SlideShare a Scribd company logo
Ścieżki rozwojowe
spersonalizowane pod warunki 

pracy zdalnej
Zobacz naszą platformę online 

i przykładowe programy kursów ->
Jak wygląda proces?
ETAP I
Dostęp do platformy
online.socjomania.pl
Każdy z uczestników otrzymuje
dostęp do platformy i
materiałów do zapoznania się na
początku - materiały
wprowadzające
Pretest dla
uczestników
Sprawdzenie poziomu
wiedzy o danym
zagadnieniu
ETAP II
Webinar
Interaktywne spotkanie
grupy uczestników 

z prowadzącym
Prezentacja po
Każdy z uczestników
otrzymuje prezentację
z webinaru
ETAP III
Materiały uzupełniające
Każdy z uczestników na platformie
otrzyma dostęp do dodatkowych case
studies, opisów narzędzi, artykułów i
materiałów inspiracyjnych
ETAP IV
Ewaluacja zagadnienia
Test wiedzy dla uczestników webinaru 

z zakresu danego zagadnienia
Personalizowany widok i interfejs

dla Twojej organizacji
3
online.socjomania.pl?

interaktywne i efektywne doświadczenie naukiZróżnicowane doświadczenia:
Wstęp - konsultacje online z trenerem Socjomanii
Wideo - przygotowane materiały przez trenera
Indywidualna ścieżka - możliwość mierzenia progresu
nauki i aktywności
Prezentacje - materiały do przeglądania na platformie i do
pobrania przez użytkowników
Quizy i testy wiedzy - po każdym kroku milowym
Praktyczne zadania domowe - ewaluacja przez trenera
Grupa dyskusyjna - możliwość interakcji z trenerem 

i uczestnikami kursu
Sesje Q&A - możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń
Raporty ewaluacyjne - możliwość mierzenia progresu
uczestników, poświęconego czasu, efektywności nauki Sprawdź możliwości
Jak działa nasza platforma
Chat z trenerem
Zadania, checklisty
Monitoring aktywności na platformie Video prezentacje
Progres i ewaluacja Quiz/test/ankieta
Jak wyglądają treści w naszej platformie? Przykłady formatów i materiałów
Marki, które korzystały z online.socjomania.pl
Przykładowe tematy kursów
Design Thinking
Poruszane zagadnienia:
• Design thinking - wprowadzenie - jak to się wszystko zaczęło, historia powstania i najprostsza
definicja,
• Kluczowe wartości podejścia design thinking - co zmieniają, czym się wyróżniają od innych
podejść,
• Design thinking - dla kogo i dla jakiego zastosowania? Przedstawienie na 5 praktycznych
projektach najważniejszych wniosków, zastosowań i obszarów wykorzystania metody i narzędzi
design thinking.
• Visual thinking - myślenie wizualne, jak zmienia projekty i podejście do rozwiązywania problemów
[interaktywne ćwiczenie]
• Design thinking vs service design vs agile vs customer experience - czym różnią się te podejścia
od siebie? Kiedy i jak je zastosować? Kiedy łączyć?
• Proces design thinking - omówienie każdego z etapów na praktycznym przykładzie [interaktywne
ćwiczenie]
• Narzędzia design thinking - przegląd wybranych z nich, dopasowanych do każdego z etapów,
• Sesja Q&A - czas na pytania od uczestników.

Forma:
• Materiały rozwojowe (artykuły, video, wywiady,
podcasty, #prasówka, prezentacje) dostępne są
dla każdego uczestnika na platformie
online.socjomania.pl. Może z nich korzystać
kiedy i jak chce (materiały są również do
pobrania).
• 3h interaktywny webinar prowadzony przez
doświadczonego trenera z zespołu Socjomanii.
Uczestnicy mają możliwość wzięcia w nim
udziału na żywo lub odtworzenia go potem na
platformie.
• W jednym webinarze może wziąć udział do 30
osób (dla swobody dyskusji, zadawania pytań,
interaktywnych ćwiczeń prowadzonych przez
trenera).

Chcę poznać szczegóły!
Przykładowe tematy kursów
Forma:
• Materiały rozwojowe (artykuły, video, wywiady,
podcasty, #prasówka, prezentacje) dostępne są
dla każdego uczestnika na platformie
online.socjomania.pl. Może z nich korzystać
kiedy i jak chce (materiały są również do
pobrania).
• 3h interaktywny webinar prowadzony przez
doświadczonego trenera z zespołu Socjomanii.
Uczestnicy mają możliwość wzięcia w nim
udziału na żywo lub odtworzenia go potem na
platformie.
• W jednym webinarze może wziąć udział do 30
osób (dla swobody dyskusji, zadawania pytań,
interaktywnych ćwiczeń prowadzonych przez
trenera).

Chcę poznać szczegóły!
Service Design
Poruszane zagadnienia:
• Service design i serwityzacja. Historia. W jaki sposób projektować nowe usługi, ale i optymalizować
obecne procesy, produkty i zadania w firmie?
• Obalanie mitów - service design, design thinking, user experience, agile, digitalizacja - jaki jest
link między tymi metodykami/narzędziami? Czym się różnią, a jakie ich części są wspólne?
• Modelowy proces service design. Przykłady projektów digitalizacji w metodyce service design (od
problemu, przez proces, do wdrożenia)
• Dlaczego service design? Przedstawienie na 5 praktycznych projektach najważniejszych wniosków,
zastosowań i obszarów wykorzystania metody i narzędzi service design,
• Jak wykorzystać narzędzia design thinking i metodykę service design do rozpoznawania
kluczowych potrzeb odbiorców, luk w usługach, analizy trendów i przygotowania się do
zaprojektowania usługi?
• Narzędzia service design, które możesz wdrożyć w codziennej pracy nad optymalizacją usług i
procesów,
• Service design - jak wykorzystać, kierunki rozwoju i źródła wiedzy
Przykładowe tematy kursów
Forma:
• Materiały rozwojowe (artykuły, video, wywiady,
podcasty, #prasówka, prezentacje) dostępne są
dla każdego uczestnika na platformie
online.socjomania.pl. Może z nich korzystać
kiedy i jak chce (materiały są również do
pobrania).
• 3h interaktywny webinar prowadzony przez
doświadczonego trenera z zespołu Socjomanii.
Uczestnicy mają możliwość wzięcia w nim
udziału na żywo lub odtworzenia go potem na
platformie.
• W jednym webinarze może wziąć udział do 30
osób (dla swobody dyskusji, zadawania pytań,
interaktywnych ćwiczeń prowadzonych przez
trenera).

Rola lidera w warunkach pracy zdalnej
Poruszane zagadnienia:
• Jak zarządzać zdalnie zespołem? Zarządzanie zmianą - przed jakim wyzwaniem stoimy. Jak
zarządzić zmianą i przeprowadzić przez nią uczestników?
• Jak ukształtować z zespołem zasady i nowe rytuały, jakimi powinien kierować się zdalny zespół,
• Zasady wspierające efektywne przeprowadzenie spotkań w trybie zdalnym -  jak utrzymać
uwagę, jak utrzymać interakcję wszystkich uczestników spotkania/warsztatu - dobre praktyki, zasady
i narzędzia,
• Jak utrzymać motywację w zespole? Rytuały i nowe nawyki - jakie zachowania wdrożyć do
zespołu, by dbać o regularne informowanie się, motywowanie i wysoką efektywność?
• Rola lidera - digital leadership. Zarządzanie różnorodnością członków zespołu i wykorzystanie ich
mocnych stron do zarządzania komunikacją
• Metody na support zespołu - zarządzanie niepewnością, zmianą i kryzysami indywidualnymi 
• Metody kolaboracji i współdzielenia informacji i wiedzy - jak zarządzać rozwojem online
• Model feedbacku - budowanie nawyków, metody i narzędzia online
Chcę poznać szczegóły!
Przykładowe tematy kursów
Forma:
• Materiały rozwojowe (artykuły, video, wywiady,
podcasty, #prasówka, prezentacje) dostępne są
dla każdego uczestnika na platformie
online.socjomania.pl. Może z nich korzystać
kiedy i jak chce (materiały są również do
pobrania).
• 3h interaktywny webinar prowadzony przez
doświadczonego trenera z zespołu Socjomanii.
Uczestnicy mają możliwość wzięcia w nim
udziału na żywo lub odtworzenia go potem na
platformie.
• W jednym webinarze może wziąć udział do 30
osób (dla swobody dyskusji, zadawania pytań,
interaktywnych ćwiczeń prowadzonych przez
trenera).

Trendy w digital marketingu
Poruszane zagadnienia:
• Trendset, czyli wytłumaczenie, czym są i jak rozwijają się we współczesnym makretingu trendy,
• Makrotrendy psychospołeczne, które warunkują zmiany zachowań konsumentów (np. human brands,
joyning, youniverse, fuzzynomics, playsumers). Ich rola i możliwość zastosowania w komunikacji.
• Poznanie narzędzi i źródeł, skąd czerpać wiedzę na temat trendów. Omówienie narzędzi takich jak:
ProductHunt, Trendwatching, Google Trends and Google Consumer Barometer, a także wskazanie
polecanych raportów i źródeł danych,
• Trendy behawioralne (mikro-momenty, voice search, mobile-first, shifting, multiscreening, all-in-one)
i ich wpływ na komunikację,
• Pokolenie postdemograficzne vs generacja Z, Y, X - jakie zmiany i różnice widzimy w kolejnych
pokoleniach? 
• Ćwiczenie interaktywne: Consumer Trend Canvas w celu lepszego zrozumienia i próby wdrożenia
wybranych trendów w firmie. (ćwiczenie grupowe - każdy z uczestników będzie brał w nim udział,
następnie prowadzący podsumuje ćwiczenie.)
• Ewolucja treści audiowizualnych - od wideo linearnego, po VOD, semi-live i live streaming,
• Storydoing jako nowy storytelling. Jak zmienia się sposób prowadzenia narracji o naszych
produktach i usługach w dobie nowych trendów? Trend historii efemerycznych (Stories),
• Wirtualnie boci i asystenci - jak będzie rozwijał się ten trend i jak możemy go wykorzystać już teraz?
Chcę poznać szczegóły!
Przykładowe tematy kursów
Forma:
• Materiały rozwojowe (artykuły, video, wywiady,
podcasty, #prasówka, prezentacje) dostępne są
dla każdego uczestnika na platformie
online.socjomania.pl. Może z nich korzystać
kiedy i jak chce (materiały są również do
pobrania).
• 3h interaktywny webinar prowadzony przez
doświadczonego trenera z zespołu Socjomanii.
Uczestnicy mają możliwość wzięcia w nim
udziału na żywo lub odtworzenia go potem na
platformie.
• W jednym webinarze może wziąć udział do 30
osób (dla swobody dyskusji, zadawania pytań,
interaktywnych ćwiczeń prowadzonych przez
trenera).

Digitalizacja
Poruszane zagadnienia:
• Digitalizacja - na czym polega? Jakie są jej główne filary i wartości?
• Ucyfrowienie, digitalizacja a transformacja biznesowa - na czym polegają różnice? Jaki jest cel
każdego z nich?
• Przykłady digitalizacji usług, produktów, procesów i komunikacji - inspiracje,
• Na co wpływa digitalizacja? Nowe modele biznesowe (jak może zmienić się nasz sposób
funkcjonowania jako firmy), nowi interesariusze (z kim i jak będziemy współpracować), nowe,
wirtualne przestrzenie (jakie i jak technologie będą wspierać digitalizację)?
• Na czym polega proces digitalizacji - jak wygląda? Co jest w nim ważne? Jak możemy go ułatwić
dla siebie i naszego zespołu?
• Ludzki aspekt digitalizacji - zarządzanie zmianą. Co i jak zmieni digitalizacja dla klientów,
konsumentów i pracowników?
Chcę poznać szczegóły!
Przykładowe tematy kursów
Forma:
• Materiały rozwojowe (artykuły, video, wywiady,
podcasty, #prasówka, prezentacje) dostępne są
dla każdego uczestnika na platformie
online.socjomania.pl. Może z nich korzystać
kiedy i jak chce (materiały są również do
pobrania).
• 3h interaktywny webinar prowadzony przez
doświadczonego trenera z zespołu Socjomanii.
Uczestnicy mają możliwość wzięcia w nim
udziału na żywo lub odtworzenia go potem na
platformie.
• W jednym webinarze może wziąć udział do 30
osób (dla swobody dyskusji, zadawania pytań,
interaktywnych ćwiczeń prowadzonych przez
trenera).

Innowacja
Poruszane zagadnienia:
• Na czym polega innowacja - szukanie definicji i zakresu, przykłady innowacyjnych biznesów, usług i
produktów, które zrewolucjonizowały branżę/firmę,
• 3 składowe trendu - praktyczne wskazanie, jakie trzy obszary powinno mieć każde rozwiązanie, by
w pełni wykorzystać innowację i trendy,
• Jak tworzyć innowacyjne rozwiązania - jakie metody pomagają w zaprojektowaniu nowych usług,
produktów i procesów (human centered design, service design, design thinking, customer
experience),
• Gdzie szukać innowacji? Three horizons of innovation - warsztatowe narzędzie, które pozwala
zidentyfikować obszary do zmiany i zaplanować zmianę,
• Jak samemu dostarczać bardziej innowacyjnych pomysłów - proste narzędzia i metody, które
pozwalają na indywidualne/grupowe bardziej efektywne burze mózgów i eksploracji rozwiązań.
Chcę poznać szczegóły!
Przykładowe tematy kursów
Forma:
• Materiały rozwojowe (artykuły, video, wywiady,
podcasty, #prasówka, prezentacje) dostępne są
dla każdego uczestnika na platformie
online.socjomania.pl. Może z nich korzystać
kiedy i jak chce (materiały są również do
pobrania).
• 3h interaktywny webinar prowadzony przez
doświadczonego trenera z zespołu Socjomanii.
Uczestnicy mają możliwość wzięcia w nim
udziału na żywo lub odtworzenia go potem na
platformie.
• W jednym webinarze może wziąć udział do 30
osób (dla swobody dyskusji, zadawania pytań,
interaktywnych ćwiczeń prowadzonych przez
trenera).

Praca zdalna
Poruszane zagadnienia:
• Trendy i zmiany zachodzące w środowisku pracy - czym różni się praca zdalna od modeli
standardowych? Co zmienia, co wnosi?
• Samoorganizacja i samodyscyplina - Zasady, jakimi powinny kierować się osoby pracujące zdalnie,
przygotowanie higienicznego środowiska pracy,
• Jakie narzędzia pomagają w pracy zdalnej - przegląd narzędzi wspierających planowanie dnia
pracy i listy zadań,
• Zasady wspierające efektywne przeprowadzenie spotkań w trybie zdalnym - dobre praktyki,
zasady i narzędzia,
• Jak pracując zdalnie zorganizować sobie przestrzeń na rozwój - dobre praktyki i narzędzia.
Chcę poznać szczegóły!
Szukasz innych tematów?
napisz do nas
przygotujemy dla Ciebie
coś specjalnego!

More Related Content

What's hot

Narzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrz
Narzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrzNarzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrz
Narzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrz
Socjomania
 
Superaplikacja, czyli połączenie Instagrama i Messengera.
Superaplikacja, czyli połączenie Instagrama i Messengera.Superaplikacja, czyli połączenie Instagrama i Messengera.
Superaplikacja, czyli połączenie Instagrama i Messengera.
Cezary Kuik
 
Socjomania - usługi strategiczne
Socjomania - usługi strategiczneSocjomania - usługi strategiczne
Socjomania - usługi strategiczne
Socjomania
 
Dwa projekty jeden cel
Dwa projekty jeden celDwa projekty jeden cel
Dwa projekty jeden cel
UMCS
 
Employer branding na Linkedin - Employer Branding Summit 2018
Employer branding na Linkedin - Employer Branding Summit 2018Employer branding na Linkedin - Employer Branding Summit 2018
Employer branding na Linkedin - Employer Branding Summit 2018
Katarzyna Młynarczyk
 
Raport Jak efektywnie wdrażać serwis LinkedIn 
w organizacjach? - prewiev
Raport Jak efektywnie wdrażać serwis LinkedIn 
w organizacjach? - prewievRaport Jak efektywnie wdrażać serwis LinkedIn 
w organizacjach? - prewiev
Raport Jak efektywnie wdrażać serwis LinkedIn 
w organizacjach? - prewiev
Socjomania
 
Skąd czerpać pomysły na content? Wyszukiwarka Google
Skąd czerpać pomysły na content? Wyszukiwarka GoogleSkąd czerpać pomysły na content? Wyszukiwarka Google
Skąd czerpać pomysły na content? Wyszukiwarka Google
Socjomania
 
Content Marketing 2015 Raport Interaktywnie.com
Content Marketing 2015 Raport Interaktywnie.comContent Marketing 2015 Raport Interaktywnie.com
Content Marketing 2015 Raport Interaktywnie.com
Anna Piekart
 
#Socialselling, czyli jak budować relację z klientami w kanałach digital?
#Socialselling, czyli jak budować relację z klientami w kanałach digital?#Socialselling, czyli jak budować relację z klientami w kanałach digital?
#Socialselling, czyli jak budować relację z klientami w kanałach digital?
Socjomania
 
Warsztaty Profeiny
Warsztaty ProfeinyWarsztaty Profeiny
Warsztaty Profeiny
Profeina
 
Strefa PMI nr 12, marzec 2016
Strefa PMI nr 12, marzec 2016Strefa PMI nr 12, marzec 2016
Strefa PMI nr 12, marzec 2016
Strefa PMI
 
Zbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content Marketing
Zbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content MarketingZbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content Marketing
Zbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content Marketing
Dorota Zys
 
Profeina Portfolio
Profeina PortfolioProfeina Portfolio
Profeina Portfolio
Profeina
 
Marketingowiec przyszłości - empatyczny robot?
Marketingowiec przyszłości - empatyczny robot?Marketingowiec przyszłości - empatyczny robot?
Marketingowiec przyszłości - empatyczny robot?
Katarzyna Młynarczyk
 
Podstawy personal brandingu na Linkedinie - Artur Ragan, More Bananas
Podstawy personal brandingu na Linkedinie - Artur Ragan, More BananasPodstawy personal brandingu na Linkedinie - Artur Ragan, More Bananas
Podstawy personal brandingu na Linkedinie - Artur Ragan, More Bananas
More Bananas
 
Case study profeina PR dla Coders Lab
Case study profeina PR dla Coders LabCase study profeina PR dla Coders Lab
Case study profeina PR dla Coders Lab
Profeina
 
Brand journalism
Brand journalism Brand journalism
Inbound marketing - wprowadzenie: pozycjonowanie, social media, content
Inbound marketing - wprowadzenie: pozycjonowanie, social media, contentInbound marketing - wprowadzenie: pozycjonowanie, social media, content
Inbound marketing - wprowadzenie: pozycjonowanie, social media, content
Krakweb
 

What's hot (20)

Narzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrz
Narzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrzNarzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrz
Narzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrz
 
Superaplikacja, czyli połączenie Instagrama i Messengera.
Superaplikacja, czyli połączenie Instagrama i Messengera.Superaplikacja, czyli połączenie Instagrama i Messengera.
Superaplikacja, czyli połączenie Instagrama i Messengera.
 
Socjomania - usługi strategiczne
Socjomania - usługi strategiczneSocjomania - usługi strategiczne
Socjomania - usługi strategiczne
 
Dwa projekty jeden cel
Dwa projekty jeden celDwa projekty jeden cel
Dwa projekty jeden cel
 
Employer branding na Linkedin - Employer Branding Summit 2018
Employer branding na Linkedin - Employer Branding Summit 2018Employer branding na Linkedin - Employer Branding Summit 2018
Employer branding na Linkedin - Employer Branding Summit 2018
 
Raport Jak efektywnie wdrażać serwis LinkedIn 
w organizacjach? - prewiev
Raport Jak efektywnie wdrażać serwis LinkedIn 
w organizacjach? - prewievRaport Jak efektywnie wdrażać serwis LinkedIn 
w organizacjach? - prewiev
Raport Jak efektywnie wdrażać serwis LinkedIn 
w organizacjach? - prewiev
 
Skąd czerpać pomysły na content? Wyszukiwarka Google
Skąd czerpać pomysły na content? Wyszukiwarka GoogleSkąd czerpać pomysły na content? Wyszukiwarka Google
Skąd czerpać pomysły na content? Wyszukiwarka Google
 
Content Marketing 2015 Raport Interaktywnie.com
Content Marketing 2015 Raport Interaktywnie.comContent Marketing 2015 Raport Interaktywnie.com
Content Marketing 2015 Raport Interaktywnie.com
 
#Socialselling, czyli jak budować relację z klientami w kanałach digital?
#Socialselling, czyli jak budować relację z klientami w kanałach digital?#Socialselling, czyli jak budować relację z klientami w kanałach digital?
#Socialselling, czyli jak budować relację z klientami w kanałach digital?
 
Warsztaty Profeiny
Warsztaty ProfeinyWarsztaty Profeiny
Warsztaty Profeiny
 
Strefa PMI nr 12, marzec 2016
Strefa PMI nr 12, marzec 2016Strefa PMI nr 12, marzec 2016
Strefa PMI nr 12, marzec 2016
 
Zbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content Marketing
Zbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content MarketingZbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content Marketing
Zbuduj wiarygodny wizerunek swojej firmy wykorzystując Content Marketing
 
Tworzenie nowych mediów
Tworzenie nowych mediówTworzenie nowych mediów
Tworzenie nowych mediów
 
Verita PR overall
Verita PR overallVerita PR overall
Verita PR overall
 
Profeina Portfolio
Profeina PortfolioProfeina Portfolio
Profeina Portfolio
 
Marketingowiec przyszłości - empatyczny robot?
Marketingowiec przyszłości - empatyczny robot?Marketingowiec przyszłości - empatyczny robot?
Marketingowiec przyszłości - empatyczny robot?
 
Podstawy personal brandingu na Linkedinie - Artur Ragan, More Bananas
Podstawy personal brandingu na Linkedinie - Artur Ragan, More BananasPodstawy personal brandingu na Linkedinie - Artur Ragan, More Bananas
Podstawy personal brandingu na Linkedinie - Artur Ragan, More Bananas
 
Case study profeina PR dla Coders Lab
Case study profeina PR dla Coders LabCase study profeina PR dla Coders Lab
Case study profeina PR dla Coders Lab
 
Brand journalism
Brand journalism Brand journalism
Brand journalism
 
Inbound marketing - wprowadzenie: pozycjonowanie, social media, content
Inbound marketing - wprowadzenie: pozycjonowanie, social media, contentInbound marketing - wprowadzenie: pozycjonowanie, social media, content
Inbound marketing - wprowadzenie: pozycjonowanie, social media, content
 

Similar to Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod warunki 
pracy zdanej

Fun pl oferta szkolenia_social_media
Fun pl oferta szkolenia_social_mediaFun pl oferta szkolenia_social_media
Fun pl oferta szkolenia_social_media
FUN.PL
 
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyceUpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
FRSE
 
Jak prowadzić webinar? Podręcznik
Jak prowadzić webinar? PodręcznikJak prowadzić webinar? Podręcznik
Jak prowadzić webinar? Podręcznik
Piotr Peszko
 
Program Diploma in Professional Marketing - dm35 warszawa - materiał skrócony
Program Diploma in Professional Marketing - dm35 warszawa - materiał skróconyProgram Diploma in Professional Marketing - dm35 warszawa - materiał skrócony
Program Diploma in Professional Marketing - dm35 warszawa - materiał skrócony
questus_polska
 
Szkolenia e-learningowe VandO
Szkolenia e-learningowe VandOSzkolenia e-learningowe VandO
Szkolenia e-learningowe VandO
VandO. Value&Organization
 
User Things - Rola specjalisty UX w projektach IT
User Things - Rola specjalisty UX w projektach ITUser Things - Rola specjalisty UX w projektach IT
User Things - Rola specjalisty UX w projektach IT
User Things
 
Samsung Labo UX/UI Workshop Szczecin
Samsung Labo UX/UI Workshop SzczecinSamsung Labo UX/UI Workshop Szczecin
Samsung Labo UX/UI Workshop Szczecin
Marcin Bauer
 
Narzędzia projektowe
Narzędzia projektoweNarzędzia projektowe
Narzędzia projektowe
AEGEE-Warszawa
 
Trainer's manual pl
Trainer's manual plTrainer's manual pl
Trainer's manual plPiotr
 
Droga do Customer Experience Management - Interaktywny Warsztat dla Managerów
Droga do Customer Experience Management - Interaktywny Warsztat dla ManagerówDroga do Customer Experience Management - Interaktywny Warsztat dla Managerów
Droga do Customer Experience Management - Interaktywny Warsztat dla Managerów
Patrycja Hackiewicz
 
Audyt użyteczności - webinar
Audyt użyteczności - webinarAudyt użyteczności - webinar
Audyt użyteczności - webinar
Wojtek Kutyla
 
O randce projektanta i użytkownika, czyli jak projektować produkty, które ...
O randce projektanta i użytkownika, czyli jak projektować produkty, które ...O randce projektanta i użytkownika, czyli jak projektować produkty, które ...
O randce projektanta i użytkownika, czyli jak projektować produkty, które ...
Project: People
 
Silny przekaz prezentacja treningu
Silny przekaz prezentacja treninguSilny przekaz prezentacja treningu
Silny przekaz prezentacja treningu
zdobywalnia
 
Driving innovation - Warszawa
Driving innovation - WarszawaDriving innovation - Warszawa
Driving innovation - Warszawa
questus_polska
 
O randce projektanta i użytkownika, czyli jak projektować produkty, które ...
O randce projektanta i użytkownika, czyli jak projektować produkty, które ...O randce projektanta i użytkownika, czyli jak projektować produkty, które ...
O randce projektanta i użytkownika, czyli jak projektować produkty, które ...
Project: People
 
User Experience w SharePoint – metody wdrożenia i ulepszenia SharePoint ze sz...
User Experience w SharePoint – metody wdrożenia i ulepszenia SharePoint ze sz...User Experience w SharePoint – metody wdrożenia i ulepszenia SharePoint ze sz...
User Experience w SharePoint – metody wdrożenia i ulepszenia SharePoint ze sz...
Intratic
 

Similar to Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod warunki 
pracy zdanej (20)

Fun pl oferta szkolenia_social_media
Fun pl oferta szkolenia_social_mediaFun pl oferta szkolenia_social_media
Fun pl oferta szkolenia_social_media
 
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyceUpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
 
Podręcznik webinarów
Podręcznik webinarówPodręcznik webinarów
Podręcznik webinarów
 
Jak prowadzić webinar? Podręcznik
Jak prowadzić webinar? PodręcznikJak prowadzić webinar? Podręcznik
Jak prowadzić webinar? Podręcznik
 
Program Diploma in Professional Marketing - dm35 warszawa - materiał skrócony
Program Diploma in Professional Marketing - dm35 warszawa - materiał skróconyProgram Diploma in Professional Marketing - dm35 warszawa - materiał skrócony
Program Diploma in Professional Marketing - dm35 warszawa - materiał skrócony
 
Szkolenia e-learningowe VandO
Szkolenia e-learningowe VandOSzkolenia e-learningowe VandO
Szkolenia e-learningowe VandO
 
User Things - Rola specjalisty UX w projektach IT
User Things - Rola specjalisty UX w projektach ITUser Things - Rola specjalisty UX w projektach IT
User Things - Rola specjalisty UX w projektach IT
 
Ulotka icf
Ulotka icfUlotka icf
Ulotka icf
 
Samsung Labo UX/UI Workshop Szczecin
Samsung Labo UX/UI Workshop SzczecinSamsung Labo UX/UI Workshop Szczecin
Samsung Labo UX/UI Workshop Szczecin
 
Narzędzia projektowe
Narzędzia projektoweNarzędzia projektowe
Narzędzia projektowe
 
Trainer's manual pl
Trainer's manual plTrainer's manual pl
Trainer's manual pl
 
Manual pl
Manual plManual pl
Manual pl
 
Warsztaty eksperckie analiza sieci społecznych
Warsztaty eksperckie  analiza sieci społecznychWarsztaty eksperckie  analiza sieci społecznych
Warsztaty eksperckie analiza sieci społecznych
 
Droga do Customer Experience Management - Interaktywny Warsztat dla Managerów
Droga do Customer Experience Management - Interaktywny Warsztat dla ManagerówDroga do Customer Experience Management - Interaktywny Warsztat dla Managerów
Droga do Customer Experience Management - Interaktywny Warsztat dla Managerów
 
Audyt użyteczności - webinar
Audyt użyteczności - webinarAudyt użyteczności - webinar
Audyt użyteczności - webinar
 
O randce projektanta i użytkownika, czyli jak projektować produkty, które ...
O randce projektanta i użytkownika, czyli jak projektować produkty, które ...O randce projektanta i użytkownika, czyli jak projektować produkty, które ...
O randce projektanta i użytkownika, czyli jak projektować produkty, które ...
 
Silny przekaz prezentacja treningu
Silny przekaz prezentacja treninguSilny przekaz prezentacja treningu
Silny przekaz prezentacja treningu
 
Driving innovation - Warszawa
Driving innovation - WarszawaDriving innovation - Warszawa
Driving innovation - Warszawa
 
O randce projektanta i użytkownika, czyli jak projektować produkty, które ...
O randce projektanta i użytkownika, czyli jak projektować produkty, które ...O randce projektanta i użytkownika, czyli jak projektować produkty, które ...
O randce projektanta i użytkownika, czyli jak projektować produkty, które ...
 
User Experience w SharePoint – metody wdrożenia i ulepszenia SharePoint ze sz...
User Experience w SharePoint – metody wdrożenia i ulepszenia SharePoint ze sz...User Experience w SharePoint – metody wdrożenia i ulepszenia SharePoint ze sz...
User Experience w SharePoint – metody wdrożenia i ulepszenia SharePoint ze sz...
 

More from Socjomania

Socjomania - strategy services
Socjomania - strategy servicesSocjomania - strategy services
Socjomania - strategy services
Socjomania
 
Facebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcje
Facebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcjeFacebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcje
Facebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcje
Socjomania
 
Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?
Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?
Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?
Socjomania
 
7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference
7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference
7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference
Socjomania
 
Handelek - case study #POLISHOPA 2019
Handelek - case study #POLISHOPA 2019Handelek - case study #POLISHOPA 2019
Handelek - case study #POLISHOPA 2019
Socjomania
 
Walka z przeszkadzaczami
Walka z przeszkadzaczamiWalka z przeszkadzaczami
Walka z przeszkadzaczami
Socjomania
 
Wykorzystanie customer journey map do zbudowania lejka sprzedażowego
Wykorzystanie customer journey map do zbudowania lejka sprzedażowegoWykorzystanie customer journey map do zbudowania lejka sprzedażowego
Wykorzystanie customer journey map do zbudowania lejka sprzedażowego
Socjomania
 
One tool to rule them all - Google Data Studio
One tool to rule them all - Google Data StudioOne tool to rule them all - Google Data Studio
One tool to rule them all - Google Data Studio
Socjomania
 
Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...
Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...
Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...
Socjomania
 
Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...
Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...
Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...
Socjomania
 
Szkolenia #rozproszone - podsumowanie projektu
Szkolenia #rozproszone - podsumowanie projektuSzkolenia #rozproszone - podsumowanie projektu
Szkolenia #rozproszone - podsumowanie projektu
Socjomania
 
Strategie wykorzystywania Snapchata
Strategie wykorzystywania SnapchataStrategie wykorzystywania Snapchata
Strategie wykorzystywania Snapchata
Socjomania
 
Jak wybrać szkolenie - Socjomania w liczbach odc. 1
Jak wybrać szkolenie - Socjomania w liczbach odc. 1Jak wybrać szkolenie - Socjomania w liczbach odc. 1
Jak wybrać szkolenie - Socjomania w liczbach odc. 1
Socjomania
 
Instagram: 9 skutecznych działań komercyjnych
Instagram: 9 skutecznych działań komercyjnychInstagram: 9 skutecznych działań komercyjnych
Instagram: 9 skutecznych działań komercyjnych
Socjomania
 
Trendy mozliwe do wykorzystania w marketingu
Trendy mozliwe do wykorzystania w marketinguTrendy mozliwe do wykorzystania w marketingu
Trendy mozliwe do wykorzystania w marketingu
Socjomania
 
Jak działa Snapchat
Jak działa SnapchatJak działa Snapchat
Jak działa Snapchat
Socjomania
 
#ProjektBystra - Snapchat w employer brandingu [Case Study]
#ProjektBystra - Snapchat w employer brandingu [Case Study] #ProjektBystra - Snapchat w employer brandingu [Case Study]
#ProjektBystra - Snapchat w employer brandingu [Case Study]
Socjomania
 
Szlak turysty w social media
Szlak turysty w social mediaSzlak turysty w social media
Szlak turysty w social media
Socjomania
 
Poradnik jak skutecznie wypromować imprezę biegową na Facebooku
Poradnik jak skutecznie wypromować imprezę biegową na FacebookuPoradnik jak skutecznie wypromować imprezę biegową na Facebooku
Poradnik jak skutecznie wypromować imprezę biegową na Facebooku
Socjomania
 
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwojuMedia społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju
Socjomania
 

More from Socjomania (20)

Socjomania - strategy services
Socjomania - strategy servicesSocjomania - strategy services
Socjomania - strategy services
 
Facebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcje
Facebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcjeFacebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcje
Facebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcje
 
Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?
Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?
Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?
 
7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference
7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference
7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference
 
Handelek - case study #POLISHOPA 2019
Handelek - case study #POLISHOPA 2019Handelek - case study #POLISHOPA 2019
Handelek - case study #POLISHOPA 2019
 
Walka z przeszkadzaczami
Walka z przeszkadzaczamiWalka z przeszkadzaczami
Walka z przeszkadzaczami
 
Wykorzystanie customer journey map do zbudowania lejka sprzedażowego
Wykorzystanie customer journey map do zbudowania lejka sprzedażowegoWykorzystanie customer journey map do zbudowania lejka sprzedażowego
Wykorzystanie customer journey map do zbudowania lejka sprzedażowego
 
One tool to rule them all - Google Data Studio
One tool to rule them all - Google Data StudioOne tool to rule them all - Google Data Studio
One tool to rule them all - Google Data Studio
 
Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...
Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...
Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...
 
Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...
Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...
Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...
 
Szkolenia #rozproszone - podsumowanie projektu
Szkolenia #rozproszone - podsumowanie projektuSzkolenia #rozproszone - podsumowanie projektu
Szkolenia #rozproszone - podsumowanie projektu
 
Strategie wykorzystywania Snapchata
Strategie wykorzystywania SnapchataStrategie wykorzystywania Snapchata
Strategie wykorzystywania Snapchata
 
Jak wybrać szkolenie - Socjomania w liczbach odc. 1
Jak wybrać szkolenie - Socjomania w liczbach odc. 1Jak wybrać szkolenie - Socjomania w liczbach odc. 1
Jak wybrać szkolenie - Socjomania w liczbach odc. 1
 
Instagram: 9 skutecznych działań komercyjnych
Instagram: 9 skutecznych działań komercyjnychInstagram: 9 skutecznych działań komercyjnych
Instagram: 9 skutecznych działań komercyjnych
 
Trendy mozliwe do wykorzystania w marketingu
Trendy mozliwe do wykorzystania w marketinguTrendy mozliwe do wykorzystania w marketingu
Trendy mozliwe do wykorzystania w marketingu
 
Jak działa Snapchat
Jak działa SnapchatJak działa Snapchat
Jak działa Snapchat
 
#ProjektBystra - Snapchat w employer brandingu [Case Study]
#ProjektBystra - Snapchat w employer brandingu [Case Study] #ProjektBystra - Snapchat w employer brandingu [Case Study]
#ProjektBystra - Snapchat w employer brandingu [Case Study]
 
Szlak turysty w social media
Szlak turysty w social mediaSzlak turysty w social media
Szlak turysty w social media
 
Poradnik jak skutecznie wypromować imprezę biegową na Facebooku
Poradnik jak skutecznie wypromować imprezę biegową na FacebookuPoradnik jak skutecznie wypromować imprezę biegową na Facebooku
Poradnik jak skutecznie wypromować imprezę biegową na Facebooku
 
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwojuMedia społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju
Media społecznościowe w 2015 - kierunki rozwoju
 

Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod warunki 
pracy zdanej

 • 1. Ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod warunki 
 pracy zdalnej Zobacz naszą platformę online 
 i przykładowe programy kursów ->
 • 2. Jak wygląda proces? ETAP I Dostęp do platformy online.socjomania.pl Każdy z uczestników otrzymuje dostęp do platformy i materiałów do zapoznania się na początku - materiały wprowadzające Pretest dla uczestników Sprawdzenie poziomu wiedzy o danym zagadnieniu ETAP II Webinar Interaktywne spotkanie grupy uczestników 
 z prowadzącym Prezentacja po Każdy z uczestników otrzymuje prezentację z webinaru ETAP III Materiały uzupełniające Każdy z uczestników na platformie otrzyma dostęp do dodatkowych case studies, opisów narzędzi, artykułów i materiałów inspiracyjnych ETAP IV Ewaluacja zagadnienia Test wiedzy dla uczestników webinaru 
 z zakresu danego zagadnienia
 • 3. Personalizowany widok i interfejs
 dla Twojej organizacji 3 online.socjomania.pl?
 interaktywne i efektywne doświadczenie nauki
 
 Zróżnicowane doświadczenia: Wstęp - konsultacje online z trenerem Socjomanii Wideo - przygotowane materiały przez trenera Indywidualna ścieżka - możliwość mierzenia progresu nauki i aktywności Prezentacje - materiały do przeglądania na platformie i do pobrania przez użytkowników Quizy i testy wiedzy - po każdym kroku milowym Praktyczne zadania domowe - ewaluacja przez trenera Grupa dyskusyjna - możliwość interakcji z trenerem 
 i uczestnikami kursu Sesje Q&A - możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń Raporty ewaluacyjne - możliwość mierzenia progresu uczestników, poświęconego czasu, efektywności nauki Sprawdź możliwości Jak działa nasza platforma
 • 4. Chat z trenerem Zadania, checklisty Monitoring aktywności na platformie Video prezentacje Progres i ewaluacja Quiz/test/ankieta Jak wyglądają treści w naszej platformie? Przykłady formatów i materiałów
 • 5. Marki, które korzystały z online.socjomania.pl
 • 6. Przykładowe tematy kursów Design Thinking Poruszane zagadnienia: • Design thinking - wprowadzenie - jak to się wszystko zaczęło, historia powstania i najprostsza definicja, • Kluczowe wartości podejścia design thinking - co zmieniają, czym się wyróżniają od innych podejść, • Design thinking - dla kogo i dla jakiego zastosowania? Przedstawienie na 5 praktycznych projektach najważniejszych wniosków, zastosowań i obszarów wykorzystania metody i narzędzi design thinking. • Visual thinking - myślenie wizualne, jak zmienia projekty i podejście do rozwiązywania problemów [interaktywne ćwiczenie] • Design thinking vs service design vs agile vs customer experience - czym różnią się te podejścia od siebie? Kiedy i jak je zastosować? Kiedy łączyć? • Proces design thinking - omówienie każdego z etapów na praktycznym przykładzie [interaktywne ćwiczenie] • Narzędzia design thinking - przegląd wybranych z nich, dopasowanych do każdego z etapów, • Sesja Q&A - czas na pytania od uczestników.
 Forma: • Materiały rozwojowe (artykuły, video, wywiady, podcasty, #prasówka, prezentacje) dostępne są dla każdego uczestnika na platformie online.socjomania.pl. Może z nich korzystać kiedy i jak chce (materiały są również do pobrania). • 3h interaktywny webinar prowadzony przez doświadczonego trenera z zespołu Socjomanii. Uczestnicy mają możliwość wzięcia w nim udziału na żywo lub odtworzenia go potem na platformie. • W jednym webinarze może wziąć udział do 30 osób (dla swobody dyskusji, zadawania pytań, interaktywnych ćwiczeń prowadzonych przez trenera).
 Chcę poznać szczegóły!
 • 7. Przykładowe tematy kursów Forma: • Materiały rozwojowe (artykuły, video, wywiady, podcasty, #prasówka, prezentacje) dostępne są dla każdego uczestnika na platformie online.socjomania.pl. Może z nich korzystać kiedy i jak chce (materiały są również do pobrania). • 3h interaktywny webinar prowadzony przez doświadczonego trenera z zespołu Socjomanii. Uczestnicy mają możliwość wzięcia w nim udziału na żywo lub odtworzenia go potem na platformie. • W jednym webinarze może wziąć udział do 30 osób (dla swobody dyskusji, zadawania pytań, interaktywnych ćwiczeń prowadzonych przez trenera).
 Chcę poznać szczegóły! Service Design Poruszane zagadnienia: • Service design i serwityzacja. Historia. W jaki sposób projektować nowe usługi, ale i optymalizować obecne procesy, produkty i zadania w firmie? • Obalanie mitów - service design, design thinking, user experience, agile, digitalizacja - jaki jest link między tymi metodykami/narzędziami? Czym się różnią, a jakie ich części są wspólne? • Modelowy proces service design. Przykłady projektów digitalizacji w metodyce service design (od problemu, przez proces, do wdrożenia) • Dlaczego service design? Przedstawienie na 5 praktycznych projektach najważniejszych wniosków, zastosowań i obszarów wykorzystania metody i narzędzi service design, • Jak wykorzystać narzędzia design thinking i metodykę service design do rozpoznawania kluczowych potrzeb odbiorców, luk w usługach, analizy trendów i przygotowania się do zaprojektowania usługi? • Narzędzia service design, które możesz wdrożyć w codziennej pracy nad optymalizacją usług i procesów, • Service design - jak wykorzystać, kierunki rozwoju i źródła wiedzy
 • 8. Przykładowe tematy kursów Forma: • Materiały rozwojowe (artykuły, video, wywiady, podcasty, #prasówka, prezentacje) dostępne są dla każdego uczestnika na platformie online.socjomania.pl. Może z nich korzystać kiedy i jak chce (materiały są również do pobrania). • 3h interaktywny webinar prowadzony przez doświadczonego trenera z zespołu Socjomanii. Uczestnicy mają możliwość wzięcia w nim udziału na żywo lub odtworzenia go potem na platformie. • W jednym webinarze może wziąć udział do 30 osób (dla swobody dyskusji, zadawania pytań, interaktywnych ćwiczeń prowadzonych przez trenera).
 Rola lidera w warunkach pracy zdalnej Poruszane zagadnienia: • Jak zarządzać zdalnie zespołem? Zarządzanie zmianą - przed jakim wyzwaniem stoimy. Jak zarządzić zmianą i przeprowadzić przez nią uczestników? • Jak ukształtować z zespołem zasady i nowe rytuały, jakimi powinien kierować się zdalny zespół, • Zasady wspierające efektywne przeprowadzenie spotkań w trybie zdalnym -  jak utrzymać uwagę, jak utrzymać interakcję wszystkich uczestników spotkania/warsztatu - dobre praktyki, zasady i narzędzia, • Jak utrzymać motywację w zespole? Rytuały i nowe nawyki - jakie zachowania wdrożyć do zespołu, by dbać o regularne informowanie się, motywowanie i wysoką efektywność? • Rola lidera - digital leadership. Zarządzanie różnorodnością członków zespołu i wykorzystanie ich mocnych stron do zarządzania komunikacją • Metody na support zespołu - zarządzanie niepewnością, zmianą i kryzysami indywidualnymi  • Metody kolaboracji i współdzielenia informacji i wiedzy - jak zarządzać rozwojem online • Model feedbacku - budowanie nawyków, metody i narzędzia online Chcę poznać szczegóły!
 • 9. Przykładowe tematy kursów Forma: • Materiały rozwojowe (artykuły, video, wywiady, podcasty, #prasówka, prezentacje) dostępne są dla każdego uczestnika na platformie online.socjomania.pl. Może z nich korzystać kiedy i jak chce (materiały są również do pobrania). • 3h interaktywny webinar prowadzony przez doświadczonego trenera z zespołu Socjomanii. Uczestnicy mają możliwość wzięcia w nim udziału na żywo lub odtworzenia go potem na platformie. • W jednym webinarze może wziąć udział do 30 osób (dla swobody dyskusji, zadawania pytań, interaktywnych ćwiczeń prowadzonych przez trenera).
 Trendy w digital marketingu Poruszane zagadnienia: • Trendset, czyli wytłumaczenie, czym są i jak rozwijają się we współczesnym makretingu trendy, • Makrotrendy psychospołeczne, które warunkują zmiany zachowań konsumentów (np. human brands, joyning, youniverse, fuzzynomics, playsumers). Ich rola i możliwość zastosowania w komunikacji. • Poznanie narzędzi i źródeł, skąd czerpać wiedzę na temat trendów. Omówienie narzędzi takich jak: ProductHunt, Trendwatching, Google Trends and Google Consumer Barometer, a także wskazanie polecanych raportów i źródeł danych, • Trendy behawioralne (mikro-momenty, voice search, mobile-first, shifting, multiscreening, all-in-one) i ich wpływ na komunikację, • Pokolenie postdemograficzne vs generacja Z, Y, X - jakie zmiany i różnice widzimy w kolejnych pokoleniach?  • Ćwiczenie interaktywne: Consumer Trend Canvas w celu lepszego zrozumienia i próby wdrożenia wybranych trendów w firmie. (ćwiczenie grupowe - każdy z uczestników będzie brał w nim udział, następnie prowadzący podsumuje ćwiczenie.) • Ewolucja treści audiowizualnych - od wideo linearnego, po VOD, semi-live i live streaming, • Storydoing jako nowy storytelling. Jak zmienia się sposób prowadzenia narracji o naszych produktach i usługach w dobie nowych trendów? Trend historii efemerycznych (Stories), • Wirtualnie boci i asystenci - jak będzie rozwijał się ten trend i jak możemy go wykorzystać już teraz? Chcę poznać szczegóły!
 • 10. Przykładowe tematy kursów Forma: • Materiały rozwojowe (artykuły, video, wywiady, podcasty, #prasówka, prezentacje) dostępne są dla każdego uczestnika na platformie online.socjomania.pl. Może z nich korzystać kiedy i jak chce (materiały są również do pobrania). • 3h interaktywny webinar prowadzony przez doświadczonego trenera z zespołu Socjomanii. Uczestnicy mają możliwość wzięcia w nim udziału na żywo lub odtworzenia go potem na platformie. • W jednym webinarze może wziąć udział do 30 osób (dla swobody dyskusji, zadawania pytań, interaktywnych ćwiczeń prowadzonych przez trenera).
 Digitalizacja Poruszane zagadnienia: • Digitalizacja - na czym polega? Jakie są jej główne filary i wartości? • Ucyfrowienie, digitalizacja a transformacja biznesowa - na czym polegają różnice? Jaki jest cel każdego z nich? • Przykłady digitalizacji usług, produktów, procesów i komunikacji - inspiracje, • Na co wpływa digitalizacja? Nowe modele biznesowe (jak może zmienić się nasz sposób funkcjonowania jako firmy), nowi interesariusze (z kim i jak będziemy współpracować), nowe, wirtualne przestrzenie (jakie i jak technologie będą wspierać digitalizację)? • Na czym polega proces digitalizacji - jak wygląda? Co jest w nim ważne? Jak możemy go ułatwić dla siebie i naszego zespołu? • Ludzki aspekt digitalizacji - zarządzanie zmianą. Co i jak zmieni digitalizacja dla klientów, konsumentów i pracowników? Chcę poznać szczegóły!
 • 11. Przykładowe tematy kursów Forma: • Materiały rozwojowe (artykuły, video, wywiady, podcasty, #prasówka, prezentacje) dostępne są dla każdego uczestnika na platformie online.socjomania.pl. Może z nich korzystać kiedy i jak chce (materiały są również do pobrania). • 3h interaktywny webinar prowadzony przez doświadczonego trenera z zespołu Socjomanii. Uczestnicy mają możliwość wzięcia w nim udziału na żywo lub odtworzenia go potem na platformie. • W jednym webinarze może wziąć udział do 30 osób (dla swobody dyskusji, zadawania pytań, interaktywnych ćwiczeń prowadzonych przez trenera).
 Innowacja Poruszane zagadnienia: • Na czym polega innowacja - szukanie definicji i zakresu, przykłady innowacyjnych biznesów, usług i produktów, które zrewolucjonizowały branżę/firmę, • 3 składowe trendu - praktyczne wskazanie, jakie trzy obszary powinno mieć każde rozwiązanie, by w pełni wykorzystać innowację i trendy, • Jak tworzyć innowacyjne rozwiązania - jakie metody pomagają w zaprojektowaniu nowych usług, produktów i procesów (human centered design, service design, design thinking, customer experience), • Gdzie szukać innowacji? Three horizons of innovation - warsztatowe narzędzie, które pozwala zidentyfikować obszary do zmiany i zaplanować zmianę, • Jak samemu dostarczać bardziej innowacyjnych pomysłów - proste narzędzia i metody, które pozwalają na indywidualne/grupowe bardziej efektywne burze mózgów i eksploracji rozwiązań. Chcę poznać szczegóły!
 • 12. Przykładowe tematy kursów Forma: • Materiały rozwojowe (artykuły, video, wywiady, podcasty, #prasówka, prezentacje) dostępne są dla każdego uczestnika na platformie online.socjomania.pl. Może z nich korzystać kiedy i jak chce (materiały są również do pobrania). • 3h interaktywny webinar prowadzony przez doświadczonego trenera z zespołu Socjomanii. Uczestnicy mają możliwość wzięcia w nim udziału na żywo lub odtworzenia go potem na platformie. • W jednym webinarze może wziąć udział do 30 osób (dla swobody dyskusji, zadawania pytań, interaktywnych ćwiczeń prowadzonych przez trenera).
 Praca zdalna Poruszane zagadnienia: • Trendy i zmiany zachodzące w środowisku pracy - czym różni się praca zdalna od modeli standardowych? Co zmienia, co wnosi? • Samoorganizacja i samodyscyplina - Zasady, jakimi powinny kierować się osoby pracujące zdalnie, przygotowanie higienicznego środowiska pracy, • Jakie narzędzia pomagają w pracy zdalnej - przegląd narzędzi wspierających planowanie dnia pracy i listy zadań, • Zasady wspierające efektywne przeprowadzenie spotkań w trybie zdalnym - dobre praktyki, zasady i narzędzia, • Jak pracując zdalnie zorganizować sobie przestrzeń na rozwój - dobre praktyki i narzędzia. Chcę poznać szczegóły!
 • 13. Szukasz innych tematów? napisz do nas przygotujemy dla Ciebie coś specjalnego!