a fost elaborată de către dr. conf. univ. Lidia Kulikovski „Politica editorială a ABRM”, în care sunt stipulate responsabilităţile editoriale, conţinutul Bu- letinului ABRM, drepturile de autor şi de publicare, cerinţele faţă de autorii publicaţiilor. Pentru buna funcţionare a comisiei Activitate editorială, a fost elaborat şi „Regulamentul de organizare şi funcţio- nare a Comisiei activitate editorială a ABRM”. Sub egida ABRM a apărut un şir de lucrări de specialitate. Un eveniment important în viaţa co- munităţii biblioteconomice a fost apariţia lucrărilor de amploare: Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor, autoare dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, Managementul informaţional în instituţiile infodocumentare de dr. Silvia Ghinculov şi publicaţia Libertate intelectuală şi accesul la informaţie de Irina Digodi. În cadrul conferinţei anuale din 2007 de la Bălţi au fost lansate publicaţiile: Bazele culturii infor- maţionale; Bibliotecile şcolare din Republica Mol- dova; culegerea Standarde naţionale referitoare la biblioteconomie, informare, documentare; publicaţii realizate şi editate în baza proiectelor de granturi mici, susţinute de Centrul de Resurse pentru absol- venţi, Ambasada SUA în Moldova. Aceste proiecte au fost elaborate de Mariana Harjevschi şi Elena Harconiţa graţie cărora au şi fost editate aceste publicaţii şi repartizate tuturor tipurilor de biblioteci. Pentru promovarea activităţii ABRM a fost elaborat şi editat materialul promoţional „ABRM”, în care sunt incluse informaţii privind structura, priorită- ţile, condiţiile de aderare la ABRM. Alte lucrări editate sub egida ABRM sunt: Re- guli de alcătuire a referinţelor bibliografice, având-o în calitate de coordonator pe Iulia Tătărescu, Training psihosocial de constituire a echipei şi întreţinere a comunicării în grup: în sprijinul formării formatorilor de Svetlana Rusnac şi Ludmila Corghenci; Biblioteca publică în serviciul comunităţii: suport educaţional pentru Şcoala de Vară 2006; Biblioteca publică. Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare, având-o ca redactor pe E. Bejan. În vederea asigurării bibliotecilor din republi- că cu literatură de specialitate, Asociaţia Biblioteca- rilor le-a repartizat acestora o parte din publicaţiile sale. Prin activitatea comisiei „Formare profesio- nală continuă. Etică şi deontologie” (preşedinte dna Ludmila Corghenci) ABRM şi-a asumat rolul de lider în comunitatea profesională la capitolul „instruirea continuă a bibliotecarilor”. În scopul sensibilizării factorilor de resort privind necesitatea gestionării procesului de instruire continuă a bibliotecarilor în 2008, Comisia a elaborat şi înaintat către CBN şi Ministerul Culturii şi Turismului proiectul privind con- stituirea Centrului de Formare Profesională a Biblio- tecarilor FormBIB. O direcţie importantă a comisiei a fost promovarea conceptelor instruirii continue, „bib- lioteca care învaţă”, a viziunilor şi experienţelor în domeniu, a creativităţii şi imaginii bibliotecarilor în societate. A fost elaborat şi aprobat regulamentul concursului anual „Cei mai buni bibliotecari ai anului ...”, fiind asigurată transparenţa în elaborarea acestuia prin intermediul paginii web a ABRM. Comisia „Formare profesională continuă. Etică şi deontologie” a identificat drept condiţie a competitivităţii şi realizării profesionale învăţarea pe viaţă, în acest context organizând un şir de acţiuni de instruire din iniţiativa sa şi în colaborare cu alte comisii şi secţiuni ale ABRM. Printre ele menţionăm: 1) atelierul profesional Cultura informaţională a utilizatorilor şi personalului bibliotecii de colegiu (21 februarie 2007, Chişinău); 2) atelierul profesional Aspecte metodologice şi tehnice privind implementarea standardelor de descriere bibliografică (15 mai 2008). Menţionăm, la fel, implicarea activă a membri- lor Comisiei în asigurarea logistică a şcolilor de vară, organizate de către Biblioteca Publică „D. Cantemir” şi administraţia publică locală din raionul Ungheni (V. Osoianu, T. Coşeri, L. Corghenci, M. Harjevschi). În contextul noilor tehnologii informaţionale un obiectiv prioritar al Asociaţiei devine cultura infor- maţională a utilizatorilor. Comisia specializată „Cul- tura informaţională” (preşedinte Eugenia Bejan) a promovat cultura informaţională în cadrul cursurilor de instruire continuă a bibliotecarilor şcolari, orga- nizate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, a abor- dat subiectul formării culturii informaţionale la întru- nirile metodice ale specialiştilor responsabili de bib- liotecile şcolare de la direcţiile învăţământ. Comisia a realizat acţiuni în vederea promovării principiilor
 9. 9. Buletinul ABRM Nr. 1(9) 9 expuse în Declaraţia de la Alexandria cu privire la cultura informaţională şi instruirea continuă, sensibi- lizării instituţiilor guvernamentale şi nonguverna- mentale privind realizarea recomandărilor acestei declaraţii. O realizare importantă a comisiei este elaborarea ghidului pentru predarea disciplinei „Ini- ţiere în bibliologie şi cultura informării” pentru învăţă- mântul preuniversitar şi iniţierea traducerii ghidului IFLA IFLA. Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning. La acest capitol ţin să menţionez elaborarea şi editarea de către Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” în colaborare cu ABRM în 2007 a cursului universitar Bazele culturii informaţionale . Comisia „Informatizare şi tehnologii informa- ţionale” (preşedinte Silvia Ghinculov) a realizat diverse activităţi în scopul elaborării şi implementării strategiilor în domeniul informatizării, implementării tehnologiilor informaţionale, asigurării condiţiilor necesare pentru realizarea proiectului SIBIMOL, susţinerea şi dezvoltarea Consorţiului eIFL Direct Moldova. În scopul obţinerii unui echilibru de interese dintre biblioteci şi dreptul de autor eIFL Direct şi AGEPI a organizat la 22 aprilie 2008 masa rotundă Excepţii şi limitări ale drepturilor patrimoniale de autor. În cadrul acestei acţiuni au fost discutate reglementările legale referitoare la excepţii şi limitări conform proiectului de lege privind dreptul de autor şi drepturile conexe în Republica Moldova, precum şi reglementările internaţionale cu privire la aplica- rea excepţiilor şi limitărilor în cadrul bibliotecilor. În urma acestor discuţii, a fost elaborată Declaraţia Consorţiului eIFL Direct Moldova şi a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova privind excep- ţiile şi limitările pentru biblioteci în contextul noului proiect de Lege a Republicii Moldova privind Dreptul de Autor şi Drepturile Conexe. În perioada 23-24 iunie s-a desfăşurat Semi- narul internaţional „Acces deschis (Open Access): explorarea comunicării ştiinţifice” organizat la Biblio- teca ASEM cu participarea specialiştilor şi experţilor din străinătate. Cu ocazia Primei Zile internaţionale a Accesului deschis – 14 octombrie 2008 şi a ani- versării a 5-a de la Declaraţia de la Berlin privind Accesul deschis la cunoştinţe în domeniul ştiinţei şi ştiinţelor umanitare programul eIFL Open Access Moldova a fost lansat blogul consacrat problemelor accesului deschis în Republica Moldova. Una din direcţiile de activitate a comisiei „Ma- nagement şi Marketing” (preşedinte Ecaterina Zas- menco) a fost atragerea noilor membri în asociaţie prin promovarea activităţii ABRM. În acest sens, o deosebită atenţie a fost acordată reţelei bibliotecilor şcolare şi a instituţiilor de învăţământ mediu de spe- cialitate pentru care au fost realizate un şir de acţiuni concrete în cadrul cărora bibliotecarilor li s-au oferit informaţii privind statutul ABRM, comisiile, direcţiile prioritare de activitate ale ABRM, precum şi alte infor- maţii utile ce ţin de mediul profesional. De asemenea, pentru această categorie de bibliotecari a fost organi- zat un seminar în scopul familiarizării lor cu Regula- mentul de atestare a cadrelor bibliotecare şi încurajării bibliotecarilor de a participa la procesul de atestare. Vom menţiona eforturile comisiei „Manage- ment şi Marketing” în vederea colaborării cu alte structuri şi instituţii în scopul atragerii mijloacelor financiare suplimentare întru susţinerea morală şi financiară a acţiunilor ABRM. Ca exemplu poate servi colaborarea cu Consiliul rectorilor instituţiilor de învăţământ superior din Moldova ca rezultat al căreia rectoratele universităţilor au alocat resurse financiare pe care ABRM le-a utilizat în scopul achi- tării cotizaţiilor IFLA pentru anul 2005. O activitate planificată, dar nerealizată de această comisie este crearea bazei de date a membrilor ABRM. Cunoaşterea legislaţiei de către bibliotecari constituie o platformă eficientă şi sigură de dezvol- tare şi menţinere a bibliotecilor în societate, precum şi o eficienţă în luarea deciziilor şi relaţiile cu factorii de resort. Comisia „Cadrul de reglementare. Protec- ţie socială” (preşedinte Mariana Harjevschi) a reali- zat studiul de caz Impactul legislaţiei de bibliotecă asupra instituţiilor bibliotecare în Republica Moldo- va. Drept urmare a discuţiilor s-a ajuns la concluzia că aceasta, adică legislaţia, este la un nivel înalt în mediul comunităţii bibliotecare, însă se cere o îmbunătăţire a cadrului de reglementare conform cerinţelor şi specificului actual al bibliotecilor, precum şi o armonizare a lui cu tendinţele interna- ţionale. În scopul promovării şi difuzării cadrului de reglementare internaţional ce ţine de activitatea bib- liotecilor, au fost pregătite şi plasate pe pagina web a ABRM: Declaraţia de la Glasgow, Declaraţia de la Copenhaga, Manifestul de la Alexandria, Manifestul IFLA pentru Internet, Manifestul UNESCO pentru biblioteci publice, Manifestul UNESCO pentru biblio- teci şcolare ş. a. Comisia „Catalogare. Indexare (Valentina Chitoroagă) şi-a orientat activitatea în vederea formării şi actualizării cunoştinţelor profesionale ale catalogatorilor şi indexatorilor prin organizarea acţiu- nilor de instruire, asigurarea catalogatorilor şi inde- xatorilor cu informaţii curente privind modificările CZU, standardele cu privire la catalogare şi inde- xare. La iniţiativa comună a comisiilor „Catalogare. Indexare” şi „Formare profesională continuă. Etică şi deontologie” pe 15 mai 2008 la DIB ULIM s-a orga- nizat un atelier profesional dedicat aspectelor metodologice şi tehnice privind implementarea stan- dardelor de descriere bibliografică. La 3 octombrie 2006 la CNC s-a desfăşurat atelierul profesional
 10. 10. ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA10 „Probleme de catalogare şi clasificare. Modificări ale CZU. Instrumente în sprijinul catalogatorilor”. Referitor la asigurarea metodologică a catalogatorilor şi indexatorilor a fost elaborată de CNC lucrarea Or- donarea notiţelor bibliografice în bibliografii bazată pe Clasificarea Zecimală Universală: Tabele de clasi- ficare, ed. a 2-a, modificată şi completată, apărută recent de sub tipar. O implicare activă a comisiei a fost la elaborarea proiectului Ghidul metodologic de elaborare a bibliografiilor şi biobibliografiilor, înaintat spre aprobare către CBN. Constituirea secţiunilor pe tipuri de biblioteci în cadrul ABRM pare destul de eficientă, datorită posibilităţii de a scoate în evidenţă, a pune în discuţie şi a soluţiona problemele stringente specifice activităţii unui tip concret de biblioteci. O vastă activitate a realizat secţiunea „Biblio- teci de colegii” din cadrul ABRM (preşedinte dna Ta- tiana Ambroci), având ca scop de bază consolidarea şi promovarea bibliotecilor de colegii în comunitatea bibliotecară, schimbul de idei şi experienţe. Conlucrând cu alte comisii ale ABRM, această comisie a organizat pentru bibliotecile de colegiu un şir de acţiuni de instruire. În colaborare cu comisia „Formare profesională continuă. Etică şi deontologie” a fost iniţiat un ciclu de acţiuni profesionale cu genericul „Biblioteca de colegiu: aliniere la cerinţele Societăţii Informaţiei şi a Cunoaşterii”. Prima reuniune din cadrul acestui ciclu de acţiuni a fost atelierul profesional Cultura informaţională a beneficiarilor şi a personalului bibliotecii de colegiu – cerinţă indispensabilă a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii, organizat în februarie 2007. O altă activitate a secţiunii „Biblioteci de colegii”, organizată în colaborare cu comisia „Formarea profesională continuă. Etică şi deontologie” a fost conferinţa ştiinţifică „Secolul XXI – secolul comunicării: aspecte etico-morale”, ce s-a desfăşurat în noiembrie 2007 în incinta Bibliotecii Colegiului de Construcţii. În scopul atragerii spre lectură a tineretului studios şi promovării cărţii beletristice, secţiunea „Biblioteci de colegii” a lansat campania cu genericul A citi e la modă, organizând expoziţii, prezentări de carte, ore educative, activităţi extraşcolare cu conţinut literar-artistic, întâlniri cu scriitorii. Secţiunea „Biblioteci de colegii” a realizat un sondaj în rândurile bibliotecarilor de colegii numit „Cadrele bibliotecilor de colegii”, ca rezultat făcând o analiză a situaţiei privind contingentul de personal ce activează în bibliotecile din colegii şi necesităţile de instruire ale acestora. În baza informaţiilor acumulate, secţiunea şi-a trasat unele direcţii de activitate şi a stabilit tematica acţiunilor de instruire pentru viitor. Secţiunea „Biblioteci universitare şi specializate” (preşedinte Liubovi Karnaeva) s-a axat pe abordarea problemelor tehnologice, organizând un şir de întruniri profesionale dictate de necesităţile profesionale actuale. Una dintre aceste probleme o constituie instrumentele de indexare şi regăsire a informaţiei ale bibliotecilor specializate. În acest sens, a fost organizată masa rotundă cu genericul Resursele lingvistice ale bibliotecilor specializate în contextul integrării resurselor informaţionale naţionale. În colaborare cu comisia „Management şi Mar- keting” a fost organizat atelierul profesional Evidenţa colecţiilor. Registru de mişcare a fondului, în cadrul căruia au fost puse în discuţie probleme ce ţin de evidenţa de bibliotecă şi modelul registrului de mişcare a fondului în bibliotecile universitare şi racordarea structurii acestuia la instrucţiunea „Evidenţa colecţiilor de bibliotecă”. Problema implementării softului Q-series a fost abordată în cadrul mesei rotunde Utilizarea progra- mului de bibliotecă Q-series: facilităţi, probleme, perspective, organizate de Secţiunea biblioteci universitare în colaborare cu Biblioteca Universităţii Pedagogice „Ion Creangă”. O altă acţiune de instruire a fost organizarea atelierului profesional Fişierul de autoritate a persoa- nelor fizice: conceptualizări şi experienţe în colaborare cu comisia „Formare profesională continuă. Etică şi deontologie”. Atelierul a urmărit scopul de a amplifica cunoştinţele şi deprinderile bibliotecarilor, de a promova experienţele reprezentative ale bibliotecilor la acest capitol. Activitatea secţiunii „Biblioteci publice” (preşe- dinte Alexe Rău) a fost orientată spre sensibilizarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale privind locul şi rolul bibliotecii şi bibliotecarului în societate prin promovarea Manifestului UNESCO pentru bibliotecile publice. În scopul cunoaşterii situaţiei bibliotecilor publice din RM vis-à-vis de implicarea ABRM în soluţionarea problemelor acestora, secţiunea a elaborat un chestionar în baza căruia au fost stabilite unele modalităţi de optimizare a activităţii bibliotecilor publice. Referitor la secţiunea „Biblioteci şcolare”, cu părere de rău, trebuie să constatăm că această comisie nu a reuşit să-şi organizeze activitatea şi, respectiv, nu a putut fi un suport de susţinere pentru bibliotecarii din bibliotecile şcolare. Fapt regretabil îndeosebi din motivul că situaţia bibliotecilor şcolare, din punct de vedere profesional, este mai vulnerabilă decât în alte biblioteci. Din păcate, preşedintele secţiunii respective, dna Elena Ermicioi, nu şi-a onorat nici una din obligaţiile şi responsabilităţile ce îi reveneau. În încheiere, vreau să aduc mulţumiri Consiliu- lui şi Biroului ABRM, bibliotecilor şi bibliotecarilor, membri ai ABRM, tuturor celor ce au contribuit la susţinerea activităţii şi promovarea ABRM. Îmi exprim speranţa că noua conducere a ABRM va realiza şi mai multe, şi mai bune activităţi pentru binele bibliotecarilor, pentru îmbunătăţirea imaginii Bibliotecii în societate, pentru remedierea statutului social al bibliotecarului.
 11. 11. Buletinul ABRM Nr. 1(9) 11 Comisia „Formare profesională continuă. Etică şi deontologie” Ludmila CORGHENCI, preşedintele comisiei Formarea profesională continuă constituie una dintre priorităţile ABRM. În acest sens ABRM se bazează pe Declaraţia IFLA „Dezvoltarea profesio- nală continuă: principii şi acumularea celei mai bune experienţe”, încurajând cunoaşterea, deschiderea şi mobilitatea profesională. În cadrul Consiliului ABRM îşi desfăşoară ac- tivitatea comisia specializată „Formare profesională continuă. Etică şi deontologie”, aceasta incluzând în componenţa sa 11 persoane, reprezentanţi ai diver- selor reţele de instituţii bibliotecare. Comisia se axează pe următoarele direcţii: • promovarea conceptelor instruirii continue, „biblioteca care învaţă”, viziunilor şi experien- ţelor în domeniu, a creativităţii bibliotecarilor (realizări: articole în Buletinul ABRM, culegerea Symposia Professorum, revista InfoAgrarius, Gazeta bibliotecarului etc.; comunicări în cadrul atelierului „O profesie pentru profesii” (3 octom- brie 2006, Chişinău); seminar republican „Moder- nizarea bibliotecii de colegiu – imperativ al timpu- lui” (29 sept. 2006, Chişinău); secţiunea speciali- zată a Conferinţei anuale ABRM, Bălţi, august 2007; difuzarea e-informaţiei în domeniul instruirii continue a bibliotecarilor etc.); • sensibilizarea factorilor de resort privind necesitatea gestionării procesului de instruire continuă (politici, crearea unui centru naţional de instruire etc.) (acţiuni concrete: promovarea primului proiect de constituire a Centrului Naţio- nal, 2006; efectuarea analizei problemei date în cadrul Consiliului Biblioteconomic Naţional şi pre- zentarea unei comunicări-sinteze, iulie 2008; ela- borarea şi promovarea către CBN şi Ministerul Culturii şi Turismului a proiectului privind constitui- rea Centrului de Formare Profesională a Bibliote- carilor FormBIB, octombrie, 2008); • organizarea acţiunilor de instruire (realizări: din iniţiativa şi în colaborare cu alte comisii ale ABRM au fost organizate: atelierul profesional „Cultura informaţională a utilizatorilor şi perso- nalului bibliotecii de colegiu” (21 februarie 2007, Chişinău); atelierul profesional „Fişier de autoritate a persoanelor fizice: conceptualizări şi experienţe” (18 mai 2007); „Aspecte meto- dologice şi tehnice privind implementarea stan- dardelor de descriere bibliografică”, 15 mai 2008. Menţionăm colaborările cu comisiile şi secţiunile ABRM: Cultura informaţională; Bib- lioteci de colegii; Biblioteci universitare; Cadru de reglementare. Standarde – aspect de bun augur, deoarece amplifică potenţialul logistic, informaţional al acţiunilor de instruire. Proble- mele materiale (multiplicare, mape, asigurarea pauzelor etc.) au fost soluţionate cu sprijinul bibliotecilor-organizatoare (de ex.: Biblioteca Colegiului Financiar-Bancar, DIB ULIM; Biblio- teca USM, Biblioteca Ştiinţifică Republicană Agricolă etc.). Menţionăm la fel implicarea acti- vă a membrilor Comisiei în asigurarea logistică a şcolilor de vară, organizate de către Biblio- teca Publică „D. Cantemir” şi administraţia publică locală din raionul Ungheni (V. Osoianu, T. Coşeri, L. Corghenci, M. Harjevschi). La acest capitol menţionăm şi colaborarea cu Ins- titutul de Ştiinţe ale Educaţiei în procesul de instruire a bibliotecarilor şcolari: formatori (L. Corghenci, E. Bejan, L. Tcaci, V. Chitoroa- gă, N. Cheradi etc.); oferirea spaţiilor şi echi- pamentului tehnic pentru organizarea instruirii (BNC „Ion Creangă”, DIB. CNC etc.); oferirea materialelor elaborate de către biblioteci (pro- moţionale, cadru de reglementare, mostre utili- zate în cadrul predării cursului „Bazele culturii informaţionale”); excursii-panoramic în biblio- teci (din anul 2008 bibliotecarii şcolari nu sunt convocaţi la aceste cursuri); • dimensiuni etice şi profesionale (realizări: atelie- rul „O profesie pentru profesii”, octombrie 2006; conferinţa ştiinţifico-practică „Secolul XXI – secol al comunicării: aspecte etico-morale”, noiembrie 2007, organizatori: ABRM, Biblioteca Colegiului de Construcţii, Chişinău. Menţionăm în acest sens implicaţiile deosebite ale dnei N. Zavtur (publicaţii, formator al acţiunilor de instruire în cadrul bibliotecilor – BM „B.P. Hasdeu”, DIB ULIM, Biblioteca Colegiului de Construcţii etc.), T. Ambroci (sondaj, comunicări, analize); • promovarea imaginii bibliotecarului în societate (realizări: responsabilitatea şi implicarea directă a comisiei în organizarea anuală a concursului anual „Cei mai buni bibliotecari ai anului ...”, sti- mulând potenţialul creativ al bibliotecarilor, am- plificând imaginea acestora în comunităţi; elabo- rarea şi aprobarea în cadrul Biroului ABRM a Regulamentului Concursului, fiind asigurată transparenţa în elaborarea acestuia prin inter- mediul paginii web a ABRM. Aici vedem urmă- toarele probleme stringente: promovarea mai insistentă a numelor, experienţelor reprezenta- tive ale bibliotecarilor nominalizaţi. Se observă o diminuare a prestigiului şi importanţei Concursu-
 12. 12. ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA12 lui, acest lucru fiind determinat de insuficienta promovare a acestuia, de lipsa unor cerinţe mai concrete, nerespectarea de către bibliotecari a condiţiilor de prezentare a dosarelor etc. Propuneri şi sugestii: • co-realizarea proiectului „Centrul de formare profesională a bibliotecarilor FormBIB” – proiect depus la CBN, octombrie 2008; este importantă existenţa unui centru naţional; • în lipsa acestuia – se impune necesitatea pro- movării insistente a instruirii la locul de muncă şi a auto-instruirii (implicaţii practice: programul lucrărilor Congresului al 6-lea al Bibliotecarilor a inclus şi un atelier cu acest generic); • este important să promovăm mai insistent politi- cile, experienţele bibliotecilor în domeniul instrui- rii continue (avem la acest capitol instituţii biblio- tecare cu experienţe de referinţă), dar şi disemi- narea în cadrul comunităţii profesionale a infor- maţiei legate de funcţionarea comisiilor similare ale IFLA; • implementarea prevederilor Declaraţiei IFLA „Dezvoltarea profesională continuă: principii şi acumularea celei mai bune experienţe”, cum ar fi: alocarea unui minim de la 0,5 până la 1% din bugetul instituţiei pentru dezvoltarea profesională; 10% din orele de muncă să fie asigurate pentru instruirea continuă. Ale cui sunt responsabilităţile? Ale managerilor, ale factorilor de resort, dar şi ale fiecărui bibliotecar în parte (a se vedea textul deplin al Declaraţiei pe pagina web a ABRM – www.abrm.md). Comisia „Management şi Marketing” Ecaterina ZASMENCO, preşedintele comisiei Comisia „Management şi Marketing” şi-a axat activitatea pe câteva direcţii, considerându-le prioritare în perioada de referinţă. În mod special comisia s-a încadrat în activitatea ce ţine de acumu- larea informaţiilor privind filialele şi organizaţiile pri- mare ale ABRM din întreg teritoriul Republicii Mol- dova astfel încât să avem o situaţie cât mai obiecti- vă vis-à-vis de componenţa asociaţiei profesionale a bibliotecarilor. Unul din obiectivele comisiei a fost asocierea bibliotecarilor în organizaţii primare şi atragerea noilor membri în asociaţie prin promovarea activităţii ABRM. În acest sens o deosebită atenţie a fost acordată bibliotecarilor din reţeaua bibliotecilor şco- lare şi a instituţiilor de învăţământ mediu de speciali- tate. Specificul acestor biblioteci, precum şi nivelul net inferior de modernizare a acestora îi face pe bibliotecarii din aceste biblioteci să fie mai izolaţi, limitând posibilităţile de a deţine informaţiile de ultimă oră vis-à-vis de mediul profesional. Ţinând cont de acest fapt, s-au încercat câte- va acţiuni concrete, printre care a fost şi organiza- rea unui seminar pentru bibliotecarii din instituţiile de învăţământ mediu de specialitate din municipiul Chişinău în vederea familiarizării cu Regulamentul de atestare a cadrelor bibliotecare. Ştim cu toţii cât de anevoioasă a fost calea acestui document înce- pând cu elaborarea, aprobarea şi terminând cu implementarea. Dar pe de altă parte acest docu- ment a fost mult aşteptat, fiind o realizare foarte importantă a mediului profesional. Implementarea regulamentului la prima etapă a demonstrat necesi- tatea acută de a familiariza în detalii bibliotecarii cu conţinutul acestuia, de a răspunde la multe între- bări, la care documentul nu răspundea clar sau deloc, de a difuza operativ documentul ca atare. Ţinând cont de termenii limitaţi de implementare, la etapa iniţială scopul nostru final fiind oferirea posibi- lităţii şi încurajarea bibliotecarilor din reţeaua res- pectivă de biblioteci de a participa la procesul de atestare. Tot în cadrul acestui seminar bibliotecarilor li s-a propus un şir de informaţii vis-à-vis de statutul, comisiile ABRM, direcţiile prioritare de activitate ale asociaţiei, alte informaţii utile ce ţin de mediul profesional. Vom menţiona şi eforturile comisiei în vederea colaborării cu alte structuri şi instituţii în scopul atra- gerii mijloacelor financiare suplimentare întru susţi- nerea morală şi financiară a acţiunilor ABRM. Ca exemplu poate servi colaborarea cu Consiliul recto- rilor instituţiilor de învăţământ superior din Moldova, drept rezultat rectoratele universităţilor au alocat resurse financiare în scopul organizării Simpozionului ştiinţific „Anul bibliologic 2005”. În colaborare cu secţiunea „Biblioteci univer- sitare”, comisia a organizat atelierul de lucru cu tema: „Evidenţa colecţiilor. Registrul de mişcare a fondului”, care şi-a desfăşurat lucrările la 7 februarie 2008 în incinta Bibliotecii Centrale a USM. În cadrul atelierului au fost puse în discuţie probleme ce ţin de registrul de mişcare a fondului în bibliotecile uni- versitare, racordarea structurii acestuia la Instrucţiu- nea privind evidenţa colecţiilor de bibliotecă, rapor- tul statistic 6C, la alte cerinţe înaintate de organele ierarhic superioare. La lucrările atelierului au partici- pat şi reprezentanţi din bibliotecile publice şi specia-
 13. 13. Buletinul ABRM Nr. 1(9) 13 lizate. În perioada de referinţă comisia a colaborat şi cu alte comisii din cadrul Asociaţiei în organizarea mai multor acţiuni de interes profesional. Vom menţiona activitatea comisiei privind procedura de prezentare a celor mai buni bibliote- cari, membri ai ABRM, pentru menţionarea cu diplo- mele Ministerului Culturii şi Turismului al RM, pre- cum şi cu diplomele şi medaliile jubiliare ale Univer- sităţii de Stat din Moldova. Comisia „Management şi Marketing” este de- parte de a aprecia satisfăcător activitatea sa şi consi- deră necesar de a acorda o mai mare atenţie atra- gerii de noi membri atât individuali, cât şi colectivi şi asocierea acestora la organizaţii primare ale ABRM. Comisia „Cadrul de reglementare şi protecţie socială” Mariana HARJEVSCHI, preşedintele comisiei Comisia „Cadrul de reglementare şi protecţia socială” a reuşit să realizeze următoarele activităţi: • cooperarea cu comisia „Activitate editorială” pri- vind editarea volumul al III-lea al culegerii de standarde în domeniul biblioteconomiei; • participarea în cadrul şedinţei CBN privind noul proiect al Legii cu privire la biblioteci; • acordarea asistenţei comunităţii bibliotecare în soluţionarea diverselor probleme stringente în domeniul legislaţiei de bibliotecă; • plasarea pe pagina web a ABRM a setului de reglementări elaborate referitor la activitatea de bibliotecă; • cooperarea cu eIFL Direct Moldova în vederea armonizării Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe privind includerea excepţiilor şi limitărilor pentru biblioteci. Prezentarea manifes- tului către AGEPI; • realizarea studiului Impactul legislaţiei de biblio- tecă asupra instituţiilor bibliotecare în Republica Moldova (publicat în revistă); • implicare în organizarea mesei rotunde „Compe- tenţe juridico-informaţionale – imperative ale calităţii serviciilor de bibliotecă”. (M. Harjevschi, I. Tătărescu, D. Caduc) în cadrul Conferinţei anuale „Instruirea continuă – cerinţă inerentă a Societăţii Informaţiei şi a Cunoaşterii”, Bălţi, 22-24 august 2007, şi oferirea comunicării Con- cepţii şi abordări ale legislaţiei de bibliotecă. Studiu comparativ (publicat în Legea şi viaţa. – 2007. – nr. 11 . – P. 23-29 ); • prezentarea comunicării Impactul legislaţiei de bibliotecă asupra instituţiilor bibliotecare în cad- rul mesei rotunde „Cadrul de reglementare în sprijinul bibliotecilor şi bibliotecarilor” la Conferin- ţa anuală a ABRM din 3 octombrie 2006. Comisia „Catalogare. Indexare” Valentina CHITOROAGĂ, preşedintele comisiei În conformitate cu obiectivele Planului de activităţi pe anii 2006-2008, comisiei „Catalogare. Indexare” i-au revenit un număr de sarcini, din care majoritatea s-au îndeplinit. Astfel, comisia a organizat pe 3 octombrie 2006, la CNC, atelierul „Probleme de catalogare şi clasificare. Modificări CZU. Instrumente în sprijinul catalogatorilor”. La iniţiativa comună a comisiilor „Catalogare. Indexare” şi „Formare profesională continuă. Etică şi deontologie”, în data de 15 mai 2008 a avut loc la DIB ULIM un atelier profesional dedicat aspectelor metodologice şi tehnice privind implementarea stan- dardelor de descriere bibliografică . La ateliere au participat membrii ABRM de la bibliotecile publice, specializate şi universitare. Principalele subiecte discutate au fost: modi- ficările în CZU din ultimii 10 ani; legătura dintre stan- dardul interstatal 7.1-2003 şi normele ISBD. Atelierele au avut largi ecouri în comunitatea bibliotecară, ele făcând parte din seria întrunirilor profesionale, în care s-a oferit cadrul perfect pentru exprimarea opiniilor şi ideilor participanţilor, conclu- ziile fiind trimise bibliotecilor, lărgindu-se astfel sfera discuţiilor. Referitor la asigurarea metodologică a cata- logatorilor şi indexatorilor a fost elaborată de CNC lucrarea „Ordonarea notiţelor bibliografice în biblio- grafii bazată pe Clasificarea Zecimală Universală”: Tabele de clasificare, ed. a 2-a, modificată şi com- pletată, apărută recent de sub tipar. O implicare ac- tivă a comisiei a fost la crearea Ghidului metodolo- gic de elaborare a bibliografiilor şi biobibliografiilor, ce a fost înaintat spre aprobare către CBN. Preşedintele comisiei a fost membru al comi- siei de evaluare în cadrul Concursului republican „Cele mai reuşite lucrări în domeniul bibliotecono- miei şi ştiinţei informării”. Membrii comisiei au contribuit la realizarea activităţilor cu responsabilitate, pentru care le mulţu- mesc.
 14. 14. ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA14 Comisia „Informatizare şi tehnologii informaţionale” dr. Silvia GHINCULOV, preşedintele comisiei Comisia „Informatizare şi tehnologii informaţio- nale” în perioada de referinţă a realizat diverse activităţi pentru asigurarea condiţiilor necesare de realizare a proiectului SIBIMOL şi susţinerea, dezvol- tarea, promovarea Consorţiului eIFL Direct Moldova. Membrii comisiei au participat activ şi au prezentat propuneri la elaborarea şi implementarea strategiilor în domeniul informatizării, implementării tehnologiilor informaţionale şi creării bibliotecilor electronice. Toţi membrii comisiei „Informatizare şi tehno- logii informaţionale” au participat la diverse întruniri profesionale cu sinteze, comunicări privind proble- mele informatizării şi implementarea tehnologiilor informaţionale în bibliotecile din Republica Moldova. Consorţiul eIFL Direct Moldova ca formă de colaborare a bibliotecilor funcţionează în Republica Moldova din anul 2001. În condiţiile dezvoltării inten- sive a noilor tehnologii informaţionale, a resurselor electronice, precum şi a problemelor existente în dezvoltarea colecţiilor, consorţiul bibliotecar este o formă eficientă de colaborare, asigurând utilizarea comună a resurselor internaţionale on-line. Consor- ţiul eIFL Direct Moldova este compus din 16 biblio- teci, dintre care 10 din învăţământ, 3 specializate şi 3 publice. Odată în trimestru, Consorţiul eIFL Direct Moldova oferă informaţii coordonatorului Consorţiu- lui internaţional eIFL Direct Isabel Bernal privind activităţile de bază realizate. Această informaţie este prelucrată pentru prezentarea ei ulterioară pe site-ul eIFLnet alături de informaţiile consorţiilor na- ţionale şi pentru transmiterea ei on-line în formă de Newsletters (o informaţie pentru o perioadă anumită care conţine realizările şi acţiunile planificate). Anual este realizat Programul de promovare a resurselor Companiei editoriale EBSCO Publishing. Acesta include o serie de activităţi orga- nizate în diverse biblioteci din Republica Moldova (28 mai – 1 iunie 2007; noiembrie 2008). În bibliote- cile Consorţiului sunt realizate diverse acţiuni de promovare în cadrul şedinţelor senatelor, catedrelor, zilelor de informare, expoziţii, prin intermediul site- urilor etc., unde utilizatorul final al resurselor electro- nice este înştiinţat despre oferta EBSCO Publishing, este instruit în vederea utilizării revistelor electronice în activitatea de instruire, predare şi cercetare. La nivel de bibliotecă concretă în centrul atenţiei a echipelor este informarea permanentă şi instruirea personalului în vederea dezvoltării deprin- derilor de utilizare a resurselor electronice şi navi- gare profesională în totalitatea resurselor disponi- bile. Acest obiectiv este important, deoarece numai un specialist pregătit poate să explice şi să demon- streze beneficiarului bibliotecii avantajele utilizării bazelor de date. Promovarea activităţii Consorţiului este realizată şi prin intermediul site-ului Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM www.lib.ase.md, deoarece site-ul http://moldova.cc/eifl_direct nu mai are dezvoltare din motive tehnice a portalului Moldova Cyber Community. În anul 2009 toată informaţia va fi transferată pe site-ul ABRM. Pe parcursul anilor de referinţă informaţia despre Consorţiu a fost clar structurată şi oferită pentru utilizare membrilor Consorţiului, beneficiarilor şi tuturor navigatorilor din mediul Internetului. Site-ul este actualizat săptămâ- nal. Informaţia inclusă este utilă şi poate ajuta în propria activitate de organizare a accesului la resur- se electronice comunitatea profesională din Repub- lica Moldova. Statistica utilizării bazelor de date EBSCO la care au acces toţi membrii Consorţiului prezintă o in- formaţie concretă şi veridică pentru analiza folosirii resurselor. Pe baza datelor statistice putem trage anu- mite concluzii: eficacitatea acţiunilor de promovare a resurselor; perioadele de creştere şi de scădere a utili- zării resurselor on-line etc. Analiza utilizării resurselor EBSCO ne oferă posibilitatea de a formula programe de redresare şi de optimizare a sectorului respectiv din biblioteci. De exemplu, eficacitatea campaniei de promovare a resurselor EBSCO putem observa pe http://eadmin.ebscohost.com/eadmin (pentru fiecare bibliotecă există o parolă). A fost realizată activitatea privind atragerea noilor membri în Consorţiu. În cadrul acestei activi- tăţi sunt explicate perspectivele participării în Con- sorţiu, oportunităţi noi în crearea bibliotecilor digi- tale, acumularea de resurse noi. În acest context, în luna iunie 2007 a fost integrat în Consorţiu un membru nou – Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. În prezent se realizează nego- cieri privind atragerea noilor membrii, de ex. Biblio- teca Universităţii „Şcoală Antropologică Superioară” şi altele. În scopul atragerii partenerilor potenţiali în Consorţiu sunt pregătite listele de resurse electroni- ce conform profilurilor şi tematicilor cercetării reali- zate în cadrul acestor organizaţii.
 15. 15. Buletinul ABRM Nr. 1(9) 15 O direcţie importantă în activitatea Consorţiu- lui eIFL Direct Moldova este informarea permanentă privind noile tendinţe în comunitatea bibliotecono- mică mondială, noutăţi privind echiparea tehnică a bibliotecilor, perfecţionarea sistemului de servire a utilizatorilor în bibliotecile de toate tipurile. Această informare este realizată prin intermediul accesului la materiale conferinţelor internaţionale, rapoartelor şi altă documentaţie din domeniul biblioteconomic. Prezintă mare interes pentru managerii superiori experienţa bibliotecilor de peste hotare privind influenţarea intereselor bibliotecilor prin lobby la toate nivelurile. În anul 2007 membrilor Consorţiului au fost propuse 940 scrisori, conţinând informaţii profesionale, în anul 2008 – 893 scrisori. Activitatea de reglementare şi legalizare a transferurilor de plăţi ale membrilor Consorţiului eIFL Direct Moldova către Compania editorială EBSCO Publishing a fost realizată în lunile aprilie- iulie. Această activitate a necesitat resurse de timp considerabile pentru elaborarea unui set de docu- mente pentru fiecare bibliotecă în parte, precum şi argumentarea generală înaintată către Agenţia Naţională de Achiziţii Publice. A fost elaborat şi ap- robat un set de documente juridice şi financiare pentru fiecare bibliotecă a Consorţiului. Responsa- bili – dr. Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi, Elena Railean, Ana Roşca. Reprezentanţii Consorţiului eIFL Direct Mol- dova au posibilitate de a promova valorile şi intere- sele acestuia participând la diverse foruri naţionale şi internaţionale. În acest context, menţionăm urmă- toarele participări: 1. Vera Osoianu, director adjunct, Biblioteca Naţio- nală a Republicii Moldova a reprezentat Consor- ţiul eIFL Direct Moldova la Conferinţa „Infor- mation Technologies in Education in the 21st Century”, susţinută organizatoric şi financiar de Universitatea de Stat din Erevan, Programul Uniunii Europene Tempus, Programul „East- East”, Fundaţia Open Society Institute-Armenia, British Council Armenia, USAID, 21-23 mai 2007, Erevan, Armenia. 2. Mariana Harjevschi, director, Biblioteca Publică de Drept, a reprezentat Consorţiul eIFL Direct Moldova la eIFL.net General Assembly, 7-11 noiembrie 2007, Belgrad, Serbia. În cadrul acestui for a fost prezentată experienţa Consor- ţiului din Republica Moldova. 3. Eugenia Căldare, Biblioteca Ştiinţifică a ASEM, Seminar „Bibliotecile în mediul electronic. Acce- sul la informaţie şi dreptul de autor” organizat de Biblioteca Publică de Drept, comunicare „Bazele de date electronice EBSCO”, Chişinău, 23 aprilie 2007. 4. Dr. Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi, lansarea Proiectului internaţional „In focus – legal research”, Biblioteca Publică de Drept, comu- nicare „Iniţiative de parteneriat: Consorţiul eIFL Direct Moldova”, Chişinău, 21 mai 2007. 5. Dr. Silvia Ghinculov, Conferinţa internaţională „Probleme actuale ale economiei globale”, Uni- versitatea Ovidius, comunicare „Biblioteca digita- lă – o nouă provocare în modernizarea învăţă- mântului superior din Republica Moldova”, Con- stanţa, România, 10 septembrie 2007. 6. Dr. Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Creşterea competitivi- tăţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaş- tere”, Academia de Studii Economice din Moldo- va, comunicare „Informaţia electronică pentru bib- lioteci: iniţiativa eIFL Direct”, Chişinău, 28-29 septembrie 2007. 7. Dr. Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi, Elena Rai- lean, Conferinţa internaţională „Dimensiuni ma- nageriale în activitatea instituţiei info-bibliote- care: concepte, experienţe, orientări”, Universi- tatea Liberă Internaţională din Moldova, comuni- care „Schimbul de informaţii şi interacţiunea de reţea în cadrul Consorţiului eIFL Direct”, Chişi- nău, 17 octombrie 2007. 8. Dr. Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi, Conferinţa internaţională „Biblioteca Municipală pentru viitor – Dezvoltare. Progres. Parteneriat. Colabo- rare”, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, comu- nicare „Ediţiile electronice şi bibliotecile electro- nice ca elemente ale unei categorii de sisteme informaţionale”, Chişinău, 18 octombrie 2007. 9. Eugenia Căldare, Elena Railean, Conferinţa in- ternaţională „Biblioteca Municipală pentru viitor – Dezvoltare. Progres. Parteneriat. Colaborare”, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, comunica- re „Informaţia electronică licenţiată ca efect al colaborării dintre autori, editori şi utilizatori”, Chişinău, 18 octombrie 2007. 10. Natalia Cheradi, Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor UTM, Secţiunea Biblioteconomie. Informare. Documen- tare, „Asigurarea calităţii tehnologiilor – preocupa- re actuală a managementului bibliotecii”, Universi- tatea Tehnică a Moldovei, comunicare „Asigura- rea tehnologico-informaţională a bibliotecilor elec- tronice în cadrul sistemului de instruire şi cerce- tare”, Chişinău, 21 noiembrie 2007. 11. Dr. Silvia Ghinculov, Mariana Harjevschi, direc- torul Bibliotecii Publice de Drept, participare la
 16. 16. ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA16 Prima conferinţă globală „Advocacy for Access to Knowledge: copyright and libraries”, ce a avut loc între 2 şi 6 aprilie 2008 la Istanbul, Turcia, şi a reunit membrii Consorţiilor naţionale eIFL din peste 40 de ţări. Tematica acestui for internaţio- nal s-a axat pe problemele proprietăţii intelectua- le în mediul electronic, pe rezolvarea probleme- lor ce ţin de menţinerea echilibrului în domeniul legislativ cu referire la dreptul de autor. Partici- panţii la această conferinţă au împărtăşit expe- rienţele naţionale în domeniul politicilor şi practi- cilor drepturilor de autor şi drepturilor conexe. Pentru participările la Conferinţa „Information technologies in Education in the 21st century,” Erevan, Armenia (V. Osoianu); eIFL.net General Assembly, Belgrade, Serbia (M. Harjevschi); Prima Conferinţă globală „Advocacy for Access to Knowledge: Copyright and Libraries” (S. Ghinculov, M. Harjevschi) conducerea eIFL Direct Moldova a pregătit demersurile necesare şi scrisori de reco- mandare pentru Fundaţia SOROS Moldova în sco- pul obţinerii finanţării pentru cheltuielile de transport. În acest context, exprimăm gratitudinea faţă de pro- gramele Est-Est, director Ana Coreţchi, şi Societa- tea Civilă, director Elena Lesan. Bibliotecile şi dreptul de autor: echilibrul de interese. Teresa Hackett (coordonator eIFL) în luna decembrie 2007 a avut câteva convorbiri tele- fonice cu Mariana Harjevschi, director al BPD privind implicarea bibliotecilor din Republica Moldo- va în rezolvarea problemelor ce ţin de menţinerea echilibrului în domeniul legislativ cu referire la drep- tul de autor. Coordonatorii eIFL Direct au studiat legislaţiile naţionale privind drepturile de autor din toate ţările, participante în Consorţiul eIFL Direct. Ceea ce au remarcat ei este faptul că proiectul de lege a Republicii Moldova are anumite părţi slabe, mai ales în ceea ce priveşte funcţionarea biblioteci- lor în mediul electronic. În acest context de eIFL Direct şi AGEPI a fost realizată masă rotundă „Excepţii şi limitări ale drepturilor patrimoniale de autor” (22 aprilie 2008). Legislaţia în vigoare din Republica Moldova privind dreptul de autor şi cu privire la biblioteci nu au for- mat un spaţiu legal comun care ar coordona relaţiile dintre autori, editori şi biblioteci ca producători de informaţie în format electronic, furnizori şi utilizatori. Deci, apare necesitatea colaborării dintre AGEPI şi Asociaţia bibliotecarilor din Republica Moldova în vederea elaborării unor acte comune privind coordo- narea activităţii tuturor subiecţilor pieţei informaţio- nale. În acest context, bibliotecile se confruntă cu următoarele probleme nerezolvate: 1. Asigurarea accesului liber la informaţie digitală respectând, în acelaşi timp, legea privind dreptul de autor. 2. Apărarea dreptului de autor al bibliotecilor, ca producători şi furnizori ai informaţiei digitale. 3. Respectarea drepturilor utilizatorilor privind ac- cesul liber la informaţie electronică. 4. Protejarea documentelor electronice privind accesul şi reproducerea nesancţionată (acces prin parole, formatul prezentării etc.). La etapa actuală este necesară armonizarea legislaţiei în domeniul informaţional şi bibliotecono- mic cu codul civil, penal şi legile privind proprietatea intelectuală a Republicii Moldova şi cu legislaţia internaţională. Aceasta presupune realizarea urmă- toarelor obiective: • Garantarea accesului tuturor utilizatorilor în cad- rul bibliotecilor la documentele cu drept de autor pentru informare, citire şi copiere, în scopuri personale, instructive şi didactico-ştiinţifice. • Legislaţia trebuie să permită dreptul de a trans- forma documentele cu drept de autor din format tradiţional în format electronic pentru păstrarea şi protecţia informaţiei. • Legislaţia trebuie să cuprindă aspectele juridice ale păstrării purtătorilor de informaţie (CD, DVD). • Stipularea în legea privind dreptul de autor a unor acţiuni concrete pentru instituţiile interme- diare, când respectarea dreptului de autor este aproape imposibilă. În cadrul discuţiilor au fost prezentate regle- mentările legale referitoare la excepţii şi limitări con- form proiectului de lege privind dreptul de autor şi drepturile conexe în Republica Moldova, precum şi reglementările internaţionale cu privire la aplicarea excepţiilor şi limitărilor în cadrul bibliotecilor. În mod special vrem să-i mulţumim dlui Dorian Chiroşcă şi colegilor săi pentru acceptarea colaborării cu Con- sorţiul eIFL Direct în dorinţa de a găsi o soluţie pri- vind realizarea schimbărilor în proiectul pentru noua lege despre copyright şi să obţinem echilibrul de interese dintre biblioteci şi dreptul de autor. În urma acestor discuţii a fost elaborată Dec- laraţia Consorţiului eIFL Direct Moldova şi a Asocia- ţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova privind excepţiile şi limitările pentru biblioteci în contextul noului proiect de Lege a RM privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Acces deschis. Între 23 şi 24 iunie 2008 s-a desfăşurat la Chişinău Seminarul internaţional „Acces deschis (Open Access): Explorarea comuni- cării ştiinţifice”, organizat de eIFL.net cu participarea specialiştilor şi experţilor din străinătate: dr. Leo
 17. 17. Buletinul ABRM Nr. 1(9) 17 Waaijers, expert internaţional pentru Open Access (Olanda), Iryna Kuchma, eIFL Manager Program Open Access, Tetiana Yaroshenko, vicepreşedinte pentru IT, Universitatea Naţională „Academia Kyiv Mohyla” din Kiev, Galina Proskudina, Institutul Siste- me Software al Academiei de Ştiinţe din Ucraina. Resursele electronice pentru ştiinţă şi cercetare în Republica Moldova au fost prezentate de către Nelly Ţurcan, dr. conf. univ., prodecan al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM. În discu- ţie au fost puse următoarele probleme: • Fenomenul Open Access (OA); • Reviste cu Acces deschis; • Repozitorii deschise; • Resurse electronice pentru ştiinţă şi cercetare în Republica Moldova; • Repozitorii deschise: Politici şi practici în institu- ţii, RoMEO şi JULIET; • Repozitorii deschise: Studii de caz, Ucraina; • Experienţe din Proiectul DARE din Olanda şi proiectul DRIVER din Uniunea Europeană; • Copyright şi licenţe de conţinut deschis: licenţă pentru Repository Deposit, licenţe Creative Commons, acorduri de licenţe Open Access pentru editarea revistelor ştiinţifice cu Acces Deschis; • Acces deschis şi noi abordări ale managemen- tului citaţiilor şi evaluarea cercetărilor; • Repozitorii deschise: drept de securitate şi suport administrativ: Workshop pe baza instalării Eprints şi Dspace. Programul eIFL-OA asistă membrii Consor- ţiului pentru dezvoltarea Accesului Deschis în baza Iniţiativei OA lansată în anul 2002 de către Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta. Scopul general al programului este de a beneficia de conţi- nutul informaţional, disponibil prin intermediul acce- sului deschis, precum şi asigurarea dezvoltării şi distribuirii conţinutului local. Acest lucru este realizat prin dezvoltarea unor repozitorii deschise şi încura- jarea autorilor de a publica articole în reviste cu acces deschis. Open Access permite oamenilor de ştiinţă din ţările în curs de dezvoltare şi de tranziţie nu numai de a avea acces la informaţii de care au nevoie în efectuarea cercetărilor, dar prevede, de asemenea, dezvoltarea mijloacelor care contribuie la eficientizarea activităţii lor de cercetare la nivel global. Prin furnizarea asistenţei, resurselor şi opor- tunităţilor pentru schimbul de cunoştinţe, eIFL-OA sprijină şi facilitează: • instruirea profesională şi organizarea atelierelor de lucru pe tematica Open Access eIFL în ţările membre; • studierea şi adoptarea modelelor de acces des- chis în ţările participante; • dezvoltarea şi adaptarea manualelor şi liniilor directoare privind Accesul deschis din ţările în curs de dezvoltare; • programe de instruire şi ghiduri pentru a pregăti ţările membre eIFL în vederea constituirii repozi- toriilor instituţionale; • dezvoltarea posibilităţilor de acces deschis, prin crearea unui grup de experţi în cadrul OA eIFL.net. Cu ocazia Primei zile internaţionale a Acce- sului deschis (Open Access Day) – 14 octombrie 2008 – şi aniversarea a 5-a de la Declaraţia de la Berlin privind Accesul deschis la cunoştinţe în do- meniul ştiinţei şi ştiinţelor umanitare, programul eIFL Open Access Moldova (responsabil N. Cheradi) a lansat blogul consacrat problemelor accesului des- chis în Republica Moldova: http://oarm.blog2x2.net/ Un eveniment important în viaţa ABRM ne aşteaptă în luna noiembrie 2008. Organizaţiile inter- naţionale IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions), EBLIDA (The European Bureau of Library, Information and Docu- mentation Associations) şi eIFL (Electronic Infor- mation for Libraries) cu participarea Asociaţiei Bib- liotecarilor din Republica Moldova şi Consorţiul eIFL Direct Moldova organizează Conferinţa internaţiona- lă „Copyright: Enabling Access or Creating Roadblocks for Libraries” care va reuni membrii IFLA şi Consorţiile naţionale eIFL între 13-14 noiem- brie 2008 în Chişinău. Tematica acestui for interna- ţional se va axa pe problemele Proprietăţii Intelec- tuale în mediul electronic, rezolvarea problemelor ce ţin de menţinerea echilibrului în domeniul legislativ cu referire la dreptul de autor. La conferinţă partici- pă personalităţi din domeniu: Stuart Hamilton, Teresa Hackett, Kenny Crews, Harold von Hielmcrone, Luis Villaroel Andrew Cranfield şi alţii. Activitatea comisiei „Informatizare şi tehnologii informaţionale” în anii 2007-2008 a fost îndreptată spre realizarea obiectivelor planificate şi poate fi apreciată ca una satisfăcătoare. Putem remarca primele încercări de armonizare a proceselor de colaborare a bibliotecilor în activitatea de utilizare şi promovare a resurselor on-line comune. Însă, pentru dezvoltarea unei colaborări efective este nevoie în continuare de eforturi comune, lobbyzarea intereselor bibliotecilor cu scopul de a obţine sprijinul financiar din partea statului, dezvoltarea formelor de colabo- rare şi parteneriat, perfecţionarea instrumentelor de promovare a resurselor informaţionale etc.
 18. 18. ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA18 Comisia „Cultura informaţională” Eugenia BEJAN, preşedintele comisiei 1. Comunicarea „Educaţia pentru informaţie în societatea democratică” de Eugenia Bejan în cadrul simpozionului „Anul bibliologic 2004” (11 martie 2005). 2. Comunicarea „Сотрудничество публичных и школьных библиотек в формировании инфор- мационной грамотности детей” de Eugenia Bejan la Conferinţa internaţională „Crimeea 2005”. 3. Articolul „Сотрудничество публичных и школь- ных библиотек в формировании информа- ционной грамотности детей” de Eugenia Bejan în buletinul metodic şi bibliografic Cartea. Biblioteca. Cititorul, 2006, nr. 15. 4. Secţiunea „Cultura informaţională: politici, stan- darde, realizări practice” la Conferinţa anuală a ABRM, 3-4 octombrie 2006. 5. Comunicarea „Cultura informaţională: concepte şi standarde internaţionale” de Eugenia Bejan în cadrul atelierului „Cultura informaţională a bene- ficiarilor şi a personalului bibliotecii de colegiu – cerinţă indispensabilă a Societăţii Informaţiei şi a Cunoaşterii” (21 februarie 2007). 6. Articolul „Cultura informaţională: standarde inter- naţionale” de Eugenia Bejan în „Buletinul ABRM”, 2007, nr. 1 (5). 7. Elaborarea şi editarea de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” în colaborare cu ABRM a cursului universitar „Bazele culturii informaţionale” (2007). 8. Instruirea bibliotecarilor şcolari în vederea pro- movării culturii informaţionale în cadrul cursurilor de instruire continuă, organizate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Liuba Arion, Eugenia Bejan). 9. Abordarea subiectului formării culturii informaţio- nale la întrunirile metodice ale specialiştilor responsabili de bibliotecile şcolare de la direcţiile de învăţământ. 10. Abordarea subiectului „cultura informaţională” în emisiunile pentru copii de la Compania Publică „Teleradio-Moldova”, emisiunile culturale la Radio „Antena C". 11. Iniţierea traducerii ghidului IFLA IFLA. Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning. 12. Promovarea principiilor expuse în Declaraţia din Alexandria cu privire la cultura informaţională şi instruirea continuă. Comisia „Activitate editorială” Iulia TĂTĂRESCU, preşedintele comisiei Buletinul ABRM În 2005 preşedintele ABRM Ludmila Costin a venit cu iniţiativa de a edita o publicaţie periodică a Asociaţiei, publicaţie care ar oglindi activitatea ABRM, a comisiilor şi filialelor ei, ar pune în dezba- teri probleme ale teoriei şi practicii de bibliotecă. Comisia „Activitate editorială” a elaborat şi adoptat concepţia Buletinului ABRM, primul număr al căruia a fost lansat în cadrul Salonului Internaţional de Carte în anul 2005. Editarea Buletinului ABRM a devenit princi- pala preocupare a comisiei, membrii căreia fiind şi membri ai colegiului redacţional al buletinului. În primul său editorial redactorul responsabil a menţionat: „Buletinul va fi oglinda veridică care va reflecta cele mai importante evenimente din activita- tea Asociaţiei”. Pe parcursul a 4 ani (2005-2008) au apărut 8 fascicule (periodicitatea – semestrială) în care au fost publicate peste 140 articole şi informaţii. În principalele rubrici ale Buletinului: Docu- mente de reglementare, Teorie şi practică bibliote- conomică, Instruire profesională, Din viaţa filialelor ABRM – şi-au găsit spaţiu pentru exprimare aşa specialişti în profesie ca Ludmila Corghenci, Euge- nia Bejan, Lidia Kulikovski, Elena Harconiţa, Nelly Ţurcan, Elena Stratan ş. a. Buletinul ABRM este, cu adevărat, o cronică a activităţii Consiliului şi Biroului executiv ale ABRM, publicând în paginile sale programe de activitate a comisiilor; rapoarte ale preşedintelui ABRM; rezulta- tele concursurilor „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” şi „Cei mai buni bibliotecari ai anului”; declaraţii, rezo- luţii, materiale ale conferinţelor anuale ale ABRM. Buletinul apare în format tradiţional (tipărit), varianta electronică (pdf) fiind plasată pe site-ul ABRM. Periodicul este repartizat în toate bibliotecile mari din municipii şi bibliotecile raionale din repub- lică. Recunoaştem că prea puţini bibliotecari din teritoriu au trimis articole pentru publicare, or, nici un material primit de redacţie nu a fost respins.
 19. 19. Buletinul ABRM Nr. 1(9) 19 Cheltuielile de editare a Buletinului ABRM au fost suportate de: • Camera Naţională a Cărţii; • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; • Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă; • Tipografia „PRAG-3”; • ABRM. Editare Un document important pentru activitatea comisiei actuale şi pentru viitoarele comisii a fost „Politica editorială a ABRM”. Documentul elaborat de dr. conf. univ. Lidia Kulikovski şi adoptat de co- misie este unul din actele de rigoare ce reglemen- tează activitatea ABRM. În conformitate cu „Politica editorială a ABRM” şi a planurilor de lucru, comisia a organizat în afara editării semestriale a Buletinului ABRM şi editarea lucrărilor: • Reguli de alcătuire a referinţelor bibliografice – coordonator Iulia Tătărescu, preşedintele comisiei; • Standarde naţionale referitoare la bibliotecono- mie, informare, documentare – alcătuitori Iulia Tătărescu şi Mariana Harjevschi; • ABRM (material promoţional) – autorul textului Ludmila Corghenci, membrul comisiei, vicepre- şedinte al ABRM. Primele două lucrări sunt materiale directorii nu numai pentru profesia de bibliotecar, dar şi pentru toţi cei care îşi expun rezultatele activităţii sau a gân- dirii în publicaţii tipărite. Promovarea acestor lucrări în mediul ştiinţific şi cultural al RM este de datoria fiecă- rui membru al ABRM. Lucrările au fost editate din sursele financiare ale ABRM şi repartizate fiecărei biblioteci municipale, universitare, raionale din RM. Activităţi. Şedinţe În anul 2007, sub egida comisiei, şi-a ţinut lucrările atelierul profesional „Activitatea editorială a bibliotecilor din RM”, organizator şi moderator dr. Lidia Kulikovski, care a prezentat sinteza „Activi- tatea editorială ca imagine a bibliotecilor”. La atelier au fost invitaţi reprezentanţii biblio- tecilor publice municipale din Chişinău şi Bălţi şi a bibliotecilor universitare. Sinteza de bază a dnei Kulikovski a dat un imbold pentru o discuţie con- structivă şi schimb de experienţă în activitatea de editare a bibliotecilor. Interes deosebit pentru cei ce scriu şi publică materialele sale pe paginile reviste- lor de specialitate a prezentat informaţia dnei Geno- veva Scobioală (BM „B.P. Hasdeu”) Rigori de scriere a unui articol. Participanţii au menţionat utili- tatea practică a atelierului. Preşedintele comisiei şi redactorul responsa- bil al Buletinului ABRM Iulia Tătărescu a fost mem- bru al comisiei de evaluare în cadrul Concursului republican „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării”. Comisia „Activitate editorială” s-a întrunit în şedinţe de lucru ori de câte ori era necesară rezol- varea unor probleme. Cea mai eficientă şi operativă conlucrare cu membrii comisiei a fost prin modali- tatea „şedinţelor electronice”. Toţi membrii comisiei au activat cu bunăvoin- ţă şi interes faţă de temele puse în discuţie, dar în special vreau să menţionez dnele Ludmila Cor- ghenci şi Lidia Kulikovski, persoane cu posturi res- ponsabile, dar care au găsit timp şi energie pentru a se implica activ în lucrul comisiei. Tuturor membrilor le exprim recunoştinţa personală şi îndrăznesc să le mulţumesc şi în numele tuturor membrilor Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova. Comisia „Colaborare internaţională, naţională şi departamentală” Elena HARCONIŢA, preşedintele comisiei Colaborare la nivel internaţional A fost menţinut statutul de membru cu drepturi depline al ABRM în IFLA (International Federation of Library Associations), INTAMEL. ABRM a dezvoltat şi a iniţiat noi relaţii de colaborare şi parteneriat cu asociaţii similare din: România, Rusia, Polonia, SUA, Franţa, Slovenia, Bulgaria, Ungaria şi alte ţări. Integrarea europeană şi promovarea imaginii ABRM s-a produs prin participarea membrilor comunităţii bibliotecare naţionale la: – Conferinţele Naţionale ABIR, ANBPR, ABR; – Cursurile de reciclare a bibliotecarilor de la Con- stanţa; – Conferinţele internaţionale de la Moscova, Cri- meea. BNRM a devenit membru cu drepturi depline al Conferinţei Europene a Bibliotecilor Naţionale (CENL) şi al Bibliotecii Numerice Europene. Pentru prima dată în anul 2007 directorul general al BNRM domnului Alexe Rău a participat la întrunirea anuală a CENL (Conference of European National Libraries) la Helsinki; la Consfătuirea Mondială a directorilor biblio- tecilor naţionale din ţările francofone de la Bruxelles. Biblioteca Naţională şi unele biblioteci mari din Moldova se regăsesc în documentele de referin- ţă (enciclopedii, ghiduri) internaţionale, completând anual chestionarele care vin din partea organizato- rilor informaţiilor în Les biblioteques nationales fran- cofones; Annoted Guide to Current National Biblio-

×