Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projketledning - En kurs för dig som vill utvecklas

878 views

Published on

Projektledning - En kurs för DIG !

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Projketledning - En kurs för dig som vill utvecklas

  1. 1. Projektledning Kurs för dig som vill lära dig grunderna i denna spännande arbetsform Innehållsförteckning och beskrivning av de moment som ingår i kursen.
  2. 2. Projektledning YH utbildning 25 poäng – Kursen följer strukturen från boken Projektledning ISBN 978-91-622-9318-5 Sida 1 Projektledning är ett vanligt och inom många verksamheter accepterat arbetssätt. För att förstå grunderna i hur projektledning skall genomföras är grunderna en viktig kunskap. Denna 25 poängskurs skall ge dig dessa kunskaper. Process Innehåll Projekt som arbetsform - Syfte med organisationen - Projektorganisation - Projekt ska uppnå resultat - Projektförloppet Initiering av projekt - Att definiera projekt - Bakgrund, syfte och mål - Beställarens önskemål - Leverantörens erbjudande - Avtal Förstudie - Projekt eller inte - Förstudie som eget projekt - Projektets omfattning - För och emot projekt - Intressenter - Affärs och verksamhetsnytta - Lösningen - Kravspecifikationen - Krav på beställaren - Översiktig milstolpeplan Skapa en projektgrupp - Projektets organisation - Gruppens samansättning - Gruppens utvecklingsfaser - Normer och regler - Värderingar och attityder - Spelregler för gruppen - Kick-off - Förväntningar och krav Planering av projekt - Leda planering - Projektplanen - Planeringsmetoder - Planera i en föränderlig värld - Nätplanering (software) - Aktivitetsplanering - Bedöma resursbehovet - Tidsplanen - Projektverktyg
  3. 3. Projektledning YH utbildning 25 poäng – Kursen följer strukturen från boken Projektledning ISBN 978-91-622-9318-5 Sida 2 Ekonomi, risk och kvalitet - Projektekonomi - Riskhantering i projekt - Kvalitetsstyrning - Ändringshantering Kommunikation - Kommunikationsstrategi - Informationsplan - Rapportering - Möten - Projektrum - Projektportal Att inleda genomförandet - Att leda gruppen mot målet - Granska planeringen - Projektgranskning - Resursanskaffning - Upphandling - Förhandlingsteknik - Inleda arbetet Projekt på rätt kurs - Löpande projektuppföljning - Resultatvärdemetoden - 20 procentavstämning - Kassaflöde - Att möta risker - Kvalitetsuppföljning - Att införa ändringar Leda och arbeta i projekt - Självinsikt - Feedback - Att leda sig själv - Att utöva ledarskap - Situationsanpassat ledarskap - Motivation - Konflikter - Konfliktlösning Resultat av projekt - Införandet - Planera införandet - Överlämnandet - Förvaltning Avsluta projekt - Avslut- arbetet är klart - Utvärdera projekt - slutrapport - Att leda avslutet - Lägga ner projekt Följa upp effekten - Resultatuppföljning - Utvärdera effektmålet - Effektmätning - Nya projekt – en effekt
  4. 4. Projektledning YH utbildning 25 poäng – Kursen följer strukturen från boken Projektledning ISBN 978-91-622-9318-5 Sida 3 Kursen täcker de områden som en blivande projektledare bör få insikt i. Kursen ger även deltagarna möjlighet att genom självstudier och grupparbeten utveckla sin förmåga att arbeta och leda ett projekt. Onsala den 5 april 2014 Stephan Philipson SPMU-Marknadsutveckling

×