SlideShare a Scribd company logo
GGGB3223
KEPELBAGAIAN PELAJAR
DAN PERBEZAAN PENGAJARAN
BAB 10 : PERSEKITARAN FIZIKAL
Pensyarah : Dr. Isa Hamzah
Dayangku Siti Nur Amalina Bt Pengiran Haji Mahmud
A138727
Siti Khairunisa Binti Jasmani
A137210
Penyediaan Jadual
Induk
Jadual
Induk
Tradisional
Blok
Penjadualan
Tradisional
Masa : 7 –
50 minit /
kelas
Menguasai
setiap subjek
akademik
Guru kekal di
kelas , murid
akan bergerak
dari kelas ke
kelas
+ve : subjek penting : tempoh
masa adlh sama
( matematik dan Inggeris )
-ve : kalau gagal , ambil
semester pendek bagi
mengulangi kursus yang gagal
(m/s 299 )
Penjadualan Fleksibel Blok
+ ve : guru
bekerjasama
dalam kumpulan
-ve : pengetahuan
terlebih membawa
kepada masalah
Sekolah Menengah Masa : 90 – 112 min
kepelbagaian
disiplin, kumpulan
guru yang
merentas kurikulum
, kumpulan yang
fleksibel dan
kumpulan pelajar
(m/s 300 )
Pendekatan
Penggunaan Penjadualan Induk
Penjadualan komputer
- Simpan maklumat
- Masalah kepada pelajar berkeperluan khas
Penjadualan kendiri
- Dalam diri pelajar
- Faktor mempengaruhi jadual mereka
Penjadualan tangan (hand )
- Pihak sekolah menulis komponen harian sekolah
ke dalam pelan induk
- Membantu pelajar berkeperluan khas
(m/s 309 )
Penjadualan Blok dan Pendidikan Khas
Faktor Masa
- Tidak sesuai untuk pelajar pendidikan khas
- Terlalu banyak mata pelajaran dalam sehari
- Kesan : pelajar keliru
Kurikulum matrik
- Digunakan untuk jadual tradisional atau blok
- Menggunakan lebih dalam visual(m/s 308 )
Penjadualan Hybrid
+ve : Jadual intensif membenarkan lebih banyak masa
untuk elektif
-ve : memberi kesan kepada pelajar yang biasa
menggunakan jadual tradisional
Jadual induk tradisional + penjadualan blok
Kelas ada 2 modul : jika tidak selesa dengan
modul pertama, boleh tukar ke modul kedua
Tugasan bergantung pada pelajar
Pilih kursus yang diminati
(m/s 301 )
Penjadualan 4 x 4
4 masa
sehari
2 semester /
setahun
90 minit /
1 hari
Jadual
harian
sekolah
lebih
terurus
Boleh ambil
lebih kelas
( jadual
tradisional)
Ambil
peperiksaan
selepas tiap –
tiap kali
cukup 90 hari
- Ve : tertinggal 1 kuliah, susah nak mengejar
Kumpulan Akademik
- Stinson Middle
School , Texas
- Dibahagikan
kepada 8
kumpulan
akademik
- Setiap akademik
ada kuasa
autonomi untuk
ubah jadual
- 5 kelas : 45 minit
, 1 kelas : 25
minit , 2 masa
untuk elektif
Model British Columbian
• Pelajar belajar 2 subjek ( 10
minggu )
• Setiap subjek ( 2 jam 30
minit )
Faedah :
1. Waktu tengah hari bekerja
2. Guru menggunakan
pelbagai strategi
pengajaran
3. Masa yang panjang untuk
subjek ekonomi dan seni
4. Masa panjang ada bilik
gerakan
(m/s 302)
(m/s 305 )
1. Masa
2. Perhubungan
3. Sokongan pelajar
Pendekatan Penjadualan
( Jadual Induk )
1. Mendapatkan sokongan
sepenuhnya oleh sekolah
2. Memberikan pilihan kepada pihak
sekolah
3. Bersabar , positif , jujur
4. Mulakan dengan tempoh percubaan
(m/s 308 )
Pertimbangan Khusus dalam Penjadualan
1. Mengekalkan pengurusan saiz kelas
2. Menempatkan pelajar pendidikan khas
mengambil kursus yang sama
3. Kumpulan pelajar berdasarkan grad
atau keupayaan
4. Penglibatan guru pendidikan khas
dalam menghasilkan jadual induk
(m/s 312 )
Masalah Penjadualan dan Cara mengatasi
A . kebimbangan peralihan ( pengenalpastian awal terhadap
keadaan melumpuhkan )
Masalah Cara Penyelesaian
Pelajar tidak mahu ke
kelas sumber
- Berkomunikasi dengan
pelajar
- Kenapa pelajar perlu
pergi kelas sumber ?
- Secara perlahan –
lahan bawa pelajar ke
latar yang baru
- Respon negatif : buat
penilaian
pertimbangkan
perkhidmatan
kaunselor (m/s 313 )
B. Kebimbangan peralihan (sebagai
pelajar akan ke depan dan ke belakang
di antara kelas sumber dengan kelas
umum )
Masalah Cara penyelesaian
Pelajar sering
datang lewat ke
kelas umum atau
sumber
• Periksa : pelajar
malu untuk pergi
ke kelas
pendidikan khas
• Menyediakan
rancangan
alternatif
C. Masalah Pengajaran atau peralihan kelas berkait
rapatdengan peralihan dalam lingkungan kelas pendidikan
Masalah Cara penyelesaian
Pelajar tertekan
dengan subjek di
kelas biasa
• Semak kewajaran
subjek
• Menjelaskan
kepada guru
bahawa pelajar
tidak dapat
mencapai tahap
yang diinginkan
• Menyediakan
adaptasi
pengajaran yang
sesuai
Arahan Dalam Kumpulan
• Kepelbagaian pelajar dalam teknik dan kaedah
belajar membezakan keupayaan seseorang
pelajar belajar didalam satu kumpulan.
• Affleck, Lowenbraun & Archer (1980)
“Kepelbagaian dalam kemahiran akademik
dalam setiap kelas, memberikan arahan dalam
kumpulan kecil adalah bersesuaian dari
memberikan arahan dalam kumpulan yang
besar.”
• Suydam (1985): “Mengajar matematik secara
individu dan berkumpulan menunjukkan
pencapaian yang tinggi kepada pelajar
berbanding dalam kumpulan yang besar.”
“Creative Grouping”
• Guru menetapkan kumpulan pelajar  pelajar
dilabel (Pandai, sederhana & lemah)
• Kreatif dalam kumpulan memberikan
kepelbagaian kemahiran akademik, memberi
pelajar kebebasan untuk memilih dan
bersama kawan sekumpulan. Penglabelan
pelajar terhapus.
• Digunakan semasa sekolah rendah dan
menengah.
• Tiga variasi dalam kumpulan ini iaitu :
– Stesen pembelajaran
– “Seatwork Station”
– Stesen arahan dalam kumpulan kecil.
“Interest
Grouping”
• Menempatkan pelajar
mengikut
kecenderungan pelajar.
“Research
Grouping”
• Memberikan pelajar soalan atau masalah
untuk diselesaikan.
• Pelajar memberikan laporan hasil kajian.
• Senarai semak untuk soalan kajian spesifik
untuk menjawab soalan dan mengkaji sumber
yang berasas.
“Cooperative
Learning”
• Satu kaedah penstrukturan kelas
dimana pelajar bersama-sama
bekerjasama untuk mencapai
matlamat akademik yang dikongsi.
(Schniedewind & Salend, 1980)
• Guru boleh memilih struktur
kaedah pengajaran dan
pembelajaran berkumpulan yang
bersesuaian.
Peranan Guru Dalam Pembelajaran
Koperatif
• Merangsang pelajar dalam membuat
keputusan, pemantauan dan “interverning”,
menetapkan tugas-tugas dan sikap positif dan
menilai dan memproses. (Johnson, Johnson, &
Holubec, 1987)
Peranan Guru
1) Saiz kumpulan yang sesuai dan pelajar yang
ditugaskan untuk setiap kumpulan.
2) Guru mengawas semasa pembelajaran
koperatif.
3) Menilai hasil pembelajaran
Format Untuk Melaksanakan
Pembelajaran Koperatif
• Pengajaran Rakan Sebaya (“Peer Teaching”)
• Projek Kumpulan (“Group Projects”)
• “The Jigsaw”
• “The Shield”
Rekabentuk
Kelas
• Suasana bilik darjah
merangsang pelajar
dalam pembelajaran
berkesan.
“Learning
Centres”
• Satu ruang yang dipilih dalam bilik darjah
dimana pelajar boleh menggunakannya untuk
membuat tugasan, kemahiran dan konsep
yang telah diajar.
• Pendekatan pengajaran dan kemahiran
pengukuhan yang menjimatkan masa dan
tenaga guru.
• Memberikan kebebasan, menyelesaikan
tugasan dan maklumbalas terhadap
tindakbalas yang betul atau salah.
• Memberikan kerja dan arahan secara individu
kepada pelajar.
6 Kriteria (Voight, 1973)
1. Menyumbang kepada pencapaian proses
individu. Pelajar harus mengetahui kemahiran
asas, fakta, konsep dan idea yang luas.
2. Menarik minat dan memberikan peluang kepada
pelajar untuk memperluas dan
memperkembangkan menyelesaikan masalah,
berfikiran kritis dan kreatif.
3. Pengalaman pembelajaran hendaklah berkaitan
dengan pengalaman personal pelajar.
4. Aktiviti yang dilakukan hendaklah praktikal
mengikut kesesuaian masa dan perkembangan
pelajar.
5. Arahan yang diberikan harusnya membantu
pelajar untuk memperoleh pengetahuan
dengan cepat. Arahan mestilah jelas dan
difahami oleh pelajar.
6. Reka bentuk pusat pembelajaran adalah
bergantung kepada subjek yang diajar.
Papan
Kenyataan
• Tujuan
• Rancang.
• Siapa yang melihat/membaca?
• Fikirkan tentang sesuatu yang
interaktif dan menarik minat
pelajar untuk mendekati papan
kenyataan.
• Warna yang menarik minat.
Persekitaran fizikal

More Related Content

What's hot

edu pengurusan bilik darjah sekolah rendah
edu pengurusan bilik darjah sekolah rendahedu pengurusan bilik darjah sekolah rendah
edu pengurusan bilik darjah sekolah rendah
Noredatul Gabo
 
unsur fizikal bilik darjah
unsur fizikal bilik darjahunsur fizikal bilik darjah
unsur fizikal bilik darjah
shockgadof
 
Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)
Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)
Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)
Aiisy Afifah
 
peranan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjah
peranan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjahperanan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjah
peranan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjah
siaw ong
 
Slide kps
Slide kpsSlide kps
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAHMASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
Izny Atikah
 
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjah
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjahPeranan guru dalam pengurusan bilik darjah
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjah
Kaizen Kohana
 
EDUP 3043 Pengurusan Bilik Darjah
EDUP 3043 Pengurusan Bilik DarjahEDUP 3043 Pengurusan Bilik Darjah
EDUP 3043 Pengurusan Bilik Darjah
Jessika Denis
 
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaranEdu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
Lee Hua
 
Kps 3014
Kps 3014Kps 3014
Kps 3014
Aisyah Sukor
 
Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
Noor Asheikin
 
Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
cikgusuepkhas
 
Kertas konsep pembelajaran bermakna
Kertas konsep pembelajaran bermaknaKertas konsep pembelajaran bermakna
Kertas konsep pembelajaran bermakna
Norliza Ahmad
 
Pelan pengurusan bilik darjah
Pelan pengurusan bilik darjahPelan pengurusan bilik darjah
Pelan pengurusan bilik darjah
Ambra94
 
Pengurusan penasihatan murid
Pengurusan penasihatan murid Pengurusan penasihatan murid
Pengurusan penasihatan murid
Nonie Mislan
 
pengurusan pembelajaran kumpulan
pengurusan pembelajaran kumpulanpengurusan pembelajaran kumpulan
pengurusan pembelajaran kumpulan
shockgadof
 
Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02
Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02
Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02
Toyi Yusri
 
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptxBab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
zuraidanasri
 
Tugasan model dan strategi pedagogi epm233 (zaharah mokti)
Tugasan model dan strategi pedagogi epm233 (zaharah mokti)Tugasan model dan strategi pedagogi epm233 (zaharah mokti)
Tugasan model dan strategi pedagogi epm233 (zaharah mokti)
Norafsah Awang Kati
 

What's hot (20)

edu pengurusan bilik darjah sekolah rendah
edu pengurusan bilik darjah sekolah rendahedu pengurusan bilik darjah sekolah rendah
edu pengurusan bilik darjah sekolah rendah
 
unsur fizikal bilik darjah
unsur fizikal bilik darjahunsur fizikal bilik darjah
unsur fizikal bilik darjah
 
Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)
Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)
Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)
 
peranan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjah
peranan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjahperanan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjah
peranan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjah
 
Slide kps
Slide kpsSlide kps
Slide kps
 
Complete pengurusan pembelajaran
Complete pengurusan pembelajaranComplete pengurusan pembelajaran
Complete pengurusan pembelajaran
 
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAHMASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
 
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjah
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjahPeranan guru dalam pengurusan bilik darjah
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjah
 
EDUP 3043 Pengurusan Bilik Darjah
EDUP 3043 Pengurusan Bilik DarjahEDUP 3043 Pengurusan Bilik Darjah
EDUP 3043 Pengurusan Bilik Darjah
 
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaranEdu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
 
Kps 3014
Kps 3014Kps 3014
Kps 3014
 
Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
 
Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
 
Kertas konsep pembelajaran bermakna
Kertas konsep pembelajaran bermaknaKertas konsep pembelajaran bermakna
Kertas konsep pembelajaran bermakna
 
Pelan pengurusan bilik darjah
Pelan pengurusan bilik darjahPelan pengurusan bilik darjah
Pelan pengurusan bilik darjah
 
Pengurusan penasihatan murid
Pengurusan penasihatan murid Pengurusan penasihatan murid
Pengurusan penasihatan murid
 
pengurusan pembelajaran kumpulan
pengurusan pembelajaran kumpulanpengurusan pembelajaran kumpulan
pengurusan pembelajaran kumpulan
 
Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02
Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02
Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02
 
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptxBab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
 
Tugasan model dan strategi pedagogi epm233 (zaharah mokti)
Tugasan model dan strategi pedagogi epm233 (zaharah mokti)Tugasan model dan strategi pedagogi epm233 (zaharah mokti)
Tugasan model dan strategi pedagogi epm233 (zaharah mokti)
 

Viewers also liked

8.5 teori interaksionisme
8.5 teori interaksionisme8.5 teori interaksionisme
8.5 teori interaksionisme
nurulhusnajaafar
 
Kriteria fizikal bilik darjah yang mesra budaya
Kriteria fizikal bilik darjah yang mesra budayaKriteria fizikal bilik darjah yang mesra budaya
Kriteria fizikal bilik darjah yang mesra budaya
Permata_An-Nur
 
Pelaksanaan program pendidikan inklusif
Pelaksanaan program pendidikan inklusifPelaksanaan program pendidikan inklusif
Pelaksanaan program pendidikan inklusif
Mohd Nizam
 
i-THiNK
i-THiNKi-THiNK
i-THiNK
SPidEr Mohd
 
Kelas Abad ke 21
Kelas Abad ke 21Kelas Abad ke 21
Kelas Abad ke 21
Mokhzani Fadir
 
1. konsep kbat dan i think
1. konsep kbat dan i think1. konsep kbat dan i think
1. konsep kbat dan i think
Hazlee Gapal
 

Viewers also liked (7)

8.5 teori interaksionisme
8.5 teori interaksionisme8.5 teori interaksionisme
8.5 teori interaksionisme
 
Kriteria fizikal bilik darjah yang mesra budaya
Kriteria fizikal bilik darjah yang mesra budayaKriteria fizikal bilik darjah yang mesra budaya
Kriteria fizikal bilik darjah yang mesra budaya
 
Pelaksanaan program pendidikan inklusif
Pelaksanaan program pendidikan inklusifPelaksanaan program pendidikan inklusif
Pelaksanaan program pendidikan inklusif
 
Peta pemikiran
Peta pemikiranPeta pemikiran
Peta pemikiran
 
i-THiNK
i-THiNKi-THiNK
i-THiNK
 
Kelas Abad ke 21
Kelas Abad ke 21Kelas Abad ke 21
Kelas Abad ke 21
 
1. konsep kbat dan i think
1. konsep kbat dan i think1. konsep kbat dan i think
1. konsep kbat dan i think
 

Similar to Persekitaran fizikal

Modul%203%203 e[1]
Modul%203%203 e[1]Modul%203%203 e[1]
Modul%203%203 e[1]
Mohd Ridzuan
 
RPH Kepelbagaian Pelajar Model Hunter Gabungan Kaedah dan pelajar
RPH Kepelbagaian Pelajar Model Hunter Gabungan Kaedah dan pelajarRPH Kepelbagaian Pelajar Model Hunter Gabungan Kaedah dan pelajar
RPH Kepelbagaian Pelajar Model Hunter Gabungan Kaedah dan pelajar
Zuzan Michael Japang
 
Adapting Grading (malay) ummu
Adapting Grading (malay) ummuAdapting Grading (malay) ummu
Adapting Grading (malay) ummu
Ummu Sulaim Mohammad
 
Pembelajaran akses kendiri
Pembelajaran akses kendiriPembelajaran akses kendiri
Pembelajaran akses kendiri
ArifahAzlanShah2
 
Huraian RPH Kepelbagaian Pelajar Model Hunter Gabungan Kaedah dan pelajar
Huraian RPH Kepelbagaian Pelajar Model Hunter Gabungan Kaedah dan pelajarHuraian RPH Kepelbagaian Pelajar Model Hunter Gabungan Kaedah dan pelajar
Huraian RPH Kepelbagaian Pelajar Model Hunter Gabungan Kaedah dan pelajar
Zuzan Michael Japang
 
Rbt 6.4.2017
Rbt 6.4.2017Rbt 6.4.2017
Rbt 6.4.2017
siti zauwiah
 
STRATEGI PENGAJARAN (PERBINCANGAN)
STRATEGI PENGAJARAN (PERBINCANGAN)STRATEGI PENGAJARAN (PERBINCANGAN)
STRATEGI PENGAJARAN (PERBINCANGAN)
Ieta Sa'ad
 
Isu pendekatan pengajaran math
Isu pendekatan pengajaran mathIsu pendekatan pengajaran math
Isu pendekatan pengajaran math
Ñûrãzwã Šãlěh
 
K3 isu pendekatan pengajaran math
K3 isu pendekatan pengajaran mathK3 isu pendekatan pengajaran math
K3 isu pendekatan pengajaran math
zahjannanti
 
K3 isu pendekatan pengajaran math
K3 isu pendekatan pengajaran mathK3 isu pendekatan pengajaran math
K3 isu pendekatan pengajaran math
jihyo
 
Isu Pendekatan Pengajaran Matematik
Isu Pendekatan Pengajaran MatematikIsu Pendekatan Pengajaran Matematik
Isu Pendekatan Pengajaran Matematik
NurAlias91
 
Isu pendekatan pengajaran math
Isu pendekatan pengajaran mathIsu pendekatan pengajaran math
Isu pendekatan pengajaran math
Ameer Chann
 
Isu pendekatan pengajaran math
Isu pendekatan pengajaran mathIsu pendekatan pengajaran math
Isu pendekatan pengajaran math
Nor Aminah
 
Pendekatan Pengajaran Matematik yang Dilaksanakan dalam Bilik Darjah
Pendekatan Pengajaran Matematik yang Dilaksanakan dalam Bilik DarjahPendekatan Pengajaran Matematik yang Dilaksanakan dalam Bilik Darjah
Pendekatan Pengajaran Matematik yang Dilaksanakan dalam Bilik Darjah
Chan Chew Yen
 
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasaKumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
pikaosman
 
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budayaBab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
zuraidanasri
 
Modul pengajaran dan pembelajaran sains tahun 3 sk (1)
Modul pengajaran dan pembelajaran sains tahun 3 sk (1)Modul pengajaran dan pembelajaran sains tahun 3 sk (1)
Modul pengajaran dan pembelajaran sains tahun 3 sk (1)
Hemah Naidu
 
KSSR SK: MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 3
KSSR SK: MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 3KSSR SK: MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 3
KSSR SK: MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 3
Rosell Roseliana Rusli
 

Similar to Persekitaran fizikal (20)

Modul%203%203 e[1]
Modul%203%203 e[1]Modul%203%203 e[1]
Modul%203%203 e[1]
 
RPH Kepelbagaian Pelajar Model Hunter Gabungan Kaedah dan pelajar
RPH Kepelbagaian Pelajar Model Hunter Gabungan Kaedah dan pelajarRPH Kepelbagaian Pelajar Model Hunter Gabungan Kaedah dan pelajar
RPH Kepelbagaian Pelajar Model Hunter Gabungan Kaedah dan pelajar
 
Tugasan 2
Tugasan 2Tugasan 2
Tugasan 2
 
Adapting Grading (malay) ummu
Adapting Grading (malay) ummuAdapting Grading (malay) ummu
Adapting Grading (malay) ummu
 
Pembelajaran akses kendiri
Pembelajaran akses kendiriPembelajaran akses kendiri
Pembelajaran akses kendiri
 
Huraian RPH Kepelbagaian Pelajar Model Hunter Gabungan Kaedah dan pelajar
Huraian RPH Kepelbagaian Pelajar Model Hunter Gabungan Kaedah dan pelajarHuraian RPH Kepelbagaian Pelajar Model Hunter Gabungan Kaedah dan pelajar
Huraian RPH Kepelbagaian Pelajar Model Hunter Gabungan Kaedah dan pelajar
 
Rbt 6.4.2017
Rbt 6.4.2017Rbt 6.4.2017
Rbt 6.4.2017
 
STRATEGI PENGAJARAN (PERBINCANGAN)
STRATEGI PENGAJARAN (PERBINCANGAN)STRATEGI PENGAJARAN (PERBINCANGAN)
STRATEGI PENGAJARAN (PERBINCANGAN)
 
Isu pendekatan pengajaran math
Isu pendekatan pengajaran mathIsu pendekatan pengajaran math
Isu pendekatan pengajaran math
 
K3 isu pendekatan pengajaran math
K3 isu pendekatan pengajaran mathK3 isu pendekatan pengajaran math
K3 isu pendekatan pengajaran math
 
K3 isu pendekatan pengajaran math
K3 isu pendekatan pengajaran mathK3 isu pendekatan pengajaran math
K3 isu pendekatan pengajaran math
 
Isu Pendekatan Pengajaran Matematik
Isu Pendekatan Pengajaran MatematikIsu Pendekatan Pengajaran Matematik
Isu Pendekatan Pengajaran Matematik
 
Isu pendekatan pengajaran math
Isu pendekatan pengajaran mathIsu pendekatan pengajaran math
Isu pendekatan pengajaran math
 
Isu pendekatan pengajaran math
Isu pendekatan pengajaran mathIsu pendekatan pengajaran math
Isu pendekatan pengajaran math
 
Pendekatan Pengajaran Matematik yang Dilaksanakan dalam Bilik Darjah
Pendekatan Pengajaran Matematik yang Dilaksanakan dalam Bilik DarjahPendekatan Pengajaran Matematik yang Dilaksanakan dalam Bilik Darjah
Pendekatan Pengajaran Matematik yang Dilaksanakan dalam Bilik Darjah
 
Isu pendekatan pengajaran math
Isu pendekatan pengajaran mathIsu pendekatan pengajaran math
Isu pendekatan pengajaran math
 
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasaKumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
 
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budayaBab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
 
Modul pengajaran dan pembelajaran sains tahun 3 sk (1)
Modul pengajaran dan pembelajaran sains tahun 3 sk (1)Modul pengajaran dan pembelajaran sains tahun 3 sk (1)
Modul pengajaran dan pembelajaran sains tahun 3 sk (1)
 
KSSR SK: MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 3
KSSR SK: MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 3KSSR SK: MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 3
KSSR SK: MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS TAHUN 3
 

More from Cikgu Nisa

Penaksiran Awal Kanak-kanak
Penaksiran Awal Kanak-kanak Penaksiran Awal Kanak-kanak
Penaksiran Awal Kanak-kanak
Cikgu Nisa
 
penaksiran masalah penglihatan
penaksiran masalah penglihatanpenaksiran masalah penglihatan
penaksiran masalah penglihatan
Cikgu Nisa
 
Sindrom progeria
Sindrom progeriaSindrom progeria
Sindrom progeria
Cikgu Nisa
 
Pemulihan khas
Pemulihan khasPemulihan khas
Pemulihan khas
Cikgu Nisa
 
Aromaterapi
AromaterapiAromaterapi
Aromaterapi
Cikgu Nisa
 
Ulasan artikel guru pelatih kpli j.qaf
Ulasan artikel guru pelatih kpli j.qafUlasan artikel guru pelatih kpli j.qaf
Ulasan artikel guru pelatih kpli j.qaf
Cikgu Nisa
 
Penaksiran vokasional ld dan buta
Penaksiran vokasional ld dan butaPenaksiran vokasional ld dan buta
Penaksiran vokasional ld dan buta
Cikgu Nisa
 

More from Cikgu Nisa (7)

Penaksiran Awal Kanak-kanak
Penaksiran Awal Kanak-kanak Penaksiran Awal Kanak-kanak
Penaksiran Awal Kanak-kanak
 
penaksiran masalah penglihatan
penaksiran masalah penglihatanpenaksiran masalah penglihatan
penaksiran masalah penglihatan
 
Sindrom progeria
Sindrom progeriaSindrom progeria
Sindrom progeria
 
Pemulihan khas
Pemulihan khasPemulihan khas
Pemulihan khas
 
Aromaterapi
AromaterapiAromaterapi
Aromaterapi
 
Ulasan artikel guru pelatih kpli j.qaf
Ulasan artikel guru pelatih kpli j.qafUlasan artikel guru pelatih kpli j.qaf
Ulasan artikel guru pelatih kpli j.qaf
 
Penaksiran vokasional ld dan buta
Penaksiran vokasional ld dan butaPenaksiran vokasional ld dan buta
Penaksiran vokasional ld dan buta
 

Persekitaran fizikal

 • 1. GGGB3223 KEPELBAGAIAN PELAJAR DAN PERBEZAAN PENGAJARAN BAB 10 : PERSEKITARAN FIZIKAL Pensyarah : Dr. Isa Hamzah
 • 2. Dayangku Siti Nur Amalina Bt Pengiran Haji Mahmud A138727 Siti Khairunisa Binti Jasmani A137210
 • 5. Penjadualan Tradisional Masa : 7 – 50 minit / kelas Menguasai setiap subjek akademik Guru kekal di kelas , murid akan bergerak dari kelas ke kelas +ve : subjek penting : tempoh masa adlh sama ( matematik dan Inggeris ) -ve : kalau gagal , ambil semester pendek bagi mengulangi kursus yang gagal (m/s 299 )
 • 6. Penjadualan Fleksibel Blok + ve : guru bekerjasama dalam kumpulan -ve : pengetahuan terlebih membawa kepada masalah Sekolah Menengah Masa : 90 – 112 min kepelbagaian disiplin, kumpulan guru yang merentas kurikulum , kumpulan yang fleksibel dan kumpulan pelajar (m/s 300 )
 • 7. Pendekatan Penggunaan Penjadualan Induk Penjadualan komputer - Simpan maklumat - Masalah kepada pelajar berkeperluan khas Penjadualan kendiri - Dalam diri pelajar - Faktor mempengaruhi jadual mereka Penjadualan tangan (hand ) - Pihak sekolah menulis komponen harian sekolah ke dalam pelan induk - Membantu pelajar berkeperluan khas (m/s 309 )
 • 8. Penjadualan Blok dan Pendidikan Khas Faktor Masa - Tidak sesuai untuk pelajar pendidikan khas - Terlalu banyak mata pelajaran dalam sehari - Kesan : pelajar keliru Kurikulum matrik - Digunakan untuk jadual tradisional atau blok - Menggunakan lebih dalam visual(m/s 308 )
 • 9. Penjadualan Hybrid +ve : Jadual intensif membenarkan lebih banyak masa untuk elektif -ve : memberi kesan kepada pelajar yang biasa menggunakan jadual tradisional Jadual induk tradisional + penjadualan blok Kelas ada 2 modul : jika tidak selesa dengan modul pertama, boleh tukar ke modul kedua Tugasan bergantung pada pelajar Pilih kursus yang diminati (m/s 301 )
 • 10. Penjadualan 4 x 4 4 masa sehari 2 semester / setahun 90 minit / 1 hari Jadual harian sekolah lebih terurus Boleh ambil lebih kelas ( jadual tradisional) Ambil peperiksaan selepas tiap – tiap kali cukup 90 hari - Ve : tertinggal 1 kuliah, susah nak mengejar
 • 11. Kumpulan Akademik - Stinson Middle School , Texas - Dibahagikan kepada 8 kumpulan akademik - Setiap akademik ada kuasa autonomi untuk ubah jadual - 5 kelas : 45 minit , 1 kelas : 25 minit , 2 masa untuk elektif Model British Columbian • Pelajar belajar 2 subjek ( 10 minggu ) • Setiap subjek ( 2 jam 30 minit ) Faedah : 1. Waktu tengah hari bekerja 2. Guru menggunakan pelbagai strategi pengajaran 3. Masa yang panjang untuk subjek ekonomi dan seni 4. Masa panjang ada bilik gerakan (m/s 302)
 • 12. (m/s 305 ) 1. Masa 2. Perhubungan 3. Sokongan pelajar
 • 13. Pendekatan Penjadualan ( Jadual Induk ) 1. Mendapatkan sokongan sepenuhnya oleh sekolah 2. Memberikan pilihan kepada pihak sekolah 3. Bersabar , positif , jujur 4. Mulakan dengan tempoh percubaan (m/s 308 )
 • 14. Pertimbangan Khusus dalam Penjadualan 1. Mengekalkan pengurusan saiz kelas 2. Menempatkan pelajar pendidikan khas mengambil kursus yang sama 3. Kumpulan pelajar berdasarkan grad atau keupayaan 4. Penglibatan guru pendidikan khas dalam menghasilkan jadual induk (m/s 312 )
 • 15. Masalah Penjadualan dan Cara mengatasi A . kebimbangan peralihan ( pengenalpastian awal terhadap keadaan melumpuhkan ) Masalah Cara Penyelesaian Pelajar tidak mahu ke kelas sumber - Berkomunikasi dengan pelajar - Kenapa pelajar perlu pergi kelas sumber ? - Secara perlahan – lahan bawa pelajar ke latar yang baru - Respon negatif : buat penilaian pertimbangkan perkhidmatan kaunselor (m/s 313 )
 • 16. B. Kebimbangan peralihan (sebagai pelajar akan ke depan dan ke belakang di antara kelas sumber dengan kelas umum ) Masalah Cara penyelesaian Pelajar sering datang lewat ke kelas umum atau sumber • Periksa : pelajar malu untuk pergi ke kelas pendidikan khas • Menyediakan rancangan alternatif
 • 17. C. Masalah Pengajaran atau peralihan kelas berkait rapatdengan peralihan dalam lingkungan kelas pendidikan Masalah Cara penyelesaian Pelajar tertekan dengan subjek di kelas biasa • Semak kewajaran subjek • Menjelaskan kepada guru bahawa pelajar tidak dapat mencapai tahap yang diinginkan • Menyediakan adaptasi pengajaran yang sesuai
 • 18. Arahan Dalam Kumpulan • Kepelbagaian pelajar dalam teknik dan kaedah belajar membezakan keupayaan seseorang pelajar belajar didalam satu kumpulan. • Affleck, Lowenbraun & Archer (1980) “Kepelbagaian dalam kemahiran akademik dalam setiap kelas, memberikan arahan dalam kumpulan kecil adalah bersesuaian dari memberikan arahan dalam kumpulan yang besar.”
 • 19. • Suydam (1985): “Mengajar matematik secara individu dan berkumpulan menunjukkan pencapaian yang tinggi kepada pelajar berbanding dalam kumpulan yang besar.”
 • 20. “Creative Grouping” • Guru menetapkan kumpulan pelajar  pelajar dilabel (Pandai, sederhana & lemah) • Kreatif dalam kumpulan memberikan kepelbagaian kemahiran akademik, memberi pelajar kebebasan untuk memilih dan bersama kawan sekumpulan. Penglabelan pelajar terhapus. • Digunakan semasa sekolah rendah dan menengah.
 • 21. • Tiga variasi dalam kumpulan ini iaitu : – Stesen pembelajaran – “Seatwork Station” – Stesen arahan dalam kumpulan kecil.
 • 23. “Research Grouping” • Memberikan pelajar soalan atau masalah untuk diselesaikan. • Pelajar memberikan laporan hasil kajian. • Senarai semak untuk soalan kajian spesifik untuk menjawab soalan dan mengkaji sumber yang berasas.
 • 24. “Cooperative Learning” • Satu kaedah penstrukturan kelas dimana pelajar bersama-sama bekerjasama untuk mencapai matlamat akademik yang dikongsi. (Schniedewind & Salend, 1980) • Guru boleh memilih struktur kaedah pengajaran dan pembelajaran berkumpulan yang bersesuaian.
 • 25. Peranan Guru Dalam Pembelajaran Koperatif • Merangsang pelajar dalam membuat keputusan, pemantauan dan “interverning”, menetapkan tugas-tugas dan sikap positif dan menilai dan memproses. (Johnson, Johnson, & Holubec, 1987)
 • 26. Peranan Guru 1) Saiz kumpulan yang sesuai dan pelajar yang ditugaskan untuk setiap kumpulan. 2) Guru mengawas semasa pembelajaran koperatif. 3) Menilai hasil pembelajaran
 • 27. Format Untuk Melaksanakan Pembelajaran Koperatif • Pengajaran Rakan Sebaya (“Peer Teaching”) • Projek Kumpulan (“Group Projects”) • “The Jigsaw” • “The Shield”
 • 28. Rekabentuk Kelas • Suasana bilik darjah merangsang pelajar dalam pembelajaran berkesan.
 • 29. “Learning Centres” • Satu ruang yang dipilih dalam bilik darjah dimana pelajar boleh menggunakannya untuk membuat tugasan, kemahiran dan konsep yang telah diajar. • Pendekatan pengajaran dan kemahiran pengukuhan yang menjimatkan masa dan tenaga guru.
 • 30. • Memberikan kebebasan, menyelesaikan tugasan dan maklumbalas terhadap tindakbalas yang betul atau salah. • Memberikan kerja dan arahan secara individu kepada pelajar.
 • 31. 6 Kriteria (Voight, 1973) 1. Menyumbang kepada pencapaian proses individu. Pelajar harus mengetahui kemahiran asas, fakta, konsep dan idea yang luas. 2. Menarik minat dan memberikan peluang kepada pelajar untuk memperluas dan memperkembangkan menyelesaikan masalah, berfikiran kritis dan kreatif. 3. Pengalaman pembelajaran hendaklah berkaitan dengan pengalaman personal pelajar.
 • 32. 4. Aktiviti yang dilakukan hendaklah praktikal mengikut kesesuaian masa dan perkembangan pelajar. 5. Arahan yang diberikan harusnya membantu pelajar untuk memperoleh pengetahuan dengan cepat. Arahan mestilah jelas dan difahami oleh pelajar. 6. Reka bentuk pusat pembelajaran adalah bergantung kepada subjek yang diajar.
 • 33. Papan Kenyataan • Tujuan • Rancang. • Siapa yang melihat/membaca? • Fikirkan tentang sesuatu yang interaktif dan menarik minat pelajar untuk mendekati papan kenyataan. • Warna yang menarik minat.

Editor's Notes

 1. Subjek penting : masa sama Subjek kurg penting : masa kurg Byk kerja rumah
 2. transisi keprihatinan setelah identifikasi awal keadaan melumpuhkan