Några frågor som handlar om marknadsföring

1,071 views

Published on

En test om begrepp och andra små ting inom marknadsföringens sköna värld

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,071
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Några frågor som handlar om marknadsföring

 1. 1. Några frågor som handlar ommarknadsföring Kan du svaren pådessa begrepp och funderingar? Frågorna är hämtade från olika läromedel och andra kunskapsförmedlare i ämnet marknadsföring För mer information och boka föreläsningar kontakta mig via www.spmu.se
 2. 2. Vilket är ett annat ord för ,kommun, stat och olika typer av konsumentorganisationer mm1. Kulturella aktörer2. Samhällets intressenter3. Affärspartners4. Konkurrenter5. Inget av dessa 5 0% 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4. 5. Nedräkning
 3. 3. Vad kallas den formulering som innehåller vad företaget gör, vad företaget är bra på och vem företaget vänder sig till ?1. Affärsidé2. Affärsplan3. Marknadsplan4. Årsredovisning5. Aktivitetsplan 5 0% 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4. 5. Nedräkning
 4. 4. Stjärna – Hund – Frågetecken, är delar i Bostonmatrisen. Vilken fattas1. Kassako2. Kassgris3. Kassahäst4. Kassatjur5. Inte alls 5 Nedräkning 0% 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4. 5.
 5. 5. Vilket är ett annat namn på ”Distributionskanaler”1. Försäljningskanaler2. Marknadskanaler3. Marknadsföringskanal4. Produktkanal5. Inget av dessa alternativ 5 0% 0% 0% 0% 0% Nedräkning 1. 2. 3. 4. 5.
 6. 6. Att urskilja olika typer av köpare på marknaden och dela in dem i grupper utifrån vissa kriterier kallas …. ?1. Positionera2. Segmentera3. SWOT analys4. PEST analys5. Intressentanalys 5 0% 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4. 5. Nedräkning
 7. 7. En SWOT analys innehåller 2 delar – Vilka är dessa är1. Primär- Sekundär del2. Intern – Extern del3. Medveten – Omedvetens del4. Fysisk- Psykisk del5. Ingen av ovanstående 5 0% 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4. 5. Nedräkning
 8. 8. De flesta produkter är …1. Renodlade varor2. Renodlade tjänster3. Kombination av varor och tjänster4. Inget av alternativen 5 0% 0% 0% 0% Nedräkning 1. 2. 3. 4.
 9. 9. Ett vanligt begrepp inom marknadsföringen är de 4P´n.Vilkent motsvarar , Pris,Produkt,Plats,Påverkan. Vad kallas detta med ett annat namn1. Mixmarknad2. Marknadsposition3. Marknadsmix4. Segmentering 0% 0% 0% 0% 5 1. 2. 3. 4. Nedräkning
 10. 10. Vilket av följande påståenden stämmer 51. Det är många gånger dyrare att behålla en kund än att skaffa en Nedräkning ny2. Det är många gånger dyrare att skaffa en ny kund än att behålla en befintlig3. Det är lika dyrt att behålla en kund som att skaffa en ny4. Det går inte att ”behålla” en kund 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4.
 11. 11. Vad kallas marknadsförhållandet där företagets kunder utgörs av andra kunder ?1. B2B (Business to Business)2. B2C (Business to Consumer)3. C2C (Consumer to Consumer)4. C2B (Consumer to Business) 5 Nedräkning 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4.
 12. 12. När du registrerar ett medlemskort till ett företag ,kan du bli uppmanad att lämna uppgifter om dig själv. Varför vill företaget ha tillgång till dessa uppgifter?1. Företaget vill jämföra sina kunder 5 med konkurrenternas Nedräkning2. Företaget vill lättare nå kunden för att lämna erbjudanden och sälja de produkter kunden vill ha3. Företaget vill ha med uppgifterna i olika annonser4. Företaget vill få tillgång till dina personuppgifter för att sälja dessa vidare till andra företag 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4.
 13. 13. Vad innebär det när ett företag har ”monopol” på en marknad 51. Är ensamt företag / produkt på Nedräkning denna marknad2. Det finns ett fåtal lika företag/produkter på denna marknaden3. Det finns många företag/produkter på denna marknad4. Det finns en överetablering på marknaden 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4.
 14. 14. Det är svårt för ett företag att vända sig till alla kunder på en marknad. Vad kallas den grupp kunder som företaget väljare att vända sig till?1. Klass2. Marknadsposition3. Målkategori4. Segment 5 0% 0% 0% 0% Nedräkning 1. 2. 3. 4.
 15. 15. Ett lokalt företag sänder ut en inbjudan till samtliga hushåll i staden. Vad kallas detta med marknadsföringstermer?1. One to One marketing2. One to Many marketing3. Many to Many marketing4. Many to One marketing 5 0% 0% 0% 0% Nedräkning 1. 2. 3. 4.
 16. 16. Marknadsundersökningar om kunder görs lättast med hjälp av enkäter . Genom att ta reda på kundernas behov kan företaget skaffa kunskap om vad som krävs för att få nöjdare kunder och göra ”rätt saker”. Vad kan de mer göra med hjälp av en enkät 51. Välja rätt marknadsföringsåtgärder Nedräkning2. Ta marknadsandelar av konkurrenter3. Maximera vinsten i företaget4. Minska kostnaderna för marknadsföringsåtgärder 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4.
 17. 17. Genom att följa och analysera demografiska trender över lång(flera år) tid kan ett företag förutse ..1. Kundernas attityder2. Framtida behov3. Konkurrenternas strategi4. Konsumenternas intressen 5 0% 0% 0% 0% Nedräkning 1. 2. 3. 4.
 18. 18. Corporate Social Responsibility har blivit ett allt viktigare begrepp inom marknadsföring och används som en självklar ……. inom många företag1. Social parameter2. Miljöparameter3. Kvalitetsparameter4. Hållbarhetsparameter 5 Nedräkning 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4.
 19. 19. Vilket av följande påståenden är korrekt ?1. Ett grundläggande drag i upplevelseskapandet är att en upplevelse alltid skapas av företaget2. Ett grundläggande drag i upplevelseskapandet är att en upplevelse alltid skapas av kunden3. Ett grundläggande drag i upplevelseskapandet är att en upplevelse alltid skapas av situationen 0% 0% 0% 5 1. 2. 3.Nedräkning
 20. 20. Många företag i dag kan välja en marknadsföringsstrategi som omfattarvälgörenhetsaktivteter. Vad är INTE ett av skälen till att företag kan välja en sådan strategi ?1. Öka försäljningen2. Skapa en bra image3. Öka trovärdigheten4. Göra kunderna nöjda 5 0% 0% 0% 0% Nedräkning 1. 2. 3. 4.
 21. 21. Vad kallas det begrepp inom ”marknadsföring” som omfattar en människas intressen , sysselsättning ,åsikter om olika saker i samhället ?1. Livsstil2. Livscykel3. Livssituation4. Livstillstånd 5 Nedräkning 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4.
 22. 22. Vad kan ett företag använda demografisk information till ?1. Företaget kan använda den vid val av vilken målgrupp man skall vända sig till2. När företaget skall bygga nytt kontor3. När man skall besluta om vilken leverantör som är bäst4. När man skall analysera vilken konkurrent som är största hotet 0% 0% 0% 0% 5 1. 2. 3. 4. Nedräkning
 23. 23. Vid köp gör kunderna olika val . Vad är det som tillfredställs hos kunden vid val av olika produkter?1. Motiv2. Behov3. Önskemål4. Attityd

×