SlideShare a Scribd company logo
Vaikuttavuus
sosiaali- ja
terveydenhuollossa
Juha Jolkkonen
Erikoislääkäri, EMBA
Toimialajohtaja
Helsinginsosiaali- ja terveystoimiala
TERVE-SOS
9.5.2018
Nelimaali (Quadruple Aim)
• Asiakkaan kokemus kuulluksi
tulemisesta ja osallisuudesta
• Kokemusautetuksi
tulemisesta – ratkaisu!
• Palveluunpääsyviiveettä
• Palvelun laatu ja
tavoitteiden
(hyvinvointija terveys)
saavuttaminen
• Asiakkaan saama apu
ja tavoiteltu muutos
• Panos-tuotos-suhde
• Palvelutuotannon turhien
kustannusten
vähentäminen
• Hukan poisto
• Henkilöstön työhyvin-
vointi ja hyvä
työsuoritus
• Sisäinen motivaatio
• Yhteinen työ ja
Itseohjautuvuus
Henkilöstö-
kokemus Tuottavuus
Asiakas-
kokemus ja
saatavuus
Vaikuttavuus
Näiden
kaikkien
pitää
parantua!
Vaikuttavuus ja tiedolla johtaminen
• Palvelun laatu ja tavoitteiden (hyvinvointi ja terveys)
saavuttaminen
• Valtava tietomäärä syötettynä – mutta ei vielä hyödynnetä
• Tiedon ja indikaattorien/mittarien kirjavuus
• Asiakkaan saama apu ja tavoiteltu muutos
• Onko hoito- ja palvelusuunnitelmaa/asiakassuunnitelmaa?
• Rakenteisen tiedon puuttuminen
• Toteutuuko suunniteltu hoito/palvelu – ei tietoa?
• Seuraako siitä tavoiteltu muutos – ei tietoa?
Helsingin terveys- ja hyvinvointi -
indikaattorit
• BMI (painoindeksi)
• Verenpaine
• Tupakointi
• Alkoholin käytön riskitesti (Audit)
• LDL-kolesteroli (sydän- ja verisuonisairaudet)
• HBA1C (pitkäaikaista verensokeritasoa
kuvaa sokerihemoglobiini, diabetes, sydän- ja
verisuonisairaudet)
• MMSE (muistitesti)
• BDI (masennustesti)
• CPI (karies)
• D (ientulehdus)
• Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen
päätös
• Pitkäaikaistyöttömyystieto ja työmarkkinatuen
saanti
• Asunnottomuustieto
• Koulutuksen ulkopuolelle jääminen -tieto
• Alkoholin käytön riskitesti (Audit)
• BDI (masennustesti)
Terveysindikaattorit Hyvinvointi-indikaattorit
Miksi juuri nämä terveys- ja
hyvinvointi -indikaattorit?
• Keskeisten kansansairauksien ja sosiaalisen syrjäytymisen riskitekijöitä
• Terveyden riskitekijät ovat yleisiä - esiintyvät yli 10 %:lla
• Hyvinvoinnin riskitekijöiden yleisyys Helsingissä on muuta Suomea
runsaampaa
• Riskitekijöihin on olemassa interventioita (vaikuttava
toimenpide/väliintulo)
• Terveyden riskitekijöihin omahoidolla ja sen proaktiivisella,
valmentavalla tuella on suuri merkitys
• Hyvinvoinnin riskitekijöiden tunnistaminen ja niihin annettava tuki ovat
sosiaalityön keskeistä sisältöä
Terveyshyötyarvio-hanke (THA)
Sitran osarahoittama Helsingin kaupungin, Perusturvaliikelaitos Saarikan,
Duodecimin ja CGI:n yhteishanke, jossa Terveyshyötyarvio toteutetaan Duodecimin
päätöksentuen avulla asiakas- ja potilastietojärjestelmässä
Keskeinen tavoite
• Tuottaa digitaalinen työväline asiakkaiden hoitovajeen tai ylihoidon tunnistamiseksi sekä
yksilötasolle että eräajoina potilasjoukoille
Työvälineen avulla
• Analysoidaan anonyymisti potilaskertomustendataa ja sen laatua
• Tehdään potilasjoukolle anonyymi virtuaalinen terveys- ja hyvinvointitarkastus, jossa
tunnistetaan väestön hoitovajaus (Care Gap) tai ylihoito, ja saadaan näistä
vaikuttavuusraportteja
• Tunnistetaan hoitosuhteessa yksittäiset asiakkaat, joiden hoitoa voidaan parantaa
• Arvioidaan yksilöllisesti hoitosuhteessa kunkin intervention vaikuttavuus asiakkaalle
Riskitekijät-mittari
Oheistuotteena THA-hankkeessa tuotetaan uusi laskuri
Päätöksentukeen ammattilaisen avuksi, hyödynnettäväksi myös
asiakastyössä
Kuva prototyypistä
• Laskee automaattisesti pisteet Helsingin
indikaattoreista (alkuvaiheessa 5 ylintä,
myöhemmin muut)
• Värikoodi asiakkaalle ja työntekijälle kuvaamaan
riskien kokonaisuutta
THA-
työkalulla
vaikuttavuuden
Arvioinnin
Raportit
päätöksentukipohjaisina.
THA-raportin
avulla asiakassuunnitelmaan
lääketieteellinen tilannearvio,
huomioiden dg, lääk, lab, indik.
Asiakas: valitsee
mm. saatavuuden,
asiakaskokemusten
ja vaikuttavuuden perusteella
Järjestäjä: intresseissä erityisesti hoidon
vaikuttavuus, terveys- ja hyvinvointierojen
kaventaminen, suunnitellun palvelun toteutuminen ja
palvelun tasalaatuisuus ja kustannusten hallinta.
Markkinavoimat säätelevät saatavuuden,
asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen
hallintaa.
Tuottaja: intresseissä tuottavuus €/as,
asiakaskokemus, saatavuus ja maine sekä hyvä
henkilöstökokemus ja rekrytilanne.
Osaoptimoinnin houkutus olemassa (helpot itselle,
vaikeat herkästi muualle), ellei ole
insentiiviohjausta.
Valintatilanteessa OMAOLON
(ODA) hyvinvointitarkastus.
Saadaan vaikuttavuuden arvion
pohja, elinajanodote, segmentointi
(paljon/satunnaisesti palveluja
tarvitseva) ja pohja
asiakassuunnitelmalle.
Vaikuttavuuden seuraamiseksi
järjestäjä tarjoaa terveyshyötyarvio-
työkalun tuottajalle ja velvoittaa
indikaattoritiedon tuottamiseen.
Järjestäjä tarjoaa myös OMAOLON
asiakkaalle, jolloin asiakas voi
osallistua indikaattoritiedon
tuottamiseen.
Segmenttipohjaisen peruskapitaation
lisäksi bonusta tulisi maksaa
parantuneesta vaikuttavuudesta
ja kannustaa myös esim.
erikoissairaanhoidon käytön
tarkoituksenmukaisuuteen.
Valinnanvapaus
ja vaikuttavuuden
arviointi
Teemme maailman
toimivinta sotea
- YHDESSÄ

More Related Content

What's hot

Lapsen kaksi kotia – entä etuudet ja palvelut?
Lapsen kaksi kotia – entä etuudet ja palvelut?Lapsen kaksi kotia – entä etuudet ja palvelut?
Lapsen kaksi kotia – entä etuudet ja palvelut?
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Miten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikeinMiten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikein
THL
 
Aseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassaAseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassa
THL
 
Rokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajilleRokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajille
THL
 
Tetanus eli jaykkakouristus tautina
Tetanus eli jaykkakouristus tautinaTetanus eli jaykkakouristus tautina
Tetanus eli jaykkakouristus tautina
THL
 
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseenEväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
THL
 
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoitoVanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
THL
 
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
THL
 
Rokotusten haittavaikutukset
Rokotusten haittavaikutuksetRokotusten haittavaikutukset
Rokotusten haittavaikutukset
THL
 
Mielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
Työterveyslaitos
 
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
THL
 
Rokotukset ovat lapsen oikeus
Rokotukset ovat lapsen oikeusRokotukset ovat lapsen oikeus
Rokotukset ovat lapsen oikeus
THL
 
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstäTiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
THL
 
Puutiaisaivotulehduksen esiintyvyys ja rokotussuositukset
Puutiaisaivotulehduksen esiintyvyys ja rokotussuosituksetPuutiaisaivotulehduksen esiintyvyys ja rokotussuositukset
Puutiaisaivotulehduksen esiintyvyys ja rokotussuositukset
THL
 
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus SuomessaKeskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
THL
 
Pieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijanaPieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijana
THL
 
Suomalaisen ruokavalion laatu
Suomalaisen ruokavalion laatuSuomalaisen ruokavalion laatu
Suomalaisen ruokavalion laatu
THL
 
Kuinka käsittelet rokotteita oikein
Kuinka käsittelet rokotteita oikeinKuinka käsittelet rokotteita oikein
Kuinka käsittelet rokotteita oikein
THL
 
Näkökulmia vuorovaikutukseen sote-alalla
Näkökulmia vuorovaikutukseen sote-alallaNäkökulmia vuorovaikutukseen sote-alalla
Näkökulmia vuorovaikutukseen sote-alalla
Saija Karevaara
 
Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?
Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?
Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?
THL
 

What's hot (20)

Lapsen kaksi kotia – entä etuudet ja palvelut?
Lapsen kaksi kotia – entä etuudet ja palvelut?Lapsen kaksi kotia – entä etuudet ja palvelut?
Lapsen kaksi kotia – entä etuudet ja palvelut?
 
Miten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikeinMiten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikein
 
Aseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassaAseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassa
 
Rokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajilleRokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajille
 
Tetanus eli jaykkakouristus tautina
Tetanus eli jaykkakouristus tautinaTetanus eli jaykkakouristus tautina
Tetanus eli jaykkakouristus tautina
 
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseenEväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
 
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoitoVanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
 
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
 
Rokotusten haittavaikutukset
Rokotusten haittavaikutuksetRokotusten haittavaikutukset
Rokotusten haittavaikutukset
 
Mielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
 
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
 
Rokotukset ovat lapsen oikeus
Rokotukset ovat lapsen oikeusRokotukset ovat lapsen oikeus
Rokotukset ovat lapsen oikeus
 
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstäTiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
 
Puutiaisaivotulehduksen esiintyvyys ja rokotussuositukset
Puutiaisaivotulehduksen esiintyvyys ja rokotussuosituksetPuutiaisaivotulehduksen esiintyvyys ja rokotussuositukset
Puutiaisaivotulehduksen esiintyvyys ja rokotussuositukset
 
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus SuomessaKeskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
 
Pieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijanaPieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijana
 
Suomalaisen ruokavalion laatu
Suomalaisen ruokavalion laatuSuomalaisen ruokavalion laatu
Suomalaisen ruokavalion laatu
 
Kuinka käsittelet rokotteita oikein
Kuinka käsittelet rokotteita oikeinKuinka käsittelet rokotteita oikein
Kuinka käsittelet rokotteita oikein
 
Näkökulmia vuorovaikutukseen sote-alalla
Näkökulmia vuorovaikutukseen sote-alallaNäkökulmia vuorovaikutukseen sote-alalla
Näkökulmia vuorovaikutukseen sote-alalla
 
Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?
Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?
Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?
 

Similar to Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018

Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työterveyslaitos
 
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeiluOsallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu
THL
 
Tienhaara piia 26112013
Tienhaara piia 26112013Tienhaara piia 26112013
Tienhaara piia 26112013
Palveluinnovaatiokeskus
 
Psykoterapiakeskus Vastaamo Toimintakertomus 2018
Psykoterapiakeskus Vastaamo Toimintakertomus 2018Psykoterapiakeskus Vastaamo Toimintakertomus 2018
Psykoterapiakeskus Vastaamo Toimintakertomus 2018
Psykoterapiakeskus Vastaamo
 
Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta
Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta
Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta
Työterveyslaitos
 
Kohti huomisen rahoitusmallia
Kohti huomisen rahoitusmalliaKohti huomisen rahoitusmallia
Kohti huomisen rahoitusmallia
Sitra / Hyvinvointi
 
Kohti huomisen rahoitusmallia, Antti Kivelä, johtaja, elinvoimainen ihminen j...
Kohti huomisen rahoitusmallia, Antti Kivelä, johtaja, elinvoimainen ihminen j...Kohti huomisen rahoitusmallia, Antti Kivelä, johtaja, elinvoimainen ihminen j...
Kohti huomisen rahoitusmallia, Antti Kivelä, johtaja, elinvoimainen ihminen j...
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Satu Vihersaari-Virtanen: Kotihoito kohdentaa (Kohoko-pilotti) & RAI-tieto
Satu Vihersaari-Virtanen: Kotihoito kohdentaa (Kohoko-pilotti) & RAI-tietoSatu Vihersaari-Virtanen: Kotihoito kohdentaa (Kohoko-pilotti) & RAI-tieto
Satu Vihersaari-Virtanen: Kotihoito kohdentaa (Kohoko-pilotti) & RAI-tieto
THL
 
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
Innolink Research
 
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Kela
 
Terveydenhuolto 2030 mäkinen_150327
Terveydenhuolto 2030 mäkinen_150327Terveydenhuolto 2030 mäkinen_150327
Terveydenhuolto 2030 mäkinen_150327
laakariliitto
 
Riitta Suhonen: Yhdenvertaisuus ja osallisuus – eettisiä pohdintoja
Riitta Suhonen: Yhdenvertaisuus ja osallisuus – eettisiä pohdintojaRiitta Suhonen: Yhdenvertaisuus ja osallisuus – eettisiä pohdintoja
Riitta Suhonen: Yhdenvertaisuus ja osallisuus – eettisiä pohdintoja
THL
 
Posteri: Muuttuva työ ja uudet osaamisen tarpeet sosiaali- ja terveyspalveluissa
Posteri: Muuttuva työ ja uudet osaamisen tarpeet sosiaali- ja terveyspalveluissaPosteri: Muuttuva työ ja uudet osaamisen tarpeet sosiaali- ja terveyspalveluissa
Posteri: Muuttuva työ ja uudet osaamisen tarpeet sosiaali- ja terveyspalveluissa
THL
 
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueellaHaasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
THL
 
Eeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaan
Eeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaanEeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaan
Eeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaan
THL
 
Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...
Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...
Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...
THL
 
Vaikuttavuuden arviointi
Vaikuttavuuden arviointiVaikuttavuuden arviointi
Vaikuttavuuden arviointi
Minna Kivipelto
 
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
THL
 
Antti Kivelä Sitra 190315
Antti Kivelä Sitra 190315Antti Kivelä Sitra 190315
Antti Kivelä Sitra 190315
Hoiva&Terveys
 
Asiakkaan ääni kuuluu kehittämisessä - millä eväillä kokemustieto käyttöön? K...
Asiakkaan ääni kuuluu kehittämisessä - millä eväillä kokemustieto käyttöön? K...Asiakkaan ääni kuuluu kehittämisessä - millä eväillä kokemustieto käyttöön? K...
Asiakkaan ääni kuuluu kehittämisessä - millä eväillä kokemustieto käyttöön? K...
Kristina Grahn
 

Similar to Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018 (20)

Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
 
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeiluOsallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu
 
Tienhaara piia 26112013
Tienhaara piia 26112013Tienhaara piia 26112013
Tienhaara piia 26112013
 
Psykoterapiakeskus Vastaamo Toimintakertomus 2018
Psykoterapiakeskus Vastaamo Toimintakertomus 2018Psykoterapiakeskus Vastaamo Toimintakertomus 2018
Psykoterapiakeskus Vastaamo Toimintakertomus 2018
 
Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta
Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta
Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta
 
Kohti huomisen rahoitusmallia
Kohti huomisen rahoitusmalliaKohti huomisen rahoitusmallia
Kohti huomisen rahoitusmallia
 
Kohti huomisen rahoitusmallia, Antti Kivelä, johtaja, elinvoimainen ihminen j...
Kohti huomisen rahoitusmallia, Antti Kivelä, johtaja, elinvoimainen ihminen j...Kohti huomisen rahoitusmallia, Antti Kivelä, johtaja, elinvoimainen ihminen j...
Kohti huomisen rahoitusmallia, Antti Kivelä, johtaja, elinvoimainen ihminen j...
 
Satu Vihersaari-Virtanen: Kotihoito kohdentaa (Kohoko-pilotti) & RAI-tieto
Satu Vihersaari-Virtanen: Kotihoito kohdentaa (Kohoko-pilotti) & RAI-tietoSatu Vihersaari-Virtanen: Kotihoito kohdentaa (Kohoko-pilotti) & RAI-tieto
Satu Vihersaari-Virtanen: Kotihoito kohdentaa (Kohoko-pilotti) & RAI-tieto
 
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
 
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
 
Terveydenhuolto 2030 mäkinen_150327
Terveydenhuolto 2030 mäkinen_150327Terveydenhuolto 2030 mäkinen_150327
Terveydenhuolto 2030 mäkinen_150327
 
Riitta Suhonen: Yhdenvertaisuus ja osallisuus – eettisiä pohdintoja
Riitta Suhonen: Yhdenvertaisuus ja osallisuus – eettisiä pohdintojaRiitta Suhonen: Yhdenvertaisuus ja osallisuus – eettisiä pohdintoja
Riitta Suhonen: Yhdenvertaisuus ja osallisuus – eettisiä pohdintoja
 
Posteri: Muuttuva työ ja uudet osaamisen tarpeet sosiaali- ja terveyspalveluissa
Posteri: Muuttuva työ ja uudet osaamisen tarpeet sosiaali- ja terveyspalveluissaPosteri: Muuttuva työ ja uudet osaamisen tarpeet sosiaali- ja terveyspalveluissa
Posteri: Muuttuva työ ja uudet osaamisen tarpeet sosiaali- ja terveyspalveluissa
 
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueellaHaasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
 
Eeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaan
Eeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaanEeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaan
Eeva Päivärinta: Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta asiakassuunnitelmaan
 
Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...
Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...
Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...
 
Vaikuttavuuden arviointi
Vaikuttavuuden arviointiVaikuttavuuden arviointi
Vaikuttavuuden arviointi
 
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
 
Antti Kivelä Sitra 190315
Antti Kivelä Sitra 190315Antti Kivelä Sitra 190315
Antti Kivelä Sitra 190315
 
Asiakkaan ääni kuuluu kehittämisessä - millä eväillä kokemustieto käyttöön? K...
Asiakkaan ääni kuuluu kehittämisessä - millä eväillä kokemustieto käyttöön? K...Asiakkaan ääni kuuluu kehittämisessä - millä eväillä kokemustieto käyttöön? K...
Asiakkaan ääni kuuluu kehittämisessä - millä eväillä kokemustieto käyttöön? K...
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 

Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018

 • 1. Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa Juha Jolkkonen Erikoislääkäri, EMBA Toimialajohtaja Helsinginsosiaali- ja terveystoimiala TERVE-SOS 9.5.2018
 • 2. Nelimaali (Quadruple Aim) • Asiakkaan kokemus kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta • Kokemusautetuksi tulemisesta – ratkaisu! • Palveluunpääsyviiveettä • Palvelun laatu ja tavoitteiden (hyvinvointija terveys) saavuttaminen • Asiakkaan saama apu ja tavoiteltu muutos • Panos-tuotos-suhde • Palvelutuotannon turhien kustannusten vähentäminen • Hukan poisto • Henkilöstön työhyvin- vointi ja hyvä työsuoritus • Sisäinen motivaatio • Yhteinen työ ja Itseohjautuvuus Henkilöstö- kokemus Tuottavuus Asiakas- kokemus ja saatavuus Vaikuttavuus Näiden kaikkien pitää parantua!
 • 3. Vaikuttavuus ja tiedolla johtaminen • Palvelun laatu ja tavoitteiden (hyvinvointi ja terveys) saavuttaminen • Valtava tietomäärä syötettynä – mutta ei vielä hyödynnetä • Tiedon ja indikaattorien/mittarien kirjavuus • Asiakkaan saama apu ja tavoiteltu muutos • Onko hoito- ja palvelusuunnitelmaa/asiakassuunnitelmaa? • Rakenteisen tiedon puuttuminen • Toteutuuko suunniteltu hoito/palvelu – ei tietoa? • Seuraako siitä tavoiteltu muutos – ei tietoa?
 • 4. Helsingin terveys- ja hyvinvointi - indikaattorit • BMI (painoindeksi) • Verenpaine • Tupakointi • Alkoholin käytön riskitesti (Audit) • LDL-kolesteroli (sydän- ja verisuonisairaudet) • HBA1C (pitkäaikaista verensokeritasoa kuvaa sokerihemoglobiini, diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet) • MMSE (muistitesti) • BDI (masennustesti) • CPI (karies) • D (ientulehdus) • Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätös • Pitkäaikaistyöttömyystieto ja työmarkkinatuen saanti • Asunnottomuustieto • Koulutuksen ulkopuolelle jääminen -tieto • Alkoholin käytön riskitesti (Audit) • BDI (masennustesti) Terveysindikaattorit Hyvinvointi-indikaattorit
 • 5. Miksi juuri nämä terveys- ja hyvinvointi -indikaattorit? • Keskeisten kansansairauksien ja sosiaalisen syrjäytymisen riskitekijöitä • Terveyden riskitekijät ovat yleisiä - esiintyvät yli 10 %:lla • Hyvinvoinnin riskitekijöiden yleisyys Helsingissä on muuta Suomea runsaampaa • Riskitekijöihin on olemassa interventioita (vaikuttava toimenpide/väliintulo) • Terveyden riskitekijöihin omahoidolla ja sen proaktiivisella, valmentavalla tuella on suuri merkitys • Hyvinvoinnin riskitekijöiden tunnistaminen ja niihin annettava tuki ovat sosiaalityön keskeistä sisältöä
 • 6. Terveyshyötyarvio-hanke (THA) Sitran osarahoittama Helsingin kaupungin, Perusturvaliikelaitos Saarikan, Duodecimin ja CGI:n yhteishanke, jossa Terveyshyötyarvio toteutetaan Duodecimin päätöksentuen avulla asiakas- ja potilastietojärjestelmässä Keskeinen tavoite • Tuottaa digitaalinen työväline asiakkaiden hoitovajeen tai ylihoidon tunnistamiseksi sekä yksilötasolle että eräajoina potilasjoukoille Työvälineen avulla • Analysoidaan anonyymisti potilaskertomustendataa ja sen laatua • Tehdään potilasjoukolle anonyymi virtuaalinen terveys- ja hyvinvointitarkastus, jossa tunnistetaan väestön hoitovajaus (Care Gap) tai ylihoito, ja saadaan näistä vaikuttavuusraportteja • Tunnistetaan hoitosuhteessa yksittäiset asiakkaat, joiden hoitoa voidaan parantaa • Arvioidaan yksilöllisesti hoitosuhteessa kunkin intervention vaikuttavuus asiakkaalle
 • 7. Riskitekijät-mittari Oheistuotteena THA-hankkeessa tuotetaan uusi laskuri Päätöksentukeen ammattilaisen avuksi, hyödynnettäväksi myös asiakastyössä Kuva prototyypistä • Laskee automaattisesti pisteet Helsingin indikaattoreista (alkuvaiheessa 5 ylintä, myöhemmin muut) • Värikoodi asiakkaalle ja työntekijälle kuvaamaan riskien kokonaisuutta
 • 8. THA- työkalulla vaikuttavuuden Arvioinnin Raportit päätöksentukipohjaisina. THA-raportin avulla asiakassuunnitelmaan lääketieteellinen tilannearvio, huomioiden dg, lääk, lab, indik. Asiakas: valitsee mm. saatavuuden, asiakaskokemusten ja vaikuttavuuden perusteella Järjestäjä: intresseissä erityisesti hoidon vaikuttavuus, terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, suunnitellun palvelun toteutuminen ja palvelun tasalaatuisuus ja kustannusten hallinta. Markkinavoimat säätelevät saatavuuden, asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen hallintaa. Tuottaja: intresseissä tuottavuus €/as, asiakaskokemus, saatavuus ja maine sekä hyvä henkilöstökokemus ja rekrytilanne. Osaoptimoinnin houkutus olemassa (helpot itselle, vaikeat herkästi muualle), ellei ole insentiiviohjausta. Valintatilanteessa OMAOLON (ODA) hyvinvointitarkastus. Saadaan vaikuttavuuden arvion pohja, elinajanodote, segmentointi (paljon/satunnaisesti palveluja tarvitseva) ja pohja asiakassuunnitelmalle. Vaikuttavuuden seuraamiseksi järjestäjä tarjoaa terveyshyötyarvio- työkalun tuottajalle ja velvoittaa indikaattoritiedon tuottamiseen. Järjestäjä tarjoaa myös OMAOLON asiakkaalle, jolloin asiakas voi osallistua indikaattoritiedon tuottamiseen. Segmenttipohjaisen peruskapitaation lisäksi bonusta tulisi maksaa parantuneesta vaikuttavuudesta ja kannustaa myös esim. erikoissairaanhoidon käytön tarkoituksenmukaisuuteen. Valinnanvapaus ja vaikuttavuuden arviointi