Successfully reported this slideshow.

Social medier affärshögskolan.

1,368 views

Published on

Bildmaterial från presentationen webb 2.0 nya affärsmöjligheter.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Social medier affärshögskolan.

 1. 1.
 2. 2. Sociala medier eller <br />BUSINESS by the WEB<br />
 3. 3. www.spmu.se<br />3<br />Vi har alltid överfört budskap i någon form ! <br />
 4. 4. www.spmu.se<br />4<br />2010<br />1960<br />
 5. 5. Digital Invandrare och Infödingar<br />Vi som har fått lära oss tekniken<br />VS<br />De som är födda in i den<br />www.spmu.se<br />5<br />
 6. 6. Our students have changed radically. Today’s students are no longer the people our educational system was designed to teach. <br />Today‟s students have not just changed incrementally from those of the past, nor simply <br />
 7. 7. www.spmu.se<br />7<br />Vad är Sociala medier?<br />Ge några personliga exempel från dina upplevelser av denna ”nya” trend till din grupp <br />
 8. 8. Web 2.o <br />2005 hände det något som förändrade vår värld?<br />
 9. 9.
 10. 10. Ennyvärldöppnas<br />Med Social media<br />
 11. 11.
 12. 12. www.spmu.se<br />12<br />Varannan svensk använder sig av sociala medier<br />Källa: Medieakademin<br />
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15. Nätet har redan påverkat allt<br />Konsument 2.0<br />Hälsa 2.0<br />Politik 2.0<br />Gov 2.0<br />Kundtjänst 2.0<br />PR 2.0<br />Förälder 2.0<br />Anställd 2.0<br />Fritt efter Britt Stakton social media konsult<br />
 16. 16. Vision för social media i företaget <br /> ”Att bli en mötesplats på nätet för våra kunder och dom skall bli ambassadörer för vårt företag.”<br />
 17. 17. Fel planerat och utan strategi<br />faller det sociala media bygget<br />samman som ett kort hus.<br />www.spmu.se<br />17<br />
 18. 18. www.spmu.se<br />18<br />När man bygger en social media strategi, som skall vara långsiktigt hållbar och fungera för kunddialog, måste man utgå från rätt ”byggklossar”<br />
 19. 19. www.spmu.se<br />19<br />De mest betydelsefulla byggklossarna är: <br />människor, åsiktsutbytena och ”platserna”<br />där dialogerna sker. <br />
 20. 20. Viktiga avgöranden när man skall börja använda social media i en verksamhet<br /><ul><li>Vilka diskussioner vill företaget vara med i? Vad är det som engagerar? Vad är det folk pratar om?
 21. 21. Med vem vill företaget prata?
 22. 22. Var sker debatten? Är det på bloggar, på forum, Twitter eller mailinglistor?</li></li></ul><li>Sociala medier till vilken nytta ?<br />Några företagsexempel där man utvecklat sin marknadskommunikationen med hjälp av Web 2.0 nya möjligheter <br />www.spmu.se<br />21<br />
 23. 23. 5 personer – arbetar med social media och kundrelationer vid Sj ”twitter kundservice”<br />
 24. 24. www.spmu.se<br />23<br />
 25. 25. www.spmu.se<br />24<br />
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30. Är ett av världens ledande läkemedelsföretag och har över 85000 medarbetare och finns i fler än 150 länder <br />Hemsidan är innovativ och man ser integrationen mellan företag och kunder/patienter som en affärsutveckling<br />Använder sig av tvåvägskommunikation istället för envägskommunikation för att nå ut till kunden och för att få feedback på bästa sätt<br />Riktar sig till en bred målgrupp både allmänheten, patienter, sjukvård & apotekspersonal samt leverantörer <br />
 31. 31.
 32. 32. Informationsöverföring + åsiktsutbyte <br />= Sociala medier<br />Den mest effektiva metoden för att<br />marknadsföra ett företa i Sociala medier är viral<br />marknadsföring.<br />”Viral marketing är en marknadsföringsmetod som grundar sig på ett budskap, tjänst eller produkt som är så<br />unik och intresseväckande att de individer som exponeras för den har en stor benägenhet att, utan incitament sprida den vidare till sin bekantskapskrets.”<br />
 33. 33. www.spmu.se<br />32<br />Social media och viktiga frågor ?<br />Var finns dina kunder online?<br /> Vilka är dina kunders ”sociala” beteenden online? <br />Vilken social information eller människor litar dina kunder på?<br /> Vilket inflytande har dina kunder via social media ? <br /> Vilka / vem litar på dem? <br />Hur använder dina kunder social media i sin kommunikation med omvärlden ?<br />
 34. 34. En webbplats ska långsiktigt dra rätt besökare.<br />En webbplats ska byggas på en webbstrategi utformad för att bidra till organisationens affärsmål och även stödja organisationens övriga kommunikation.<br />En webbstrategi – hur kan man göra besökaren till kund, hur uppföljningen ska ske och hur webbplatsen ska kommunicera med besökaren.<br />Webbstrategi <br />

×