Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Vill du lära dig mer om projekt som arbetsform

Download to read offline

Program som ger dig ökad insikt i hur projekt fungerar som arbetsform

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Vill du lära dig mer om projekt som arbetsform

  1. 1. Projekt som arbetsform 2014 – 2015 SPMU – Stephan Philipson Marknadsutveckling Mål Målet med kursen är att ge en grundläggande teoretisk kunskap av ämnet ”projektledning”, god förståelse av vilka grundläggande begrepp som projektroller, projektprocessen samt förstå innebörden av begrepp beställare och projektledare. Insikt i skillnaden mellan matris och projektorganisation samt hur man skapar en projektgrupp och genomför ett projekt. Målsättning Kursdeltagaren skall;  Kunna beskriva syftet med projekt som arbetsform  Hur initieras ett projekt  Hur genomförs en förstudie och vilket syfte har denna i ett projekt  Hur skapar man en projektgrupp  Hur planeras och genomför man ett projekt Schema/Översikt Projektledning Kursmoment Rubrik 1 (7) Introduktion Projekt som arbetsform Syfte med organisationen  Vad är en projektorganisation?  Hur kan man mäta om ett projekt levererar resultat?  Processen i ett projekt vilka olika typer av projekt finns det?  Vad innebär Agila och Lean som processer och ” projektmodeller” 2(7) Projektförberedelser  Initiering av projekt  Förstudie  Skapa en projektgrupp  Planeringsfas  Budget/ekonomi i projektet ”Grupparbete Frågeställning- Vilka förutsättningar finns det att importera Tyska viner från Franken i norra Bayern” Motiverar underlaget att en förstudie genomförs?”
  2. 2. 3(7) Processer/arbetsmoment i en förstudie  Definiera omfattning (avgränsningar)  Analys av nuläget och önskvärt läge när projektet är klart  Projektets innehåll  Affärsnyttan och lönsamhet på kort och lång sikt  Lösningsförslag  Utreda krav och rimligheten i kravspecifikationen  Redovisa en översiktsplan på genomförandet (ej detaljstyrd) 4(7) Skapa projektgrupp  Projektorganisation  Styrande roller  Ledande roller  Utförande roller  Gruppens normer och regler, utvecklingsfaser, värderingar 5(7) Projekt hur då ”Gruppövningar projekt” Enligt utdelade uppgifter förutsättningar 6(7) Gruppvisa diskussioner efter givna frågeställningar. Gruppen redovisningar sina slutsatser samt hur man kom fram till givet utfall. 7(7) Sammanfattning och kunskapskontroll Redovisning av instuderingsfrågor samt mentometertest av kunskapsnivån Onsala den 18 augusti 2014 Stephan Philipson SPMU – Marknadsutveckling För mer information kontakta stephan@spmu.se

Program som ger dig ökad insikt i hur projekt fungerar som arbetsform

Views

Total views

478

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×