SlideShare a Scribd company logo
1 of 57
Download to read offline
Prowadzący
Piotr Podgajny
Digital Marketing Lead
Social media w Polsce
Użytkownicy, demografia i charakterystyka

Listopad 2019
Social media w Polsce:

wprowadzenie
https://mckinsey.pl/publikacje/raport-cyfrowi-polacy-przyspieszenie-e-rewolucji/
Według badania McKinsey „Cyfrowi Polacy”, social media 

to jedna z głównych form spędzania przez nas czasu w internecie.
https://mckinsey.pl/publikacje/raport-cyfrowi-polacy-przyspieszenie-e-rewolucji/
Social media to jedno z pierwszych źródeł informacji
https://mckinsey.pl/publikacje/raport-cyfrowi-polacy-przyspieszenie-e-rewolucji/
Social media to miejsce inspiracji i podejmowania decyzji zakupowych
https://www.pwc.pl/pl/pdf/polacy-na-zakupach-raport-pwc-2018.pdf
https://mckinsey.pl/publikacje/raport-cyfrowi-polacy-przyspieszenie-e-rewolucji/
Social media to również miejsce, w którym obserwujemy marki
Social media w Polsce:

dane liczbowe i demograficzne
Przedstawione liczby to liczby szacowane - tzw. real users. Faktyczna liczba użytkowników każdego z serwisów różni się od podanych tutaj liczb,
Źródło danych: Badanie Gemius/PBI za okres 29.07-04.08.2019 - dane pochodzą z aplikacji Gemius Explorer.
Liczba użytkowników serwisów społecznościowych w Polsce wg. Gemius/PBI
Liczba użytkowników serwisów społecznościowych w Polsce wg. Gemius/PBI
WSZYSCY UŻYTKOWNICY
(REAL USERS)
UŻYTKOWNICY PC UŻYTKOWNICY MOBILE
Aplikacja Youtube 16 126 088 - 16 126 088
facebook.com 15 418 612 11 352 427 7 611 350
Aplikacja Messenger 13 017 669 - 13 017 669
youtube.com 12 888 480 11 402 145 3 110 843
Aplikacja Facebook 12 453 999 - 12 453 999
Aplikacja Instagram 6 565 903 - 6 565 903
Aplikacja WhatsApp
Messenger
6 158 086 - 6 158 086
instagram.com 3 668 784 1 847 378 2 049 472
twitter.com 2 207 512 1 165 903 1 165 113
Aplikacja Snapchat 1 892 262 - 1 892 262
Aplikacja Spotify Music 1 660 071 - 1 660 071
Aplikacja Pinterest 1 226 688 - 1 226 688
Aplikacja LinkedIn 1 166 701 - 1 166 701
pinterest.com 1 090 641 771 238 338 557
linkedin.com 1 074 115 750 554 344 044
Aplikacja TikTok 895 543 - 895 543
Aplikacja Twitter 872 473 - 872 473
messenger.com 840 027 832 039 -
tumblr.com 460 392 - 274 596
Aplikacja Twitch 308 953 - 308 953
twitch.tv 282 475 - -
spotify.com 270 432 267 276 -
Aplikacja Fotka mobile 248 299 - 248 299
fotka.com 232 937 108 232 130 731
Aplikacja Tinder 202 326 - 202 326
Przedstawione w tej tabeli dane to dane
poglądowe mające na celu zobrazować
skalę różnic między poszczególnymi
serwisami społecznościowymi.
Źródło danych: Badanie Gemius/PBI za
okres 1 tygodnia: 29.07-04.08.2019 -
dane pochodzą z aplikacji Gemius
Explorer. Ze względu na okres pomiaru
- 1 tydzień - liczby będą różniły się od
liczb w standardowych comiesięcznych
zestawieniach Gemius/PBI.
Real users to szacowana liczba osób.
Faktyczna liczba użytkowników
każdego 

z serwisów różni się od podanych tutaj
liczb.
Wiek użytkowników serwisów społecznościowych wg. Gemius/PBI
Źródło danych: Badanie Gemius/PBI za okres 1 tygodnia 29.07-04.08.2019 - dane pochodzą z aplikacji Gemius Explorer 

Dokładna liczba użytkowników w danych przedziałach może różnić się od danych na wykresie.
Facebook
Źródło danych: API i panel reklamowy Facebooka wg. https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-poland/2019/10
Liczba i demografia użytkowników Facebooka w Polsce
Obok YouTube ma
największe dotarcie
w Polsce
Najbardziej
„pojemny” kanał jeśli
chodzi o tematykę
komunikacji
Bardzo rozbudowane
możliwości
reklamowe
Zaawansowana
analityka
Niskie zasięgi
organiczne
(niepłatne)
Starzejąca się
społeczność
Dzięki Messengerowi
oferuje boty i opcje
automatyzacji zadań
Charakterystyczne cechy i elementy
Budowanie wizerunku marki 

i promocja produktów
Wsparcie sprzedaży
Wybrane zastosowania
Kierowanie ruchu
na stronę www
Obsługa klienta
Wybrane zastosowania
Promocja wydarzeń Edukacja
Wybrane zastosowania
Instagram
Liczba i demografia użytkowników Instagrama w Polsce
Źródło danych: API i panel reklamowy Facebooka wg. https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-poland/2019/10
Medium stricte
wizualne
Serwis mobile-first
Młodsza grupa
docelowa (głównie
do 45 roku życia)
Silny udział treści
efemerycznych -
relacji (stories)
Hashtagi jako
mechanizm
napędzający
działanie serwisu
Naturalne środowisko dla
user-generated contentu
(treści tworzonych przez
użytkowników)
Możliwość działań AR
(augmented reality -
rozszerzona
rzeczywistość)
Charakterystyczne cechy i elementy
Budowa świadomości 

i wizerunku marki
Promocja produktów 

i wsparcie sprzedaży
Wybrane zastosowania
Budowa wizerunku
atrakcyjnego pracodawcy / HR
Inspiracja i storytelling
Wybrane zastosowania
Relacje / tu i teraz
Włączanie społeczności 

w komunikację marki 

(user-generated content)
Wybrane zastosowania
Filtry AR (Augmented Reality)
Wybrane zastosowania
YouTube
Liczba użytkowników YouTube w Polsce
Brak danych na temat dokładnej liczby użytkowników udostępnianych przez serwis. Liczby szacowane. Źródło danych:

Gemius/PBI za wrzesień 2019 - https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/wyniki-badania-gemiuspbi-za-wrzesien-2019.html
Źródło danych: badanie Gemius/PBI za okres 29.07-04.08.2019
Wiek użytkowników YouTube w Polsce
Obok Facebooka ma
największe dotarcie
w Polsce
Serwis video-first
Druga największa
wyszukiwarka treści
Wysoki próg wejścia
dla marki (kosztowna
produkcja treści
video)
Długi czas życia
treści
Zaawansowane 

i rozbudowane
możliwości reklamy
płatnej
Charakterystyczne cechy i elementy
Prezentacja produktów 

(test, recenzja, tutorial)
Wybrane zastosowania
Budowanie świadomości 

i wizerunku marki
Dostarczanie wiedzy i budowa
wizerunku eksperta
Wybrane zastosowania
Współpraca z influencerem
LinkedIn
Liczba użytkowników LinkedIn na świecie i w Polsce
W Polsce ok. 3,6 mln użytkowników

(dane wg panelu reklamowego LinkedIn)
https://news.linkedin.com/about-us#statistics
Wiek użytkowników LinkedIn w Polsce
Źródło danych: panel reklamowy LinkedIn
Serwis profesjonalny 

i dość „poważny"
Dzięki swoim
funkcjom, to silne
narzędzie w
marketingu B2B
Mocna pozycja
hashtagów 

i artykułów
Narzędzia płatne
rozszerzające funkcje
serwisu
Wąskie, niedostępne
gdzie indziej
targetowanie reklam
Wysoki koszt reklam
Charakterystyczne cechy i elementy
Wybrane zastosowania
Personal branding Budowa wizerunku eksperta
Employer branding Rekrutacja
Wybrane zastosowania
Sprzedaż B2B Promocja wydarzeń
Wybrane zastosowania
Twitter
Liczba użytkowników Twittera w Polsce
WSZYSCY UŻYTKOWNICY
(REAL USERS)
UŻYTKOWNICY PC UŻYTKOWNICY MOBILE
Aplikacja Youtube 16 126 088 - 16 126 088
facebook.com 15 418 612 11 352 427 7 611 350
Aplikacja Messenger 13 017 669 - 13 017 669
youtube.com 12 888 480 11 402 145 3 110 843
Aplikacja Facebook 12 453 999 - 12 453 999
Aplikacja Instagram 6 565 903 - 6 565 903
Aplikacja WhatsApp
Messenger
6 158 086 - 6 158 086
instagram.com 3 668 784 1 847 378 2 049 472
twitter.com 2 207 512 1 165 903 1 165 113
Aplikacja Snapchat 1 892 262 - 1 892 262
Aplikacja Spotify Music 1 660 071 - 1 660 071
Aplikacja Pinterest 1 226 688 - 1 226 688
Aplikacja LinkedIn 1 166 701 - 1 166 701
pinterest.com 1 090 641 771 238 338 557
linkedin.com 1 074 115 750 554 344 044
Aplikacja TikTok 895 543 - 895 543
Aplikacja Twitter 872 473 - 872 473
messenger.com 840 027 832 039 -
tumblr.com 460 392 - 274 596
Brak danych na temat dokładnej
liczby użytkowników
udostępnianych przez serwis.
Źródło danych: Badanie Gemius/PBI
za okres 1 tygodnia -
29.07-04.08.2019 - dane pochodzą
z aplikacji Gemius Explorer. Liczby
szacowane.
Wiek użytkowników Twittera w Polsce
Źródło danych: Badanie Gemius/PBI za okres 29.07-04.08.2019 - dane pochodzą z aplikacji Gemius Explorer.
Zwięzłość
/ 280 znaków
Skupienie na kilku
wybranych branżach
w Polsce
Silna rola hashtagów
Mocne oparcie 

o konwersacje
Krótkie życie treści 

i duża liczba treści
Rozbudowany panel
reklamowy i
możliwości działań
płatnych
Charakterystyczne cechy i elementy
Informacja Kierowanie ruchu
Wybrane zastosowania
Obsługa klienta Edukacja
Wybrane zastosowania
Employer branding, życie firmy Rekrutacja
Wybrane zastosowania
Snapchat
Liczba i demografia użytkowników Snapchata w Polsce
Źródło danych: panel reklamowy Snapchata
ok. 3 277 500
Charakterystyczne cechy i elementy
Serwis stricte
mobilny i wizualny
Młodsza grupa
docelowa (głównie do
25 roku życia)
Efemeryczność -
treści żyją 24h
Rozbudowana możliwość
tworzenia geofiltrów i
filtrów AR (Augmented
Reality - rozszerzonej
rzeczywistości)
Rozbudowany
komunikator
Rozwijany i coraz
bardziej
zaawansowany panel
reklamowy dostępny
dla wszystkich
Filtry AR (Augmented Reality)
Wybrane zastosowania
Budowanie wizerunku marki 

+ kierowanie ruchu do strony www
Płatna reklama
Wybrane zastosowania
Komunikacja z fanami, dostarczanie wiedzy,
przekazywanie informacji
TikTok
Liczba użytkowników TikToka w Polsce
WSZYSCY UŻYTKOWNICY
(REAL USERS)
UŻYTKOWNICY PC UŻYTKOWNICY MOBILE
Aplikacja Youtube 16 126 088 - 16 126 088
facebook.com 15 418 612 11 352 427 7 611 350
Aplikacja Messenger 13 017 669 - 13 017 669
youtube.com 12 888 480 11 402 145 3 110 843
Aplikacja Facebook 12 453 999 - 12 453 999
Aplikacja Instagram 6 565 903 - 6 565 903
Aplikacja WhatsApp
Messenger
6 158 086 - 6 158 086
instagram.com 3 668 784 1 847 378 2 049 472
twitter.com 2 207 512 1 165 903 1 165 113
Aplikacja Snapchat 1 892 262 - 1 892 262
Aplikacja Spotify Music 1 660 071 - 1 660 071
Aplikacja Pinterest 1 226 688 - 1 226 688
Aplikacja LinkedIn 1 166 701 - 1 166 701
pinterest.com 1 090 641 771 238 338 557
linkedin.com 1 074 115 750 554 344 044
Aplikacja TikTok 895 543 - 895 543
Aplikacja Twitter 872 473 - 872 473
messenger.com 840 027 832 039 -
tumblr.com 460 392 - 274 596
Brak danych na temat dokładnej
liczby użytkowników
udostępnianych przez serwis.
Źródło danych: Badanie Gemius/PBI
za okres 1 tygodnia -
29.07-04.08.2019 - dane pochodzą
z aplikacji Gemius Explorer. Liczby
szacowane.
Demografia użytkowników TikToka w Polsce
Źródło danych- Raport GetHero: https://www.gethero.pl/raport-tiktok/ - badanie ankietowe na próbie 3464 osób
Hashtagi i związane 

z nimi wyzwania
(challenges)
Mocne oparcie 

o muzykę oraz efekty
video i ciekawy
montaż
Brak dokładnych
informacji na temat
liczby użytkowników 

i demografii w Polsce
Panel reklamowy na
razie dostępny tylko
dla wybranych krajów 

i reklamodawców
Mobile first 

+ video-first
Charakterystyczne cechy i elementy
Najmłodsza grupa
docelowa
Dotarcie do młodszych odbiorców 

+ employer branding
Wybrane zastosowania
Budowanie wizerunku marki i zaangażowania
poprzez hashtag lub wyzwanie
Zobacz filmy
na TikTok.
Zobacz filmy
na TikTok.
Backstage / behind the scenes
Wybrane zastosowania
Współpraca z influencerem
Wybrane zastosowania
Tu i teraz (np. relacjonowanie wydarzeń)
linkedin.com/in/piotrpodgajny/
piotr@socjomania.pl
Dziękuję!
Piotr Podgajny
Digital Marketing Lead @ Socjomania

More Related Content

What's hot

Digital 2023 Netherlands (February 2023) v01
Digital 2023 Netherlands (February 2023) v01Digital 2023 Netherlands (February 2023) v01
Digital 2023 Netherlands (February 2023) v01DataReportal
 
Digital 2022 Guinea-Bissau (February 2022) v01
Digital 2022 Guinea-Bissau (February 2022) v01Digital 2022 Guinea-Bissau (February 2022) v01
Digital 2022 Guinea-Bissau (February 2022) v01DataReportal
 
Digital 2022 Syria (February 2022) v01
Digital 2022 Syria (February 2022) v01Digital 2022 Syria (February 2022) v01
Digital 2022 Syria (February 2022) v01DataReportal
 
Digital 2023 Saint Kitts and Nevis (February 2023) v01
Digital 2023 Saint Kitts and Nevis (February 2023) v01Digital 2023 Saint Kitts and Nevis (February 2023) v01
Digital 2023 Saint Kitts and Nevis (February 2023) v01DataReportal
 
Digital 2023 Kosovo (February 2023) v01
Digital 2023 Kosovo (February 2023) v01Digital 2023 Kosovo (February 2023) v01
Digital 2023 Kosovo (February 2023) v01DataReportal
 
Digital 2022 Tanzania (February 2022) v01
Digital 2022 Tanzania (February 2022) v01Digital 2022 Tanzania (February 2022) v01
Digital 2022 Tanzania (February 2022) v01DataReportal
 
Digital 2022 Wallis and Futuna (February 2022) v01
Digital 2022 Wallis and Futuna (February 2022) v01Digital 2022 Wallis and Futuna (February 2022) v01
Digital 2022 Wallis and Futuna (February 2022) v01DataReportal
 
Digital 2022 Turkey (February 2022) v01
Digital 2022 Turkey (February 2022) v01Digital 2022 Turkey (February 2022) v01
Digital 2022 Turkey (February 2022) v01DataReportal
 
Digital 2022 Kyrgyzstan (February 2022) v01
Digital 2022 Kyrgyzstan (February 2022) v01Digital 2022 Kyrgyzstan (February 2022) v01
Digital 2022 Kyrgyzstan (February 2022) v01DataReportal
 
Digital 2022: Essential TikTok Stats for Q1 2022 v01
Digital 2022: Essential TikTok Stats for Q1 2022 v01Digital 2022: Essential TikTok Stats for Q1 2022 v01
Digital 2022: Essential TikTok Stats for Q1 2022 v01DataReportal
 
Digital 2023 Russian Federation (February 2023) v01
Digital 2023 Russian Federation (February 2023) v01Digital 2023 Russian Federation (February 2023) v01
Digital 2023 Russian Federation (February 2023) v01DataReportal
 
Global Digital 2022 Report
Global Digital 2022 ReportGlobal Digital 2022 Report
Global Digital 2022 ReportMarketingTrips
 
Digital 2023 Austria (February 2023) v01
Digital 2023 Austria (February 2023) v01Digital 2023 Austria (February 2023) v01
Digital 2023 Austria (February 2023) v01DataReportal
 
Digital 2022 Czechia (February 2022) v01
Digital 2022 Czechia (February 2022) v01Digital 2022 Czechia (February 2022) v01
Digital 2022 Czechia (February 2022) v01DataReportal
 
Digital 2021 July Global Statshot Report v02
Digital 2021 July Global Statshot Report v02Digital 2021 July Global Statshot Report v02
Digital 2021 July Global Statshot Report v02DataReportal
 
Digital 2022: Essential Instagram Stats for Q2 2022 v01
Digital 2022: Essential Instagram Stats for Q2 2022 v01Digital 2022: Essential Instagram Stats for Q2 2022 v01
Digital 2022: Essential Instagram Stats for Q2 2022 v01DataReportal
 
Digital 2022 Gabon (February 2022) v01
Digital 2022 Gabon (February 2022) v01Digital 2022 Gabon (February 2022) v01
Digital 2022 Gabon (February 2022) v01DataReportal
 
Digital 2022 Nicaragua (February 2022) v01
Digital 2022 Nicaragua (February 2022) v01Digital 2022 Nicaragua (February 2022) v01
Digital 2022 Nicaragua (February 2022) v01DataReportal
 
Digital 2022 Japan (February 2022) v01
Digital 2022 Japan (February 2022) v01Digital 2022 Japan (February 2022) v01
Digital 2022 Japan (February 2022) v01DataReportal
 
Digital 2023 France (February 2023) v01
Digital 2023 France (February 2023) v01Digital 2023 France (February 2023) v01
Digital 2023 France (February 2023) v01DataReportal
 

What's hot (20)

Digital 2023 Netherlands (February 2023) v01
Digital 2023 Netherlands (February 2023) v01Digital 2023 Netherlands (February 2023) v01
Digital 2023 Netherlands (February 2023) v01
 
Digital 2022 Guinea-Bissau (February 2022) v01
Digital 2022 Guinea-Bissau (February 2022) v01Digital 2022 Guinea-Bissau (February 2022) v01
Digital 2022 Guinea-Bissau (February 2022) v01
 
Digital 2022 Syria (February 2022) v01
Digital 2022 Syria (February 2022) v01Digital 2022 Syria (February 2022) v01
Digital 2022 Syria (February 2022) v01
 
Digital 2023 Saint Kitts and Nevis (February 2023) v01
Digital 2023 Saint Kitts and Nevis (February 2023) v01Digital 2023 Saint Kitts and Nevis (February 2023) v01
Digital 2023 Saint Kitts and Nevis (February 2023) v01
 
Digital 2023 Kosovo (February 2023) v01
Digital 2023 Kosovo (February 2023) v01Digital 2023 Kosovo (February 2023) v01
Digital 2023 Kosovo (February 2023) v01
 
Digital 2022 Tanzania (February 2022) v01
Digital 2022 Tanzania (February 2022) v01Digital 2022 Tanzania (February 2022) v01
Digital 2022 Tanzania (February 2022) v01
 
Digital 2022 Wallis and Futuna (February 2022) v01
Digital 2022 Wallis and Futuna (February 2022) v01Digital 2022 Wallis and Futuna (February 2022) v01
Digital 2022 Wallis and Futuna (February 2022) v01
 
Digital 2022 Turkey (February 2022) v01
Digital 2022 Turkey (February 2022) v01Digital 2022 Turkey (February 2022) v01
Digital 2022 Turkey (February 2022) v01
 
Digital 2022 Kyrgyzstan (February 2022) v01
Digital 2022 Kyrgyzstan (February 2022) v01Digital 2022 Kyrgyzstan (February 2022) v01
Digital 2022 Kyrgyzstan (February 2022) v01
 
Digital 2022: Essential TikTok Stats for Q1 2022 v01
Digital 2022: Essential TikTok Stats for Q1 2022 v01Digital 2022: Essential TikTok Stats for Q1 2022 v01
Digital 2022: Essential TikTok Stats for Q1 2022 v01
 
Digital 2023 Russian Federation (February 2023) v01
Digital 2023 Russian Federation (February 2023) v01Digital 2023 Russian Federation (February 2023) v01
Digital 2023 Russian Federation (February 2023) v01
 
Global Digital 2022 Report
Global Digital 2022 ReportGlobal Digital 2022 Report
Global Digital 2022 Report
 
Digital 2023 Austria (February 2023) v01
Digital 2023 Austria (February 2023) v01Digital 2023 Austria (February 2023) v01
Digital 2023 Austria (February 2023) v01
 
Digital 2022 Czechia (February 2022) v01
Digital 2022 Czechia (February 2022) v01Digital 2022 Czechia (February 2022) v01
Digital 2022 Czechia (February 2022) v01
 
Digital 2021 July Global Statshot Report v02
Digital 2021 July Global Statshot Report v02Digital 2021 July Global Statshot Report v02
Digital 2021 July Global Statshot Report v02
 
Digital 2022: Essential Instagram Stats for Q2 2022 v01
Digital 2022: Essential Instagram Stats for Q2 2022 v01Digital 2022: Essential Instagram Stats for Q2 2022 v01
Digital 2022: Essential Instagram Stats for Q2 2022 v01
 
Digital 2022 Gabon (February 2022) v01
Digital 2022 Gabon (February 2022) v01Digital 2022 Gabon (February 2022) v01
Digital 2022 Gabon (February 2022) v01
 
Digital 2022 Nicaragua (February 2022) v01
Digital 2022 Nicaragua (February 2022) v01Digital 2022 Nicaragua (February 2022) v01
Digital 2022 Nicaragua (February 2022) v01
 
Digital 2022 Japan (February 2022) v01
Digital 2022 Japan (February 2022) v01Digital 2022 Japan (February 2022) v01
Digital 2022 Japan (February 2022) v01
 
Digital 2023 France (February 2023) v01
Digital 2023 France (February 2023) v01Digital 2023 France (February 2023) v01
Digital 2023 France (February 2023) v01
 

Similar to Social media w Polsce - użytkownicy, demografia i charakterystyka

Biz miz o1 m5_u5.2_r6_k(ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m5_u5.2_r6_k(ppt-f2f) plBiz miz o1 m5_u5.2_r6_k(ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m5_u5.2_r6_k(ppt-f2f) plKATHLEENBULTEEL
 
PR, social media, mobile, ambush, event… – jak tworzyć i zarządzać zintegrowa...
PR, social media, mobile, ambush, event… – jak tworzyć i zarządzać zintegrowa...PR, social media, mobile, ambush, event… – jak tworzyć i zarządzać zintegrowa...
PR, social media, mobile, ambush, event… – jak tworzyć i zarządzać zintegrowa...Lukasz Majewski
 
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...Polish Internet Research
 
Polskie firmy w_mediach_spolecznosciowych
Polskie firmy w_mediach_spolecznosciowychPolskie firmy w_mediach_spolecznosciowych
Polskie firmy w_mediach_spolecznosciowychLukasz Szymula
 
Jak content marketing zmienia oblicze marketingu mobilnego - Netsprint na Gen...
Jak content marketing zmienia oblicze marketingu mobilnego - Netsprint na Gen...Jak content marketing zmienia oblicze marketingu mobilnego - Netsprint na Gen...
Jak content marketing zmienia oblicze marketingu mobilnego - Netsprint na Gen...Przemyslaw Jurgiel-Zyla
 
Digital Young prezentacja produktu
Digital Young prezentacja produktuDigital Young prezentacja produktu
Digital Young prezentacja produktudigitalyoung
 
2014 CX Insights + Customer Experience Platform
2014 CX Insights + Customer Experience Platform2014 CX Insights + Customer Experience Platform
2014 CX Insights + Customer Experience PlatformZbigniew Nowicki
 
Jaka jest przyszłość badań i marketingu w social media?
Jaka jest przyszłość badań i marketingu w social media?Jaka jest przyszłość badań i marketingu w social media?
Jaka jest przyszłość badań i marketingu w social media?Sotrender
 
Strategia w Social Media w 6 krokach
Strategia w Social Media w 6 krokachStrategia w Social Media w 6 krokach
Strategia w Social Media w 6 krokachFilip Cieslak
 
Weź to poczuj - social media w marketingu miejsc - Barłomiej Rak
Weź to poczuj - social media w marketingu miejsc - Barłomiej RakWeź to poczuj - social media w marketingu miejsc - Barłomiej Rak
Weź to poczuj - social media w marketingu miejsc - Barłomiej RakPromuje Łódzkie
 
Trendy w data-driven marketingu - Akademia Grupy Netsprint
Trendy w data-driven marketingu - Akademia Grupy NetsprintTrendy w data-driven marketingu - Akademia Grupy Netsprint
Trendy w data-driven marketingu - Akademia Grupy NetsprintNetsprint
 
Zajac Wyborca w_sieci_kampanie_profrekwencyjne
Zajac Wyborca w_sieci_kampanie_profrekwencyjneZajac Wyborca w_sieci_kampanie_profrekwencyjne
Zajac Wyborca w_sieci_kampanie_profrekwencyjneJan Zajac
 
Audience Scan - badanie odbiorców na podstawie danych z social media
Audience Scan - badanie odbiorców na podstawie danych z social mediaAudience Scan - badanie odbiorców na podstawie danych z social media
Audience Scan - badanie odbiorców na podstawie danych z social mediaSotrender
 
Biz miz o1 m5_u5.1_r2_k(ppt-sdl) pl
Biz miz o1 m5_u5.1_r2_k(ppt-sdl) plBiz miz o1 m5_u5.1_r2_k(ppt-sdl) pl
Biz miz o1 m5_u5.1_r2_k(ppt-sdl) plKATHLEENBULTEEL
 

Similar to Social media w Polsce - użytkownicy, demografia i charakterystyka (20)

Biz miz o1 m5_u5.2_r6_k(ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m5_u5.2_r6_k(ppt-f2f) plBiz miz o1 m5_u5.2_r6_k(ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m5_u5.2_r6_k(ppt-f2f) pl
 
PR, social media, mobile, ambush, event… – jak tworzyć i zarządzać zintegrowa...
PR, social media, mobile, ambush, event… – jak tworzyć i zarządzać zintegrowa...PR, social media, mobile, ambush, event… – jak tworzyć i zarządzać zintegrowa...
PR, social media, mobile, ambush, event… – jak tworzyć i zarządzać zintegrowa...
 
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
 
Polskie firmy w_mediach_spolecznosciowych
Polskie firmy w_mediach_spolecznosciowychPolskie firmy w_mediach_spolecznosciowych
Polskie firmy w_mediach_spolecznosciowych
 
Jak content marketing zmienia oblicze marketingu mobilnego - Netsprint na Gen...
Jak content marketing zmienia oblicze marketingu mobilnego - Netsprint na Gen...Jak content marketing zmienia oblicze marketingu mobilnego - Netsprint na Gen...
Jak content marketing zmienia oblicze marketingu mobilnego - Netsprint na Gen...
 
Digital Young prezentacja produktu
Digital Young prezentacja produktuDigital Young prezentacja produktu
Digital Young prezentacja produktu
 
2014 CX Insights + Customer Experience Platform
2014 CX Insights + Customer Experience Platform2014 CX Insights + Customer Experience Platform
2014 CX Insights + Customer Experience Platform
 
2009.09 SEM - Poradnik IAB
2009.09 SEM - Poradnik IAB2009.09 SEM - Poradnik IAB
2009.09 SEM - Poradnik IAB
 
Jaka jest przyszłość badań i marketingu w social media?
Jaka jest przyszłość badań i marketingu w social media?Jaka jest przyszłość badań i marketingu w social media?
Jaka jest przyszłość badań i marketingu w social media?
 
Strategia w Social Media w 6 krokach
Strategia w Social Media w 6 krokachStrategia w Social Media w 6 krokach
Strategia w Social Media w 6 krokach
 
Wyzwania monitoringu mediów
Wyzwania monitoringu mediówWyzwania monitoringu mediów
Wyzwania monitoringu mediów
 
2006.12 Internet 2006 - Raport Gemius
2006.12 Internet 2006 - Raport Gemius2006.12 Internet 2006 - Raport Gemius
2006.12 Internet 2006 - Raport Gemius
 
Social Media 2010
Social Media 2010Social Media 2010
Social Media 2010
 
Weź to poczuj - social media w marketingu miejsc - Barłomiej Rak
Weź to poczuj - social media w marketingu miejsc - Barłomiej RakWeź to poczuj - social media w marketingu miejsc - Barłomiej Rak
Weź to poczuj - social media w marketingu miejsc - Barłomiej Rak
 
Trendy w data-driven marketingu - Akademia Grupy Netsprint
Trendy w data-driven marketingu - Akademia Grupy NetsprintTrendy w data-driven marketingu - Akademia Grupy Netsprint
Trendy w data-driven marketingu - Akademia Grupy Netsprint
 
Zajac Wyborca w_sieci_kampanie_profrekwencyjne
Zajac Wyborca w_sieci_kampanie_profrekwencyjneZajac Wyborca w_sieci_kampanie_profrekwencyjne
Zajac Wyborca w_sieci_kampanie_profrekwencyjne
 
Trendy digital 2016, marketing interaktywny
Trendy digital 2016, marketing interaktywnyTrendy digital 2016, marketing interaktywny
Trendy digital 2016, marketing interaktywny
 
Audience Scan - badanie odbiorców na podstawie danych z social media
Audience Scan - badanie odbiorców na podstawie danych z social mediaAudience Scan - badanie odbiorców na podstawie danych z social media
Audience Scan - badanie odbiorców na podstawie danych z social media
 
Biz miz o1 m5_u5.1_r2_k(ppt-sdl) pl
Biz miz o1 m5_u5.1_r2_k(ppt-sdl) plBiz miz o1 m5_u5.1_r2_k(ppt-sdl) pl
Biz miz o1 m5_u5.1_r2_k(ppt-sdl) pl
 
OPEN4net prezentacja AD 2011
OPEN4net prezentacja AD 2011OPEN4net prezentacja AD 2011
OPEN4net prezentacja AD 2011
 

More from Socjomania

Usługi Strategiczne
Usługi StrategiczneUsługi Strategiczne
Usługi StrategiczneSocjomania
 
Socjomania - strategy services
Socjomania - strategy servicesSocjomania - strategy services
Socjomania - strategy servicesSocjomania
 
Socjomania - usługi strategiczne
Socjomania - usługi strategiczneSocjomania - usługi strategiczne
Socjomania - usługi strategiczneSocjomania
 
Raport Jak efektywnie wdrażać serwis LinkedIn 
w organizacjach? - prewiev
Raport Jak efektywnie wdrażać serwis LinkedIn 
w organizacjach? - prewievRaport Jak efektywnie wdrażać serwis LinkedIn 
w organizacjach? - prewiev
Raport Jak efektywnie wdrażać serwis LinkedIn 
w organizacjach? - prewievSocjomania
 
Facebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcje
Facebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcjeFacebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcje
Facebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcjeSocjomania
 
Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?
Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?
Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?Socjomania
 
Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...
Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...
Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...Socjomania
 
Nie jestes obecny na LinkedIn? Nie robie z Toba interesow!
Nie jestes obecny na LinkedIn? Nie robie z Toba interesow!Nie jestes obecny na LinkedIn? Nie robie z Toba interesow!
Nie jestes obecny na LinkedIn? Nie robie z Toba interesow!Socjomania
 
7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference
7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference
7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing ConferenceSocjomania
 
Handelek - case study #POLISHOPA 2019
Handelek - case study #POLISHOPA 2019Handelek - case study #POLISHOPA 2019
Handelek - case study #POLISHOPA 2019Socjomania
 
Strategia digital - Socjomania - usługi strategiczne
Strategia digital - Socjomania - usługi strategiczne Strategia digital - Socjomania - usługi strategiczne
Strategia digital - Socjomania - usługi strategiczne Socjomania
 
Digitalizacja od kuchni, czyli jakich błędów unikać w komunikacji
Digitalizacja od kuchni, czyli jakich błędów unikać w komunikacjiDigitalizacja od kuchni, czyli jakich błędów unikać w komunikacji
Digitalizacja od kuchni, czyli jakich błędów unikać w komunikacjiSocjomania
 
Walka z przeszkadzaczami
Walka z przeszkadzaczamiWalka z przeszkadzaczami
Walka z przeszkadzaczamiSocjomania
 
Wykorzystanie customer journey map do zbudowania lejka sprzedażowego
Wykorzystanie customer journey map do zbudowania lejka sprzedażowegoWykorzystanie customer journey map do zbudowania lejka sprzedażowego
Wykorzystanie customer journey map do zbudowania lejka sprzedażowegoSocjomania
 
Narzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrz
Narzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrzNarzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrz
Narzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrzSocjomania
 
One tool to rule them all - Google Data Studio
One tool to rule them all - Google Data StudioOne tool to rule them all - Google Data Studio
One tool to rule them all - Google Data StudioSocjomania
 
Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...
Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...
Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...Socjomania
 
Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...
Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...
Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...Socjomania
 
#Socialselling, czyli jak budować relację z klientami w kanałach digital?
#Socialselling, czyli jak budować relację z klientami w kanałach digital?#Socialselling, czyli jak budować relację z klientami w kanałach digital?
#Socialselling, czyli jak budować relację z klientami w kanałach digital?Socjomania
 
Szkolenia #rozproszone - podsumowanie projektu
Szkolenia #rozproszone - podsumowanie projektuSzkolenia #rozproszone - podsumowanie projektu
Szkolenia #rozproszone - podsumowanie projektuSocjomania
 

More from Socjomania (20)

Usługi Strategiczne
Usługi StrategiczneUsługi Strategiczne
Usługi Strategiczne
 
Socjomania - strategy services
Socjomania - strategy servicesSocjomania - strategy services
Socjomania - strategy services
 
Socjomania - usługi strategiczne
Socjomania - usługi strategiczneSocjomania - usługi strategiczne
Socjomania - usługi strategiczne
 
Raport Jak efektywnie wdrażać serwis LinkedIn 
w organizacjach? - prewiev
Raport Jak efektywnie wdrażać serwis LinkedIn 
w organizacjach? - prewievRaport Jak efektywnie wdrażać serwis LinkedIn 
w organizacjach? - prewiev
Raport Jak efektywnie wdrażać serwis LinkedIn 
w organizacjach? - prewiev
 
Facebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcje
Facebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcjeFacebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcje
Facebook Business Manager - scenariusze użycia, zastosowania i instrukcje
 
Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?
Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?
Jak wspierać sprzedaż na Instagramie?
 
Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...
Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...
Socjomania - kursy online - nasze ścieżki rozwojowe spersonalizowane pod waru...
 
Nie jestes obecny na LinkedIn? Nie robie z Toba interesow!
Nie jestes obecny na LinkedIn? Nie robie z Toba interesow!Nie jestes obecny na LinkedIn? Nie robie z Toba interesow!
Nie jestes obecny na LinkedIn? Nie robie z Toba interesow!
 
7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference
7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference
7 pulapek-w-ga-golden conference - Rafał Marek na Golden Marketing Conference
 
Handelek - case study #POLISHOPA 2019
Handelek - case study #POLISHOPA 2019Handelek - case study #POLISHOPA 2019
Handelek - case study #POLISHOPA 2019
 
Strategia digital - Socjomania - usługi strategiczne
Strategia digital - Socjomania - usługi strategiczne Strategia digital - Socjomania - usługi strategiczne
Strategia digital - Socjomania - usługi strategiczne
 
Digitalizacja od kuchni, czyli jakich błędów unikać w komunikacji
Digitalizacja od kuchni, czyli jakich błędów unikać w komunikacjiDigitalizacja od kuchni, czyli jakich błędów unikać w komunikacji
Digitalizacja od kuchni, czyli jakich błędów unikać w komunikacji
 
Walka z przeszkadzaczami
Walka z przeszkadzaczamiWalka z przeszkadzaczami
Walka z przeszkadzaczami
 
Wykorzystanie customer journey map do zbudowania lejka sprzedażowego
Wykorzystanie customer journey map do zbudowania lejka sprzedażowegoWykorzystanie customer journey map do zbudowania lejka sprzedażowego
Wykorzystanie customer journey map do zbudowania lejka sprzedażowego
 
Narzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrz
Narzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrzNarzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrz
Narzędzia, które zdigitalizują Twoją firmę od wewnątrz
 
One tool to rule them all - Google Data Studio
One tool to rule them all - Google Data StudioOne tool to rule them all - Google Data Studio
One tool to rule them all - Google Data Studio
 
Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...
Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...
Recykling treści w mediach społecznościowych, czyli co jeszcze możemy zrobić ...
 
Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...
Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...
Projektowanie usług w kontekście doświadczeń klienta i wielokanałowej komunik...
 
#Socialselling, czyli jak budować relację z klientami w kanałach digital?
#Socialselling, czyli jak budować relację z klientami w kanałach digital?#Socialselling, czyli jak budować relację z klientami w kanałach digital?
#Socialselling, czyli jak budować relację z klientami w kanałach digital?
 
Szkolenia #rozproszone - podsumowanie projektu
Szkolenia #rozproszone - podsumowanie projektuSzkolenia #rozproszone - podsumowanie projektu
Szkolenia #rozproszone - podsumowanie projektu
 

Social media w Polsce - użytkownicy, demografia i charakterystyka

 • 1. Prowadzący Piotr Podgajny Digital Marketing Lead Social media w Polsce Użytkownicy, demografia i charakterystyka
 Listopad 2019
 • 2. Social media w Polsce:
 wprowadzenie
 • 3. https://mckinsey.pl/publikacje/raport-cyfrowi-polacy-przyspieszenie-e-rewolucji/ Według badania McKinsey „Cyfrowi Polacy”, social media 
 to jedna z głównych form spędzania przez nas czasu w internecie.
 • 5. Social media to jedno z pierwszych źródeł informacji https://mckinsey.pl/publikacje/raport-cyfrowi-polacy-przyspieszenie-e-rewolucji/
 • 6. Social media to miejsce inspiracji i podejmowania decyzji zakupowych https://www.pwc.pl/pl/pdf/polacy-na-zakupach-raport-pwc-2018.pdf
 • 8. Social media w Polsce:
 dane liczbowe i demograficzne
 • 9. Przedstawione liczby to liczby szacowane - tzw. real users. Faktyczna liczba użytkowników każdego z serwisów różni się od podanych tutaj liczb, Źródło danych: Badanie Gemius/PBI za okres 29.07-04.08.2019 - dane pochodzą z aplikacji Gemius Explorer. Liczba użytkowników serwisów społecznościowych w Polsce wg. Gemius/PBI
 • 10. Liczba użytkowników serwisów społecznościowych w Polsce wg. Gemius/PBI WSZYSCY UŻYTKOWNICY (REAL USERS) UŻYTKOWNICY PC UŻYTKOWNICY MOBILE Aplikacja Youtube 16 126 088 - 16 126 088 facebook.com 15 418 612 11 352 427 7 611 350 Aplikacja Messenger 13 017 669 - 13 017 669 youtube.com 12 888 480 11 402 145 3 110 843 Aplikacja Facebook 12 453 999 - 12 453 999 Aplikacja Instagram 6 565 903 - 6 565 903 Aplikacja WhatsApp Messenger 6 158 086 - 6 158 086 instagram.com 3 668 784 1 847 378 2 049 472 twitter.com 2 207 512 1 165 903 1 165 113 Aplikacja Snapchat 1 892 262 - 1 892 262 Aplikacja Spotify Music 1 660 071 - 1 660 071 Aplikacja Pinterest 1 226 688 - 1 226 688 Aplikacja LinkedIn 1 166 701 - 1 166 701 pinterest.com 1 090 641 771 238 338 557 linkedin.com 1 074 115 750 554 344 044 Aplikacja TikTok 895 543 - 895 543 Aplikacja Twitter 872 473 - 872 473 messenger.com 840 027 832 039 - tumblr.com 460 392 - 274 596 Aplikacja Twitch 308 953 - 308 953 twitch.tv 282 475 - - spotify.com 270 432 267 276 - Aplikacja Fotka mobile 248 299 - 248 299 fotka.com 232 937 108 232 130 731 Aplikacja Tinder 202 326 - 202 326 Przedstawione w tej tabeli dane to dane poglądowe mające na celu zobrazować skalę różnic między poszczególnymi serwisami społecznościowymi. Źródło danych: Badanie Gemius/PBI za okres 1 tygodnia: 29.07-04.08.2019 - dane pochodzą z aplikacji Gemius Explorer. Ze względu na okres pomiaru - 1 tydzień - liczby będą różniły się od liczb w standardowych comiesięcznych zestawieniach Gemius/PBI. Real users to szacowana liczba osób. Faktyczna liczba użytkowników każdego 
 z serwisów różni się od podanych tutaj liczb.
 • 11. Wiek użytkowników serwisów społecznościowych wg. Gemius/PBI Źródło danych: Badanie Gemius/PBI za okres 1 tygodnia 29.07-04.08.2019 - dane pochodzą z aplikacji Gemius Explorer 
 Dokładna liczba użytkowników w danych przedziałach może różnić się od danych na wykresie.
 • 13. Źródło danych: API i panel reklamowy Facebooka wg. https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-poland/2019/10 Liczba i demografia użytkowników Facebooka w Polsce
 • 14. Obok YouTube ma największe dotarcie w Polsce Najbardziej „pojemny” kanał jeśli chodzi o tematykę komunikacji Bardzo rozbudowane możliwości reklamowe Zaawansowana analityka Niskie zasięgi organiczne (niepłatne) Starzejąca się społeczność Dzięki Messengerowi oferuje boty i opcje automatyzacji zadań Charakterystyczne cechy i elementy
 • 15. Budowanie wizerunku marki 
 i promocja produktów Wsparcie sprzedaży Wybrane zastosowania
 • 16. Kierowanie ruchu na stronę www Obsługa klienta Wybrane zastosowania
 • 19. Liczba i demografia użytkowników Instagrama w Polsce Źródło danych: API i panel reklamowy Facebooka wg. https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-poland/2019/10
 • 20. Medium stricte wizualne Serwis mobile-first Młodsza grupa docelowa (głównie do 45 roku życia) Silny udział treści efemerycznych - relacji (stories) Hashtagi jako mechanizm napędzający działanie serwisu Naturalne środowisko dla user-generated contentu (treści tworzonych przez użytkowników) Możliwość działań AR (augmented reality - rozszerzona rzeczywistość) Charakterystyczne cechy i elementy
 • 21. Budowa świadomości 
 i wizerunku marki Promocja produktów 
 i wsparcie sprzedaży Wybrane zastosowania
 • 22. Budowa wizerunku atrakcyjnego pracodawcy / HR Inspiracja i storytelling Wybrane zastosowania
 • 23. Relacje / tu i teraz Włączanie społeczności 
 w komunikację marki 
 (user-generated content) Wybrane zastosowania
 • 24. Filtry AR (Augmented Reality) Wybrane zastosowania
 • 26. Liczba użytkowników YouTube w Polsce Brak danych na temat dokładnej liczby użytkowników udostępnianych przez serwis. Liczby szacowane. Źródło danych:
 Gemius/PBI za wrzesień 2019 - https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/wyniki-badania-gemiuspbi-za-wrzesien-2019.html
 • 27. Źródło danych: badanie Gemius/PBI za okres 29.07-04.08.2019 Wiek użytkowników YouTube w Polsce
 • 28. Obok Facebooka ma największe dotarcie w Polsce Serwis video-first Druga największa wyszukiwarka treści Wysoki próg wejścia dla marki (kosztowna produkcja treści video) Długi czas życia treści Zaawansowane 
 i rozbudowane możliwości reklamy płatnej Charakterystyczne cechy i elementy
 • 29. Prezentacja produktów 
 (test, recenzja, tutorial) Wybrane zastosowania Budowanie świadomości 
 i wizerunku marki
 • 30. Dostarczanie wiedzy i budowa wizerunku eksperta Wybrane zastosowania Współpraca z influencerem
 • 32. Liczba użytkowników LinkedIn na świecie i w Polsce W Polsce ok. 3,6 mln użytkowników
 (dane wg panelu reklamowego LinkedIn) https://news.linkedin.com/about-us#statistics
 • 33. Wiek użytkowników LinkedIn w Polsce Źródło danych: panel reklamowy LinkedIn
 • 34. Serwis profesjonalny 
 i dość „poważny" Dzięki swoim funkcjom, to silne narzędzie w marketingu B2B Mocna pozycja hashtagów 
 i artykułów Narzędzia płatne rozszerzające funkcje serwisu Wąskie, niedostępne gdzie indziej targetowanie reklam Wysoki koszt reklam Charakterystyczne cechy i elementy
 • 35. Wybrane zastosowania Personal branding Budowa wizerunku eksperta
 • 37. Sprzedaż B2B Promocja wydarzeń Wybrane zastosowania
 • 39. Liczba użytkowników Twittera w Polsce WSZYSCY UŻYTKOWNICY (REAL USERS) UŻYTKOWNICY PC UŻYTKOWNICY MOBILE Aplikacja Youtube 16 126 088 - 16 126 088 facebook.com 15 418 612 11 352 427 7 611 350 Aplikacja Messenger 13 017 669 - 13 017 669 youtube.com 12 888 480 11 402 145 3 110 843 Aplikacja Facebook 12 453 999 - 12 453 999 Aplikacja Instagram 6 565 903 - 6 565 903 Aplikacja WhatsApp Messenger 6 158 086 - 6 158 086 instagram.com 3 668 784 1 847 378 2 049 472 twitter.com 2 207 512 1 165 903 1 165 113 Aplikacja Snapchat 1 892 262 - 1 892 262 Aplikacja Spotify Music 1 660 071 - 1 660 071 Aplikacja Pinterest 1 226 688 - 1 226 688 Aplikacja LinkedIn 1 166 701 - 1 166 701 pinterest.com 1 090 641 771 238 338 557 linkedin.com 1 074 115 750 554 344 044 Aplikacja TikTok 895 543 - 895 543 Aplikacja Twitter 872 473 - 872 473 messenger.com 840 027 832 039 - tumblr.com 460 392 - 274 596 Brak danych na temat dokładnej liczby użytkowników udostępnianych przez serwis. Źródło danych: Badanie Gemius/PBI za okres 1 tygodnia - 29.07-04.08.2019 - dane pochodzą z aplikacji Gemius Explorer. Liczby szacowane.
 • 40. Wiek użytkowników Twittera w Polsce Źródło danych: Badanie Gemius/PBI za okres 29.07-04.08.2019 - dane pochodzą z aplikacji Gemius Explorer.
 • 41. Zwięzłość / 280 znaków Skupienie na kilku wybranych branżach w Polsce Silna rola hashtagów Mocne oparcie 
 o konwersacje Krótkie życie treści 
 i duża liczba treści Rozbudowany panel reklamowy i możliwości działań płatnych Charakterystyczne cechy i elementy
 • 44. Employer branding, życie firmy Rekrutacja Wybrane zastosowania
 • 46. Liczba i demografia użytkowników Snapchata w Polsce Źródło danych: panel reklamowy Snapchata ok. 3 277 500
 • 47. Charakterystyczne cechy i elementy Serwis stricte mobilny i wizualny Młodsza grupa docelowa (głównie do 25 roku życia) Efemeryczność - treści żyją 24h Rozbudowana możliwość tworzenia geofiltrów i filtrów AR (Augmented Reality - rozszerzonej rzeczywistości) Rozbudowany komunikator Rozwijany i coraz bardziej zaawansowany panel reklamowy dostępny dla wszystkich
 • 48. Filtry AR (Augmented Reality) Wybrane zastosowania Budowanie wizerunku marki 
 + kierowanie ruchu do strony www
 • 49. Płatna reklama Wybrane zastosowania Komunikacja z fanami, dostarczanie wiedzy, przekazywanie informacji
 • 51. Liczba użytkowników TikToka w Polsce WSZYSCY UŻYTKOWNICY (REAL USERS) UŻYTKOWNICY PC UŻYTKOWNICY MOBILE Aplikacja Youtube 16 126 088 - 16 126 088 facebook.com 15 418 612 11 352 427 7 611 350 Aplikacja Messenger 13 017 669 - 13 017 669 youtube.com 12 888 480 11 402 145 3 110 843 Aplikacja Facebook 12 453 999 - 12 453 999 Aplikacja Instagram 6 565 903 - 6 565 903 Aplikacja WhatsApp Messenger 6 158 086 - 6 158 086 instagram.com 3 668 784 1 847 378 2 049 472 twitter.com 2 207 512 1 165 903 1 165 113 Aplikacja Snapchat 1 892 262 - 1 892 262 Aplikacja Spotify Music 1 660 071 - 1 660 071 Aplikacja Pinterest 1 226 688 - 1 226 688 Aplikacja LinkedIn 1 166 701 - 1 166 701 pinterest.com 1 090 641 771 238 338 557 linkedin.com 1 074 115 750 554 344 044 Aplikacja TikTok 895 543 - 895 543 Aplikacja Twitter 872 473 - 872 473 messenger.com 840 027 832 039 - tumblr.com 460 392 - 274 596 Brak danych na temat dokładnej liczby użytkowników udostępnianych przez serwis. Źródło danych: Badanie Gemius/PBI za okres 1 tygodnia - 29.07-04.08.2019 - dane pochodzą z aplikacji Gemius Explorer. Liczby szacowane.
 • 52. Demografia użytkowników TikToka w Polsce Źródło danych- Raport GetHero: https://www.gethero.pl/raport-tiktok/ - badanie ankietowe na próbie 3464 osób
 • 53. Hashtagi i związane 
 z nimi wyzwania (challenges) Mocne oparcie 
 o muzykę oraz efekty video i ciekawy montaż Brak dokładnych informacji na temat liczby użytkowników 
 i demografii w Polsce Panel reklamowy na razie dostępny tylko dla wybranych krajów 
 i reklamodawców Mobile first 
 + video-first Charakterystyczne cechy i elementy Najmłodsza grupa docelowa
 • 54. Dotarcie do młodszych odbiorców 
 + employer branding Wybrane zastosowania Budowanie wizerunku marki i zaangażowania poprzez hashtag lub wyzwanie Zobacz filmy na TikTok. Zobacz filmy na TikTok.
 • 55. Backstage / behind the scenes Wybrane zastosowania Współpraca z influencerem
 • 56. Wybrane zastosowania Tu i teraz (np. relacjonowanie wydarzeń)