SlideShare a Scribd company logo
Сэдэв: Багш ажлын байрандаа
тасралтгүй хөгжих нь:
Илтгэл бичсэн багш: Б.Оюунгэрэл
Багшийн хөгжил ирээдүйн сайн сайхан
хөгжлийн гарц.....
Сургуулийн
хөгжил
Багшийн
хөгжил
Хүний
хөгжил
Хүүхдийн
хөгжил
Нийгмийн
хөгжил
1 Хөгжил гэж юу вэ? Багшийн хөгжил гэж юу вэ?
2
Багшийг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримталж
буй бодлого
3 Багш хүн өөрийгөө хэрхэн яаж хөгжүүлэх вэ?
4
Багш хүн ажлын байран дээрээ хөгжих нөөц боломж,
бололцоо
5
Багш өөрийгөө хөгжүүлэх төлөвлөгөөний шинэлэг
санаа
Хөгжил
гэж юу
вэ?
Хөгжил
бол
Өөрчлөлт
Багш хүн учирсан
бэрхшээл, тулгамдаж
байгаа асуудлаа нэн
түрүүнд өөрчлөх
хэрэгтэй.
Багш юуг
өөрчлөх
хэрэгтэй вэ?
Хэн өөрчлөгдөх
хэрэгтэй вэ?
Багш хөгжиж
яах гэж байгаа
юм дэ?
Хүүхэд
хөгжинө
Хүүхдийг хөгжүүлэхийн тулд байнга
хөгжих хэрэгтэй
Сурган хүмүүжүүлэх ажлаа чанартай
явуулах
Ажлаа чанартай явуулснаар өөрийгөө
зөв шударгаар үнэлүүлэх, дэмжүүлэх
Нийгэмд эдлэх байр суурьтай болж,
хөгжих
Багш яагаад хөгжих хэрэгтэй вэ?
Шаталсан сургалт. Богино хугацаанд багш танхимд
суралцан кредит цуглуулна. Мөн бие даан боловсролын зэрэгтэй
болох түүнийгээ ахиулах боломжтой.
Эрхийн бичгийн сургалт: Багш бэлтгэдэг их дээд
сургуулиуд тодорхой чиглэл, сэдэв асуудлаар хөтөлбөр
боловсруулж, тэдгээрээс багш сонгон суралцана.
Богино хугацааны сертифекатын сургалт: Уг
сургалтаар хөрвөх чадвартай багш бэлтгэдэг.
Багш өөрөө бие дааж суралцах, өөрийгөө хөгжүүлэх
ажил: Энэ нь багш өөрийгөө бие дааж ухамсартайгаар
өөрчлөгдөн хөгжих сайжруулахад чиглэгдсэн асуудал юм.
Судалгаа: 1 Та ажлын байран дээрээ
тасралтгүй хөгжиж чадаж байна уу?
А. Тийм Б.Хааяа В.Үгүй
Судалгаа: 2 Багш та ажлын байран дээрээ
хөгжих нөөц бололцоо, боломж байгаа юу?
А. Тийм Б.Хааяа В.Үгүй
Тухайлбал:.............................
Тийм Заримдаа Үгүй
32,5%
47,5%
20%
Судалгаа 1
Тийм Хааяа Үгүй
37,5%
47,5%
15%
Судалгаа 2
Судалгаа 3. Ажлын байрандаа дээрээ хөгжихөд тулгарч
буй бэрхшээл.
А. Цалин хөлс бага
Б.Ажлын ачаалал хэт их, өөрийгөө хөгжүүлэх цаг бага
В. Өөрийн идэвхгүй, бүтээлч байдал муу
Г. Нийслэл, дүүрэг болон сургуулиас зохион байгуулж буй
сургалтын чанар муу
Д. Сургуулиас үзүүлж буй дэмжлэг муу
Судалгаа 4. Өөрийгөө хөгжүүлэхэд аль орчин чухал вэ?
А. Сургуулийн хамт олны орчинд
Б.Секцын хамт олны дунд
В. Сургалт, семинарт хамрагдаж
Г. Бие даан
35%
50%
20%
10% 10%
Судалгаа 3
27.50%
25%
27.50%
30%
Судалгаа 4
Багш хүн бол ажиллах
явцдаа байнга хөгжиж
байдаг. Багш хүн
өөрийгөө тасралтгүй
хөгжүүлэх хэрэгтэй.
Судалгаа 5 Та өөрийгөө хөгжүүлэх
төлөвлөгөө гарган ажиллаж, 100%-
ийн гүйцэтгэлтэй хийж чаддаг уу?
А. Тийм Б. Заримдаа В. Үгүй
Тийм Заримдаа Үгүй
17.5%
67.5%
17.5%
Судалгаа: Жишээ болгож: Дунд
ангийн 6 багшаас өөрийгөө
хөгжүүлэх судалгааг нээлттэй,
харилцан ярианы аргаар авсан.
Таны 1-2-р улирлын төлөвлөгөөтэй
чинь танилцаж болох уу? Та аль
чиглэлээр илүү өөрийгөө хөгжүүлдэг
вэ? Багш нарын төлөвлөгөөнд:
 Нийслэл, дүүрэг болон сургуулиас
зохион байгуулж буй сургалт
семинарт хамрагдах
Олимпиад, ур чадвар, илтгэлийн
уралдаан тэмцээнд хамрагдах
Компьютерийн мэдлэгээ
сайжруулах
Бүтээлч ажил хийх /Сургуульдаа
ангидаа, өрөөндөө.../
Бүтээл хийх / Ном, гарын авлага.../
Судалгаа 6. Та ямар чиглэлээр түлхүү өөрийгөө хөгжүүлэх хүсэлтэй байдаг вэ?
А. ШУ-ны мэдлэг Б. Багш мэргэжлийн ур чадвар-арга барил В. Сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх зүй-
Судлаач Г. Харилцаа , хандлага Д. Мэдрэмж Е.Бүтээлч сэтгэлгээ Ё. Бусад.................
Шу мэдлэг Ур
чадвар,Арга
барил
СС СХҮЗ Харилцаа
хандлага
Мэдрэмж Бүтээлч
сэтгэлгээ
25%
32,5%
20%
17,5%
2,5%
17,5%
Багш
өөрийгөө
хөгжүүлэх
ШУ
Мэдлэг
Ур чадвар
арга
барил
Харилцаа
хандлага
Бүтээлч
сэтгэлгээ
Т/Технол
оги
Хэлний
мэдлэг
Мэдрэм
ж
Бусад
Сэтгэл
судлал
С/Х зүй
Сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх зүй:
 Хүүхдийг ухаалагаар хайрлах, түүнд тууштай анхаарал халамж тавих
 Хүүхдийн сурах чадвар, авьяас ирээдүй, зэрэгт өөдрөг хандах
 Хүүхдийн санааа бодол, хүсэл сонирхол, сурах чадвар, онцлог, зан үйл гэх зэргийг
ажиглан судалж байх
 Багш үргэлж өөрийгөө эзэмдэж тэсвэр тэвчээртэй байх хүүхэд бол хүүхэд учир түүний
алдах эндэх нь олонтой ба эдгээрт нь хүлээцтэй хандаж засч залруулдаг байх
 Хүүхдийг хэзээч муу үг, үйлээр доромжлон гомдоохгүй байх
 Хүүхдэд үргэлж элэгсэг, найрсаг хандах, нээлттэй байх
 Хүүхдэд үргэлж зөв үлгэр дууриал үзүүлэх үг яриа, зан үйл , хувцаслалт гэх мэт
 Багш сурган хүмүүжүүлэх ажил, мэргэжилдээ үнэнч, шударга, хариуцлагатай хандах
 Ажилдаа чин сэтгэлээсээ хандах зэрэг
Шинжлэх ухааны мэдлэг: Багш бид өөрийн суурь мэдлэг, ерөнхий
мэдлэг, гүнзгий мэдлэгийн тусламжтайгаар тодорхой шалгуурыг
даван сурагчдад хичээл заах эрх бүхий багш мэргэжил эзэмшсэн.
Гэвч зарим багш нар их сургуулиа төгсөөд л дипломоо гардаж аваад
миний сурах цаг хугацаа дууслаа гэж ярьдаг. Үгүй бид амьралынхаа
бүх хоромд суралцсаар л байдаг , бас тасралтгүй суралцсаар л байх
хэрэгтэй шүүдээ. Өөрийнхөө мэдлэгийг улам бүр тэлж, өдөр бүр,
сар бүр төлөвлөгөө гарган ажиллах хэрэгтэй. / Жишээ нь: Бодлогын
дэвтэртэй болох-Өдөрт 2 бодлого бодно. Сард 60 бодлого
бодно./Түүнийхээ үр дүнг хардаг байх хэрэгтэй.
Ур чадвар , арга барил: Дөнгөж сургуулиа төгсөөд ирсэн залуу багш нар заах арга
зүй, ур чадвар, арга барил дутмаг байдаг. Үүнийг сургуулийн орчинд л өөрөөр хэлбэл
сургах, сурах үйл ажиллагааны явцад л багш олж авдаг. Бага багаар хүн өөрийнхөө
алдаанаас суралцдаг. Би анх сургуульд багшилж эхлэхдээ нэг л хүнээс юу ч асуудаггүй
мундаг багш байлаа. Бүгдийг чадах юм шиг. Гэхдээ үгүй ээ. Ахмад, олон жил
ажилласан багш нараасаа туршлага солилцож, асууж, энэ хичээлийг яавал илүү
амжилттай заах вэ? гэх мэт Алдаа дутагдлаа харж түүнийгээ засаж, залруулж
байх хэрэгтэй. Анх орсон багшийн шавь нар туршилтын туулайнууд болж үлддэг шүү
дээ. 1-5 жил суралцдаг, 5-7 жилд багш боллоо, 8-10 жилд би багш хүн, 10 дээш жил
ажилласан багш нар Эрдмийн их үүдийг нээгч, залуу хойч үеээ халамжлан
хүмүүжүүлэгч, шавийн бахархалт багш нь байдаг. Өөрөөр хэлбэл багш ажиллах
явцдаа байнга суралцаж, хөгжиж, туршлагатай болж, ур чадвар, арга барилаа
дээшлүүлэн явдаг билээ.
Харилцаа хандлага: Хариуцлага, Зохион байгуулалт -Эмх цэгцтэй зохион
байгуулалт, /Цаг ашиглалт- Цагийн төлөвлөлт хийх. Өдөрт 8 цаг -Долоо хоногт – 5
өдөр –Нийт- багшийн норматив цаг- 40цаг. Нэг багш дунджаар долоо хоногт 22 цаг
байна. 40-22=18цаг. Цайны цаг өдөрт 1 цаг, долоо хоногт 5 цаг, 18-5= 13 цаг үлдсэн.
Өдөрт ангитай багш нар ангийнхандаа болон ангийнхаа бичиг цаасны ажилд 1 цаг
долоо хоногт 5цаг, 13-5 цаг= 8цаг, Хичээл бэлтгэлийн цаг өдөрт 1 цаг, долоо хоногт
5 цаг, 8-5= 3цаг үлдлээ. 7 хоногт ядаж 3 цагийг өөрийгөө хөгжүүлэхэд багш нар
маань зориулаачээ. Цаг маш хомс давчуу байгаа ч гэсэн үүнийг л өнөөдрөөс хийж
эхлээсэй. Төлөвлөгөөгүй ажилласан хүн л үр хүүхэд, гэр бүлдээ зориулах цагаас
хомсолдог/, Эерэг хандлага, Бусадтайгаа нийцэж ажиллах, Харилцаа, Баг болон
ажиллах, Итгэл дааж ажиллах, Хувцаслалт, Шударга байдал, Санаачлага,
Мэргэжлийн ёс зүй зэрэг багтах юм. Багш хүн харилцаа хандлагаа байнга
хөгжүүлж өөрчилж байх хэрэгтэй.
Бүтээлч байдал: Багш хүн шинийг санаачилж, бүтээлчээр хандах
хэрэгтэй. Өөрийн гэсэн зоригоо тавьж, түүндээ хүрэх бүтээлч
сэтгэлгээтэй байх шаардлагатай. Хий дэмий цаасны гарз хийн
цаасан дээр өөрийгөө хуурч, мэхлэх хэрэггүй. Энэ төлөвлөгөөний
цаана өөрийнх нь ирээдүйн амжилт байгаа шүүдээ.” Өөрийгөө
дийлсэн хүн амжилтанд хүрдэг” гэдэг үгийг байнга санууштай.
Техник,Технологийн хөгжил: Бид техник технологийн асар
хурдацтай хөгжлийн нийгэмд амьдарч байна. Багш хүн нийгмийн
сайн сайхны зааварлагч байдаг тул бид гарсан өөрчлөлт,
шинчлэлтэнд байнга бэлэн байж, өөрийн мэдлэгээ байнга
дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ингэхийн тулд бид Интерэт, Компьютерийн
орчинд байнга ажиллах, шинийг эрэлхийлж, мэдээлэл цуглуулан
байнга шинэ мэдээлэл дунд ажиллах хэрэгтэй. Өдөрт дор хаяж 1
цаг интернэт болон Компьютерийн мэдлэгээ дээшлүүлэх зорилго
тавиарай. Тулгамдсан бэрхшээл байвал Мэдээлэл зүйн багшаасаа
асууж, туслалцаа хүсч болно.
Хэлний мэдлэг: “Хэлтэй бол хөлтэй” гэдэг шүү дээ. Орчин үед англиаар
битгий хэл монголоороо ч бүрэн дүүрэн илдэрхийлж, бичиж ярьж чаддаг
хүн ховор болжээ. Гэхдээ энэ дунд бол багш нар бол монгол хэлний ухаанд
төгс гэж хэлэхэд болно. Юутай ч цаанаасаа шаарддаг төгс байх ганц зүйл
шүүдээ. Итгэл төгсөөр үүнийг багш нар сайн хийж чаддаг гэж хэлмээр
байна. Харин гадаад хэлний мэдлэг багш нарт хэр байдаг юм болоо. Гадаад
хэлний багшийг эс тооцвол бусад багш нарт өдөр тутамд нь хэрэгцээ болж
байдаггүй байх. Хэрэгцээний цаана сурах хүсэл гарч ирж болно. Тэгвэл
хэрэглэхгүй гээд бид хэл сурахгүй байх нь хэр зөв бол. Ер нь гэнэтийн зүйлд
бэлэн байх хэрэгтэй санагдсан. Жишээ нь Би хэл хэрэггүй, шаардлагагүй
гээд л яваад л байсан. Гэсэн нэг л өдөр хэрэг болсон доо. 2 ч сургалтанд
суулаа. Нэг нь солонгос хэлээр, нөгөө нь англи хэлээр тавилаа. Хэл мэдэхгүй
хүн чинь яахав инээх үед нв инээж, ярвайх үед нь ярвайгаад л.. Манай
солонгос хэл, англи хэлний багш нар асаасан асуултанд нь хариулаад,
ярилцаад л.. Ингэхэд л би хэл мэдэх ямар сайхан юм бэ? Суръя гэсэн
мөрөөдөлтэй болж, түүнийхээ дагуу төлөвлөгөө боловсруулан ажилласан
юм. Бид өөрсдөө бусад багш нараас нэг л зүйлээрээ онцгойрч гарах хэрэгтэй.
Яг өөрт тохирсон нэг л зүйлээрээ илүү байх хэрэгтэй.
Мэдрэмж: Багш хүн өөрийнхөө мэдрэмжийг хөгжүүлэх хэрэгтэй.
Цаг үеэ мэдрэх мэдрэмж, Шинэ зүйлийг мэдрэх түүнийг хүлээн авах
мэдрэмж, Багшийн зүгээс сурагчдыг мэдрэх мэдрэмж, Багш
ажлынхаа үр дагаварыг мэдрэх мэдрэмж юм. Багшийн амьдарч буй
цаг үе, нийгэмд асар их өөрчлөлт гарч буйг мэдрэх. Өөрөөр хэлбэл
даган өөрчлөгдөх мэдрэмж. Мэдрэмжгүй хүн бол миний үед л багш
тийм байсан одоо хүүхдүүд даварцан гэдэг шүүдээ. Дээр үед
биднийг багш нар зодож л сургасан. Одоо зодвол эцэг эх нь бөөн юм
болно” гэж ярьдаг . Энэ бол цаг үеэ даган өөрчлөгдөх хэрэгтэй
байгаад байна. Тэгэхээр сурагчийн хүсэл сонирхол, үзэл бодол, сэтгэл
санаа , бие бялдар, ёс суртахуун , зан үйлд л гарч буй их бага бүхий л
өөрчлөлтийг хүлээн аван багш хүн өөрчлөгдөх мэдрэмжтэй байх
хэрэгтэй.
Мэдрэмж: Багш хүн өөрийнхөө мэдрэмжийг хөгжүүлэх хэрэгтэй.
Цаг үеэ мэдрэх мэдрэмж, Шинэ зүйлийг мэдрэх түүнийг хүлээн авах
мэдрэмж, Багшийн зүгээс сурагчдыг мэдрэх мэдрэмж, Багш
ажлынхаа үр дагаварыг мэдрэх мэдрэмж юм. Багшийн амьдарч буй
цаг үе, нийгэмд асар их өөрчлөлт гарч буйг мэдрэх. Өөрөөр хэлбэл
даган өөрчлөгдөх мэдрэмж. Мэдрэмжгүй хүн бол миний үед л багш
тийм байсан одоо хүүхдүүд даварцан гэдэг шүүдээ. Дээр үед
биднийг багш нар зодож л сургасан. Одоо зодвол эцэг эх нь бөөн юм
болно” гэж ярьдаг . Энэ бол цаг үеэ даган өөрчлөгдөх хэрэгтэй
байгаад байна. Тэгэхээр сурагчийн хүсэл сонирхол, үзэл бодол, сэтгэл
санаа , бие бялдар, ёс суртахуун , зан үйлд л гарч буй их бага бүхий л
өөрчлөлтийг хүлээн аван багш хүн өөрчлөгдөх мэдрэмжтэй байх
хэрэгтэй.
Зорилго нь: Багш бүр өөрийн дэвтэр хөтөлснөөр өөрийн хийх ажлаа эмх
цэгцтэй төлөвлөн, гүйцэтгэх, цагаа оновчтой төлөвлөх, тайлагнах, өөрийгөө
хөгжүүлэх ажлын зохион байгуулалт сайтай болно.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа

More Related Content

What's hot

илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015
илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015
илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015
mngntsetseg_bsndorj2014
 
Багшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцааБагшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцаа
mnuser
 
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Adilbishiin Gelegjamts
 
Багшийн эрх үүрэг
Багшийн эрх үүрэгБагшийн эрх үүрэг
Багшийн эрх үүрэг
Guntulga
 
урлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөрурлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөрzayaha
 
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүнХүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
SGS
 
Газарзүйн зургийн масштаб
Газарзүйн зургийн масштабГазарзүйн зургийн масштаб
Газарзүйн зургийн масштабNaraa Naranhvv
 
хичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайхичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайА. Aku
 
хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,
Tsekee Tseegii
 
мэндчилгээ
мэндчилгээмэндчилгээ
мэндчилгээMunkh Orgil
 
анги удирдах урлаг
анги удирдах урлаганги удирдах урлаг
анги удирдах урлаг
ydmaa
 
хүүхэд нэг бүрийг бүтээлчээр уншуулснаар бичих чадварыг сайжруулах нь
хүүхэд нэг бүрийг бүтээлчээр уншуулснаар бичих чадварыг сайжруулах ньхүүхэд нэг бүрийг бүтээлчээр уншуулснаар бичих чадварыг сайжруулах нь
хүүхэд нэг бүрийг бүтээлчээр уншуулснаар бичих чадварыг сайжруулах ньTand amjilt Husie
 
багшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам
багшлах ур чадварыг сайжруулах арга замбагшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам
багшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам
Ankhbayar Chuluunbaatar
 
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэланги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэлdelgermoron
 
Оюуны зураглал
Оюуны зураглалОюуны зураглал
Оюуны зураглалBurnee Naran
 
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiyaхүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил SumiyaBulgan Blg
 
7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)Tsuntsaga Ch
 

What's hot (20)

илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015
илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015
илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015
 
Багшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцааБагшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцаа
 
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
 
Багшийн эрх үүрэг
Багшийн эрх үүрэгБагшийн эрх үүрэг
Багшийн эрх үүрэг
 
урлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөрурлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөр
 
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүнХүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
 
Газарзүйн зургийн масштаб
Газарзүйн зургийн масштабГазарзүйн зургийн масштаб
Газарзүйн зургийн масштаб
 
экскурс хичээл
экскурс хичээл экскурс хичээл
экскурс хичээл
 
хичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайхичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухай
 
хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,
 
мэндчилгээ
мэндчилгээмэндчилгээ
мэндчилгээ
 
Ugzuin zadlal
Ugzuin zadlalUgzuin zadlal
Ugzuin zadlal
 
анги удирдах урлаг
анги удирдах урлаганги удирдах урлаг
анги удирдах урлаг
 
хүүхэд нэг бүрийг бүтээлчээр уншуулснаар бичих чадварыг сайжруулах нь
хүүхэд нэг бүрийг бүтээлчээр уншуулснаар бичих чадварыг сайжруулах ньхүүхэд нэг бүрийг бүтээлчээр уншуулснаар бичих чадварыг сайжруулах нь
хүүхэд нэг бүрийг бүтээлчээр уншуулснаар бичих чадварыг сайжруулах нь
 
багшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам
багшлах ур чадварыг сайжруулах арга замбагшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам
багшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам
 
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэланги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
 
Оюуны зураглал
Оюуны зураглалОюуны зураглал
Оюуны зураглал
 
эсээ
эсэээсээ
эсээ
 
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiyaхүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
 
7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)
 

Viewers also liked

Телевизийн зураглаач
Телевизийн зураглаачТелевизийн зураглаач
Телевизийн зураглаач
baljin bataa
 
Biynees khemjee awah
Biynees khemjee awahBiynees khemjee awah
Biynees khemjee awahbayar7998
 
2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк
2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк
2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк
The Business Council of Mongolia
 
цахим хичээл1
цахим хичээл1цахим хичээл1
цахим хичээл1tserendulamaa
 
цамцны энгэрийн эсгүүр
цамцны энгэрийн эсгүүрцамцны энгэрийн эсгүүр
цамцны энгэрийн эсгүүрbazka_0906
 
монголчуудын угсаа гарвал, тархац
монголчуудын угсаа гарвал, тархацмонголчуудын угсаа гарвал, тархац
монголчуудын угсаа гарвал, тархацSainbuyn Baagii
 
дээлний эсгүүр
дээлний эсгүүрдээлний эсгүүр
дээлний эсгүүрotgoo12
 
түүх семинар
түүх семинартүүх семинар
түүх семинар
Gulim Akhat
 
Daawuu 7 angi
Daawuu 7 angiDaawuu 7 angi
Daawuu 7 angihatagtai
 
даавуун материалын тухай
даавуун материалын тухайдаавуун материалын тухай
даавуун материалын тухайnaranjav
 

Viewers also liked (13)

Esguuriin zurag
Esguuriin zuragEsguuriin zurag
Esguuriin zurag
 
Телевизийн зураглаач
Телевизийн зураглаачТелевизийн зураглаач
Телевизийн зураглаач
 
юбка
юбкаюбка
юбка
 
Biynees khemjee awah
Biynees khemjee awahBiynees khemjee awah
Biynees khemjee awah
 
2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк
2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк
2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк
 
цахим хичээл1
цахим хичээл1цахим хичээл1
цахим хичээл1
 
цамцны энгэрийн эсгүүр
цамцны энгэрийн эсгүүрцамцны энгэрийн эсгүүр
цамцны энгэрийн эсгүүр
 
монголчуудын угсаа гарвал, тархац
монголчуудын угсаа гарвал, тархацмонголчуудын угсаа гарвал, тархац
монголчуудын угсаа гарвал, тархац
 
дээлний эсгүүр
дээлний эсгүүрдээлний эсгүүр
дээлний эсгүүр
 
түүх семинар
түүх семинартүүх семинар
түүх семинар
 
Mongol undesnii huwtsas
Mongol undesnii huwtsasMongol undesnii huwtsas
Mongol undesnii huwtsas
 
Daawuu 7 angi
Daawuu 7 angiDaawuu 7 angi
Daawuu 7 angi
 
даавуун материалын тухай
даавуун материалын тухайдаавуун материалын тухай
даавуун материалын тухай
 

Similar to Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь

анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэланги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэлdelgermoron
 
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд багшийн хандлага нөлөөлөх нь
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд багшийн хандлага нөлөөлөх ньхүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд багшийн хандлага нөлөөлөх нь
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд багшийн хандлага нөлөөлөх нь
Азжаргал Нинжбадгар
 
hogjil
hogjilhogjil
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
2015 uyanga
2015 uyanga2015 uyanga
2015 uyanga
Ireedui12
 
багшийн хөгжил сурган хүмүүжүүлэх уншлага
багшийн хөгжил сурган хүмүүжүүлэх уншлагабагшийн хөгжил сурган хүмүүжүүлэх уншлага
багшийн хөгжил сурган хүмүүжүүлэх уншлага
moojii0318
 
Сургалтын нэгэн арга
Сургалтын нэгэн аргаСургалтын нэгэн арга
Сургалтын нэгэн арга
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
PDON101-Хичээл-12 -1
PDON101-Хичээл-12 -1PDON101-Хичээл-12 -1
PDON101-Хичээл-12 -1
E-Gazarchin Online University
 
PDON101-Хичээл-11
PDON101-Хичээл-11PDON101-Хичээл-11
PDON101-Хичээл-11
E-Gazarchin Online University
 
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээИдэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээNew Mongol College of Technology
 
idevhitei surgaltiin arga
idevhitei surgaltiin argaidevhitei surgaltiin arga
idevhitei surgaltiin arga
Togtuun B
 
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилдсургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилдTsekeel Tsekee
 
зөвлөгөө 1
зөвлөгөө 1зөвлөгөө 1
зөвлөгөө 1bolormaa48
 
зөвлөгөө 1
зөвлөгөө 1зөвлөгөө 1
зөвлөгөө 1bolormaa48
 
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих ньБагш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
tsagaan banzragch
 
зөвлөгөө
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөөbolormaa48
 
зөвлөгөө
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөөmhishgee22
 
Хүүхдийн хөгжил - Амжилттай суралцахуй
Хүүхдийн хөгжил - Амжилттай суралцахуйХүүхдийн хөгжил - Амжилттай суралцахуй
Хүүхдийн хөгжил - Амжилттай суралцахуй
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj
Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj
Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj
Tugsuu0221
 

Similar to Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь (20)

анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэланги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
 
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд багшийн хандлага нөлөөлөх нь
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд багшийн хандлага нөлөөлөх ньхүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд багшийн хандлага нөлөөлөх нь
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд багшийн хандлага нөлөөлөх нь
 
hogjil
hogjilhogjil
hogjil
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
 
2015 uyanga
2015 uyanga2015 uyanga
2015 uyanga
 
багшийн хөгжил сурган хүмүүжүүлэх уншлага
багшийн хөгжил сурган хүмүүжүүлэх уншлагабагшийн хөгжил сурган хүмүүжүүлэх уншлага
багшийн хөгжил сурган хүмүүжүүлэх уншлага
 
Сургалтын нэгэн арга
Сургалтын нэгэн аргаСургалтын нэгэн арга
Сургалтын нэгэн арга
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
 
PDON101-Хичээл-12 -1
PDON101-Хичээл-12 -1PDON101-Хичээл-12 -1
PDON101-Хичээл-12 -1
 
PDON101-Хичээл-11
PDON101-Хичээл-11PDON101-Хичээл-11
PDON101-Хичээл-11
 
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээИдэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
 
idevhitei surgaltiin arga
idevhitei surgaltiin argaidevhitei surgaltiin arga
idevhitei surgaltiin arga
 
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилдсургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
 
зөвлөгөө 1
зөвлөгөө 1зөвлөгөө 1
зөвлөгөө 1
 
зөвлөгөө 1
зөвлөгөө 1зөвлөгөө 1
зөвлөгөө 1
 
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих ньБагш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
 
зөвлөгөө
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөө
 
зөвлөгөө
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөө
 
Хүүхдийн хөгжил - Амжилттай суралцахуй
Хүүхдийн хөгжил - Амжилттай суралцахуйХүүхдийн хөгжил - Амжилттай суралцахуй
Хүүхдийн хөгжил - Амжилттай суралцахуй
 
Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj
Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj
Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj
 

More from Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль

Ажил мэргэжлийн зөвлөгөө
Ажил мэргэжлийн зөвлөгөөАжил мэргэжлийн зөвлөгөө
Ажил мэргэжлийн зөвлөгөө
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих ньБагш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх нь
Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх ньСуралцагч бүрийг хөгжүүлэх нь
Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх нь
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Цахим хэрэглэгдэхүүнЦахим хэрэглэгдэхүүн
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Тооны хуваагдах шинж
Тооны хуваагдах шинжТооны хуваагдах шинж
Тооны хуваагдах шинж
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрСуурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны судалгаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны судалгааСургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны судалгаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны судалгаа
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааСургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмжХичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Хичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
Хичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжилХичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
Хичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Өгүүлбэртэй бодлого бодох аргачлал
Өгүүлбэртэй бодлого бодох аргачлалӨгүүлбэртэй бодлого бодох аргачлал
Өгүүлбэртэй бодлого бодох аргачлал
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх арг...
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх арг...Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх арг...
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх арг...
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх нь
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх ньХүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх нь
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх нь
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 

More from Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль (20)

Ажил мэргэжлийн зөвлөгөө
Ажил мэргэжлийн зөвлөгөөАжил мэргэжлийн зөвлөгөө
Ажил мэргэжлийн зөвлөгөө
 
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих ньБагш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
 
Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх нь
Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх ньСуралцагч бүрийг хөгжүүлэх нь
Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх нь
 
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Цахим хэрэглэгдэхүүнЦахим хэрэглэгдэхүүн
Цахим хэрэглэгдэхүүн
 
Тооны хуваагдах шинж
Тооны хуваагдах шинжТооны хуваагдах шинж
Тооны хуваагдах шинж
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
 
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрСуурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр
 
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны судалгаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны судалгааСургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны судалгаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны судалгаа
 
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааСургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
 
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмжХичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
 
Хичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
Хичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжилХичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
Хичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
 
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
 
Өгүүлбэртэй бодлого бодох аргачлал
Өгүүлбэртэй бодлого бодох аргачлалӨгүүлбэртэй бодлого бодох аргачлал
Өгүүлбэртэй бодлого бодох аргачлал
 
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх арг...
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх арг...Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх арг...
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх арг...
 
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх нь
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх ньХүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх нь
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх нь
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
 

Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь

 • 1. Сэдэв: Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь: Илтгэл бичсэн багш: Б.Оюунгэрэл Багшийн хөгжил ирээдүйн сайн сайхан хөгжлийн гарц.....
 • 3. 1 Хөгжил гэж юу вэ? Багшийн хөгжил гэж юу вэ? 2 Багшийг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримталж буй бодлого 3 Багш хүн өөрийгөө хэрхэн яаж хөгжүүлэх вэ? 4 Багш хүн ажлын байран дээрээ хөгжих нөөц боломж, бололцоо 5 Багш өөрийгөө хөгжүүлэх төлөвлөгөөний шинэлэг санаа
 • 4. Хөгжил гэж юу вэ? Хөгжил бол Өөрчлөлт Багш хүн учирсан бэрхшээл, тулгамдаж байгаа асуудлаа нэн түрүүнд өөрчлөх хэрэгтэй. Багш юуг өөрчлөх хэрэгтэй вэ? Хэн өөрчлөгдөх хэрэгтэй вэ? Багш хөгжиж яах гэж байгаа юм дэ? Хүүхэд хөгжинө
 • 5. Хүүхдийг хөгжүүлэхийн тулд байнга хөгжих хэрэгтэй Сурган хүмүүжүүлэх ажлаа чанартай явуулах Ажлаа чанартай явуулснаар өөрийгөө зөв шударгаар үнэлүүлэх, дэмжүүлэх Нийгэмд эдлэх байр суурьтай болж, хөгжих Багш яагаад хөгжих хэрэгтэй вэ?
 • 6. Шаталсан сургалт. Богино хугацаанд багш танхимд суралцан кредит цуглуулна. Мөн бие даан боловсролын зэрэгтэй болох түүнийгээ ахиулах боломжтой. Эрхийн бичгийн сургалт: Багш бэлтгэдэг их дээд сургуулиуд тодорхой чиглэл, сэдэв асуудлаар хөтөлбөр боловсруулж, тэдгээрээс багш сонгон суралцана. Богино хугацааны сертифекатын сургалт: Уг сургалтаар хөрвөх чадвартай багш бэлтгэдэг. Багш өөрөө бие дааж суралцах, өөрийгөө хөгжүүлэх ажил: Энэ нь багш өөрийгөө бие дааж ухамсартайгаар өөрчлөгдөн хөгжих сайжруулахад чиглэгдсэн асуудал юм.
 • 7. Судалгаа: 1 Та ажлын байран дээрээ тасралтгүй хөгжиж чадаж байна уу? А. Тийм Б.Хааяа В.Үгүй Судалгаа: 2 Багш та ажлын байран дээрээ хөгжих нөөц бололцоо, боломж байгаа юу? А. Тийм Б.Хааяа В.Үгүй Тухайлбал:............................. Тийм Заримдаа Үгүй 32,5% 47,5% 20% Судалгаа 1 Тийм Хааяа Үгүй 37,5% 47,5% 15% Судалгаа 2
 • 8. Судалгаа 3. Ажлын байрандаа дээрээ хөгжихөд тулгарч буй бэрхшээл. А. Цалин хөлс бага Б.Ажлын ачаалал хэт их, өөрийгөө хөгжүүлэх цаг бага В. Өөрийн идэвхгүй, бүтээлч байдал муу Г. Нийслэл, дүүрэг болон сургуулиас зохион байгуулж буй сургалтын чанар муу Д. Сургуулиас үзүүлж буй дэмжлэг муу Судалгаа 4. Өөрийгөө хөгжүүлэхэд аль орчин чухал вэ? А. Сургуулийн хамт олны орчинд Б.Секцын хамт олны дунд В. Сургалт, семинарт хамрагдаж Г. Бие даан 35% 50% 20% 10% 10% Судалгаа 3 27.50% 25% 27.50% 30% Судалгаа 4
 • 9. Багш хүн бол ажиллах явцдаа байнга хөгжиж байдаг. Багш хүн өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй.
 • 10.
 • 11. Судалгаа 5 Та өөрийгөө хөгжүүлэх төлөвлөгөө гарган ажиллаж, 100%- ийн гүйцэтгэлтэй хийж чаддаг уу? А. Тийм Б. Заримдаа В. Үгүй Тийм Заримдаа Үгүй 17.5% 67.5% 17.5% Судалгаа: Жишээ болгож: Дунд ангийн 6 багшаас өөрийгөө хөгжүүлэх судалгааг нээлттэй, харилцан ярианы аргаар авсан. Таны 1-2-р улирлын төлөвлөгөөтэй чинь танилцаж болох уу? Та аль чиглэлээр илүү өөрийгөө хөгжүүлдэг вэ? Багш нарын төлөвлөгөөнд:  Нийслэл, дүүрэг болон сургуулиас зохион байгуулж буй сургалт семинарт хамрагдах Олимпиад, ур чадвар, илтгэлийн уралдаан тэмцээнд хамрагдах Компьютерийн мэдлэгээ сайжруулах Бүтээлч ажил хийх /Сургуульдаа ангидаа, өрөөндөө.../ Бүтээл хийх / Ном, гарын авлага.../
 • 12. Судалгаа 6. Та ямар чиглэлээр түлхүү өөрийгөө хөгжүүлэх хүсэлтэй байдаг вэ? А. ШУ-ны мэдлэг Б. Багш мэргэжлийн ур чадвар-арга барил В. Сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх зүй- Судлаач Г. Харилцаа , хандлага Д. Мэдрэмж Е.Бүтээлч сэтгэлгээ Ё. Бусад................. Шу мэдлэг Ур чадвар,Арга барил СС СХҮЗ Харилцаа хандлага Мэдрэмж Бүтээлч сэтгэлгээ 25% 32,5% 20% 17,5% 2,5% 17,5%
 • 14. Сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх зүй:  Хүүхдийг ухаалагаар хайрлах, түүнд тууштай анхаарал халамж тавих  Хүүхдийн сурах чадвар, авьяас ирээдүй, зэрэгт өөдрөг хандах  Хүүхдийн санааа бодол, хүсэл сонирхол, сурах чадвар, онцлог, зан үйл гэх зэргийг ажиглан судалж байх  Багш үргэлж өөрийгөө эзэмдэж тэсвэр тэвчээртэй байх хүүхэд бол хүүхэд учир түүний алдах эндэх нь олонтой ба эдгээрт нь хүлээцтэй хандаж засч залруулдаг байх  Хүүхдийг хэзээч муу үг, үйлээр доромжлон гомдоохгүй байх  Хүүхдэд үргэлж элэгсэг, найрсаг хандах, нээлттэй байх  Хүүхдэд үргэлж зөв үлгэр дууриал үзүүлэх үг яриа, зан үйл , хувцаслалт гэх мэт  Багш сурган хүмүүжүүлэх ажил, мэргэжилдээ үнэнч, шударга, хариуцлагатай хандах  Ажилдаа чин сэтгэлээсээ хандах зэрэг
 • 15. Шинжлэх ухааны мэдлэг: Багш бид өөрийн суурь мэдлэг, ерөнхий мэдлэг, гүнзгий мэдлэгийн тусламжтайгаар тодорхой шалгуурыг даван сурагчдад хичээл заах эрх бүхий багш мэргэжил эзэмшсэн. Гэвч зарим багш нар их сургуулиа төгсөөд л дипломоо гардаж аваад миний сурах цаг хугацаа дууслаа гэж ярьдаг. Үгүй бид амьралынхаа бүх хоромд суралцсаар л байдаг , бас тасралтгүй суралцсаар л байх хэрэгтэй шүүдээ. Өөрийнхөө мэдлэгийг улам бүр тэлж, өдөр бүр, сар бүр төлөвлөгөө гарган ажиллах хэрэгтэй. / Жишээ нь: Бодлогын дэвтэртэй болох-Өдөрт 2 бодлого бодно. Сард 60 бодлого бодно./Түүнийхээ үр дүнг хардаг байх хэрэгтэй.
 • 16. Ур чадвар , арга барил: Дөнгөж сургуулиа төгсөөд ирсэн залуу багш нар заах арга зүй, ур чадвар, арга барил дутмаг байдаг. Үүнийг сургуулийн орчинд л өөрөөр хэлбэл сургах, сурах үйл ажиллагааны явцад л багш олж авдаг. Бага багаар хүн өөрийнхөө алдаанаас суралцдаг. Би анх сургуульд багшилж эхлэхдээ нэг л хүнээс юу ч асуудаггүй мундаг багш байлаа. Бүгдийг чадах юм шиг. Гэхдээ үгүй ээ. Ахмад, олон жил ажилласан багш нараасаа туршлага солилцож, асууж, энэ хичээлийг яавал илүү амжилттай заах вэ? гэх мэт Алдаа дутагдлаа харж түүнийгээ засаж, залруулж байх хэрэгтэй. Анх орсон багшийн шавь нар туршилтын туулайнууд болж үлддэг шүү дээ. 1-5 жил суралцдаг, 5-7 жилд багш боллоо, 8-10 жилд би багш хүн, 10 дээш жил ажилласан багш нар Эрдмийн их үүдийг нээгч, залуу хойч үеээ халамжлан хүмүүжүүлэгч, шавийн бахархалт багш нь байдаг. Өөрөөр хэлбэл багш ажиллах явцдаа байнга суралцаж, хөгжиж, туршлагатай болж, ур чадвар, арга барилаа дээшлүүлэн явдаг билээ.
 • 17. Харилцаа хандлага: Хариуцлага, Зохион байгуулалт -Эмх цэгцтэй зохион байгуулалт, /Цаг ашиглалт- Цагийн төлөвлөлт хийх. Өдөрт 8 цаг -Долоо хоногт – 5 өдөр –Нийт- багшийн норматив цаг- 40цаг. Нэг багш дунджаар долоо хоногт 22 цаг байна. 40-22=18цаг. Цайны цаг өдөрт 1 цаг, долоо хоногт 5 цаг, 18-5= 13 цаг үлдсэн. Өдөрт ангитай багш нар ангийнхандаа болон ангийнхаа бичиг цаасны ажилд 1 цаг долоо хоногт 5цаг, 13-5 цаг= 8цаг, Хичээл бэлтгэлийн цаг өдөрт 1 цаг, долоо хоногт 5 цаг, 8-5= 3цаг үлдлээ. 7 хоногт ядаж 3 цагийг өөрийгөө хөгжүүлэхэд багш нар маань зориулаачээ. Цаг маш хомс давчуу байгаа ч гэсэн үүнийг л өнөөдрөөс хийж эхлээсэй. Төлөвлөгөөгүй ажилласан хүн л үр хүүхэд, гэр бүлдээ зориулах цагаас хомсолдог/, Эерэг хандлага, Бусадтайгаа нийцэж ажиллах, Харилцаа, Баг болон ажиллах, Итгэл дааж ажиллах, Хувцаслалт, Шударга байдал, Санаачлага, Мэргэжлийн ёс зүй зэрэг багтах юм. Багш хүн харилцаа хандлагаа байнга хөгжүүлж өөрчилж байх хэрэгтэй.
 • 18. Бүтээлч байдал: Багш хүн шинийг санаачилж, бүтээлчээр хандах хэрэгтэй. Өөрийн гэсэн зоригоо тавьж, түүндээ хүрэх бүтээлч сэтгэлгээтэй байх шаардлагатай. Хий дэмий цаасны гарз хийн цаасан дээр өөрийгөө хуурч, мэхлэх хэрэггүй. Энэ төлөвлөгөөний цаана өөрийнх нь ирээдүйн амжилт байгаа шүүдээ.” Өөрийгөө дийлсэн хүн амжилтанд хүрдэг” гэдэг үгийг байнга санууштай.
 • 19. Техник,Технологийн хөгжил: Бид техник технологийн асар хурдацтай хөгжлийн нийгэмд амьдарч байна. Багш хүн нийгмийн сайн сайхны зааварлагч байдаг тул бид гарсан өөрчлөлт, шинчлэлтэнд байнга бэлэн байж, өөрийн мэдлэгээ байнга дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ингэхийн тулд бид Интерэт, Компьютерийн орчинд байнга ажиллах, шинийг эрэлхийлж, мэдээлэл цуглуулан байнга шинэ мэдээлэл дунд ажиллах хэрэгтэй. Өдөрт дор хаяж 1 цаг интернэт болон Компьютерийн мэдлэгээ дээшлүүлэх зорилго тавиарай. Тулгамдсан бэрхшээл байвал Мэдээлэл зүйн багшаасаа асууж, туслалцаа хүсч болно.
 • 20. Хэлний мэдлэг: “Хэлтэй бол хөлтэй” гэдэг шүү дээ. Орчин үед англиаар битгий хэл монголоороо ч бүрэн дүүрэн илдэрхийлж, бичиж ярьж чаддаг хүн ховор болжээ. Гэхдээ энэ дунд бол багш нар бол монгол хэлний ухаанд төгс гэж хэлэхэд болно. Юутай ч цаанаасаа шаарддаг төгс байх ганц зүйл шүүдээ. Итгэл төгсөөр үүнийг багш нар сайн хийж чаддаг гэж хэлмээр байна. Харин гадаад хэлний мэдлэг багш нарт хэр байдаг юм болоо. Гадаад хэлний багшийг эс тооцвол бусад багш нарт өдөр тутамд нь хэрэгцээ болж байдаггүй байх. Хэрэгцээний цаана сурах хүсэл гарч ирж болно. Тэгвэл хэрэглэхгүй гээд бид хэл сурахгүй байх нь хэр зөв бол. Ер нь гэнэтийн зүйлд бэлэн байх хэрэгтэй санагдсан. Жишээ нь Би хэл хэрэггүй, шаардлагагүй гээд л яваад л байсан. Гэсэн нэг л өдөр хэрэг болсон доо. 2 ч сургалтанд суулаа. Нэг нь солонгос хэлээр, нөгөө нь англи хэлээр тавилаа. Хэл мэдэхгүй хүн чинь яахав инээх үед нв инээж, ярвайх үед нь ярвайгаад л.. Манай солонгос хэл, англи хэлний багш нар асаасан асуултанд нь хариулаад, ярилцаад л.. Ингэхэд л би хэл мэдэх ямар сайхан юм бэ? Суръя гэсэн мөрөөдөлтэй болж, түүнийхээ дагуу төлөвлөгөө боловсруулан ажилласан юм. Бид өөрсдөө бусад багш нараас нэг л зүйлээрээ онцгойрч гарах хэрэгтэй. Яг өөрт тохирсон нэг л зүйлээрээ илүү байх хэрэгтэй.
 • 21. Мэдрэмж: Багш хүн өөрийнхөө мэдрэмжийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Цаг үеэ мэдрэх мэдрэмж, Шинэ зүйлийг мэдрэх түүнийг хүлээн авах мэдрэмж, Багшийн зүгээс сурагчдыг мэдрэх мэдрэмж, Багш ажлынхаа үр дагаварыг мэдрэх мэдрэмж юм. Багшийн амьдарч буй цаг үе, нийгэмд асар их өөрчлөлт гарч буйг мэдрэх. Өөрөөр хэлбэл даган өөрчлөгдөх мэдрэмж. Мэдрэмжгүй хүн бол миний үед л багш тийм байсан одоо хүүхдүүд даварцан гэдэг шүүдээ. Дээр үед биднийг багш нар зодож л сургасан. Одоо зодвол эцэг эх нь бөөн юм болно” гэж ярьдаг . Энэ бол цаг үеэ даган өөрчлөгдөх хэрэгтэй байгаад байна. Тэгэхээр сурагчийн хүсэл сонирхол, үзэл бодол, сэтгэл санаа , бие бялдар, ёс суртахуун , зан үйлд л гарч буй их бага бүхий л өөрчлөлтийг хүлээн аван багш хүн өөрчлөгдөх мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй.
 • 22. Мэдрэмж: Багш хүн өөрийнхөө мэдрэмжийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Цаг үеэ мэдрэх мэдрэмж, Шинэ зүйлийг мэдрэх түүнийг хүлээн авах мэдрэмж, Багшийн зүгээс сурагчдыг мэдрэх мэдрэмж, Багш ажлынхаа үр дагаварыг мэдрэх мэдрэмж юм. Багшийн амьдарч буй цаг үе, нийгэмд асар их өөрчлөлт гарч буйг мэдрэх. Өөрөөр хэлбэл даган өөрчлөгдөх мэдрэмж. Мэдрэмжгүй хүн бол миний үед л багш тийм байсан одоо хүүхдүүд даварцан гэдэг шүүдээ. Дээр үед биднийг багш нар зодож л сургасан. Одоо зодвол эцэг эх нь бөөн юм болно” гэж ярьдаг . Энэ бол цаг үеэ даган өөрчлөгдөх хэрэгтэй байгаад байна. Тэгэхээр сурагчийн хүсэл сонирхол, үзэл бодол, сэтгэл санаа , бие бялдар, ёс суртахуун , зан үйлд л гарч буй их бага бүхий л өөрчлөлтийг хүлээн аван багш хүн өөрчлөгдөх мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй.
 • 23. Зорилго нь: Багш бүр өөрийн дэвтэр хөтөлснөөр өөрийн хийх ажлаа эмх цэгцтэй төлөвлөн, гүйцэтгэх, цагаа оновчтой төлөвлөх, тайлагнах, өөрийгөө хөгжүүлэх ажлын зохион байгуулалт сайтай болно.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.