Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Föreläsningsmaterial - Exportsäljare

Material vid föreläsning

 • Be the first to comment

Föreläsningsmaterial - Exportsäljare

 1. 1. Stephan Philipson EXPORTSÄLJARE – EN FÖRELÄSNING I 5 AKTER
 2. 2. Vem är Stephan Philipson? 1965 – 1972 Yrkesmilitär 1972 – 1980 Olika roller inom försäljning och marknadsföring Servicesektorn (bemanningstjänster) 1980 -1983 Astra Tech Säljare Med.tekniska produkter 1983 – 2005 Marknadschef Astra Tech Säljutbildare internt (SPIN) Export lansering av implantat Ryssland Handledare för exportsäljare 2005 – ff Föreläsare Konsult Utbildningsansvarig Exportakademien
 3. 3. Exportsäljaren i 5 akter 1. Exportmarknaden 2. Utveckla och hitta nya kontakter/företag 3. Mässan som ett strategiskt verktyg 4. Ryssland – en exportresa med alla verktygen på plats 5. Sammanfattning
 4. 4. Del 1 EXPORT
 5. 5. Export – En måste för Sverige
 6. 6. Vilka marknader är ni närvarande på ? Sveriges 30 största exportmarknader ! (Danmark – Finland – Norge – Tyskland – UK – Nederländerna – Belgien – Frankrike ) 80 % av de 10 största inom EU !
 7. 7. ”Vanliga svar på frågan vad som hindrar ett företag att ”gå på export” ? Samarbetspartner Saknar personal Vi har en stabil hemmamarknad Osäkert och kostsamt Får vi betalt i tid Vi har ingen organisation för exportsatsning Vi måste prioritera nuvarande marknader Vi kan inte expandera mer just nu
 8. 8. Vad har ni för erfarenheter av ert företags exportsatsning?
 9. 9. Turnover in Russia 1997-2013 0 120000 500000 850000 1300000 1800000 3000000 9000000 5400000 11000000 12000000 12000000 17000000 18500000 20000000 30050000 42012000 0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35000000 40000000 45000000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SEK Det tar tid att bygga en marknad
 10. 10. Del 2 KONTAKT OCH MARKNADSUTVECKLING
 11. 11. ”Vi använder gärna LinkedIn i vår sekundärdata sökning av nya kunder/kontakter” Hur använder ni socialmedia i ert företag ?
 12. 12. ERFA möten och full insikt i kundens köpprocess ökar konkurrensförmågan Om Erfa-grupper Syftet är att skapa ett eget professionellt nätverk inom ett kunskaps- eller kommunikationsområde. Nätverksträffarna avser att resultera i nya kontakter och erfarenhetsutbyte. Förväntningarna på dig som deltagare är att du vill dela med sig av dina professionella erfarenheter och att du kan avsätta tid och engagemang för att träffas. Alla deltagare bidrar aktivt med ämnen och innehåll
 13. 13. Del 3 MÄSSAN SOM STRATEGISKT OCH OPERATIVT VERKTYG
 14. 14. - Finns det en uttalad strategi i ditt företag hur ”mässan” skall ingå som en självklar aktivitet för att öka marknadsandelar eller försäljningsvolymer ? Vad anser ni om ”mässans betydelse” ?
 15. 15. Mässan – Marknadsplatsen • FÖRE • UNDER • EFTER
 16. 16. Många använder ”mässan” som första exponering av företag och produkter
 17. 17. Del 4 RYSSLAND – EN SPÄNNANDE ERFARENHET SOM INNEHÖLL ALLA VERKTYGEN
 18. 18. 1996 var vi etablerade på den Nordiska marknaden och behövde expandera
 19. 19. ”Du får kanske bara en möjlighet – Ta den och våga ge dig ut på en okänd marknad”
 20. 20. Kundmöten Personliga möten bygger långsiktiga relationer!
 21. 21. Arbeta med dina kunder i deras vardag
 22. 22. Din bästa referens är din kund
 23. 23. ”Exportförsäljning har som grund att bygga personliga relationer! Eller , är det bara affärer som gäller ?” Glöm aldrig ditt uppdrag
 24. 24. Jag bjud på mig själv och Du lägger grunden för långvariga affärsrelationer
 25. 25. Valet av samarbetspartner i Ryssland var grunden till vår framgångsrika lansering
 26. 26. Del 5 SAMMANFATTNING
 27. 27. Sammanfattning  Vilka kunder har nytta av min produkt  Vilket företag är intressant leverantör till dessa kunder  Tänkbar samarbetspartner  ERFA grupper  Bygger kundrelationer  Blir bästa säljarna och stabila referenser  Boka alltid öppen retur  Ger dig utrymme att vara flexibel och möta nya förutsättningar på plats  Ökar din trovärdighet hos kunden  Tålamod  Marknadsutveckling tar tid , räkna med detta i din lanseringsplan  Sätter en realistisk aktivitetsplan  Mässan  Mässan är en central aktivitet i din marknads/ försäljningsplan. Lägger grunden för nya kundkontakter mm  Planera i god tid och förbered dina kunder på din närvaro

×