Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K3 isu pendekatan pengajaran math

280 views

Published on

isu pendekatan pengajaran

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

K3 isu pendekatan pengajaran math

 1. 1. PENDEKATAN PENGAJARAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DALAM BILIK DARJAH NAMA PELAJAR NO.MATRIK SITI NOR SYAHIRAH BT JAFREE D20111048057 NURUL HUSNI AIDA BT CHE HUSSIN D20111048064 SITI ASMIZA BT AZHARI D20111048049 TRENDS AND ISSUES IN EDUCATION MATHEMATICS SME 3023
 2. 2. PERANAN GURU Teachers have a role to guide and motivate all students which is crucial in boosting the interest of students to learn something new (Zamri, Nik Mohd Rahimi & Juliawati, 2009).
 3. 3. Maksud pendekatan  Menurut kamus dewan (2007), Pendekatan ialah kaedah (cara, langkah- langkah) yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan tugas (mengatasi masalah dll).  Pengajaran ialah perihal mengajar, segala sesuatu yang berkaitan dengan mengajar (spt cara atau sistem mengajar, aspek yang dipentingkan).
 4. 4. • Pendekatan pengajaran bermaksud aspek atau kaedah yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran atau sesuatu kemahiran.
 5. 5. PENDEKATAN • Cara pendekatan berdasarkan objektif pelajaran yang telah ditentukan. • Harus berlandaskan teori, prinsip atau model tertentu. • Mondokong sesuatu teori.
 6. 6. Pendekatan Pengajaran • Chalk and talk • Penyampaian secara kuliah • Perbincangan • Kaedah inkuiri • Kaedah penemuan • Pembelajaran koperatif • Kaedah projek • Pembelajaran matematik secara berkesan
 7. 7. Pendekatan chalk and talk • Guru hanya menggunakan papan putih dan pen marker apabila mengajar. • Mengajar hanya satu hala • Guru meminta murid untuk menyalin semua yang ditulis pada papan putih
 8. 8. Secara kuliah • Pengajaran secara lisan – Suara guru perlu jelas dan terang semasa menyampaikan kuliah. – Gunakan bahasa yang mudah untuk difahami oleh murid. Contoh: - guru boleh menyoal dan meminta pelajar menyelesaikan masalah matematik.
 9. 9. • Persembahan bahan yang menarik – Kandungan bahan perlu menarik – Murid belajar melalui mendengar, menerap, merumus dan mengambil nota. – 3 jenis pengajaran kuliah yang kerap digunakan • Kaedah Klasik • Pemusatan pada Masalah • Kaedah Urutan
 10. 10. Perbincangan • Kaedah P&P 2 hala antara: • guru dengan pelajar • Pelajar dengan pelajar • Asas kepada pembelajaran sosial dan mengembangkan kefahaman yang mendalam • Guru akan mengemukakan soalan/perbincangan • Pelajar digalakkan memberi pandangan masing- masing • Guru sebagai pemerhati dan merangsang pelajar mengeluarkan pendapat
 11. 11. Kaedah Inkuiri • Berorientasikan mencari maklumat, menyoal dan mengkaji. • Bantu pelajar tentang perkara yang mereka ingin tahu. • Galakkan pelajar berfikiran kritis dan kreatif
 12. 12. Kaedah Penemuan • Pengajaran yang menyediakan data-data dan maklumat. • Dua jenis kaedah penemuan – Penemuan tanpa struktur – Penemuan bimbingan
 13. 13. Pembelajaran koperatif • Pelajar saling bantu dalam sebuah kumpulan kecil • Terdapat perubahan positif kepada pelajar • Galakkan pelajar yang lemah dan berfikiran negatif terhadap matematik
 14. 14. Kaedah projek • Perlukan lebih daripada satu masa pengajaran • Berupaya meningkatkan minat dan kesediaan untuk pembelajaran yang menarik. • Aktiviti yang biasa: – Kerja praktik – Kajian – Lawatan – Permainan
 15. 15. Pembelajaran matematik secara berkesan • Fokus pengajaran- pelajar faham konsep dan kemahiran dalam matematik. • Mengenal pasti faktor yang menjadi penghalang pembelajaran matematik. • Beri cadangan dalam mengatasi penghalang atau kesan negatif dalam pembelajaran matematik.
 16. 16. Pendekatan pengajaran Matematik Bahasa pengantar
 17. 17. PENDEKATAN PENGAJARAN MATEMATIK ISU 1 BOSAN ISU 2 CABARAN GURU BERHADAPAN DENGAN APLIKASI TEKNOLOGI ISU 3 MENGAJAR UNTUK PEPERIKSAAN ISU 4 GURU KURANG KEFAHAMAN TENTANG PCK
 18. 18. ISU 1: BOSAN 1) Tradisional 2) Kepelbagaian Kaedah 3) Minat
 19. 19. • Guru menggunakan pengajaran secara tradisional untuk menghabiskan sukatan pelajaran yang ditetapkan dengan segera. (Hooper& Rieber 1999; Papert 2000). 1) Tradisional
 20. 20. Menurut Aziz & Sharmizal (2007): • Terdapat GP yang lebih berumur dan mereka lebih suka menggunakan kaedah chalk and talk semasa mengajar. • Kaedah ini bercanggah dengan kaedah dan pendekatan pengajaran yang diajar kepada guru pelatih.
 21. 21. • Ridzuan (2002) berpendapat kaedah pengajaran guru akan mempengaruhi secara langsung pencapaian Matematik Tambahan mereka. Justeru itu, guru perlu memilih pelbagai kaedah pengajaran yang sesuai untuk murid-muridnya. 2) Kepelbagaian Kaedah
 22. 22. • Carlan et al (2005) menunjukkan pembelajaran koperatif memberi kesan positif dari aspek interaksi dan kerjasama dalam berkumpulan, peningkatan dalam pencapaian akademik, proses pembelajaran yang lebih aktif, pembinaan pemikiran kritis dan penyelesaian masalah.
 23. 23. • Kenyataan ini selari dengan Gabbin (2002) yang turut menyatakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang terlalu berpusatkan guru gagal dalam melatih pelajar kemahiran utama seperti kemahiran berfikir, menyelesaikan masalah dan kemahiran komunikasi. • Guru mesti berusaha menukar amalan pengajaran pembelajaran di kelas mereka supaya amalan tersebut benar-benar berbeza dari amalan di kelas konvensional. (Rajendran, 2001)
 24. 24. • “Teachers believe that this particular approach motivates the children more than solving problems in textbooks, thus offering new ways to introduce and work with mathematical concepts” (Lövgren, 2007). 3) Minat
 25. 25. ISU 2: CABARAN GURU BERHADAPAN DENGAN APLIKASI TEKNOLOGI
 26. 26. S. Ismail & A. Subki, Buku Guru dan Cabaran Semasa (2010) • Pelbagai bentuk perubahan • Pengenalan teknologi baru • Perubahan prosedur² yang boleh menjimatkan kos, masa, & tenaga. • Penuhi keperluan semasa.
 27. 27. KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT GURU. • Kursus dikendalikan oleh JPN, BTP, dan wakil yang dilantik oleh pihak KPM • RMK-8, tahun 2002-2007 seramai 247,804 guru mengikuti kursus kemahiran ICT (KPM,2007). • ADAKAH SEMUA GURU DAPAT MENGUASAI KEMAHIRAN ICT INI????? • ADAKAH DENGAN KURSUS INI SAHAJA SUDAH MENCUKUPI???
 28. 28. BUKTI KAJIAN LEPAS • Guru-guru yang berkhidmat di luar bandar dan pedalaman, masih tidak dapat menguasai kemahiran ICT ini (Mohammed Sani, 2004) • Faktor-jarak, kemudahan telekomunikasi kepada sekolah pedalaman. • (Johan,2005) maklumat kursus lewat diterima, peralatan komputer mengambil masa yang lama untuk dibaiki dan sebagainya.
 29. 29. ADAKAH DENGAN KURSUS INI SAHAJA SUDAH MENCUKUPI ??? • Gan (2000), menyatakan kekurangan latihan juga menjadi penghalang kepada penggunaan ICT dalam P&P. • Levine (1998), pengetahuan serta sikap terhadap komputer adalah dipengaruhi oleh kekerapan penggunaan komputer, semakin kerap seseorang individu menggunakan komputer, tahap pengetahuannya juga meningkat.
 30. 30. KURANG LATIHAN DAN BANTUAN TEKNIKAL • Tanpa perhatian dalam peningkatan kemahiran ICT- kesukaran untuk memperluaskan potensi guru terhadap ict. • Berlaku kerosakan pada sistem komputer, guru biarkan sahaja masalah. • Kurang penglibatan dalam kursus teknologi atau bengkel yang diadakan.
 31. 31. • Menurut kajian Izham, Jamalul dan Siti (2001) Kementerian Pendidikan yang diharapkan dapat mempertimbangkan lagi penyediaan program- program latihan peningkatan ilmu dalam bidang teknologi maklumat kepada guru-guru. • Guru-guru sendiri perlulah mengambil inisiatif dengan meningkatkan lagi pengetahuan serta memperkukukan kemahiran mereka selaras dengan perubahan paradigma dalam sistem pendidikan kini
 32. 32. Guru perlu menghadiri kelas atau kursus yang di anjurkan oleh badan tertentu seperti Kolej Komuniti, Pusat Kegiatan Guru dan sebagainya.
 33. 33. ISU 3 Mengajar untuk peperiksaan
 34. 34. Mengajar untuk peperiksaan • Cara guru mengajar juga lebih kepada cara nak menjawab soalan peperiksaan sahaja. Konsep guru yang salah iaitu murid belajar untuk peperiksaan juga menyebabkan guru tidak mempelbagaikan pendekatan pengajaran (Dodeen, 2012).
 35. 35. Isu 4 Guru kurang kefahaman tentang PCK
 36. 36. PCK Pengetahuan Pedagogikal Kandungan
 37. 37. PCK Penguasaan isi kandungan Pengetahuan tentang gaya pembelajaran pelajar Strategi pengajaran pembelajaran
 38. 38. Isu???? • Kelemahan guru dalam memahami isi kandungan sesuatu topik-pemahaman murid terjejas • Guru tidak dapat menerangkan apakah kepentingan dan kegunaan ilmu dan konsep yang dipelajari untuk diaplikasikan dlm kehidupan seharian murid.
 39. 39. FAKTOR BERLAKUNYA ISU • Sistem Pendidikan • Guru • Insfrakstruktur • Murid
 40. 40. BAHASA PENGANTAR
 41. 41. Sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara seorang individu dengan individu yang lain dan sebagainya) Bahasa yang digunakan sebagai alat perhubungan atau komunikasi dalam pengajaran (di sekolah) atau dalam perundingan (mesyuarat, dsb) Definisi BAHASA Difinisi BAHASA PENGANTAR
 42. 42. Bagi meningkatkan pencapaian pelajar, dia haruslah mahir dalam bahasa dan pengajaran dan pembelajaran. Dalam kes matematik, pelajar haruslah mahir dalam bahasa pengantar dan bahasa matematik seperti simbol Matematik (Smith & Ennis, 1961:113) Kepentingan BAHASA
 43. 43. BAHASA DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Bahasa Ibunda Bahasa Inggeris (Bahasa Kedua)
 44. 44. Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002) Akta 550 Bahasa Kebangsaan adalah bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan kecuali yang dikecualikan oleh Menteri Pelajaran. Bahagian 1V: Sistem Pendidikan Kebangsaan (Perkara 17)
 45. 45. Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002) Akta 550 SJK menggunakan bahasa Cina dan Bahsa Tamil sebagai bahasa pengantar utama dan menjadikan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib. SK menggunakan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama dan menjadikan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib. Bahagian 11 Tafsiran
 46. 46. • Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. • Dilaksanakan oleh pentadbiran Tun DR Mahathir bin Mohammad pada tahun 2003. • Dilaksanakan secara berperingkat, bermula pada sesi persekolahan tahun 2003 dengan dengan perintisnya ialah semua murid Tahun 1 untuk peringkat Sekolah Rendah dan Tingkatan 1 serta Tingkatan 6 Rendah untuk peringkat Sekolah Menengah. • Pelaksanaan penuh PPSMI ialah pada tahun 2007 untuk peringkat Sekolah Menengah sementara peringkat Sekolah Rendah ialah pada tahun 2008 Dasar PPSMI
 47. 47. • Cadangan Tun Dr Mahathir. • 90% graduan Melayu tidak berjaya mendapat pekerjaan, lantaran kelemahan mereka dalam bahasa Inggeris. Kenapa PPSMI???
 48. 48. KRONOLOGI PPSMI 2007 Pelaksanaan penuh PPSMI untuk peringkat Sekolah Menengah 2003 Ia dilaksanakan secara berperingkat, dengan perintisnya semua murid tahun 1 untuk peringkat Sekolah Rendah dan Tingkatan 1 serta Tingkatan 6 Rendah untuk peringkat Sekolah Menengah. 19 Julai 2002 PPSMI termaktub sebagai keputusan dasar Kerajaan Malaysia hasil daripada Mesyuarat Khas Jemaah Menteri iaitu semasa di bawah pentadbiran Perdana Menteri Malaysia ke-4, Tun Dr. Mahathir B. Mohamad
 49. 49. Mei 2009 Sasterawan Negara menolak dasar ini Buat pertama kali dalam sejarah mereka menolak dasar ini. Mac 2009 Lebih 8,000 menyertai demonstrasi membnatah PPSMI dengan berarak ke Istana Negara Gerakan Mansuhkan PPSMI (GMP) yang diketuai oleh Datuk A samad Said dan Datuk Dr Hassan Ahmad. Januari 2008 Pelaksanaan penuh PPSMI untuk peringkat Sekolah Rendah.
 50. 50. Julai 2009 Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin, mengumumkan dasar PPSMI dimansuhkan sepenuhnya pada 2012. Jun 2009 Ketua Pemuda UMNO, Khairy Jamaluddin Abu Bakar turut mempertikaikan dasar tersebut dengan memberi amaran “jangan jadikan pelajar bahan uji “dasar yang” jelas mempunyai pelbagai kelemahan ketara”
 51. 51. Strategik perlaksanaan PPSMI BISP • 10% X Gaji pokok bagi Guru Bukan Siswazah • 5% X Gaji pokok bagi Guru Siswazah Kursus ETEMs • Meningkatkan penguasaan BI guru • Penilaian Tahap Profisiensi BI Kemudahan ICT • Komputer Riba • Setiap kelas mempunyai LCD, skrin, troli dengan pembesar suara dan UPS system • Geran pelancaran RM5K-RM15K setiap kelas • 2002-2008: Bajet RM5 bilion. Projek Rankaian School Net • Dibiayai SKMM • Anggaran kos RM374.20 juta • 9285 sekolah (2005) TENAGA PENGAJAR
 52. 52. DEFINISI MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA & MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI) • Memartabatkan Bahasa Malaysia bermaksud meletakkan Bahasa Malaysia pada tempat yang sepatutnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa Kebangsaan seperti termaktub dalam Perkara 152, Perlembagaan Malaysia. Bahasa Malaysia juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996. • Memperkukuh Bahasa Inggeris membawa maksud memantapkan penguasaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa wajib dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di peringkat nasional dan antarabangsa.
 53. 53. PERBEZAAN ANTARA DASAR PPSMI DAN DASAR MBMMBI PPSMI MBMMBI Menetapkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengajaran dan pembelajaran (P&P) sains dan matematik di sekolah kebangsaan, Sekolah jenis kebangsaan cina/Tamil dan sekolah menengah. Menetapkan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa P&P sains dan matematik di sekolah kebangsaan den sekolah menengah, bahasa cina di sekolah jenis kebangsaan Cina (SJKC) dan bahasa Tamil di sekolah kebangsaan Tamil (SKJT).
 54. 54. MENGAPAKAH DASAR MBMMBI DIPERKENALKAN • Kajian mendapati murid sukar memahami mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. • Murid mengambil masa yang lama untuk memahami konsep matematik dan sains kerana mereka tidak faham bahasa Inggeris. • Memaksa guru-guru untuk mengajar dalam bahasa Malaysia supaya murid dapat memahami kedua-dua mata pelajaran tersebut. • Oleh yang demikian, sekiranya PPSMI diteruskan, sebahagian besar murid negara kita tidak dapat menguasai ilmu matematik dan sains dengan baik dan mereka akan terus ketinggalan. • Kajian KPM, menunjukkan bahawa kebanyakkkna sekolah telah melaksanakan P&P sains dan matematik dalam bahasa Malaysia.
 55. 55. BAGAIMANAKAH PENDEKATAN SOFT LANDING DILAKSANAKAN DI SEKOLAH. • Dasar MBMMBI dilaksanakan secara berperingkat-peringkat (soft landing). • Mulai tahun 2010. • P&P sains dan matematik boleh menggunakan dwibahasa dalam proses peralihan ini bagi membolehkan guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dasar. • P&P matematik dan sains di sekolah rendah akan dilaksanakan dalam bahasa Malaysia sepenuhnya pada tahun 2016. • Bagi sekolah menengah, penggunaan bahasa Malaysia sepenuhnya pada tahun 2021.
 56. 56. PENYELESAIAN TERBAIK???
 57. 57. • Bukankah kelemahan pelajar Melayu dalam bahasa Inggeris suatu kenyataan? Malahan pelajar di universiti pun masih mendapati sukar membaca bahan-bahan dalam bahasa Inggeris? Bagaimana hendak mengatasi masalah ini? • Ini masalah yang perlu diatasi. Kita perlu cari ialah bagaimana mengatasinya. Kita perlu fokuskan perhatian kepada masalah ini, bukan menyimpang ke masalah lain. Apa sebab pelajar kita tak boleh membaca dan faham bahan dalam bahasa Inggeris sesudah 10 tahun belajar bahasa itu? Kita mesti mencari sebabnya. Apakah kaedah yang digunakan selama ini tidak tepat? Apakah gurunya tidak dilatih dengan betul? Apakah masa yang diberikan tidak cukup?Atau pelajar-pelajar kurang motivasi untuk belajar bahasa Inggeris?
 58. 58. RASIONAL • Penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar pengajaran Sains dan Matematik di sekolah rendah dan menengah menghakis kepentingan bahasa malaysia sebagai bahasa ilmu dalam bidang tersebut. • Penggunaan bahasa malaysia sebagai bahasa pengantar telah mantap bagi semua mata pelajaran yang dimulakan sejak tahun 1970an. • Kebanyakan negara di dunia berusaha keras untuk memartabatkan bahasa kebangsaan mereka masing-masing sebagai bahasa ilmu. • Penyandang Kursi tun abdul Ghafar Baba, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Profesor datuk Dr Zainal Kling, berkata pelaksanaan dasar baru yang menggantikan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) itu tidak boleh dilengahkan lebih lama kerana sajak PPSMI diperkenalkan eanam tahun lalu, ia memberi kesan negatif kepada pelajar sekolah rendah terutama di luar bandar.
 59. 59. PELAKSANAAN MBMMBI • Bermula dengan Tahun Satu, Tahun Empat, Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat. Pada masa yang sama Bahasa cina digunakan di SJKC dan bahasa Tamil di SJKT. • Perubahan tidak melibatkan Tingkatan Enam dan Matrikulasi. • Perubahan sepenuhnya mengambil masa selama 3 tahun. • Bermula pada tahun 2012. • Peperiksaan SPM Sains dan Matematik dalam dwi bahasa sehingga 2015.
 60. 60. STRATEGI MENINGKATKAN PENGUASAAN BAHASA INGGERIS • Menyediakan guru BI yang mencukupi menerusi pengambilan guru bersara, guru dari luar negara dan IPTS selain daripada pengambilan melalui IPGM dan IPTA. • Menyediakan guru BI di luar iaitu 2 orang guru bagi setiap kelas berenrolmen tinggi (contoh: melebihi 35 murid). • Menyediakan bahan bacaan Bahasa Inggeris. • Memperkenalkan Language Arts dalam P&P Bahasa Inggeris.
 61. 61. STRATEGI MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA • P&P Sains dan Matematik dalam bahasa malaysia di Tingkatan satu hingga lima di SMK dan SK manakala, Bahasa Cina di SJKC dan bahasa Tamil di SJKT. • Menambah waktu P&P Bahasa Malaysia di SJKC dan SKJT. • Menggunakan ICT dalam P&P Bahasa Malaysia. • Menyediakan bahan bacaan Bahasa Malaysia.
 62. 62. • Bagaimanakah KPM memastikan guru bahasa Malaysia dan bahsa Inggeris mencukupi bagi menampung penambahan waktu pengajaran matapelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggaris? • ELTC melaksanakan Certificate in the Practice of English language teaching (C-PELT) untuk guru bukan opsyen bahasa Inggeris yang mengajar matapelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah di seluruh Malaysia. Kursus ini merupakan kursus tambah opsyen. • BPG melaksanakan 2 jenis program bagi tujuan tersebut. a) Program Intervensi tambah Opsyen guru-guru Sains dan matematik sekolah menengah yang telah berkhidmat antara 1-5 tahun. b) Program Latihan Guru Kontrak bahsa Inggaris guru-guru bahasa inggeris yang telah bersara dari seluruh negara.
 63. 63. MELAKSANA DASAR MBMMBI Kelemahan Kos yang tinggi untik import guru bahasa inggaris dari luar negara. Memerlukan masa untuk melaksanakannya Kurangnya pakar nahasa untik menterjemah buku-buku bahasa inggeris ke dalam bahasa Malaysia Kelebihan Proses P&P Sains dan Matematik lebih berkesan dan menarik Pelajar akan lebih bersemangat untuk belajar Guru mudah untuk melaksanakan p&P.
 64. 64. TERIMA KASIH

×