SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Förvaring av vacciner
2.6.2022
Viivi Isoniemelä, vaccinkordinator
Vaccindistributionen , THL:s läkemedelspartihandel
Institutet för hälsa och välfärd
Dagens tema
• Korrekt hantering av vacciner: temperaturkontrollen
• Anvisningar för kylskåpet
• Bruksanvisningar
• Exempel på förvaringsfel
2.6.2022
Viivi Isoniemelä 2
Korrekt hantering av vacciner
• Vaccinerna skall förvaras kallt och skyddas för ljus.
• Vaccinet får inte utsättas för värme och det skall skyddas mot
nedfrysning.
• Fel förvaringstemperatur försvagar, eller totalförstöra vaccinets
effekt. Effekten går inte att återställa.
• Förvaringsfelen ackumuleras. Vaccinets effekt återställs inte fast man
flyttar vaccinet tillbaka till rätt förvaringstemperatur.
➢ Endast ett vaccin som uppbevarats rätt är effektivt!
• På THL:s webbsidor finns en samlat anvisningar om hur vaccinerna
förvaras
• Korrekt hantering av vaccin
• Organisering av massvaccinationer
Viivi Isoniemelä 2.6.2022 3
Temperaturkontrollen
• Endast en dokumenterad och obruten kylkedja vid 2-8 ℃ garanterar
att vaccinets kvalitet (effekt) bibehålls.
• I kylskåpen där vaccinerna förvaras skall finnas en kontinuerlig
uppföljning av temperaturen, t.ex. En minimi-maximimätare eller
en logger som registrerar temperaturen.
➢ Om det inte förekommer någon verksamhet i enheten under en längre tid skall
man inte heller förvara vacciner där!
• Temperaturen på minimi- och maximimätaren i kylskåpet skall avläs
och dokumentera genast då arbetsdagen börjar, före
vaccinationerna startar.
➢ Man kan följa förändringar som sker i kylskåpets funktion genom att följa med
temperaturerna under en längre tid. Det kan t.ex. avslöja om det finns ett
servicebehov.
2.6.2022
Viivi Isoniemelä 4
Kylskåpen
• Gå regelbundet igenom innehållet i kylskåpet, t.ex. i slutet av varje
månad. Kassera föråldrade vaccinförpackningar. Flytta fram de
vaccinsatser som står i turen att utgå till hyllans framkant och flytta
samtidigt längre bakåt de vaccinsatser av samma vaccin, som har en
längre användningstid.
• Med sista användningsdatum eller tecknet EXP avses ifrågavarande
månads sista dag: sista förbrukningsdagen för vaccin märkta 5.2022
eller 5/2022 var den 31.5.2022.
• Kontrollera att kylskåpets dörr stängs ordentligt.
• Kontrollera även att ingen kan dra ut kontakten från väggen eller på
annat sätt stänga av strömmen till kylskåpet.
2.6.2022
Viivi Isoniemelä 5
Kylskåpen 1/2
• Kontrollera att vaccinförpackningarna inte rör kylskåpsväggarna.
Förvara inte heller vaccinförpackningar i dörrfacket.
• Placera inte vaccinförpackningarna för tätt. I ett fullpackat kylskåp
cirkulerar inte luften och det kan bildas kalla eller varma luftfickor.
• Kontrollera att temperaturmätarens sensor är på samma ställe som
vaccinen.
• Kom ihåg att kylskåpet behöver regelbunden service och rengöring.
• Förvara enbart läkemedel (vacciner) i kylskåpet.
2.6.2022
Viivi Isoniemelä 6
Kylskåpen 2/2
• Det rekommenderas att vaccinlagret som hör till det nationella
vaccinationsprogrammet och förvaras i kylskåpet, inte får vara större
än den uppskattade förbrukningen för högst en månad.
• Vaccinen som hör till det nationella vaccinationsprogrammet är
avgiftsfria för mottagaren men de har ett värde.
• Exempel på innehållet i ett kylskåp vars värde är ca 1800 euro:
• M-M-RVaxPro 10 doser
• Pentavac 20 doser
• Synflorix 20 doser
• Rotateq 20 doser
• Tetravac 10 doser
• Proquad 10 doser
• Varivax 10 doser
2.6.2022
Viivi Isoniemelä 7
Det är viktigt att man hittar svaren på följande
punkter i de lokala instruktionerna:
• Hur ordnas introduktionen och ansvaret för de nyanställda.
• Var hittar man medicinkylskåpens och /eller temperaturmätarnas
bruksanvisningar, och uppgifter om vem man skall vända sig till om det
uppstår problem.
• En påminnelse om att man även skall informera andra som jobbar i
fastigheten, framför allt städare och fastighetsskötare. T.ex om vad som
skall göras om kylskåpet alarmerar och att kylskåpets kontakt inte får dra
ut.
• Frågor som rör vaccinernas kvalitet :
Hur går man till väga om det uppdagas fel i förvaringen av vaccinerna,
eller om man misstänker att det är något fel på vaccinet?
• Hur garanteras en kontinuerlig temperaturregistrering under längre
frånvarotider ? 2.6.2022
Viivi Isoniemelä 8
Då det skett förvaringsfel
• Använd inte vaccinen innan problemet är avklarat.
• Markera vaccinerna som har användningsförbud och förvara
dem skilt från vaccinerna som kan användas.
• Ta reda på hur länge och vid vilken temperatur vaccinerna
har förvarats.
• Ta kontakt med det egna sjukhusapoteket eller
läkemedelscentralen, eller ta kontakt med
THL:s vaccindistribution tel. 029 524 8333 (vardagar kl. 8.30-
14.30) eller via e-post rokote.lahettamo@thl.fi.
• Utred orsaken så att felet kan åtgärdas.
2.6.2022
Viivi Isoniemelä 9
Exempel på utmaningar med temperatur-
uppföljningen
• Man visste inte hur min-max-mätaren funktionerade. Temperaturerna
som sparats i minnet hade inte nollats korrekt. Man kunde således
inte veta hur länge avvikelsen egentligen hade pågått.
• Man visste inte hur det nya läkemedelskylskåpet funktionerade och
därför fick man inte ut temperaturuppgifterna.
• Minimi- ja maximitemperaturerna hade kontrollerats men inte
dokumenterats. Då avvikelsen konstaterades visste man inte hur
länge avvikelsen hade fortgått.
• Minimi- och maximitemperaturerna hade dokumenterats noggrant.
Trots detta hade man inte reagerat fast maximitemperaturen länge
varit långt över 8 grader.
2.6.2022
Viivi Isoniemelä 10
Och mer exempel
• Temperaturloggern som medföljer i transportlådan hade inte
granskats ordentligt, och vaccinen hade flyttat över till
kylskåpet där det fanns andra vacciner. Först senare blev det
klart att vaccinerna hade frusit under transporten. Vid den
tidpunkten hade en del av vaccinerna (eventuellt) redan
använts.
• En man som hörde till servicepersonalen hade kopplat sin
borrmaskin i kylskåpets elkontakt och sedan inte satt in
kylskåpskontakten igen.
• Ett äldre syskon hade vid rådgivningsbesöket kommit åt att
stänga kylskåpets strömkontakt. Kylskåpet var utan ström
till följande morgon.
Viivi Isoniemelä 2.6.2022 11
Mer exempel
• Ett begagnat kylskåp togs i användning som reservkylskåp
på en hälsostation, då det behövdes mera utrymme. Man
antog att kylskåpet funktionerade bra eftersom det tidigare
hade varit i användning på många ställen ” här och där”.
Ingen minimi-maximimätare placerades i kylskåpet.
En farmaceut kom vid ett senare tillfälle för att granska
kylskåpet och anmärkte då på att skåpet saknade minimi-
maximimätare. Då minimi-maximimätare togs i bruk kunde
man konstatera att temperaturen var för hög. Då hade
kylskåpet redan varit i användning en längre tid.
2.6.2022
Viivi Isoniemelä 12
Sommaren kommer!
• Fäst speciell uppmärksamhet vid att kylapparaterna funktionerar då det
är varmt.
• Var uppmärksam på att vaccinen inte blir för varma under
vaccinationstillfället. Håll om möjligt rumstemperaturen under 25℃
och/eller vaccinen i kallt.
• Om vaccinens temperaturer inte övervakas under din semester lönar
det sig att flytta dem till ett kylskåp som har temperatur-uppföljning.
• Anvisningarna för transport av vacciner finns på webbsidan Korrekt
hantering av vaccin eller be om råd av det egna sjukhusapoteket eller
läkemedelscentralen.
• Kom ihåg att instruera och skola din vikarie då du blir på semester om
verksamheten fortsätter hela sommaren!
2.6.2022
Viivi Isoniemelä 13

More Related Content

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfTHL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfTHL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoTHL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeTHL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfTHL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerTHL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluTHL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTHL
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenTHL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
 

Förvaring av vacciner

 • 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Förvaring av vacciner 2.6.2022 Viivi Isoniemelä, vaccinkordinator Vaccindistributionen , THL:s läkemedelspartihandel Institutet för hälsa och välfärd
 • 2. Dagens tema • Korrekt hantering av vacciner: temperaturkontrollen • Anvisningar för kylskåpet • Bruksanvisningar • Exempel på förvaringsfel 2.6.2022 Viivi Isoniemelä 2
 • 3. Korrekt hantering av vacciner • Vaccinerna skall förvaras kallt och skyddas för ljus. • Vaccinet får inte utsättas för värme och det skall skyddas mot nedfrysning. • Fel förvaringstemperatur försvagar, eller totalförstöra vaccinets effekt. Effekten går inte att återställa. • Förvaringsfelen ackumuleras. Vaccinets effekt återställs inte fast man flyttar vaccinet tillbaka till rätt förvaringstemperatur. ➢ Endast ett vaccin som uppbevarats rätt är effektivt! • På THL:s webbsidor finns en samlat anvisningar om hur vaccinerna förvaras • Korrekt hantering av vaccin • Organisering av massvaccinationer Viivi Isoniemelä 2.6.2022 3
 • 4. Temperaturkontrollen • Endast en dokumenterad och obruten kylkedja vid 2-8 ℃ garanterar att vaccinets kvalitet (effekt) bibehålls. • I kylskåpen där vaccinerna förvaras skall finnas en kontinuerlig uppföljning av temperaturen, t.ex. En minimi-maximimätare eller en logger som registrerar temperaturen. ➢ Om det inte förekommer någon verksamhet i enheten under en längre tid skall man inte heller förvara vacciner där! • Temperaturen på minimi- och maximimätaren i kylskåpet skall avläs och dokumentera genast då arbetsdagen börjar, före vaccinationerna startar. ➢ Man kan följa förändringar som sker i kylskåpets funktion genom att följa med temperaturerna under en längre tid. Det kan t.ex. avslöja om det finns ett servicebehov. 2.6.2022 Viivi Isoniemelä 4
 • 5. Kylskåpen • Gå regelbundet igenom innehållet i kylskåpet, t.ex. i slutet av varje månad. Kassera föråldrade vaccinförpackningar. Flytta fram de vaccinsatser som står i turen att utgå till hyllans framkant och flytta samtidigt längre bakåt de vaccinsatser av samma vaccin, som har en längre användningstid. • Med sista användningsdatum eller tecknet EXP avses ifrågavarande månads sista dag: sista förbrukningsdagen för vaccin märkta 5.2022 eller 5/2022 var den 31.5.2022. • Kontrollera att kylskåpets dörr stängs ordentligt. • Kontrollera även att ingen kan dra ut kontakten från väggen eller på annat sätt stänga av strömmen till kylskåpet. 2.6.2022 Viivi Isoniemelä 5
 • 6. Kylskåpen 1/2 • Kontrollera att vaccinförpackningarna inte rör kylskåpsväggarna. Förvara inte heller vaccinförpackningar i dörrfacket. • Placera inte vaccinförpackningarna för tätt. I ett fullpackat kylskåp cirkulerar inte luften och det kan bildas kalla eller varma luftfickor. • Kontrollera att temperaturmätarens sensor är på samma ställe som vaccinen. • Kom ihåg att kylskåpet behöver regelbunden service och rengöring. • Förvara enbart läkemedel (vacciner) i kylskåpet. 2.6.2022 Viivi Isoniemelä 6
 • 7. Kylskåpen 2/2 • Det rekommenderas att vaccinlagret som hör till det nationella vaccinationsprogrammet och förvaras i kylskåpet, inte får vara större än den uppskattade förbrukningen för högst en månad. • Vaccinen som hör till det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria för mottagaren men de har ett värde. • Exempel på innehållet i ett kylskåp vars värde är ca 1800 euro: • M-M-RVaxPro 10 doser • Pentavac 20 doser • Synflorix 20 doser • Rotateq 20 doser • Tetravac 10 doser • Proquad 10 doser • Varivax 10 doser 2.6.2022 Viivi Isoniemelä 7
 • 8. Det är viktigt att man hittar svaren på följande punkter i de lokala instruktionerna: • Hur ordnas introduktionen och ansvaret för de nyanställda. • Var hittar man medicinkylskåpens och /eller temperaturmätarnas bruksanvisningar, och uppgifter om vem man skall vända sig till om det uppstår problem. • En påminnelse om att man även skall informera andra som jobbar i fastigheten, framför allt städare och fastighetsskötare. T.ex om vad som skall göras om kylskåpet alarmerar och att kylskåpets kontakt inte får dra ut. • Frågor som rör vaccinernas kvalitet : Hur går man till väga om det uppdagas fel i förvaringen av vaccinerna, eller om man misstänker att det är något fel på vaccinet? • Hur garanteras en kontinuerlig temperaturregistrering under längre frånvarotider ? 2.6.2022 Viivi Isoniemelä 8
 • 9. Då det skett förvaringsfel • Använd inte vaccinen innan problemet är avklarat. • Markera vaccinerna som har användningsförbud och förvara dem skilt från vaccinerna som kan användas. • Ta reda på hur länge och vid vilken temperatur vaccinerna har förvarats. • Ta kontakt med det egna sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen, eller ta kontakt med THL:s vaccindistribution tel. 029 524 8333 (vardagar kl. 8.30- 14.30) eller via e-post rokote.lahettamo@thl.fi. • Utred orsaken så att felet kan åtgärdas. 2.6.2022 Viivi Isoniemelä 9
 • 10. Exempel på utmaningar med temperatur- uppföljningen • Man visste inte hur min-max-mätaren funktionerade. Temperaturerna som sparats i minnet hade inte nollats korrekt. Man kunde således inte veta hur länge avvikelsen egentligen hade pågått. • Man visste inte hur det nya läkemedelskylskåpet funktionerade och därför fick man inte ut temperaturuppgifterna. • Minimi- ja maximitemperaturerna hade kontrollerats men inte dokumenterats. Då avvikelsen konstaterades visste man inte hur länge avvikelsen hade fortgått. • Minimi- och maximitemperaturerna hade dokumenterats noggrant. Trots detta hade man inte reagerat fast maximitemperaturen länge varit långt över 8 grader. 2.6.2022 Viivi Isoniemelä 10
 • 11. Och mer exempel • Temperaturloggern som medföljer i transportlådan hade inte granskats ordentligt, och vaccinen hade flyttat över till kylskåpet där det fanns andra vacciner. Först senare blev det klart att vaccinerna hade frusit under transporten. Vid den tidpunkten hade en del av vaccinerna (eventuellt) redan använts. • En man som hörde till servicepersonalen hade kopplat sin borrmaskin i kylskåpets elkontakt och sedan inte satt in kylskåpskontakten igen. • Ett äldre syskon hade vid rådgivningsbesöket kommit åt att stänga kylskåpets strömkontakt. Kylskåpet var utan ström till följande morgon. Viivi Isoniemelä 2.6.2022 11
 • 12. Mer exempel • Ett begagnat kylskåp togs i användning som reservkylskåp på en hälsostation, då det behövdes mera utrymme. Man antog att kylskåpet funktionerade bra eftersom det tidigare hade varit i användning på många ställen ” här och där”. Ingen minimi-maximimätare placerades i kylskåpet. En farmaceut kom vid ett senare tillfälle för att granska kylskåpet och anmärkte då på att skåpet saknade minimi- maximimätare. Då minimi-maximimätare togs i bruk kunde man konstatera att temperaturen var för hög. Då hade kylskåpet redan varit i användning en längre tid. 2.6.2022 Viivi Isoniemelä 12
 • 13. Sommaren kommer! • Fäst speciell uppmärksamhet vid att kylapparaterna funktionerar då det är varmt. • Var uppmärksam på att vaccinen inte blir för varma under vaccinationstillfället. Håll om möjligt rumstemperaturen under 25℃ och/eller vaccinen i kallt. • Om vaccinens temperaturer inte övervakas under din semester lönar det sig att flytta dem till ett kylskåp som har temperatur-uppföljning. • Anvisningarna för transport av vacciner finns på webbsidan Korrekt hantering av vaccin eller be om råd av det egna sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen. • Kom ihåg att instruera och skola din vikarie då du blir på semester om verksamheten fortsätter hela sommaren! 2.6.2022 Viivi Isoniemelä 13