Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kuvaaminen oppilaitoksissa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 29 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Harto Pönkä (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Kuvaaminen oppilaitoksissa

 1. 1. Kuvaaminen oppilaitoksissa 24.8.2022 Harto Pönkä Innowise Kuva: Pixabay
 2. 2. Tekijänoikeuslaki: kuva tai video on joko teos tai lähioikeuksin suojattu tuotos 2 ▪ Vain tekijällä on oikeus kopioida, muokata, esittää julkisesti tai levittää teosta/tuotosta. Muut tarvitsevat tekijän luvan tai muun lakiperusteen käytölle. ▪ Teoksen tekijällä ja valokuvaajalla on lisäksi moraaliset oikeudet. ▪ Oikeudenhaltija on henkilö tai oikeushenkilö, jolle teoksen/tuotoksen oikeuksia on luovutettu (kaikki tai osa oikeuksista), esim. yritys, organisaatio tai oppilaitos. Lähde: Tekijänoikeuslaki, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 TekijäL 46-50 §: lähioikeudet TekijäL 1 §: teos ▪ ”Elokuvateos” tai ”valokuvateos” ▪ Tekijänoikeuksien syntyminen edellyttää teoskynnyksen ylittymistä: riittävän itsenäinen ja omaperäinen. ▪ Syntyy automaattisesti. Ei edellytä julkaisua tai ©-merkkiä. ▪ Tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta. ▪ Jos teoskynnys ei ylity, valokuville ja videotallenteille syntyy automaattisesti lähioikeuksia. ▪ Ei edellytä omaperäisyyttä. ▪ Esimerkiksi kaikki ”tavalliset” videot ja valokuvat. ▪ Kuvatallenteen ja valokuvan suoja- aika on 50 vuotta tallennus-, julkaisu- tai valmistamisvuodesta.
 3. 3. Mitä tekijänoikeudet sisältää? ▪ Tekijänoikeudet jakaantuvat taloudellisiin oikeuksiin ja moraalisiin oikeuksiin. ▪ Tekijä voi luopua taloudellisista oikeuksistaan sopimuksella tai esimerkiksi avoimella lisenssillä. ▪ Tekijän moraalisia oikeuksia tulee kunnioittaa, vaikka tekijä olisi luovuttanut muut oikeudet. Lähde: Tekijänoikeuden ABC, Kopiosto 2015, http://www.tekijanoikeus.fi/wp- content/uploads/2015/03/kopiraitti-esite.pdf 3
 4. 4. Esimerkiksi selittävät ja tekniset piirrokset ja tietokoneohjelman luomat kuvat eivät ole riittävän itsenäisiä ja omaperäisiä, jotta ne olisivat teoksia. Kuva vas.: Wrightin veljesten lentokoneen piirustukset, https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_drawing#/media/File:Wright_brothers_patent_plans_1908.jpg Kuva oik.: Tekoälyn luoma kasvokuva, https://this-person-does-not-exist.com/en (ei tekijänoikeuksia) 4
 5. 5. Valokuvat ja videot 5 ▪ Tunnistettavan henkilökuvan julkaisuun on yleensä syytä pyytää lupa. ▪ Jokaisen on katsottu omistavan persoonansa ns. kaupalliset oikeudet. ▪ Valokuvan tai videon tekijänoikeudet tai lähioikeudet ovat kuvaajalla. Kuvan julkaisulle tarvitaan tekijän lupa. ▪ Kuvan julkaisun voi estää esim. kotirauha, yksityisyyden suoja tai kuvassa näkyvän teoksen tekijänoikeudet. ▪ Jonkun muun julkaiseman kuvan levittäminen voi olla kiellettyä esim. tekijänoikeuksien tai sen loukkaavuuden takia. ▪ Esim. noloista tilanteista tai kiusaamistarkoituksessa otettuja kuvia ei saa milloinkaan levittää.
 6. 6. Saako muiden kuvia repostata? Instagramissa on yleistä tehdä reposteja eli uudelleenjakoja muiden kuvista. Instagramin käyttöehdot eivät anna muille lupaa teosten repostaukseen. Tekijänoikeuksien kannalta kyse on usein laittomasta kopioinnista, vaikka kuvaan olisikin merkitty alkuperäinen tekijä. Repost voi olla myös tekijän luvalla tehty tai se voi olla lainmukainen kuvalainaus. 6 Instagramin ohje tekijänoikeuksista: https://help.instagram.com/126382350847838 Repost = Instagramissa jaettu kuva, joka on kopioitu toiselta Instagram-tililtä
 7. 7. Tekijänoikeuslain sitaattioikeus 7 1. Siteerattavan teoksen tulee olla laillisesti julkistettu - Esimerkiksi osa kirjasta, nettisivusta tai kuvasta. 2. Siteeraamisen tulee tapahtua hyvän tavan mukaisesti - Alkuperäinen tekijä ja lähde/linkki on mainittava. - Sitaatille täytyy olla peruste: esimerkiksi havainnollistaminen, taustoittaminen, oman mielipiteen perustelu, teoksen kritisoiminen, arviointi tms. 3. Siteeraamisen tulee tapahtua tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. - Sitaatti on lyhyehkö, mutta sopiva pituus riippuu tarkoituksesta. - Toisaalta sitaatin pitää olla tarkoitukseen nähden riittävän laaja. - Uusi teos ei voi koostua pääosin sitaatista (=plagiointia). Lähde: Tekijänoikeuslaki, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 TekijäL 22 § Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.
 8. 8. 8 Lähde: HS, 8.8.2018, https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005784145.html?share=f61e6bbe95de4dc1d6115c5900308185 Sitaattioikeus ei tarkoita, että koko kuvan saisi kopioida ja käyttää toisessa yhteydessä. Tällöin kyse on teoskappaleen luvattomasta valmistamisesta.
 9. 9. Kuvien ja videoiden tietosuoja
 10. 10. Jussi Koskela 044-32132121 ABC-123 Suotie 1 192.168.13.73 Henkilötiedot = tunnistetiedot + muut henkilöön liittyvät tiedot Tunnistetiedot mahdollistavat henkilön tunnistamisen joko rekisterinpitäjän tai jonkun muun tahon toimesta.
 11. 11. Henkilöä esittävä valokuva tai video on henkilötieto ja tunnistetieto ▪ Oleellista on, voidaanko henkilö tunnistaa kuvasta tai videosta vai ei. ▪ Tunnistaminen voi perustua kasvoihin, videolla kuuluvaan ääneen tai sen yhteydessä olevaan nimeen ▪ Tunnistamisen voi estää se, että henkilön kasvot eivät näy tai kuva on otettu niin kaukaa, ettei tunnistaminen ole mahdollista. ▪ Henkilön kasvot voi sumentaa tai peittää eli ”anonymisoida” kuvan. ▪ Jo tunnistettavan kuvan säilyttäminen on henkilötietojen käsittelyä. 11 Kuva: Pixabay
 12. 12. Erota kuvien ja videoiden eri käyttötarkoitukset 1) Oppilaitoksen tai muiden rekistereihin liittyvät tiedot ▪ Opiskelijarekisteri ▪ Opetuksen dokumentointi ja arviointi ▪ Opiskelussa käytettävät digitaaliset alustat ja käyttäjätunnukset ▪ Digitaaliset arkistot ▪ Kolmansien osapuolten sovellukset ja verkkopalvelut → GDPR:n soveltamisalaa → Perusteena esim. laki tai suostumus 2) Henkilökohtainen, journalistinen, kirjallinen tai taiteellinen käyttö ▪ Vain opetustarkoituksessa tehtävät kuvat ja videot ▪ Kuvat ja videot, jotka otetaan vain tiedotusta/julkaisua varten ▪ Kuvat ja videot yhteydenpidossa ▪ Opiskelijoiden itsensä ottamat ▪ Muut em. tarkoituksiin liittyvät → Ei muodosta rekisteriä → Oppilaitoksella syytä olla lupa julkaisulle 12
 13. 13. Informointi = rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 13 ▪ Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjältä ▪ Yleensä: tietosuojaseloste tai vastaava ▪ Annettava kirjallisesti viestintäkanavan mukaisessa muodossa. Tiedon on oltava ymmärrettävää ja helposti saatavilla. ▪ Rekisteröidyn pyynnöstä myös puheella ▪ Informointi pitäisi saada tilanteessa, jossa henkilötietoja kysytään tai luovutetaan. ▪ Jos henkilötiedot kerätään muuten kuin suoraan henkilöltä, tulee informointi saada viimeistään kuukauden kuluessa. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot Tietosuojavastaavan yhteystiedot Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Oikeusperuste, mahdollisen oikeutetun edun perusteet Käsiteltävät henkilötiedot Tietojen säilyttämisaika tai sen kriteerit Kenelle henkilötietoja luovutetaan (muut rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät) Siirretäänkö tietoja EU:n ulkopuolelle ja sen suojatoimet Rekisteröidyn oikeudet, erityisesti vastustamisoikeus esim. suoramarkkinointiin Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Onko henkilötietoja annettava lain tai sopimuksen teon vuoksi Mistä henkilötiedot on saatu, mahdollinen julkinen lähde Käytetäänkö automaattista päätöksentekoa tai profilointia Rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät riskit
 14. 14. Suostumuksen antaminen 14 ▪ Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen ▪ Suostumusta ei voi antaa: ▪ Vaikenemalla ▪ Valmiiksi rastitetulla ruudulla ▪ Jättämättä jotakin tekemättä ▪ Alaikäisen kohdalla suostumuksen antaa huoltaja. ▪ Yli 13-vuotias voi antaa itse suostumuksen henkilötietojen käsittelylle tietoyhteiskunnan palveluissa (esim. verkko-, some- ja mobiilipalvelut) ja hyväksyä ikätasolleen tavanomaisia sopimuksia. ▪ Suostumukset ja luvat tulee dokumentoida sekä tarkistaa esim. vuosittain. ▪ Jos toiminta perustuu lakiin, ei henkilötietojen käsittely voi perustua suostumukseen. Suostumusta voidaan tällöin käyttää vain vapaaehtoisiin lisäpalveluihin. Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautua_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
 15. 15. Milloin ja mihin tarvitaan suostumus? ▪ Kun julkaistaan henkilötietoja tai oppijoiden tuotoksia. → Suostumus henkilötietojen tai tuotosten julkaisulle. ▪ Kun oppijoiden henkilötietoja tallennetaan sovellukseen tai verkkopalveluun, joka ei ole opetuksen järjestäjän hallinnoima (ulkopuolinen rekisterinpitäjä). → Suostumus henkilötietojen siirrolle ja käsittelylle ko. sovelluksessa tai palvelussa. ▪ Kun käytetään palvelua, joka voi siirtää tietoja EU:n ulkopuolelle. → Suostumus henkilötietojen siirrolle ko. palveluun ja maahan. ▪ Kun käytetään oppijoiden henkilötietoja vapaaehtoisten lisäpalvelujen tuottamiseen, jotka eivät ole välttämättömiä opetuksen kannalta. → Suostumus henkilötietojen käytön perusteena ko. palveluille. ▪ Kun tehdään oppijoita koskevaa profilointia ja automaattisia päätöksiä. → Suostumus automaattiselle päätöksenteolle. 15
 16. 16. Tietosuoja etäyhteyssovelluksissa ja live-streamissa 16 ▪ Käytä vain rekisterinpitäjän sallimia sovelluksia. ▪ Tunnistettava videokuva on henkilötieto – pyydä tarvittaessa kuvausluvat, jos kuvia/videota jaetaan opetusryhmän ulkopuolelle etätilanteessa. ▪ Toimita kutsut henkilökohtaisesti osallistujille. ▪ Informoi osallistujia henkilötietojen käsittelystä. ▪ Varmista tarvittaessa osallistujien henkilöllisyys. ▪ Varmista esittäjien osaaminen etukäteen. ▪ Kerro etukäteen, jos etätilanne tallennetaan, ja näkyvätkö tallenteessa osallistujien nimet ja chat. ▪ Kotoa osallistuvat: ei sivullisia kuulolla, videon ja mikrofonin käyttö kotirauhan alueella perustuu vapaaehtoisuuteen. ▪ Lopuksi: päätä kokous, tyhjennä tai sulje huone. ▪ Suojaa tallenne ja huolehdi sen tietosuojasta.
 17. 17. Kysymys: kuvat, videot ja etätilanteiden tallenteet 17 ▪ Opetustarkoituksissa voidaan ottaa valo- ja videokuvia opiskelijoista ja heidän tuotoksistaan sekä näyttää niitä pedagogisessa tarkoituksessa saman opetusryhmän kesken. ▪ Kuvia ja videoita voidaan tallentaa esimerkiksi henkilökohtaiseen portfolioon tai oppimisalustoille. ▪ Mikäli opiskelijasta otettuja kuvia ja videoita tai hänen tuotoksiaan aiotaan esittää julkisesti, tulee siihen pyytää suostumus. ▪ Etäopetustilanteita voidaan tallentaa ja esittää saman opetusryhmän kesken. Alkuperäistä opetustilannetta ei saa laajentaa tallenteen jaossa ilman, että siihen on saatu suostumukset. ▪ Kuvien, videoiden ja tallenteiden tietoturvasta/-suojasta tulee huolehtia asianmukaisesti. ▪ Tallenteiden jakamisessa on huomioitava myös opiskelijoiden ja opettajan tekijänoikeudet. ▪ Kuvaamisesta, tallenteista sekä tallenteiden ja tuotosten julkaisusta on hyvä tehdä ohjeistus henkilöstölle sekä tiedottaa opiskelijoille. • Saako opetustilanteissa ottaa valokuvia ja videoita opiskelijoista sekä esittää niitä opetusryhmän kesken? • Saako opetuksessa esittää opiskelijoiden tuotoksia? Saako niitä julkaista? • Saako etäopetustilanteesta tehdä tallenteen ja jakaa sen luokan kesken?
 18. 18. Saako opiskelija kuvata opetusta? Tietosuoja ▪ Henkilötietojen käsittely henkilökohtaisiin tarkoituksiin sekä kirjallinen ja taiteellinen käyttö kuten kuvien tai videoiden julkaisu, jäävät GDPR:n ulkopuolelle. ▪ Opetus ja opetuksessa käytettävät tilat ovat yleensä julkisia. ▪ Kuvaamisen voi estää lähinnä oppilaitoksen järjestyssäännöt. ▪ Kuvien ja videoiden julkaisussa on lähtökohtaisesti kyse opiskelijan sananvapaudesta. Yksityiselämän suoja (RL) ▪ Mikäli kuvassa tai videossa on kyse yksityiselämän loukkaamisesta (esim. arkaluontoista terveystietoa) tai kunnianloukkauksesta, sen julkaisu on voi olla rikos. Tekijänoikeudet ▪ Mikäli kuvassa tai videossa näkyy muiden henkilöiden teoksia (esim. opettajan luentoesitys), tulee julkaisulle pyytää lupa teosten tekijöiltä. Lisätietoa: Tietosuojavaltuutetun päätös 1222/41/2013, https://finlex.fi/fi/viranomaiset/tsv/2013/20130073 (huom. päätös on tehty ennen GDPR:n voimaantuloa) 18
 19. 19. OPH:n linjaus kuvaamisesta (2017) Lähde: OPH, 2017, Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa, https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/tietokoneen-kannykan-ja-muiden-mobiililaitteiden-kayttoon 19
 20. 20. Kuvien ja videoiden julkaisuluvat
 21. 21. Kysymys: tapahtumissa kuvaaminen 21 ▪ Oppilaitoksen tapahtuma ei ole yksityinen tilaisuus, joten kuvaaminen on yleensä sallittua. ▪ Jos kuvaaminen tapahtuu oppilaitoksen toimesta, tulee kuvien julkaisulle pyytää suostumus niissä olevilta oppijoilta ja alaikäisten huoltajilta, sillä se ei ole opetuksen järjestämiseen liittyvää henkilötietojen käsittelyä. ▪ Tapahtuman kuvaaminen ei synnytä henkilötietorekisteriä, jos kuvaaminen tehdään vain toimituksellisia tai taiteellisia tarkoituksia varten. ▪ Oppilaitos ei ole vastuussa tapahtuman vierailijoiden tekemästä kuvaamisesta tai kuvien julkaisusta, eikä sillä ole oikeutta kieltää sitä. ▪ Kuvien julkaisua säätelee laki. Esimerkiksi yksityiselämää loukkaavia kuvia ei saa julkaista ja kuvien kaupalliseen käyttöön tarvitaan lupa. Sen sijaan kuvien julkaisu journalistisessa tarkoituksessa esim. paikallislehdessä on sallittua. • Saako oppilaitoksen tapahtumissa ottaa kuvia ja videoita esimerkiksi nettisivuilla julkaistavaksi? • Syntyykö tapahtumien kuvista tai videosta henkilötietorekisteri? • Pitääkö kuvaaminen kieltää tapahtuman vierailijoilta?
 22. 22. Esimerkki 1: kaiken kattava kuvauslupa 22 Lähde: Savonlinnan kaupunki, https://www.savonlinna.fi/filebank/11763- Lapsen_kuvauslupa_varhaiskasvatuksessa.docx
 23. 23. Esimerkki 2: kuvauslupa markkinointiin ja julkaisutoimintaan 23 Lähde: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, https://peda.net/jao- ammatillinen/pilotoinnit/mp/mkp182/mt1o/vp/kuvauslupa/lukekaa/ky
 24. 24. Julkaisulupamalli päiväkodeille ja kouluille 24 ▪ Tämä julkaisulupa on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa. ▪ Saatavina Google Drivessa: https://docs.google.com/document/d/ 1ObAtxeYjtp9KRegV0s0jI2L- pfueGWVmbmv4paertSk/edit?usp=shari ng ▪ PDF-versio: https://drive.google.com/file/d/1iHgvN R-VZq_- 4cIUuh4NR2FFz3PVa5g3/view?usp=shar ing
 25. 25. Julkaisuluvan voimassaolo ja peruminen ▪ Määrittele julkaisuluvan pyynnössä tarkasti, mitä ja missä aiotaan julkaista. ▪ Pyydä julkaisulupa määräajaksi, esimerkiksi 1-2 vuodeksi kerrallaan. ▪ Jos julkaisuluvat pyydetään paperilomakkeella, suostumukset voidaan tallentaa sähköiseen henkilötietorekisteriin, jonka jälkeen paperilomakkeet voi poistaa. ▪ Jos julkaisulupa on sähköisessä asiointikanavassa oleva suostumus-valinta, niin sen voimassaolo on silti syytä tarkistaa määräajoin, esimerkiksi kerran vuodessa. ▪ Julkaisuluvan täytyy olla voimassa silloin, kun julkaisu tehdään. Jos julkaisulupa perutaan/päättyy myöhemmin, ei aiemmin tehtyjä julkaisuja tarvitse automaattisesti poistaa. ▪ Jos opiskelija tai tämän huoltaja pyytää julkaisun poistamista, se on suositeltavaa tehdä, mikäli poisto ei vaadi kohtuutonta työtä tai esty muusta syystä. ▪ Oppilaitos voi tehdä oman linjauksen, poistetaanko vanhat julkaisut esimerkiksi nettisivuilta ja some-kanavista tietyn ajan päästä. 25
 26. 26. Kysymyksiä kuvausluvasta 26 ▪ Täysi-ikäiseltä opiskelijalta riittää suullinenkin kuvauslupa, jos oppilaitoksessa on niin linjattu, mutta lupa on syytä dokumentoida sekä merkitä ylös, miten ja milloin se on saatu. ▪ Suullisen luvan saantia, tarkoitusta ja voimassaoloaikaa on vaikea osoittaa myöhemmin, joten parempi olisi saada lupa muulla tavoin. ▪ Opetukseen liittyvälle kuvaamiselle ei tarvitse pyytää kuvauslupaa, sillä opetuksen järjestäjä saa pääsääntöisesti päättää itsenäisesti, mitä välineitä ja menetelmiä opetuksessa käytetään. Tästä on sekä OPH:n että tietosuojavaltuutetun linjaus. ▪ Opetuksen järjestäjä saa valita myös opetuksessa käytettävät digitaaliset alustat. ▪ Kuitenkin jos opetukseen liittyviä kuvia tai videoita viedään muiden rekisterinpitäjien hallinnoimiin alustoihin, tällaiseen henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan erikseen suostumus. • Riittääkö yli 18-vuotiaalta suullinen lupaus kuvaustilanteessa, jos kertoo mihin kuvia tai videoita käytetään? • Täytyykö opiskelijalta pyytää suostumus opetuksessa esim. opetustehtävien yhteydessä tapahtuvaan kuvaamiseen vai riittääkö käsittelyn oikeusperusteeksi lakisääteisen velvoitteen noudattaminen koulutuksen järjestäjänä
 27. 27. Huhtasaari & oppilasjuliste -tapaus tarkemmin: https://harto.wordpress.com/2018/10/03/huhtasaaren-jakaman-oppilastyon-tekijanoikeudet-ja-tietosuoja/ Henkilötietojen ja teosten julkaisussa on syytä muistaa, että julkaisun jälkeen myös muut voivat jakaa ja lainata niitä – joskus yllättävillä tavoilla.
 28. 28. 28 Ohjeista ainakin nämä 1. Milloin ja missä saa kuvata ja milloin ei? 2. Luvan kysyminen, kun kuvasta voi tunnistaa tai kuvaustilanne voi olla kuvattavalle epäselvä 3. Milloin kyse on kuvien lisäämisestä rekisteriin? 4. Miten ja missä kuvia tulee säilyttää? 5. Milloin kuvia poistetaan? 6. Julkaisulupa ennen kuvien julkaisua 7. Suostumus, jos kuvia aiotaan luovuttaa toiselle taholle 8. Miten toimitaan, jos opiskelija pyytää poistamaan jo julkaistun kuvan? 9. Opiskelijoiden välinen kuvaaminen ja kuvien julkaisu 10. Kuvaaminen tapahtumissa ja ohjeet niiden yleisöille
 29. 29. 29 Kysymyksiä tai kommentteja? Yhteystiedot Harto Pönkä 0400500315 @hponka harto.ponka@innowise.fi https://www.innowise.fi/ Kiitos!

×