SlideShare a Scribd company logo
ПОРТФОЛІО
ВЧИТЕЛЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І
ЛІТЕРАТУРИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ГІМНАЗІЇ
№47
Панасенко
Віри
Григорівни
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВЧИТЕЛЯ
Дата народження: 02.11.1964 р.
Освіта: вища
ВНЗ: Запорізький державний
університет, 1986
Спеціальність: учитель української
мови та літератури
ПРОФЕСІЙНИЙ ШЛЯХ
Місце роботи: Запорізька гімназія №47
Посада: вчитель української мови та
літератури
Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії
Звання: вчитель – методист
Загальний педстаж: 30 років
МОЄ ЖИТТЄВЕ КРЕДО:
"Я вибрала Долю собі сама…
І що зі мною не станеться – у
мене жодних претензій нема до
Долі – моєї обраниці..."
(Л.Костенко)
МОЄ ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:
« … Найдосвідченіший педагог ніколи
не повинен спинятися на
досягнутому, бо якщо немає руху
вперед, то неминуче починається
відставання…»
В.О.Сухомлинський
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
МЕТОДИЧНА
РОБОТА
Завідуюча шкільною
кафедрою
мовознавства
Член журі районних та
міських етапів
предметної олімпіади,
конкурсів тощо
Екзаменатор із
перевірки відкритих
завдань
ЗНО
Член районної
творчої групи
Учасник методичного
навчання «Лінгвостудія №2 .
Використання інноваційних
технологій на уроках
української мови і
літератури»
Член НОУ
СЕРТИФІКАТИ (ДРУКОВАНІ РОБОТИ, УЧАСТЬ У
ПРОФЕСІЙНИХ КОНКУРСАХ ТОЩО)
НАУКОВО – МЕТОДИЧНА ТЕМА, НАД ЯКОЮ
ПРАЦЮЮ:
Використання інтерактивних
технологій навчання у викладанні
української мови і літератури
МЕТА: ПОКАЗАТИ ОСОБЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ
ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ У ПРОЦЕСІ
АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
 Слово “інтерактив” прийшло до нас з
англійської від слова “interact” – взаємний
та діяти. Таким чином, інтерактивний -
здатний до взаємодії, діалогу.
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ – ЦЕ НАВЧАННЯ В
СПІЛКУВАННІ
Особливість його полягає в
тому, що пізнавальний
процес відбувається в
спільній діяльності вчителя й
учнів.
Інтерактивне навчання – це
спеціальна форма
організації пізнавальної
діяльності, яка має
конкретну, передбачувану
мету – створити комфортні
умови навчання,за яких
кожен учень відчуває свою
успішність, інтелектуальну
спроможність.
ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНИХ
ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Урізноманітнення типів
навчальних завдань
Забезпечення
негайного зворотного
зв’язку
Індивідуалізація процесу
навчання
Широке застосування ігрових
прийомів
Активізація пізнавальної діяльності
Посилення мотивації навчання
Урізноманітнення
форм подання
інформації
Які щасливі очі
у казок…
Л.В.Костенко
Незакінчене
речення... Тому
що…
МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП
1.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ УРОКУ:
ГРА “ВЕСЕЛКА”. ВИЗНАЧИТИ КОЛІР СЛІВ:
НЕБО, ДЕНЬ, РАДІСТЬ, ДОБРО, ЗЛО, КАЗКА
ЯКИЙ ІЗ ЦИХ КОЛЬОРІВ ВІДПОВІДАЄ ВАШОМУ НАСТРОЮ.
ЧОМУ? ЧОМУ?
2.АКТУАЛІЗАЦІЯ СУБ'ЄКТНОГО ДОСВІДУ “НЕЗАКІНЧЕНЕ
РЕЧЕННЯ РЕЧЕННЯ”:” МОЯ УЛЮБЛЕНА УКРАЇНСЬКА НАРОДНА
КАЗКА КАЗКА…”- ТОМУ ЩО…
3.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.
ТЕСТИ
1. Події, про які йдеться у
казці:
а) реалістичні;
б) фантастичні;
в) цікаві;
г) давні
2. Казка - це твір за обсягом:
а) великий;
б) невеликий;
в) більше 10 стор.
г) менше 100 стор.
3. У казках бувають повтори:
а) не буває зовсім;
б) тринадцятикратні;
в) чотирикратні;
г) трикратні
4. У казках героєві
допомагають:
а) герой все робить сам;
б) рідні та близькі;
в) чарівні предмети;
г) конспекти
5. В основі сюжету казки
лежить боротьба між:
а) добром і злом;
б) чарівником і чудовиськом;
в) сильнішим і слабшим;
г) українцями і яничарами
6. У казці завжди перемагає:
а) сила;
б) добро;
в) чарівник;
г) Україна
ІНФОРМАЦІЙНЕ ГРОНО
Невели
кий
обсяг
Боротьба
добра і
зла
Традицій
на будова
Трикрат
ні
повтори
Чарівні
предмети
Казка на сучасний лад
1.Традиційний початок.
2.Герої:козаки Пильнослух, Багатоказайло,
Всечитака, Перомпишенко.
3.Фантастичні події: подорож у часі.
4.Місце події: Україна, рік 2015.
5.Основа конфлікту: боротьба добра і зла.
6. Чарівні предмети: мобільний телефон,
ноутбук,
меч – голова з плеч.
7.Трикратне повторення.
8. Традиційна кінцівка.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ГРОНО
Невели
кий
обсяг
Боротьба
добра і
зла
Традицій
на будова
Трикрат
ні
повтори
Усна
форма
Варіативні
сть
Чарівні
предмети
Мандрівний
сюжет Автор -
народ
МОРЕ ПИТАНЬ
Поверхневі – прості питання. Відповідь
шукай у тексті. Коли? Хто? Де? Куди?
Підводні питання: відповідь шукай між рядків.
Чому? Що? Коли? Як?
Глибинні питання пов'язані з власним
життєвим досвідом. Якби я… то…
СТРАТЕГІЯ РАФТ
 Р(оль) А(удиторія) Ф(орма) Т(ема)
 У ході виконання роботи роботи треба
продумати 4 елементи:
 Роль (хто пише?)
 Аудиторія(хто одержувач?)
 Формат (Яка форма?)
 Тема ( про що це?)
 і написати текст (висловлення) від імені
обраної ролі.
Стратегія РАФТ
Р(оль) А(удиторія) Ф(орма) Т(ема)
Написати текст (висловлення) від імені обраної ролі
Роль: Пильнослух
Аудиторія: козаки
Формат: СМС-повідомлення
Тема: враження від подорожі в часі
Роль: Перомпишенко
Аудиторія:українці майбутнього
Формат: електронний лист
Тема: побажання нащадкам
ТЕСТ - КОНСТРУКТОР
1. Головний герой казки
“Летючий корабель”...
2. Переміг змія, визволив
полонених…
3. Героїня казки “Мудра
дівчина”…
4. Героїня казки, яка не могла
жити
без брехні…
5. Чия це пісенька: “Гуси,
гуси, гусенята, візьміть
мене на крилята…”
6. Співає пісеньку:”Півбока
луплена…”
А) Язиката Хвеська
Б) Котигорошко
В) Дурник
Г) Коза - Дереза
Д) Маруся
Е) Івасик-Телесик
Перегляд мультфільму
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Дослідити, які жанрові
особливості казки
виявляться при зіставленні:
1 група
“Рукавичка”(українська казка)
та “Теремок”(російська)
2 група
“Івасик –Телесик”(українська
казка) та “Хлопчик –
мізинчик”(німецька казка).
3 група
“вернісаж ілюстрацій до казок”
“ХОРОШИХ МЕТОДІВ ІСНУЄ СТІЛЬКИ, СКІЛЬКИ ІСНУЄ
ХОРОШИХ УЧИТЕЛІВ “ Д.ПОЙА
Інтерактивні
методики
Технологія
формування та
розвитку
критичного
мислення
Творча діяльність
нестандартного
спрямування
У своїй
педагогічній
практиці
використовую
такі елементи
сучаних
технологій
навчання
 Складаємо вільний вірш із 5 рядків,
що синтезує інформацію, коротко
описує тему. Сенкан складаємо за
такими правилами:
 Перший рядок має містити слово,
яке позначає тему (іменник).
 Другий рядок є описом теми, який
складається із двох слів
(прикметників).
 Третій рядок виражає дію,
пов’язану із темою, і складається з
трьох слів дієслів).
 Четвертий рядок є фразою, що
складається з чотирьох слів і
виражає ставлення до теми.
 Останній рядок складається з
одного слова-синоніма, який
передає сутність теми.
(Використовую на будь – якому з етапів уроку).
Тарас Шевченко
Талановитий, вольовий
Творить, малює, навчає
Шевченко-це гордість України.
Геній
Григорій Сковорода
Чесний, вольовий
Не кориться, мандрує, пише
Відомий філософ, мудрець.
Мандрівник
«КОЛА ВЕНА»
«Кола Вена» — це навчальна
методика, яка використовується
для того, щоб допомогти учням
зрозуміти цілісність
літературних процесів шляхом
аналізу з обов’язковим
узагальненням результатів
(виділення спільного в
різнорідних поняттях, образах).Ця методика може
використовуватися під час
перевірки домашнього
завдання, усвідомлення змісту,
закріплення. Окрім того, дана
форма може бути ефективною
на уроках перевірки й
контролю знань. Найчастіше
застосовується для
порівняння образів
«КОЛА ВЕНА»
УРОК - НАЙВАЖЛИВІША ОРГАНІЗАЦІІЙНА ФОРМА ПРОЦЕСУ
ПІЗНАННЯ СВІТУ УЧНЯМИ
(В. СУХОМЛИНСЬКИЙ)
Переді мною очі
парами…
М.КУЛІШ “МИНА МАЗАЙЛО”
Рольові ігри орієнтовані на учнів і дуже їм
подобаються. Ігри дозволяють їм
реалізувати свій творчий потенціал і на
деякий час перевтілитись в образ. Рольові
ігри дозволяють учням отримати певний
досвід і навчитися використовувати різні
шляхи для розв’язання окремої проблеми
НАГОРОДИ
Почесна
грамота
Міністерства
освіти і науки
України
Почесна
грамота ЗМР
Грамота
Заводської
райадміністації
Грамота УОН
Запорізької
облдержадмініст
рації
Грамота ТВО,
молоді та спорту
Заводського
району
Подяка за
високий рівень
патріотичного
виховання
молоді
Почесна грамота
УОН Запорізької
облдержадміністра
ції
ДЕРЖАВНІ, ОБЛАСНІ ТА МІСЬКІ
ГРАМОТИ, НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ:
ДЕРЖАВНІ, ОБЛАСНІ ТА МІСЬКІ
ГРАМОТИ, НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ:
ДЕРЖАВНІ, ОБЛАСНІ ТА МІСЬКІ
ГРАМОТИ, НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ:
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2011 -2016 Н. Р.
Назва конкурсу ,
олімпіади , МАН
П.І.Б. переможця Районний /міський
/всеукраїнський
етап
Олімпіада з української мови та
літератури
Возіянова М.- II м., Нехорошев Д.-III м.,
Соколова Є. - III м.
Районний
Конкурс з української мови
ім. П. Яцика
Нехорошев Д.- I , II, III місця (2013-2016
р.р.)
Районний /міський
Мовно-літературний конкурс
ім. Т. Г. Шевченка
Нехорошев Д.- I , II, III місця (2013-2016
р.р.)
Пильненька У.- III м.
Районний /міський
Районний
Конкурс “Об’єднаймося, брати-
українці…”
Білодід В.- I м.
Юдіцька А.- I , III м.
Районний
Районний /міський
Конкурс “Нащадки переможців” Снітко К. - II м., Шаповал В. –II м.
Шимко Т.- I м., Юдіцька А.-III м.
міський
Конкурс“Квітневі дзвони”,
“Перлина Запоріжжя”
Шаповал В. –II м.
Шимко Т.- II м., Юдіцька А.- II м., III м.
міський
Мала академія наук Шаповал В. –II м.- районний Районний/міський
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ
5-А 7-А 7-Б 8-В 11-Б
2013-2014 87 74 54 78
2014-2015 80 82 68 51 84
2015-2016 80 75 68 54 81
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Українська мова
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ
7-А 7-Б 8-В 11-Б
2013-20142014-2015 97 95 90 80
97 97 82 88
2015-2016 95 90 82 84
0
20
40
60
80
100
120
Українська література
РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

ПОЗАКЛАСНІ ТА ВИХОВНІ ЗАХОДИ
ПОЗАКЛАСНІ ТА ВИХОВНІ ЗАХОДИ
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВАНКИ
ПЛЕКАЙМО РІДНУ МОВУ…
ПОШУКИ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ МОРАЛЬНОГО
ВИХОВАННЯ НА ОСНОВІ ТОЛЕРАНТНОСТІ
…І КОЖЕН ФІНІШ – ЦЕ ПО СУТІ СТАРТ…
Я щоранку заходжу в клас.
На дитячих обличчях – усміх.
Що я варта, діти, без вас?
Ви – натхнення моє ,і мій успіх.
За плечима сивіють роки,
Але й досвід прийшов з літами,
Що я варта без вас, діточки?
Я в безмежнім боргу перед вами.
Щоб любові вогонь не згас,
Щоб віддать дітям серце і душу,
Я щоранку заходжу в клас.
Я – учитель, я вчити мушу.
Т.Г. Рузинська

More Related Content

What's hot

Календарне планування. 4 клас
Календарне планування. 4 класКалендарне планування. 4 клас
Календарне планування. 4 клас
Ковпитська ЗОШ
 
«Книга – найкращий друг і порадник»
«Книга – найкращий друг і порадник»«Книга – найкращий друг і порадник»
«Книга – найкращий друг і порадник»
Ковпитська ЗОШ
 
вісник укр. мова 2016 новий
вісник укр. мова 2016 новийвісник укр. мова 2016 новий
вісник укр. мова 2016 новий
gorobchenko
 
Хрестоматія з літературного читання 1-2 класи
Хрестоматія з літературного читання 1-2 класиХрестоматія з літературного читання 1-2 класи
Хрестоматія з літературного читання 1-2 класи
Наталія Трофимчук
 
Писаренко Наталя Семенівна
Писаренко Наталя СеменівнаПисаренко Наталя Семенівна
Писаренко Наталя Семенівна
Helen Golovina
 
Ridna mova 7klas_jermolenko
Ridna mova 7klas_jermolenkoRidna mova 7klas_jermolenko
Ridna mova 7klas_jermolenko
Lyudmila Boyko
 
конспект уроку позакласного читання . і. роздобудько
конспект уроку позакласного читання . і. роздобудькоконспект уроку позакласного читання . і. роздобудько
конспект уроку позакласного читання . і. роздобудько
Helen Golovina
 
Опорні таблиці для підготовки до ЗНО з української літератури
Опорні таблиці для підготовки до ЗНО з української літературиОпорні таблиці для підготовки до ЗНО з української літератури
Опорні таблиці для підготовки до ЗНО з української літератури
ErudytNet
 
9
99
підсумковий урок з мови
підсумковий урок з мовипідсумковий урок з мови
підсумковий урок з мови
Helen Golovina
 
6 zl k_u
6 zl k_u6 zl k_u
6 zl k_u
6klas
 
9
99
урок на конкурс новатор
урок на конкурс новаторурок на конкурс новатор
урок на конкурс новатор
Cshkilniy
 
121
121 121
121
Cshkilniy
 

What's hot (20)

Календарне планування. 4 клас
Календарне планування. 4 класКалендарне планування. 4 клас
Календарне планування. 4 клас
 
І.Франко
І.ФранкоІ.Франко
І.Франко
 
«Книга – найкращий друг і порадник»
«Книга – найкращий друг і порадник»«Книга – найкращий друг і порадник»
«Книга – найкращий друг і порадник»
 
вісник укр. мова 2016 новий
вісник укр. мова 2016 новийвісник укр. мова 2016 новий
вісник укр. мова 2016 новий
 
05
0505
05
 
230
230230
230
 
Хрестоматія з літературного читання 1-2 класи
Хрестоматія з літературного читання 1-2 класиХрестоматія з літературного читання 1-2 класи
Хрестоматія з літературного читання 1-2 класи
 
320
320320
320
 
Писаренко Наталя Семенівна
Писаренко Наталя СеменівнаПисаренко Наталя Семенівна
Писаренко Наталя Семенівна
 
Ridna mova 7klas_jermolenko
Ridna mova 7klas_jermolenkoRidna mova 7klas_jermolenko
Ridna mova 7klas_jermolenko
 
54
5454
54
 
конспект уроку позакласного читання . і. роздобудько
конспект уроку позакласного читання . і. роздобудькоконспект уроку позакласного читання . і. роздобудько
конспект уроку позакласного читання . і. роздобудько
 
Опорні таблиці для підготовки до ЗНО з української літератури
Опорні таблиці для підготовки до ЗНО з української літературиОпорні таблиці для підготовки до ЗНО з української літератури
Опорні таблиці для підготовки до ЗНО з української літератури
 
166
166166
166
 
9
99
9
 
підсумковий урок з мови
підсумковий урок з мовипідсумковий урок з мови
підсумковий урок з мови
 
6 zl k_u
6 zl k_u6 zl k_u
6 zl k_u
 
9
99
9
 
урок на конкурс новатор
урок на конкурс новаторурок на конкурс новатор
урок на конкурс новатор
 
121
121 121
121
 

Viewers also liked

Портфолио Щур А.Ф., учителя русского языка и литературы запорожской гимназии №47
Портфолио Щур А.Ф., учителя русского языка и литературы запорожской гимназии №47Портфолио Щур А.Ф., учителя русского языка и литературы запорожской гимназии №47
Портфолио Щур А.Ф., учителя русского языка и литературы запорожской гимназии №47
Юлия Лукьяненко
 
Портфоліо Горбовської О.Ю.
Портфоліо Горбовської О.Ю.Портфоліо Горбовської О.Ю.
Портфоліо Горбовської О.Ю.
Юлия Лукьяненко
 
Портфоліо Погорєлової Т.В.
Портфоліо Погорєлової Т.В.Портфоліо Погорєлової Т.В.
Портфоліо Погорєлової Т.В.
Юлия Лукьяненко
 
Портфоліо Бельчева С.В.
Портфоліо Бельчева С.В.Портфоліо Бельчева С.В.
Портфоліо Бельчева С.В.
Юлия Лукьяненко
 
Портфоліо Михайловської Т.П.
Портфоліо Михайловської Т.П.Портфоліо Михайловської Т.П.
Портфоліо Михайловської Т.П.
Юлия Лукьяненко
 
Портфолио
ПортфолиоПортфолио
Портфолио
Юлия Лукьяненко
 
Портфолио социального педагога
Портфолио социального педагогаПортфолио социального педагога
Портфолио социального педагога
Юлия Лукьяненко
 
2 тур олімпіад 2016 2017 н.р.
2 тур олімпіад 2016 2017 н.р.2 тур олімпіад 2016 2017 н.р.
2 тур олімпіад 2016 2017 н.р.
Юлия Лукьяненко
 
портфоліо
портфоліопортфоліо
портфоліо
Назарій Середа
 
Портфоліо вчителя української мови. Шинкар Т.Г.
Портфоліо вчителя української мови. Шинкар Т.Г.Портфоліо вчителя української мови. Шинкар Т.Г.
Портфоліо вчителя української мови. Шинкар Т.Г.vova8
 
публикация. в помощь классному руководителю. копия
публикация. в помощь классному руководителю.  копияпубликация. в помощь классному руководителю.  копия
публикация. в помощь классному руководителю. копия
Юлия Лукьяненко
 
психологические упражнения
психологические упражненияпсихологические упражнения
психологические упражнения
Юлия Лукьяненко
 
світ без кордонів .профорієнтація
світ без кордонів .профорієнтаціясвіт без кордонів .профорієнтація
світ без кордонів .профорієнтація
kireeva-1984
 
Визитка Мазуровой Ю.А,
Визитка Мазуровой Ю.А,Визитка Мазуровой Ю.А,
Визитка Мазуровой Ю.А,
julia julia
 
Портфоліо вчителя французької мови Півень А.В.
Портфоліо вчителя французької мови Півень А.В.Портфоліо вчителя французької мови Півень А.В.
Портфоліо вчителя французької мови Півень А.В.olgaf31
 
открытый урок по русскому языку в 6 классе
открытый урок по русскому языку в 6 классеоткрытый урок по русскому языку в 6 классе
открытый урок по русскому языку в 6 классеЮлия Лукьяненко
 
проектная деятельность
 проектная деятельность проектная деятельность
проектная деятельность
Angel Dak
 
аттестация миняйло
аттестация миняйлоаттестация миняйло
аттестация миняйлоalenkagg
 
Розробки заходів
Розробки заходівРозробки заходів
Розробки заходівryabich1976
 
портфоліо вчителя франц. мови (Гончаренко А.Г.)
портфоліо вчителя франц. мови (Гончаренко А.Г.)портфоліо вчителя франц. мови (Гончаренко А.Г.)
портфоліо вчителя франц. мови (Гончаренко А.Г.)Angel Dak
 

Viewers also liked (20)

Портфолио Щур А.Ф., учителя русского языка и литературы запорожской гимназии №47
Портфолио Щур А.Ф., учителя русского языка и литературы запорожской гимназии №47Портфолио Щур А.Ф., учителя русского языка и литературы запорожской гимназии №47
Портфолио Щур А.Ф., учителя русского языка и литературы запорожской гимназии №47
 
Портфоліо Горбовської О.Ю.
Портфоліо Горбовської О.Ю.Портфоліо Горбовської О.Ю.
Портфоліо Горбовської О.Ю.
 
Портфоліо Погорєлової Т.В.
Портфоліо Погорєлової Т.В.Портфоліо Погорєлової Т.В.
Портфоліо Погорєлової Т.В.
 
Портфоліо Бельчева С.В.
Портфоліо Бельчева С.В.Портфоліо Бельчева С.В.
Портфоліо Бельчева С.В.
 
Портфоліо Михайловської Т.П.
Портфоліо Михайловської Т.П.Портфоліо Михайловської Т.П.
Портфоліо Михайловської Т.П.
 
Портфолио
ПортфолиоПортфолио
Портфолио
 
Портфолио социального педагога
Портфолио социального педагогаПортфолио социального педагога
Портфолио социального педагога
 
2 тур олімпіад 2016 2017 н.р.
2 тур олімпіад 2016 2017 н.р.2 тур олімпіад 2016 2017 н.р.
2 тур олімпіад 2016 2017 н.р.
 
портфоліо
портфоліопортфоліо
портфоліо
 
Портфоліо вчителя української мови. Шинкар Т.Г.
Портфоліо вчителя української мови. Шинкар Т.Г.Портфоліо вчителя української мови. Шинкар Т.Г.
Портфоліо вчителя української мови. Шинкар Т.Г.
 
публикация. в помощь классному руководителю. копия
публикация. в помощь классному руководителю.  копияпубликация. в помощь классному руководителю.  копия
публикация. в помощь классному руководителю. копия
 
психологические упражнения
психологические упражненияпсихологические упражнения
психологические упражнения
 
світ без кордонів .профорієнтація
світ без кордонів .профорієнтаціясвіт без кордонів .профорієнтація
світ без кордонів .профорієнтація
 
Визитка Мазуровой Ю.А,
Визитка Мазуровой Ю.А,Визитка Мазуровой Ю.А,
Визитка Мазуровой Ю.А,
 
Портфоліо вчителя французької мови Півень А.В.
Портфоліо вчителя французької мови Півень А.В.Портфоліо вчителя французької мови Півень А.В.
Портфоліо вчителя французької мови Півень А.В.
 
открытый урок по русскому языку в 6 классе
открытый урок по русскому языку в 6 классеоткрытый урок по русскому языку в 6 классе
открытый урок по русскому языку в 6 классе
 
проектная деятельность
 проектная деятельность проектная деятельность
проектная деятельность
 
аттестация миняйло
аттестация миняйлоаттестация миняйло
аттестация миняйло
 
Розробки заходів
Розробки заходівРозробки заходів
Розробки заходів
 
портфоліо вчителя франц. мови (Гончаренко А.Г.)
портфоліо вчителя франц. мови (Гончаренко А.Г.)портфоліо вчителя франц. мови (Гончаренко А.Г.)
портфоліо вчителя франц. мови (Гончаренко А.Г.)
 

Similar to портфоліо панасенко в.г

робота кафедри українських філологів
робота кафедри українських філологівробота кафедри українських філологів
робота кафедри українських філологівMary Dulits
 
урок української літератури у 6 клас1
урок української літератури у 6 клас1урок української літератури у 6 клас1
урок української літератури у 6 клас1
hit1999
 
дзюба ольга григорівна
дзюба ольга григорівнадзюба ольга григорівна
дзюба ольга григорівнаsharikdp
 
1
11
9 ul pog
9 ul pog9 ul pog
9 ul pog
4book
 
умыкацу
умыкацуумыкацу
умыкацу
Sergii Perun
 
9 литер погребенник_баліна_укр_для нацм_2009_укр
9 литер погребенник_баліна_укр_для нацм_2009_укр9 литер погребенник_баліна_укр_для нацм_2009_укр
9 литер погребенник_баліна_укр_для нацм_2009_укр
Aira_Roo
 
9 ul pog
9 ul pog9 ul pog
9 ul pog
UA7009
 
Підручник Українська література 9 клас Погребенник В.Ф.
Підручник Українська література 9 клас Погребенник В.Ф.Підручник Українська література 9 клас Погребенник В.Ф.
Підручник Українська література 9 клас Погребенник В.Ф.
oleg379
 
додаток зош2 бюлетень
додаток зош2 бюлетеньдодаток зош2 бюлетень
додаток зош2 бюлетень
metodist_selid
 
Л. українка " Біда навчить"
Л. українка " Біда навчить"Л. українка " Біда навчить"
Л. українка " Біда навчить"
Semenuk
 
Посібник Цікаве дозвілля Кікоть о. і.
Посібник Цікаве дозвілля Кікоть о. і.Посібник Цікаве дозвілля Кікоть о. і.
Посібник Цікаве дозвілля Кікоть о. і.
Оксана Кикоть
 
Тези МАН за 2012 рік
Тези МАН за 2012 рікТези МАН за 2012 рік
Тези МАН за 2012 рік
Рома Ромачкін
 
івасенко о.с.з досвіду роботи
івасенко о.с.з досвіду роботи івасенко о.с.з досвіду роботи
івасенко о.с.з досвіду роботи
ivasenkooleksandra
 
Шевченко і світова література
Шевченко і світова літератураШевченко і світова література
Шевченко і світова література
Orest Grinishin
 
Івасенко о.с.з досвіду роботи
Івасенко о.с.з досвіду роботи Івасенко о.с.з досвіду роботи
Івасенко о.с.з досвіду роботи
ivasenkooleksandra
 
презентация ліди туркули
презентация ліди туркулипрезентация ліди туркули
презентация ліди туркулиsemyurihor
 
Портфоліо вчителя української мови та літератури Бердянської багатопрофільної...
Портфоліо вчителя української мови та літератури Бердянської багатопрофільної...Портфоліо вчителя української мови та літератури Бердянської багатопрофільної...
Портфоліо вчителя української мови та літератури Бердянської багатопрофільної...
Наталия Данилова
 
Якобенчук атестація
Якобенчук атестаціяЯкобенчук атестація
Якобенчук атестація
Інна Трач
 

Similar to портфоліо панасенко в.г (20)

робота кафедри українських філологів
робота кафедри українських філологівробота кафедри українських філологів
робота кафедри українських філологів
 
урок української літератури у 6 клас1
урок української літератури у 6 клас1урок української літератури у 6 клас1
урок української літератури у 6 клас1
 
дзюба ольга григорівна
дзюба ольга григорівнадзюба ольга григорівна
дзюба ольга григорівна
 
1
11
1
 
федорова в.в.
федорова в.в.федорова в.в.
федорова в.в.
 
9 ul pog
9 ul pog9 ul pog
9 ul pog
 
умыкацу
умыкацуумыкацу
умыкацу
 
9 литер погребенник_баліна_укр_для нацм_2009_укр
9 литер погребенник_баліна_укр_для нацм_2009_укр9 литер погребенник_баліна_укр_для нацм_2009_укр
9 литер погребенник_баліна_укр_для нацм_2009_укр
 
9 ul pog
9 ul pog9 ul pog
9 ul pog
 
Підручник Українська література 9 клас Погребенник В.Ф.
Підручник Українська література 9 клас Погребенник В.Ф.Підручник Українська література 9 клас Погребенник В.Ф.
Підручник Українська література 9 клас Погребенник В.Ф.
 
додаток зош2 бюлетень
додаток зош2 бюлетеньдодаток зош2 бюлетень
додаток зош2 бюлетень
 
Л. українка " Біда навчить"
Л. українка " Біда навчить"Л. українка " Біда навчить"
Л. українка " Біда навчить"
 
Посібник Цікаве дозвілля Кікоть о. і.
Посібник Цікаве дозвілля Кікоть о. і.Посібник Цікаве дозвілля Кікоть о. і.
Посібник Цікаве дозвілля Кікоть о. і.
 
Тези МАН за 2012 рік
Тези МАН за 2012 рікТези МАН за 2012 рік
Тези МАН за 2012 рік
 
івасенко о.с.з досвіду роботи
івасенко о.с.з досвіду роботи івасенко о.с.з досвіду роботи
івасенко о.с.з досвіду роботи
 
Шевченко і світова література
Шевченко і світова літератураШевченко і світова література
Шевченко і світова література
 
Івасенко о.с.з досвіду роботи
Івасенко о.с.з досвіду роботи Івасенко о.с.з досвіду роботи
Івасенко о.с.з досвіду роботи
 
презентация ліди туркули
презентация ліди туркулипрезентация ліди туркули
презентация ліди туркули
 
Портфоліо вчителя української мови та літератури Бердянської багатопрофільної...
Портфоліо вчителя української мови та літератури Бердянської багатопрофільної...Портфоліо вчителя української мови та літератури Бердянської багатопрофільної...
Портфоліо вчителя української мови та літератури Бердянської багатопрофільної...
 
Якобенчук атестація
Якобенчук атестаціяЯкобенчук атестація
Якобенчук атестація
 

More from Юлия Лукьяненко

Телефоны служб
Телефоны службТелефоны служб
Телефоны служб
Юлия Лукьяненко
 
диагностические методики изучения классного коллектива
диагностические методики изучения классного коллективадиагностические методики изучения классного коллектива
диагностические методики изучения классного коллектива
Юлия Лукьяненко
 
Анкета атмосфера в классе
Анкета атмосфера в классеАнкета атмосфера в классе
Анкета атмосфера в классе
Юлия Лукьяненко
 
классный коллектив. секреты успеха.
классный коллектив. секреты успеха.классный коллектив. секреты успеха.
классный коллектив. секреты успеха.
Юлия Лукьяненко
 
план развёрнутого ответа
план развёрнутого ответаплан развёрнутого ответа
план развёрнутого ответа
Юлия Лукьяненко
 
стимульный материал 9 класс
стимульный материал 9 классстимульный материал 9 класс
стимульный материал 9 класс
Юлия Лукьяненко
 
стимульный материал 8 класс
стимульный материал 8 классстимульный материал 8 класс
стимульный материал 8 класс
Юлия Лукьяненко
 
стимульный материал 7 класс
стимульный материал 7 классстимульный материал 7 класс
стимульный материал 7 класс
Юлия Лукьяненко
 
стимульный материал 6 класс
стимульный материал 6 классстимульный материал 6 класс
стимульный материал 6 класс
Юлия Лукьяненко
 
стимульный материал 5 класс
стимульный материал 5 классстимульный материал 5 класс
стимульный материал 5 класс
Юлия Лукьяненко
 
Буклет
БуклетБуклет
методики диагностики одаренности младших школьников а.і.савенков
методики диагностики одаренности младших школьников а.і.савенковметодики диагностики одаренности младших школьников а.і.савенков
методики диагностики одаренности младших школьников а.і.савенков
Юлия Лукьяненко
 
Шкала рейтинга поведенческих характеристик (Дж. Рензулли)
Шкала рейтинга поведенческих характеристик (Дж. Рензулли)Шкала рейтинга поведенческих характеристик (Дж. Рензулли)
Шкала рейтинга поведенческих характеристик (Дж. Рензулли)
Юлия Лукьяненко
 
Інструментарій
ІнструментарійІнструментарій
Інструментарій
Юлия Лукьяненко
 
Анкета для вивчення мотивів навчальної діяльності учнів (Б.К.пашнєв)
Анкета для вивчення мотивів навчальної діяльності учнів (Б.К.пашнєв)Анкета для вивчення мотивів навчальної діяльності учнів (Б.К.пашнєв)
Анкета для вивчення мотивів навчальної діяльності учнів (Б.К.пашнєв)
Юлия Лукьяненко
 
Щур А.Ф. Из практики работы с одаренными детьми
Щур А.Ф. Из практики работы с одаренными детьмиЩур А.Ф. Из практики работы с одаренными детьми
Щур А.Ф. Из практики работы с одаренными детьми
Юлия Лукьяненко
 
30.11.2016
30.11.201630.11.2016
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребамипсихолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
Юлия Лукьяненко
 
Русские народные сказки
Русские народные сказкиРусские народные сказки
Русские народные сказки
Юлия Лукьяненко
 

More from Юлия Лукьяненко (20)

Телефоны служб
Телефоны службТелефоны служб
Телефоны служб
 
диагностические методики изучения классного коллектива
диагностические методики изучения классного коллективадиагностические методики изучения классного коллектива
диагностические методики изучения классного коллектива
 
Анкета атмосфера в классе
Анкета атмосфера в классеАнкета атмосфера в классе
Анкета атмосфера в классе
 
классный коллектив. секреты успеха.
классный коллектив. секреты успеха.классный коллектив. секреты успеха.
классный коллектив. секреты успеха.
 
план развёрнутого ответа
план развёрнутого ответаплан развёрнутого ответа
план развёрнутого ответа
 
стимульный материал 9 класс
стимульный материал 9 классстимульный материал 9 класс
стимульный материал 9 класс
 
стимульный материал 8 класс
стимульный материал 8 классстимульный материал 8 класс
стимульный материал 8 класс
 
стимульный материал 7 класс
стимульный материал 7 классстимульный материал 7 класс
стимульный материал 7 класс
 
стимульный материал 6 класс
стимульный материал 6 классстимульный материал 6 класс
стимульный материал 6 класс
 
стимульный материал 5 класс
стимульный материал 5 классстимульный материал 5 класс
стимульный материал 5 класс
 
Буклет
БуклетБуклет
Буклет
 
методики диагностики одаренности младших школьников а.і.савенков
методики диагностики одаренности младших школьников а.і.савенковметодики диагностики одаренности младших школьников а.і.савенков
методики диагностики одаренности младших школьников а.і.савенков
 
Шкала рейтинга поведенческих характеристик (Дж. Рензулли)
Шкала рейтинга поведенческих характеристик (Дж. Рензулли)Шкала рейтинга поведенческих характеристик (Дж. Рензулли)
Шкала рейтинга поведенческих характеристик (Дж. Рензулли)
 
Інструментарій
ІнструментарійІнструментарій
Інструментарій
 
Анкета для вивчення мотивів навчальної діяльності учнів (Б.К.пашнєв)
Анкета для вивчення мотивів навчальної діяльності учнів (Б.К.пашнєв)Анкета для вивчення мотивів навчальної діяльності учнів (Б.К.пашнєв)
Анкета для вивчення мотивів навчальної діяльності учнів (Б.К.пашнєв)
 
Щур А.Ф. Из практики работы с одаренными детьми
Щур А.Ф. Из практики работы с одаренными детьмиЩур А.Ф. Из практики работы с одаренными детьми
Щур А.Ф. Из практики работы с одаренными детьми
 
30.11.2016
30.11.201630.11.2016
30.11.2016
 
лермонтов
лермонтовлермонтов
лермонтов
 
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребамипсихолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
 
Русские народные сказки
Русские народные сказкиРусские народные сказки
Русские народные сказки
 

Recently uploaded

курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
ssuser3a363c
 
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
yevheniiakhyzhuk
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
ssuserd0ab23
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
НБУ для дітей
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
НБУ для дітей
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
tetiana1958
 
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdfЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ssuser46127c
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
ssuser15a891
 
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdfСОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
ssuser46127c
 
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
gravebabyjohn
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
ssuser59c0a2
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
olha1koval
 
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографіяКриптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
ssuser172ac3
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
ssuser46127c
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
tetiana1958
 

Recently uploaded (18)

курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
 
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
 
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdfЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
 
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdfСОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
 
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
 
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографіяКриптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
 

портфоліо панасенко в.г

 • 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВЧИТЕЛЯ Дата народження: 02.11.1964 р. Освіта: вища ВНЗ: Запорізький державний університет, 1986 Спеціальність: учитель української мови та літератури
 • 3. ПРОФЕСІЙНИЙ ШЛЯХ Місце роботи: Запорізька гімназія №47 Посада: вчитель української мови та літератури Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії Звання: вчитель – методист Загальний педстаж: 30 років
 • 4. МОЄ ЖИТТЄВЕ КРЕДО: "Я вибрала Долю собі сама… І що зі мною не станеться – у мене жодних претензій нема до Долі – моєї обраниці..." (Л.Костенко)
 • 5. МОЄ ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: « … Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання…» В.О.Сухомлинський
 • 8. МЕТОДИЧНА РОБОТА Завідуюча шкільною кафедрою мовознавства Член журі районних та міських етапів предметної олімпіади, конкурсів тощо Екзаменатор із перевірки відкритих завдань ЗНО Член районної творчої групи Учасник методичного навчання «Лінгвостудія №2 . Використання інноваційних технологій на уроках української мови і літератури» Член НОУ
 • 9. СЕРТИФІКАТИ (ДРУКОВАНІ РОБОТИ, УЧАСТЬ У ПРОФЕСІЙНИХ КОНКУРСАХ ТОЩО)
 • 10. НАУКОВО – МЕТОДИЧНА ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮ: Використання інтерактивних технологій навчання у викладанні української мови і літератури
 • 11. МЕТА: ПОКАЗАТИ ОСОБЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ У ПРОЦЕСІ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ  Слово “інтерактив” прийшло до нас з англійської від слова “interact” – взаємний та діяти. Таким чином, інтерактивний - здатний до взаємодії, діалогу.
 • 12. ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ – ЦЕ НАВЧАННЯ В СПІЛКУВАННІ Особливість його полягає в тому, що пізнавальний процес відбувається в спільній діяльності вчителя й учнів. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання,за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.
 • 13. ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ Урізноманітнення типів навчальних завдань Забезпечення негайного зворотного зв’язку Індивідуалізація процесу навчання Широке застосування ігрових прийомів Активізація пізнавальної діяльності Посилення мотивації навчання Урізноманітнення форм подання інформації
 • 14. Які щасливі очі у казок… Л.В.Костенко Незакінчене речення... Тому що…
 • 15. МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП 1.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ УРОКУ: ГРА “ВЕСЕЛКА”. ВИЗНАЧИТИ КОЛІР СЛІВ: НЕБО, ДЕНЬ, РАДІСТЬ, ДОБРО, ЗЛО, КАЗКА ЯКИЙ ІЗ ЦИХ КОЛЬОРІВ ВІДПОВІДАЄ ВАШОМУ НАСТРОЮ. ЧОМУ? ЧОМУ? 2.АКТУАЛІЗАЦІЯ СУБ'ЄКТНОГО ДОСВІДУ “НЕЗАКІНЧЕНЕ РЕЧЕННЯ РЕЧЕННЯ”:” МОЯ УЛЮБЛЕНА УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАЗКА КАЗКА…”- ТОМУ ЩО… 3.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.
 • 16. ТЕСТИ 1. Події, про які йдеться у казці: а) реалістичні; б) фантастичні; в) цікаві; г) давні 2. Казка - це твір за обсягом: а) великий; б) невеликий; в) більше 10 стор. г) менше 100 стор. 3. У казках бувають повтори: а) не буває зовсім; б) тринадцятикратні; в) чотирикратні; г) трикратні 4. У казках героєві допомагають: а) герой все робить сам; б) рідні та близькі; в) чарівні предмети; г) конспекти 5. В основі сюжету казки лежить боротьба між: а) добром і злом; б) чарівником і чудовиськом; в) сильнішим і слабшим; г) українцями і яничарами 6. У казці завжди перемагає: а) сила; б) добро; в) чарівник; г) Україна
 • 18. Казка на сучасний лад 1.Традиційний початок. 2.Герої:козаки Пильнослух, Багатоказайло, Всечитака, Перомпишенко. 3.Фантастичні події: подорож у часі. 4.Місце події: Україна, рік 2015. 5.Основа конфлікту: боротьба добра і зла. 6. Чарівні предмети: мобільний телефон, ноутбук, меч – голова з плеч. 7.Трикратне повторення. 8. Традиційна кінцівка.
 • 19. ІНФОРМАЦІЙНЕ ГРОНО Невели кий обсяг Боротьба добра і зла Традицій на будова Трикрат ні повтори Усна форма Варіативні сть Чарівні предмети Мандрівний сюжет Автор - народ
 • 20. МОРЕ ПИТАНЬ Поверхневі – прості питання. Відповідь шукай у тексті. Коли? Хто? Де? Куди? Підводні питання: відповідь шукай між рядків. Чому? Що? Коли? Як? Глибинні питання пов'язані з власним життєвим досвідом. Якби я… то…
 • 21. СТРАТЕГІЯ РАФТ  Р(оль) А(удиторія) Ф(орма) Т(ема)  У ході виконання роботи роботи треба продумати 4 елементи:  Роль (хто пише?)  Аудиторія(хто одержувач?)  Формат (Яка форма?)  Тема ( про що це?)  і написати текст (висловлення) від імені обраної ролі.
 • 22. Стратегія РАФТ Р(оль) А(удиторія) Ф(орма) Т(ема) Написати текст (висловлення) від імені обраної ролі Роль: Пильнослух Аудиторія: козаки Формат: СМС-повідомлення Тема: враження від подорожі в часі Роль: Перомпишенко Аудиторія:українці майбутнього Формат: електронний лист Тема: побажання нащадкам
 • 23. ТЕСТ - КОНСТРУКТОР 1. Головний герой казки “Летючий корабель”... 2. Переміг змія, визволив полонених… 3. Героїня казки “Мудра дівчина”… 4. Героїня казки, яка не могла жити без брехні… 5. Чия це пісенька: “Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята…” 6. Співає пісеньку:”Півбока луплена…” А) Язиката Хвеська Б) Котигорошко В) Дурник Г) Коза - Дереза Д) Маруся Е) Івасик-Телесик Перегляд мультфільму
 • 24. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Дослідити, які жанрові особливості казки виявляться при зіставленні: 1 група “Рукавичка”(українська казка) та “Теремок”(російська) 2 група “Івасик –Телесик”(українська казка) та “Хлопчик – мізинчик”(німецька казка). 3 група “вернісаж ілюстрацій до казок”
 • 25. “ХОРОШИХ МЕТОДІВ ІСНУЄ СТІЛЬКИ, СКІЛЬКИ ІСНУЄ ХОРОШИХ УЧИТЕЛІВ “ Д.ПОЙА Інтерактивні методики Технологія формування та розвитку критичного мислення Творча діяльність нестандартного спрямування У своїй педагогічній практиці використовую такі елементи сучаних технологій навчання
 • 26.  Складаємо вільний вірш із 5 рядків, що синтезує інформацію, коротко описує тему. Сенкан складаємо за такими правилами:  Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (іменник).  Другий рядок є описом теми, який складається із двох слів (прикметників).  Третій рядок виражає дію, пов’язану із темою, і складається з трьох слів дієслів).  Четвертий рядок є фразою, що складається з чотирьох слів і виражає ставлення до теми.  Останній рядок складається з одного слова-синоніма, який передає сутність теми. (Використовую на будь – якому з етапів уроку). Тарас Шевченко Талановитий, вольовий Творить, малює, навчає Шевченко-це гордість України. Геній Григорій Сковорода Чесний, вольовий Не кориться, мандрує, пише Відомий філософ, мудрець. Мандрівник
 • 27. «КОЛА ВЕНА» «Кола Вена» — це навчальна методика, яка використовується для того, щоб допомогти учням зрозуміти цілісність літературних процесів шляхом аналізу з обов’язковим узагальненням результатів (виділення спільного в різнорідних поняттях, образах).Ця методика може використовуватися під час перевірки домашнього завдання, усвідомлення змісту, закріплення. Окрім того, дана форма може бути ефективною на уроках перевірки й контролю знань. Найчастіше застосовується для порівняння образів
 • 29. УРОК - НАЙВАЖЛИВІША ОРГАНІЗАЦІІЙНА ФОРМА ПРОЦЕСУ ПІЗНАННЯ СВІТУ УЧНЯМИ (В. СУХОМЛИНСЬКИЙ) Переді мною очі парами…
 • 30. М.КУЛІШ “МИНА МАЗАЙЛО” Рольові ігри орієнтовані на учнів і дуже їм подобаються. Ігри дозволяють їм реалізувати свій творчий потенціал і на деякий час перевтілитись в образ. Рольові ігри дозволяють учням отримати певний досвід і навчитися використовувати різні шляхи для розв’язання окремої проблеми
 • 31. НАГОРОДИ Почесна грамота Міністерства освіти і науки України Почесна грамота ЗМР Грамота Заводської райадміністації Грамота УОН Запорізької облдержадмініст рації Грамота ТВО, молоді та спорту Заводського району Подяка за високий рівень патріотичного виховання молоді Почесна грамота УОН Запорізької облдержадміністра ції
 • 32. ДЕРЖАВНІ, ОБЛАСНІ ТА МІСЬКІ ГРАМОТИ, НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ:
 • 33. ДЕРЖАВНІ, ОБЛАСНІ ТА МІСЬКІ ГРАМОТИ, НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ:
 • 34. ДЕРЖАВНІ, ОБЛАСНІ ТА МІСЬКІ ГРАМОТИ, НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ:
 • 35. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2011 -2016 Н. Р. Назва конкурсу , олімпіади , МАН П.І.Б. переможця Районний /міський /всеукраїнський етап Олімпіада з української мови та літератури Возіянова М.- II м., Нехорошев Д.-III м., Соколова Є. - III м. Районний Конкурс з української мови ім. П. Яцика Нехорошев Д.- I , II, III місця (2013-2016 р.р.) Районний /міський Мовно-літературний конкурс ім. Т. Г. Шевченка Нехорошев Д.- I , II, III місця (2013-2016 р.р.) Пильненька У.- III м. Районний /міський Районний Конкурс “Об’єднаймося, брати- українці…” Білодід В.- I м. Юдіцька А.- I , III м. Районний Районний /міський Конкурс “Нащадки переможців” Снітко К. - II м., Шаповал В. –II м. Шимко Т.- I м., Юдіцька А.-III м. міський Конкурс“Квітневі дзвони”, “Перлина Запоріжжя” Шаповал В. –II м. Шимко Т.- II м., Юдіцька А.- II м., III м. міський Мала академія наук Шаповал В. –II м.- районний Районний/міський
 • 36. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ 5-А 7-А 7-Б 8-В 11-Б 2013-2014 87 74 54 78 2014-2015 80 82 68 51 84 2015-2016 80 75 68 54 81 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Українська мова
 • 37. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ 7-А 7-Б 8-В 11-Б 2013-20142014-2015 97 95 90 80 97 97 82 88 2015-2016 95 90 82 84 0 20 40 60 80 100 120 Українська література
 • 43. ПОШУКИ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА ОСНОВІ ТОЛЕРАНТНОСТІ
 • 44. …І КОЖЕН ФІНІШ – ЦЕ ПО СУТІ СТАРТ… Я щоранку заходжу в клас. На дитячих обличчях – усміх. Що я варта, діти, без вас? Ви – натхнення моє ,і мій успіх. За плечима сивіють роки, Але й досвід прийшов з літами, Що я варта без вас, діточки? Я в безмежнім боргу перед вами. Щоб любові вогонь не згас, Щоб віддать дітям серце і душу, Я щоранку заходжу в клас. Я – учитель, я вчити мушу. Т.Г. Рузинська