Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
15-08-25 Marknadsutveckling - SPMU
1
Exportsäljare med fokus på
framtiden !
Du skall snart arbeta på en otroligt
intressant marknad
Marknadsutveckling - SPMU 2...
Svensk export
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
3
Är Kina en intressant marknad för
Svenska företag?
Marknadsutveckling - SPMU
4
15-08-25
”Kina har länge varit och är än id...
Vilka "egenskaper / beteende " är viktiga för ett
företag som vill anställa en ”exportsäljare”
Marknadsutveckling - SPMU
D...
Exportsäljare på fältet säger
att,
Marknadsutveckling - SPMU
• Kunskap i språket - Eller boka egen tolk som du kan "lita p...
Exportsäljare på fältet säger ;
Marknadsutveckling - SPMU
•Var smart
och lokalisera vilka specifikationer som är viktiga
•...
Viktiga steg för
handelns utveckling
 Köpmännens samarbete genom t ex Hansan
 Utnyttjandet av haven som transportväg
 I...
Varför uppstår handel
över nationsgränserna?
 Företag och privatpersoner efterfrågar även
produkter som inte produceras i...
Handeln är i dag global
eftersom det
 är lätt att flytta människor
 är lätt att transportera varor över världen
 är lät...
Världens handel
påverkas av
 ländernas situation
 världens företag
 opinionen i världen
Marknadsutveckling - SPMU 1115-...
Ländernas situation
påverkar genom deras
 ekonomiska nivå och tillväxt
 befolkningsstruktur och befolkningsutveckling
 ...
Världens stora företag
påverkar genom deras
 uppköp av lokala företag
 massiva marknadsföring till kunderna
Marknadsutve...
Handeln utvecklas
fortfarande mot
 öppnare handel
 enklare handel, t ex e-handel
 nya stora marknader, t ex Ryssland ,K...
Varför har
Sverige lyckats?
 Sverige deltog inte i världskrigen, vilket gav
ett försprång
 Sverige har rika naturtillgån...
Uppfinnare har bidragit
till Sveriges framgångar
 Lars Magnus Ericsson – Grundare av
företaget Ericsson
 Alfred Nobel – ...
Viktiga produkter i Sveriges
export är
 bilar, bussar och lastbilar
 papper och pappersmassa
 järnmalm och maskiner kop...
Export av tjänster
blir allt större med
 telekommunikation
 finansiella tjänster
 transporttjänster
 valutahandel
 tu...
Sverige är beroende av att importera
produkter, t ex
 olja och bensin
 livsmedel
 maskiner och transportutrustning
Mark...
Mycket av Sveriges handel sker med
EU-länder
 Ca 75 % av exporten går till EU-länder
 Ca 70 % av importen kommer från EU...
Handeln ökar snabbt med ;
 Tyskland
 Norge
 USA
 Storbritannien
 Kina
 Italien
Marknadsutveckling - SPMU 2115-08-25
Marknadsutveckling - SPMU
22
15-08-25
Sveriges 30
största export
marknader
Varför exporterar man?
 Man vill nå en större marknad
 Man vill utjämna konjunkturcykler
 Man vill bemöta konkurrentern...
Man kan exportera
 Varor, t ex bilar
 Tjänster, t ex konsulttjänster
 Kombinationer av varor och tjänster,
t ex datorer...
Vem kan lyckas
med export?
 Stora företag
 Små företag
 Etablerade företag
 Nystartade företag
Marknadsutveckling - SP...
Exporten
underlättas om
 man redan har lyckats bra på
hemmamarknaden
 det finns minst en drivande person i företaget
 d...
För att lyckas måste
 det finnas ett engagemang för den nya
marknaden
 satsningen vara väl förberedd
 produkterna vara ...
Tänk på detta före
exportsatsningen
 Vilken marknad ska man välja?
 Finns marknaden?
 Vilka distributionskanaler är läm...
Man kan välja
 hemmamarknad
 marknad inom sitt eget närområde eller
frihandelsområde, t ex EU för svenska
företag
 expo...
Finns marknaden?
 Går produkten verkligen att sälja?
 Kräver den ytterligare marknadsföring?
 Går det att komma in på m...
Val av distributions-kanaler beror
på
 vad man vill uppnå med sin satsning
 hur mycket kontroll man vill ha som exportör...
Exempel på
distributionskanaler är
 indirekt export
 handelshus
 direktförsäljning
 broker
 agent
Marknadsutveckling ...
Vid export är det bra att ta hjälp
av t ex
 handelskammare
 Exportrådet
 speditionsföretag
 banker
 kreditupplysnings...
Internet
 började användas av försvaret och
universiteten p g a dess effektiva
kommunikationsväg
 skapar möjlighet för f...
Digital handel (D-handel)
 innefattar även distribution över Internet
 kan omfatta produkter som programvaror,
musik ell...
Elektronisk handel
(e-handel)
 kan innehålla allt från marknadsföring till
betalning via Internet
 kan vara som en del a...
Det finns flera fördelar med E- och
D-handel
 Kunder och leverantörer hittar varandra
 Det är billigare än traditionell ...
Handel sker mellan de flesta
grupper
 Företag som säljer till konsument (B2C)
 Konsument som initierar handel med företa...
Exempel på dokumentation vid
export
 Certificate of origin
 Certificate of weight
 Certificate of inspection
 Ursprung...
”Vad skall företaget tänka på
när de etablerar sig på en ny
marknad?”
Strategi och Taktik
15-08-25 stephan philipson markn...
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
41
stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
42
En product har en viss livstid
Stagnation
Growth
Introduction
Phase ou...
Export and Import
Why International Business ?
Hänvisning sid 40-49
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu...
Några exempel när ett företag väljer att gå in på
en ny marknad.
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se...
Skillnader som man bör uppmärksamma
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
45
Geografiska
Logistik och ...
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
46
GUIDE – Inträde på
Internationell
Marknad
Tillgänglig på
It´s...
Sonderingsfasen
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
47
Generellt är denna fas en ”skrivbordskartlägg...
Omvärldsanalysen
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
48
Med hjälp av en Branschanalys som sedan utmy...
Fasen - Marknadsanalys
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
49
Det finns många databaser och
branscho...
Val av marknad
Vilken strategi skall tillämpas vid valet av
marknad ?
Export & Import sid 123-146
Internationell Marknadsf...
Internationella
marknadsundersökningar
Att ta beslut om
marknadsprioriteringar
Kap 4
15-08-25 stephan philipson marknadsut...
Hur hittar jag information
Via internet finns det flera möjligheter att
hitta källor till information
stephan philipson ma...
Webb www.ekonomifakta.se
stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
53
15-08-25
Information på SCB
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
54
Agenturföretagen !
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
55
Internationella informationsvägar !
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
56
http://www.scribd.com
Sidan 48 Export and Trading
”- arbetet med export/import inbegriper många olika funktioner
i företaget. För att lyckas mås...
Mässor är en mötesplats för
affärer
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
58
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
59
Egna
marknadsundersökningar
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
60
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
61
Globala företag
Vilka problem kan uppstå ett när ett
”Globaltföretag uppträder som lokal
köpare?”
15-08-25 stephan philips...
Finns det en enhetlig ”kvalitets-
specifikation” avseende varor på en
global marknad?
15-08-25 stephan philipson marknadsu...
Hur påverkar inkomstsituationen
möjligheterna för
konsumentmarknadsföring ?
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling ...
Vad kan jag hitta uppgifter om
tillväxt ?
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
65
Vad är en relevant marknad för ett företag
med ambitioner att sälja sin produkter i
fler länder?
15-08-25 stephan philipso...
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
67
Vad innebär det att segmentera
en ”marknad ?”
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
68
Val av marknadsföring
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
69
Koncentrerad marknadsföring
Differentie...
Vilken ”MF-strategi kan man
välja?”
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
70
Vilken ”MF-strategi kan man
välja?”
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
71
Vilken ”MF-strategi kan man
välja?”
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
72
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
73
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
74
Du bör läsa in och besvara dessa frågor samt ytterligare
Fråg...
Branschanalysen
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
75
Företagets verksamhet skall ställas i förhåll...
Omvärldsanalysen
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
76
Företaget genomför en undersökning/kartläggn...
Mål och strategier
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
77
Med aktuella fakta beslutar företaget vilk...
”Finding the right information
and selecting markets and
partners”
Kapitel fokuserar på hur företaget
kan skaffa informati...
Marknadskommunikation – att få
kontakt !
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
79
”Marknadskommunikati...
Marknadskontroll
Innan företaget går in med full kraft bör
en fördjupad information om
produktens accept på aktuell markna...
Vad måste man tänka på 1.1?
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
81
I detta skede skall man eftersträ...
Vad måste man tänka på 1.2
15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se
82
Intervjuer bör genomföras med olik...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Exportförsäljare - Introduktion

Introduktion i "exportförsäljning "

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Exportförsäljare - Introduktion

 1. 1. 15-08-25 Marknadsutveckling - SPMU 1
 2. 2. Exportsäljare med fokus på framtiden ! Du skall snart arbeta på en otroligt intressant marknad Marknadsutveckling - SPMU 215-08-25 Ref. Export & Import Sid 1- 40
 3. 3. Svensk export 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 3
 4. 4. Är Kina en intressant marknad för Svenska företag? Marknadsutveckling - SPMU 4 15-08-25 ”Kina har länge varit och är än idag den hetaste internationella marknaden att etablera verksamhet på. Kina ses som ett nära på självklart steg för många svenska företag och svenska företag är starkt representerade i Kina” Ref. (Mats Harborn, Scania China, 2007).”
 5. 5. Vilka "egenskaper / beteende " är viktiga för ett företag som vill anställa en ”exportsäljare” Marknadsutveckling - SPMU Du rapporterar till försäljningschefen och ingår i vår sälj och marknadsgrupp. För att lyckas med uppgiften är du en driven och ambitiös säljare och du älskar att göra affärer. Tiden hos kunden är din bästa arbetstid. Du vill lyckas och din drivkraft att nå målen är stark. Du har ett tekniskt intresse och är bra på att göra teknisk data begriplig. Du behärskar engelska obehindrat i såväl skrift som tal och ytterligare ett europeiskt språk ( gärna tyska/spanska). Du är van att sätta upp och att arbeta mot definierade mål och du kan arbeta enligt fastställd kund- och säljmetodik. Du har lätt för att samarbeta, du är prestigelös och du bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har en god förmåga att skapa och bibehålla långa och goda relationer. Som säljare bidrar du starkt till att göra xxxxx till ett ännu offensivare och mer professionellt företag. 5 15-08-25
 6. 6. Exportsäljare på fältet säger att, Marknadsutveckling - SPMU • Kunskap i språket - Eller boka egen tolk som du kan "lita på” •Empati - Kulturell intelligens ger ett moraliskt övertag •Boka aldrig retur biljett hem - Spela alltid med tidsfaktor •Underskatta aldrig köparen •Äga förhandlingen - Driv på den nivån som är kulturellt acceptabel •"Äga tavlan" - Sätt tonen och nivån på förhandlingen •Fastställ vad som är förhandlingsbart 6 15-08-25
 7. 7. Exportsäljare på fältet säger ; Marknadsutveckling - SPMU •Var smart och lokalisera vilka specifikationer som är viktiga •Förstå logistikkedjan •Förstå lagstiftning - Kunden väljer bort svensk lag • Hitta svaga punkten •Push - Pull Vilken taktik är framgångsrik ? •Kunden äger informationen - Hot eller möjlighet •Se till att alla offerter är förberedda för förhandling •Lyssna dubbelt - många förhandlingar förloras på missade öppningar 7 15-08-25
 8. 8. Viktiga steg för handelns utveckling  Köpmännens samarbete genom t ex Hansan  Utnyttjandet av haven som transportväg  Införandet av pengar som betalningsmedel  Möjligheten att försäkra gods och transportmedel Marknadsutveckling - SPMU 815-08-25
 9. 9. Varför uppstår handel över nationsgränserna?  Företag och privatpersoner efterfrågar även produkter som inte produceras i deras närhet  Företag och privatpersoner vill ha möjlighet att handla det som är billigast Marknadsutveckling - SPMU 915-08-25
 10. 10. Handeln är i dag global eftersom det  är lätt att flytta människor  är lätt att transportera varor över världen  är lätt att kommunicera var man än befinner sig  efterfrågas liknande produkter i stora delar av världen  finns ett beroende mellan många länder genom bl a frihandelsområden Marknadsutveckling - SPMU 1015-08-25
 11. 11. Världens handel påverkas av  ländernas situation  världens företag  opinionen i världen Marknadsutveckling - SPMU 1115-08-25
 12. 12. Ländernas situation påverkar genom deras  ekonomiska nivå och tillväxt  befolkningsstruktur och befolkningsutveckling  konkurrensfördelar, t ex lägre lönenivå eller högre utbildningsnivå Marknadsutveckling - SPMU 1215-08-25
 13. 13. Världens stora företag påverkar genom deras  uppköp av lokala företag  massiva marknadsföring till kunderna Marknadsutveckling - SPMU 1315-08-25
 14. 14. Handeln utvecklas fortfarande mot  öppnare handel  enklare handel, t ex e-handel  nya stora marknader, t ex Ryssland ,Kina ,Indien och övriga NIC länders snabba tillväxt  mer tjänstehandel  produktion som sker där det är effektivast Marknadsutveckling - SPMU 1415-08-25
 15. 15. Varför har Sverige lyckats?  Sverige deltog inte i världskrigen, vilket gav ett försprång  Sverige har rika naturtillgångar, t ex malm och skog  Sverige är en liten marknad, vilket gör att vi måste anstränga oss för att vara en aktör i världen Marknadsutveckling - SPMU 1515-08-25
 16. 16. Uppfinnare har bidragit till Sveriges framgångar  Lars Magnus Ericsson – Grundare av företaget Ericsson  Alfred Nobel – Uppfinnare av bl a dynamit  Hans Lans – Patent bl a på datamusen  Christer Fåhraeus – Uppfinnare av läspennan C-pen Marknadsutveckling - SPMU 1615-08-25
 17. 17. Viktiga produkter i Sveriges export är  bilar, bussar och lastbilar  papper och pappersmassa  järnmalm och maskiner kopplade till denna industri  medicin och medicinutrustning  data- och telekommunikation Marknadsutveckling - SPMU 1715-08-25
 18. 18. Export av tjänster blir allt större med  telekommunikation  finansiella tjänster  transporttjänster  valutahandel  turism  musik och artister  mode Marknadsutveckling - SPMU 1815-08-25
 19. 19. Sverige är beroende av att importera produkter, t ex  olja och bensin  livsmedel  maskiner och transportutrustning Marknadsutveckling - SPMU 1915-08-25
 20. 20. Mycket av Sveriges handel sker med EU-länder  Ca 75 % av exporten går till EU-länder  Ca 70 % av importen kommer från EU-länder Marknadsutveckling - SPMU 2015-08-25
 21. 21. Handeln ökar snabbt med ;  Tyskland  Norge  USA  Storbritannien  Kina  Italien Marknadsutveckling - SPMU 2115-08-25
 22. 22. Marknadsutveckling - SPMU 22 15-08-25 Sveriges 30 största export marknader
 23. 23. Varför exporterar man?  Man vill nå en större marknad  Man vill utjämna konjunkturcykler  Man vill bemöta konkurrenterna på deras hemmaplan  Man vill förlänga produktens livscykel  Man vill minska kostnaden per såld enhet Marknadsutveckling - SPMU 2315-08-25
 24. 24. Man kan exportera  Varor, t ex bilar  Tjänster, t ex konsulttjänster  Kombinationer av varor och tjänster, t ex datorer med tillhörande utbildning Marknadsutveckling - SPMU 2415-08-25
 25. 25. Vem kan lyckas med export?  Stora företag  Små företag  Etablerade företag  Nystartade företag Marknadsutveckling - SPMU 2515-08-25
 26. 26. Exporten underlättas om  man redan har lyckats bra på hemmamarknaden  det finns minst en drivande person i företaget  det finns bra laganda i företaget  det finns flexibilitet i företaget  det finns god branschkännedom i företaget  det finns ett klart mål i företaget Marknadsutveckling - SPMU 2615-08-25
 27. 27. För att lyckas måste  det finnas ett engagemang för den nya marknaden  satsningen vara väl förberedd  produkterna vara väl testade och anpassade  man räkna med längre kredittider  man tänka på om det krävs ytterligare kompetens i företaget Marknadsutveckling - SPMU 2715-08-25
 28. 28. Tänk på detta före exportsatsningen  Vilken marknad ska man välja?  Finns marknaden?  Vilka distributionskanaler är lämpliga? Marknadsutveckling - SPMU 2815-08-25
 29. 29. Man kan välja  hemmamarknad  marknad inom sitt eget närområde eller frihandelsområde, t ex EU för svenska företag  exportmarknad Marknadsutveckling - SPMU 2915-08-25
 30. 30. Finns marknaden?  Går produkten verkligen att sälja?  Kräver den ytterligare marknadsföring?  Går det att komma in på marknaden? Marknadsutveckling - SPMU 3015-08-25
 31. 31. Val av distributions-kanaler beror på  vad man vill uppnå med sin satsning  hur mycket kontroll man vill ha som exportör  vilka resurser man har Marknadsutveckling - SPMU 3115-08-25
 32. 32. Exempel på distributionskanaler är  indirekt export  handelshus  direktförsäljning  broker  agent Marknadsutveckling - SPMU 3215-08-25
 33. 33. Vid export är det bra att ta hjälp av t ex  handelskammare  Exportrådet  speditionsföretag  banker  kreditupplysningsföretag  internationella organisationer  Tullverket Marknadsutveckling - SPMU 3315-08-25
 34. 34. Internet  började användas av försvaret och universiteten p g a dess effektiva kommunikationsväg  skapar möjlighet för företag att sälja mer effektivt genom elektronisk och digital handel Marknadsutveckling - SPMU 3415-08-25
 35. 35. Digital handel (D-handel)  innefattar även distribution över Internet  kan omfatta produkter som programvaror, musik eller böcker i elektronisk form  kan kombineras med fysiska produkter Marknadsutveckling - SPMU 3515-08-25
 36. 36. Elektronisk handel (e-handel)  kan innehålla allt från marknadsföring till betalning via Internet  kan vara som en del av försäljningskedjan som kombineras med ”normalt” förfaringssätt Marknadsutveckling - SPMU 3615-08-25
 37. 37. Det finns flera fördelar med E- och D-handel  Kunder och leverantörer hittar varandra  Det är billigare än traditionell försäljning  Det skapar tvåvägskommunikation  Det kan minska lagerkostnaderna Marknadsutveckling - SPMU 3715-08-25
 38. 38. Handel sker mellan de flesta grupper  Företag som säljer till konsument (B2C)  Konsument som initierar handel med företag (C2B)  Konsument som säljer till konsument (C2C)  Företag som säljer till företag (B2B)  Företag som säljer till offentlig sektor (B2G) Marknadsutveckling - SPMU 3815-08-25
 39. 39. Exempel på dokumentation vid export  Certificate of origin  Certificate of weight  Certificate of inspection  Ursprungsbevis  Intrastat  Exportdeklaration Marknadsutveckling - SPMU 3915-08-25
 40. 40. ”Vad skall företaget tänka på när de etablerar sig på en ny marknad?” Strategi och Taktik 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 40
 41. 41. 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 41
 42. 42. stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 42 En product har en viss livstid Stagnation Growth Introduction Phase out Sold units Time Maturity 15-08-25
 43. 43. Export and Import Why International Business ? Hänvisning sid 40-49 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 43
 44. 44. Några exempel när ett företag väljer att gå in på en ny marknad. 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 44 Produkten efterfrågas utomlands Lokal marknad slutat att växa – Expansion till nya marknader är aktuella Uppköpt av ett större bolag Frihandel ökar och fler marknader blir tillgängliga (e-handel) Avregleringar öppnar nya marknader (Apoteken i Sverige är ett sådant exempel) Riskspridning för att minska sin sårbarhet Starkt varumärke ökar efterfrågan i andra länder /marknader
 45. 45. Skillnader som man bör uppmärksamma 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 45 Geografiska Logistik och övriga transportfrågor Kulturella Vilka ”kulturkrockar” kan finnas? Sociala Sociala nätverk och övriga strukturer i landet Politiska Hur fungerar information och övriga politiska former? Tekniska Vilka krav på kvalitetssystem mm finns. Övriga legala frågor? Ekonomiska Valutor och betalningsförmåga mm Legala Respekt för varumärken , patent , hur fungerar den offentliga sektorn? Tidsmässiga Tidsskillnader ?
 46. 46. 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 46 GUIDE – Inträde på Internationell Marknad Tillgänglig på It´s learning
 47. 47. Sonderingsfasen 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 47 Generellt är denna fas en ”skrivbordskartläggning”. Syftet är att skapa en överblick och analysera om en marknadsetablering är möjlig. Dessa förberedelser är mycket viktiga för att undvika onödiga risker i ett senare skede. Kostanden är relativt låg
 48. 48. Omvärldsanalysen 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 48 Med hjälp av en Branschanalys som sedan utmynnar i en SWOT- analys skapas en möjlighet att ”skapa” en plan för ”Mål och Strategier” I Mål och Strategiplanen ingår att genomföra -Konkurrentanalyser -Marknadssegmentering -Målgrupper i aktuella segment -Vilka produkter /produktgrupper skall introduceras på den aktuella marknaden ?
 49. 49. Fasen - Marknadsanalys 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 49 Det finns många databaser och branschorganisationer som ger företaget tillgång till ”sekundärfakta” dvs information tillgänglig för ”allmänheten”
 50. 50. Val av marknad Vilken strategi skall tillämpas vid valet av marknad ? Export & Import sid 123-146 Internationell Marknadsföring kap. 3 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 50
 51. 51. Internationella marknadsundersökningar Att ta beslut om marknadsprioriteringar Kap 4 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 51
 52. 52. Hur hittar jag information Via internet finns det flera möjligheter att hitta källor till information stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 5215-08-25
 53. 53. Webb www.ekonomifakta.se stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 53 15-08-25
 54. 54. Information på SCB 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 54
 55. 55. Agenturföretagen ! 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 55
 56. 56. Internationella informationsvägar ! 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 56 http://www.scribd.com
 57. 57. Sidan 48 Export and Trading ”- arbetet med export/import inbegriper många olika funktioner i företaget. För att lyckas måste hela företaget vara insatt i export/import satsningen.” 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 57
 58. 58. Mässor är en mötesplats för affärer 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 58
 59. 59. 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 59
 60. 60. Egna marknadsundersökningar 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 60
 61. 61. 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 61
 62. 62. Globala företag Vilka problem kan uppstå ett när ett ”Globaltföretag uppträder som lokal köpare?” 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 62
 63. 63. Finns det en enhetlig ”kvalitets- specifikation” avseende varor på en global marknad? 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 63 Det normala är att handel sker mellan säljare och köpare direkt . Av det skälet skall en kvalitetsspecifikation med villkor avtalas vid varje enskilt fall. Enhetlig prisbild i global handel är därför inte aktuellt eller realistisk att uppnå. Sid 52-53 Intn.marknadsföring
 64. 64. Hur påverkar inkomstsituationen möjligheterna för konsumentmarknadsföring ? 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 64 Vid internationell marknadsföring av konsumentvaror är analys av inkomstsituationen på den aktuella marknaden / landet av stor betydelse. Studier visar att variationer mellan länder och regioner kan variera väldig mycket. Uppgiften om inkomst ger en bild av köpkraften hos befolkningen inom de områden som är aktuella att bearbeta. Tänk på att uppgifter och data ofta är ”genomsnitt” och därför finns det alltid en möjlighet att inkomsten är väldigt olika i sin fördelning mellan olika delar av befolkningen.
 65. 65. Vad kan jag hitta uppgifter om tillväxt ? 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 65
 66. 66. Vad är en relevant marknad för ett företag med ambitioner att sälja sin produkter i fler länder? 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 66 ”Alla länder och geografiska områden där det finns personer och företag med ett aktuellt eller latent behov av de funktioner som varan eller tjänsten ger ” (Internationell Marknadsföring Sid 74) Men vad innebär det ?
 67. 67. 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 67
 68. 68. Vad innebär det att segmentera en ”marknad ?” 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 68
 69. 69. Val av marknadsföring 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 69 Koncentrerad marknadsföring Differentierad marknadsföring
 70. 70. Vilken ”MF-strategi kan man välja?” 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 70
 71. 71. Vilken ”MF-strategi kan man välja?” 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 71
 72. 72. Vilken ”MF-strategi kan man välja?” 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 72
 73. 73. 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 73
 74. 74. 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 74 Du bör läsa in och besvara dessa frågor samt ytterligare Frågor som finns på sidan 131-132 i ”Export & Import”
 75. 75. Branschanalysen 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 75 Företagets verksamhet skall ställas i förhållande till de 3 -5 största konkurrenterna inom branschen . En SWOT analys genomförs på dessa konkurrenter
 76. 76. Omvärldsanalysen 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 76 Företaget genomför en undersökning/kartläggning för att få svar på följande frågeställningar. Teknologiska försprång ? Lagar och politiska förutsättningar? Viken prognos inom global handel talar för positiv eller negativ utveckling ? Trender inom aktuell bransch som kan påverka företagets möjligheter Hur har aktuellt kundsegment utvecklats under de senaste 3-5 åren ? Hur intressentgrupper kan vara aktuella att bearbeta och bygga nätverk med ?
 77. 77. Mål och strategier 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 77 Med aktuella fakta beslutar företaget vilka produkter och i vilka segment man skall genomföra sin etablering på den nya marknaden. Målsättningen skall anges tydligt och mätbart för att kunna ligga till grund för kommande analyser och framgångsfaktorer.
 78. 78. ”Finding the right information and selecting markets and partners” Kapitel fokuserar på hur företaget kan skaffa information om aktuell marknad samt val av eventuella partners. Sid. 123-156 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 78
 79. 79. Marknadskommunikation – att få kontakt ! 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 79 ”Marknadskommunikation kräver således för att vara framgångsrik mycket kunskap om, känsla för och erfarenheter av den lokala marknadens kultur, kunskapsnivå, vanor, språk samt ekonomi.” Sid 109 Internationell marknadsföring
 80. 80. Marknadskontroll Innan företaget går in med full kraft bör en fördjupad information om produktens accept på aktuell marknad och planerade kundsegment 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 80
 81. 81. Vad måste man tänka på 1.1? 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 81 I detta skede skall man eftersträva att komplettera sina sekundärdata med aktuella primärdata. Detta erhålls genom kartläggning av branschbeteende , marknadsförhållande och konkurrentanalys. Kostnaden för genomförandet av denna andra fas i marknadskartläggningen är avsevärt dyrare än införskaffandet av sekundärdata.
 82. 82. Vad måste man tänka på 1.2 15-08-25 stephan philipson marknadsutveckling www.spmu.se 82 Intervjuer bör genomföras med olika branschorgan och specialister på det aktuella produktsegmentet. Potentiella nyckelkunder , myndigheter och eventuella distributörer skall även kontaktas för en djupare intervju om möjligheter och intresse. Syftet med denna slutgiltiga sammanställning är att fastställa om det skall genomföras någon internationalisering för den tänkta produkten eller tjänsten

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Introduktion i "exportförsäljning "

Views

Total views

893

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×