SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021
Henrik Elonheimo
23.6.2022
Sovittelukäsittelyyn ohjatut sovittelualoitteet ja niistä puretut
rikokset ja riita-asiat 2007−2021
Tilastoraportti 31/2022 2
Sovitteluunohjattujenrikostenosuudet luokittain sekäriita-asioidenosuus 2021,(%).
Tilastoraportti 31/2022 3
51,4
12,3
11,9
7,2
5,4
5,1
4,5
Väkivaltarikokset 51,4 %
Anastukset 12,3 %
Omaisuuden vahingoittamiset 11,9
%
Kunnianloukkaukset 7,2 %
Kotirauhan rikkomiset 5,4 %
Riita-asiat 5,1 %
Muut rikokset 4,5 %
Liikennerikokset 1,0 %
Seksuaalirikokset 0,9 %
Ryöstöt 0,2 %
Sovitteluunohjatut rikokset pääluokittainsekäriita-asiat 2020−2021.
Tilastoraportti 31/2022 4
7 352
1 587
1 675
797
741
688
683
126
75
37
6 859
1 640
1 589
967
719
679
604
131
122
29
Väkivaltarikokset
Anastukset
Omaisuuden vahingoittamiset
Kunnianloukkaukset
Kotirauhan rikkomiset
Riita-asiat
Muut rikokset
Liikennerikokset
Seksuaalirikokset
Ryöstöt
2021
2020
Sovitteluprosessinkesto päivinä keskimäärintoimialueittain 2021.
Tilastoraportti 31/2022 5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto
Helsingin sovittelutoiminta
Ålands medlingsbyrå
Kymi-Saimaan sovittelutoimisto
Satakunnan sovittelutoimisto
Kanta-Hämeen sovittelutoimisto
Vantaan sovittelutoimisto
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto
Keski-Suomen sovittelutoimisto
Päijät-Hämeen sovittelutoimisto
Länsi-Uudenmaan sovittelutoimisto
Rovaniemen, Ranuan ja Posion sovittelutoimisto
Pirkanmaan sovittelutoimisto
Pohjanmaan sovittelutoimisto
Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimisto
Pohjois-Suomen sovittelutoimisto
Pohjois-Savon sovittelutoimisto
Lapin sovittelutoimisto
KOKO MAA
Kesto keskimäärin päivinä
Edellytysten selvitysvaiheen kesto Käynnistyneen sovitteluprosessin kesto
• Edellytysten selvitysvaihe: Sovittelualoitteen
saapumispäivästä siihen, kun tehtiin päätös
siitä, aloitetaanko sovittelu vai ei.
• Varsinainen sovitteluvaihe: Siitä päivästä, kun
sovittelu päätettiin aloittaa siihen, kun tehtiin
sopimus, tai sovittelu päätettiin keskeyttää.
Mahdollista seurantavaihetta ei siis huomioitu.
• Kestoa laskettaessa mukaan on otettu kaikki
ne tapaukset, joissa oli tehty sopimus tai
päätös tilastoraportin tekohetkeen mennessä.
Sovitteluunohjatut rikosasioiden osapuolet suhteutettunaväestöntuhatta
vastaavanikäistäkohti 2021.
Tilastoraportti 31/2022 6
Rikos- ja riita-asioidensovittelussa sovittujenkorvausten rahallinen arvo
2010, 2015–2021, €.
Tilastoraportti 31/2022 7
Vuosi Rahakorvaukset, €
Työkorvausten
rahallinen arvo, €
Yhteensä, €
2010 1 843 831 96 628 1 940 459
2015 1 696 809 52 496 1 749 305
2016 1 844 439 74 523 1 918 962
2017 1 750 557 84 634 1 835 192
2018 1 904 998 61 708 1 966 706
2019 1 903 035 73 428 1 976 463
2020 1 863 239 82 331 1 945 570
2021 1 885 296 46 187 1 931 483
Rikos- ja riita-asioidensovittelussa sovittujenkorvausten rahallinen arvo 2010, 2015–
2021, €.
Tilastoraportti 31/2022 8
Sovittelukäsittelyyn ohjattujen väkivaltarikosten osuus kaikistasovittelukäsittelyyn
ohjatuistarikos- ja riita-asioistasovitteluntoimialueiden mukaisesti2020–2021,(%).
Tilastoraportti 31/2022 9
70
65
56
56
55
44
58
53
54
51
47
49
50
45
40
47
50
45
41
67
58
56
53
52
52
51
51
51
51
51
50
47
46
46
45
45
42
39
0 20 40 60 80
Helsingin sovittelutoiminta
Pirkanmaan sovittelutoimisto
Vantaan sovittelutoimisto
Pohjanmaan sovittelutoimisto Österbottens…
Keski-Suomen sovittelutoimisto
Pohjois-Savon sovittelutoimisto
Päijät-Hämeen sovittelutoimisto
KOKO MAA
Pohjois-Suomen sovittelutoimisto
Kanta-Hämeen sovittelutoimisto
Rovaniemen, Ranuan ja Posion sovittelutoimisto
Kymi-Saimaan sovittelutoimisto
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto
Satakunnan sovittelutoimisto
Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto
Länsi-Uudenmaan sovittelutoimisto
Lapin sovittelutoimisto
Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimisto
Ålands medlingsbyrå
2021, %
2020, %
Toimialuekohtaistavertailua2020ja 2021.
Tilastoraportti 31/2022 10
Sovittelutoimisto
Sovittelu-
aloitteista
puretut rikos-
ja riita-asiat
yhteensä,
vuonna 2020
Aktiivisten
sovittelijoi-
den määrä
Sovittelu-aloitteista
puretut rikos- ja riita-
asiat suhteutettuna
sovittelijoiden
lukumäärään
Sovittelu-
aloitteista
puretut
rikos- ja
riita-asiat
väestön
tuhatta, 15
vuotta
täyttänyttä
asukasta
kohti *)
Rikos-/riita-
asian hinta
vuonna 2020
**)
Sovittelu-
aloitteista
puretut rikos-
ja riita-asiat
yhteensä,
vuonna 2021
Aktiivisten
sovittelijoi-
den määrä
Sovittelu-aloitteista
puretut rikos- ja riita-
asiat suhteutettuna
sovittelijoiden
lukumäärään
Sovittelu-
aloitteista
puretut
rikos- ja
riita-asiat
väestön
tuhatta, 15
vuotta
täyttänyttä
asukasta
kohti *)
Rikos-/riita-
asian hinta
vuonna 2021
**)
Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimisto 576 28 20,6 3,7 366,72 € 507 35 14,5 3,2 422,43 €
Helsingin sovittelutoimisto 1 384 182 7,6 2,5 524,47 € 995 164 6,1 1,8 735,43 €
Kanta-Hämeen sovittelutoimisto 227 40 5,7 1,6 774,79 € 272 33 8,2 1,9 650,75 €
Keski-Suomen sovittelutoimisto 580 63 9,2 2,5 533,85 € 626 60 10,4 2,7 510,65 €
Kymi-Saimaan sovittelutoimisto 1 072 111 9,7 2,6 557,52 € 1 176 131 9,0 2,9 521,20 €
Lapin sovittelutoimisto 540 47 11,5 5,9 552,40 € 570 52 11,0 6,3 566,88 €
Länsi-Uudenmaan sovittelutoimisto 1 040 130 8,0 2,7 436,30 € 935 137 6,8 2,4 515,44 €
Pirkanmaan sovittelutoimisto 1 014 95 10,7 2,3 489,28 € 932 100 9,3 2,1 541,46 €
Pohjanmaan sovittelutoimisto 806 74 10,9 3,9 364,38 € 772 65 11,9 3,8 376,54 €
Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto 406 61 6,7 2,9 574,39 € 533 65 8,2 3,8 449,62 €
Pohjois-Savon sovittelutoimisto 654 48 13,6 3,6 440,51 € 737 46 16,0 4,0 398,77 €
Pohjois-Suomen sovittelutoimisto 864 114 7,6 2,2 731,88 € 869 111 7,8 2,2 753,27 €
Päijät-Hämeen sovittelutoimisto 266 36 7,4 1,6 842,60 € 344 41 8,4 2,0 677,14 €
Rovaniemen, Ranuan ja Posion
sovittelutoimisto
326 28 11,6 5,5 513,20 € 344 34 10,1 5,8 519,54 €
Satakunnan sovittelutoimisto 659 49 13,4 3,6 377,74 € 673 49 13,7 3,7 362,41 €
Vantaan sovittelutoimisto 1 858 155 12,0 3,9 334,59 € 1 529 152 10,1 3,2 404,71 €
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto 1 445 110 13,1 3,5 348,02 € 1 484 115 12,9 3,6 323,42 €
Ålands medlingsbyrå 44 32 1,4 1,7 874,47 € 41 27 1,5 1,6 929,15 €
Koko maa 13 761 1 403 9,8 2,9 473,74 € 13 339 1 417 9,4 2,8 497,52 €
Päälöydökset
Tilastoraportti 31/2022 11
• Rikos- ja riita-asioiden sovitteluun ohjattiin 12 660 rikosta ja 679 riita-asiaa vuonna 2021.
• Kaikista sovitteluun ohjatuista asioista 51,4 prosenttia oli väkivaltarikoksia.
• Rikosasioissa sopimukseen päästiin 69 prosentissa ja riita-asioissa 62 prosentissa
sovitteluista.
• Rikos- ja riita-asioiden sovitteluissa tehtyjen sopimusten rahallinen arvo oli noin 1,9
miljoonaa euroa vuonna 2021
• Vuonna 2021 sovitteluprosessin keskimääräinen ajallinen kesto oli 76 päivää, josta puolet
(38 päivää) kului sovittelun edellytysten selvitysvaiheeseen ja puolet varsinaiseen
sovitteluun.
• Rikos- ja riita-asioita sovitteli vuoden 2021 aikana yhteensä 1 417 tehtävään vaadittavan
koulutuksen saanutta vapaaehtoista sovittelijaa.
Tilastoraportti 31/2022

More Related Content

More from THL

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL
 

More from THL (20)

Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
 
Lastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilastoLastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilasto
 
Alkoholijuomien kulutus 2021 kuvina
Alkoholijuomien kulutus 2021 kuvinaAlkoholijuomien kulutus 2021 kuvina
Alkoholijuomien kulutus 2021 kuvina
 
Sanna Hautala: Kertomuksia huumeiden ongelmakäytön haavoittamista perhesuhteista
Sanna Hautala: Kertomuksia huumeiden ongelmakäytön haavoittamista perhesuhteistaSanna Hautala: Kertomuksia huumeiden ongelmakäytön haavoittamista perhesuhteista
Sanna Hautala: Kertomuksia huumeiden ongelmakäytön haavoittamista perhesuhteista
 

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto

 • 1. Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 Henrik Elonheimo 23.6.2022
 • 2. Sovittelukäsittelyyn ohjatut sovittelualoitteet ja niistä puretut rikokset ja riita-asiat 2007−2021 Tilastoraportti 31/2022 2
 • 3. Sovitteluunohjattujenrikostenosuudet luokittain sekäriita-asioidenosuus 2021,(%). Tilastoraportti 31/2022 3 51,4 12,3 11,9 7,2 5,4 5,1 4,5 Väkivaltarikokset 51,4 % Anastukset 12,3 % Omaisuuden vahingoittamiset 11,9 % Kunnianloukkaukset 7,2 % Kotirauhan rikkomiset 5,4 % Riita-asiat 5,1 % Muut rikokset 4,5 % Liikennerikokset 1,0 % Seksuaalirikokset 0,9 % Ryöstöt 0,2 %
 • 4. Sovitteluunohjatut rikokset pääluokittainsekäriita-asiat 2020−2021. Tilastoraportti 31/2022 4 7 352 1 587 1 675 797 741 688 683 126 75 37 6 859 1 640 1 589 967 719 679 604 131 122 29 Väkivaltarikokset Anastukset Omaisuuden vahingoittamiset Kunnianloukkaukset Kotirauhan rikkomiset Riita-asiat Muut rikokset Liikennerikokset Seksuaalirikokset Ryöstöt 2021 2020
 • 5. Sovitteluprosessinkesto päivinä keskimäärintoimialueittain 2021. Tilastoraportti 31/2022 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto Helsingin sovittelutoiminta Ålands medlingsbyrå Kymi-Saimaan sovittelutoimisto Satakunnan sovittelutoimisto Kanta-Hämeen sovittelutoimisto Vantaan sovittelutoimisto Varsinais-Suomen sovittelutoimisto Keski-Suomen sovittelutoimisto Päijät-Hämeen sovittelutoimisto Länsi-Uudenmaan sovittelutoimisto Rovaniemen, Ranuan ja Posion sovittelutoimisto Pirkanmaan sovittelutoimisto Pohjanmaan sovittelutoimisto Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimisto Pohjois-Suomen sovittelutoimisto Pohjois-Savon sovittelutoimisto Lapin sovittelutoimisto KOKO MAA Kesto keskimäärin päivinä Edellytysten selvitysvaiheen kesto Käynnistyneen sovitteluprosessin kesto • Edellytysten selvitysvaihe: Sovittelualoitteen saapumispäivästä siihen, kun tehtiin päätös siitä, aloitetaanko sovittelu vai ei. • Varsinainen sovitteluvaihe: Siitä päivästä, kun sovittelu päätettiin aloittaa siihen, kun tehtiin sopimus, tai sovittelu päätettiin keskeyttää. Mahdollista seurantavaihetta ei siis huomioitu. • Kestoa laskettaessa mukaan on otettu kaikki ne tapaukset, joissa oli tehty sopimus tai päätös tilastoraportin tekohetkeen mennessä.
 • 6. Sovitteluunohjatut rikosasioiden osapuolet suhteutettunaväestöntuhatta vastaavanikäistäkohti 2021. Tilastoraportti 31/2022 6
 • 7. Rikos- ja riita-asioidensovittelussa sovittujenkorvausten rahallinen arvo 2010, 2015–2021, €. Tilastoraportti 31/2022 7 Vuosi Rahakorvaukset, € Työkorvausten rahallinen arvo, € Yhteensä, € 2010 1 843 831 96 628 1 940 459 2015 1 696 809 52 496 1 749 305 2016 1 844 439 74 523 1 918 962 2017 1 750 557 84 634 1 835 192 2018 1 904 998 61 708 1 966 706 2019 1 903 035 73 428 1 976 463 2020 1 863 239 82 331 1 945 570 2021 1 885 296 46 187 1 931 483
 • 8. Rikos- ja riita-asioidensovittelussa sovittujenkorvausten rahallinen arvo 2010, 2015– 2021, €. Tilastoraportti 31/2022 8
 • 9. Sovittelukäsittelyyn ohjattujen väkivaltarikosten osuus kaikistasovittelukäsittelyyn ohjatuistarikos- ja riita-asioistasovitteluntoimialueiden mukaisesti2020–2021,(%). Tilastoraportti 31/2022 9 70 65 56 56 55 44 58 53 54 51 47 49 50 45 40 47 50 45 41 67 58 56 53 52 52 51 51 51 51 51 50 47 46 46 45 45 42 39 0 20 40 60 80 Helsingin sovittelutoiminta Pirkanmaan sovittelutoimisto Vantaan sovittelutoimisto Pohjanmaan sovittelutoimisto Österbottens… Keski-Suomen sovittelutoimisto Pohjois-Savon sovittelutoimisto Päijät-Hämeen sovittelutoimisto KOKO MAA Pohjois-Suomen sovittelutoimisto Kanta-Hämeen sovittelutoimisto Rovaniemen, Ranuan ja Posion sovittelutoimisto Kymi-Saimaan sovittelutoimisto Varsinais-Suomen sovittelutoimisto Satakunnan sovittelutoimisto Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto Länsi-Uudenmaan sovittelutoimisto Lapin sovittelutoimisto Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimisto Ålands medlingsbyrå 2021, % 2020, %
 • 10. Toimialuekohtaistavertailua2020ja 2021. Tilastoraportti 31/2022 10 Sovittelutoimisto Sovittelu- aloitteista puretut rikos- ja riita-asiat yhteensä, vuonna 2020 Aktiivisten sovittelijoi- den määrä Sovittelu-aloitteista puretut rikos- ja riita- asiat suhteutettuna sovittelijoiden lukumäärään Sovittelu- aloitteista puretut rikos- ja riita-asiat väestön tuhatta, 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti *) Rikos-/riita- asian hinta vuonna 2020 **) Sovittelu- aloitteista puretut rikos- ja riita-asiat yhteensä, vuonna 2021 Aktiivisten sovittelijoi- den määrä Sovittelu-aloitteista puretut rikos- ja riita- asiat suhteutettuna sovittelijoiden lukumäärään Sovittelu- aloitteista puretut rikos- ja riita-asiat väestön tuhatta, 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti *) Rikos-/riita- asian hinta vuonna 2021 **) Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimisto 576 28 20,6 3,7 366,72 € 507 35 14,5 3,2 422,43 € Helsingin sovittelutoimisto 1 384 182 7,6 2,5 524,47 € 995 164 6,1 1,8 735,43 € Kanta-Hämeen sovittelutoimisto 227 40 5,7 1,6 774,79 € 272 33 8,2 1,9 650,75 € Keski-Suomen sovittelutoimisto 580 63 9,2 2,5 533,85 € 626 60 10,4 2,7 510,65 € Kymi-Saimaan sovittelutoimisto 1 072 111 9,7 2,6 557,52 € 1 176 131 9,0 2,9 521,20 € Lapin sovittelutoimisto 540 47 11,5 5,9 552,40 € 570 52 11,0 6,3 566,88 € Länsi-Uudenmaan sovittelutoimisto 1 040 130 8,0 2,7 436,30 € 935 137 6,8 2,4 515,44 € Pirkanmaan sovittelutoimisto 1 014 95 10,7 2,3 489,28 € 932 100 9,3 2,1 541,46 € Pohjanmaan sovittelutoimisto 806 74 10,9 3,9 364,38 € 772 65 11,9 3,8 376,54 € Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto 406 61 6,7 2,9 574,39 € 533 65 8,2 3,8 449,62 € Pohjois-Savon sovittelutoimisto 654 48 13,6 3,6 440,51 € 737 46 16,0 4,0 398,77 € Pohjois-Suomen sovittelutoimisto 864 114 7,6 2,2 731,88 € 869 111 7,8 2,2 753,27 € Päijät-Hämeen sovittelutoimisto 266 36 7,4 1,6 842,60 € 344 41 8,4 2,0 677,14 € Rovaniemen, Ranuan ja Posion sovittelutoimisto 326 28 11,6 5,5 513,20 € 344 34 10,1 5,8 519,54 € Satakunnan sovittelutoimisto 659 49 13,4 3,6 377,74 € 673 49 13,7 3,7 362,41 € Vantaan sovittelutoimisto 1 858 155 12,0 3,9 334,59 € 1 529 152 10,1 3,2 404,71 € Varsinais-Suomen sovittelutoimisto 1 445 110 13,1 3,5 348,02 € 1 484 115 12,9 3,6 323,42 € Ålands medlingsbyrå 44 32 1,4 1,7 874,47 € 41 27 1,5 1,6 929,15 € Koko maa 13 761 1 403 9,8 2,9 473,74 € 13 339 1 417 9,4 2,8 497,52 €
 • 11. Päälöydökset Tilastoraportti 31/2022 11 • Rikos- ja riita-asioiden sovitteluun ohjattiin 12 660 rikosta ja 679 riita-asiaa vuonna 2021. • Kaikista sovitteluun ohjatuista asioista 51,4 prosenttia oli väkivaltarikoksia. • Rikosasioissa sopimukseen päästiin 69 prosentissa ja riita-asioissa 62 prosentissa sovitteluista. • Rikos- ja riita-asioiden sovitteluissa tehtyjen sopimusten rahallinen arvo oli noin 1,9 miljoonaa euroa vuonna 2021 • Vuonna 2021 sovitteluprosessin keskimääräinen ajallinen kesto oli 76 päivää, josta puolet (38 päivää) kului sovittelun edellytysten selvitysvaiheeseen ja puolet varsinaiseen sovitteluun. • Rikos- ja riita-asioita sovitteli vuoden 2021 aikana yhteensä 1 417 tehtävään vaadittavan koulutuksen saanutta vapaaehtoista sovittelijaa. Tilastoraportti 31/2022