Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Företagspresentation spmu respons

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Företagspresentation spmu respons

 1. 1. Utan kommunikation kan inte någon form av samspel mellan människor fungera. 1 Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se
 2. 2.  Vem är Stephan Philipson  Förväntningar på mötet  Syfte med min presentation  Målsättning ◦ Information om SPMU Respons  Sammanfattning och funderingar Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se 2
 3. 3. 3 Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se
 4. 4. 1. Jag är nyfiken på temat 2. Jag vet det mesta ,men kan sätta 1 timma på det 3. Jag har läst och funderat på hur teknik och kommunikation kan förbättra vår marknadsföring 4. Tror inte det kan hjälpa oss men är lite nyfiken på det hela Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se 4
 5. 5. 2015 Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se 5 Råvaru-orientering Produktions-orientering Produkt & marknads-orientering Kund-orientering Värde Skapande system 1850 1920 1980 1990 1995 Partner Utveckling Samarbete 2000 HTML
 6. 6. 1. Betalar räkningar 2. Beställer resor 3. Skaffar information 4. Analyserar konkurrenter 5. Varje dag i arbetet för att lösa mina uppgifter Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se 6
 7. 7. Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se 7
 8. 8. • 88 % av över 12 år befolkningen har tillgång till Internet. •År 2003 var det 25% av befolkningen dagliga användare av Internet. • 2011 är det 69 % som dagligen använder Internet. • I åldersgruppen 12 -44 år är 90 % dagliga användare av Internet. • 66 % i Ungdomsgruppen 12 -25 år använder dagligen mobilt Internet. • Ca 4,5 miljoner FB konton finns i dag på Internet i Sverige. Referens ”Svenskarna och Internet ” 8 Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se
 9. 9. 0% 0% 0% 1. 2. 3. 1. Dagens kunder är smarta, välinformerade och pålästa 2. Kunderna söker aktivt på nätet efter information om företagets produkter 3. Det är viktigt att företaget har ständig ”kontroll och uppföljning” av kundernas köpbeteende 5 Nedräkning 9 Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se
 10. 10. 1. Facebook 2. LinkedIn 3. Youtube (egen kanal) 4. Blogg 5. Egen webbsida 6. Flickr (fotosida) 7. Twitter 8. Är inte ”uppkopplad” 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se 5 Nedräkning 10
 11. 11. Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se 11
 12. 12. 1. Det påverkar i hög grad 2. Vår bransch är annorlunda och påverkas ej 3. Inte i någon större omfattning 0% 0% 0% 1. 2. 3. 5 Nedräkning 12 Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se
 13. 13. Många företag och organisationer – producenter av varor och tjänster – skulle tjäna på om deras kunder och användare blev digitalt delaktiga. Det handlar både om att direkt kunna på verka lönsamheten att effektivisera den interna organisations arbete, och på sikt stärka varumärken och öka kundnöjdhet. Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se 13
 14. 14. 1. Ja 2. Vet ej 3. Nej 0% 0% 0% 1. 2. 3. 5 Nedräkning Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se 14
 15. 15. 0% 0% 0% 1. 2. 3. 1. Ja 2. Nej 3. Ingen åsikt 5 Nedräkning 15 Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se
 16. 16. Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se 16
 17. 17. 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4. 1. Instämmer helt 2. Instämmer 3. Instämmer inte 4. Instämmer inte alls 5 Nedräkning 17 Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se
 18. 18. Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se 18
 19. 19. Hur kan vi öka intresset och knyta ”kunden” närmare till företaget? Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se 19
 20. 20. Genom Nöjd Kundindex, NKI, får ditt företag en tydlig bild av hur kundrelationerna ser ut i företaget och ni får veta var ni behöver sätta in extra resurser. NKI ger företaget ökade möjligheter att lära känna kunders behov och rådande attityder, det betyder att företaget kan bygga varaktiga och lönsamma kundrelationer. Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se 20
 21. 21. 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4. 1. Ja det är väldigt intressant 2. Nej vi har full koll på våra kunder via vårt CRM system 3. Vet ej, måste fundera på detta 4. Ser fler möjligheter än bara NKI mätningar 5 Nedräkning 21 Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se
 22. 22. Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se 22
 23. 23. Med hjälp av mentometer skapar du en levande presentation där Deltagarna får möjlighet att delta I samverkan med dig ! Tryck på en av knapparna och mentometern blir deltagarnas instrument som ger dig omedelbar återkoppling på dina frågor Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se 23
 24. 24. 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4. 1. Kundmöten 2. Internutbildningar 3. Fokusgrupper / Ref.möte 4. Uppföljning av kompetens och genomförda utbildningar 5 Nedräkning 24 Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se
 25. 25. •Kundmöten där du vill ge kunderna möjlighet att ”trycka” till om produkten eller tjänsten. • Ledningsgruppsmöten När du vill få snabb återkoppling på frågor om strategi och framtid • Internutbildning du får omedelbar återkoppling på kunskapsnivå med mera Uppföljning av kompetensnivå i företaget innan du börjar en större utbildningsinsats Och många fler tillfällen när du vill öka kunskapsnivån efter genomförd presentation. Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se 25
 26. 26. Vill du genomföra interaktiva och produktiva möten där alla deltar? 26 Marknadsutveckling Stephan Philipson - www.spmu.se

×