Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

unsur fizikal bilik darjah

72,899 views

Published on

Published in: Education

unsur fizikal bilik darjah

 1. 1. KUMPULAN 5 STRATEGI MENGURUS BILIK PEMBELAJARAN ( BILIK DARJAH/MAKMAL/STUDIO. 7.1-Unsur fizikal di bilik darjah.
 2. 2. UNSUR FIZIKAL DI BILIK DARJAH KONSEP KONSEP BILIK DARJAH ASPEK FIZIKAL BILIK DARJAH PENYUSUNAN FIZIKAL IMPLIKASI JENIS-JENIS JENIS-JENIS BILIK DARJAH
 3. 3. <ul><li>Berubah-ubah mengikut perkembangan idea pendidikan dari semasa ke semasa. </li></ul><ul><li>Masa kini </li></ul><ul><ul><li>Ditafsirkan mengikut fungsi pendidikan atau ciri penyusunan fizikal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dilengkapi dengan kemudahan seperti kerusi dan meja yang di susun mengikut kehendak aktiviti pengajaran dan pembelajaran. </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Diklasifikasikan mengikut perbezaan ciri dan fungsinya. </li></ul><ul><li>Antaranya </li></ul><ul><li>Bilik Darjah Tradisi </li></ul><ul><li>Bilik Darjah KBSR dan KBSM. </li></ul><ul><li>Bilik Darjah Mata Pelajaran Khas. </li></ul><ul><li>Bilik Darjah Terbuka. </li></ul>
 5. 5. Bilik Darjah Tradisi: <ul><li>Ciri-ciri: </li></ul><ul><li>Susunan kerusi dan meja. </li></ul><ul><li>Murid yang mempunyai masalah(fizikal tubuh badan,penglihatan atau pendengaran) </li></ul><ul><li>Di susun berpusatkan guru. </li></ul><ul><li>Aktiviti murid berkumpulan jarang dilakukan. </li></ul>
 6. 6. Bilik Darjah KBSR <ul><li>Ciri-ciri: </li></ul><ul><li>Susunan kerusi dan meja mengikut kaedah berkumpulan-bakat dan kebolehan </li></ul><ul><li>Strategi pengajaran berpusatkan murid.Banyak interaksi berlaku. </li></ul><ul><li>Menggunakan alat bantu mengajar. </li></ul><ul><li>Ruang pembelajaran disediakan. </li></ul><ul><li>Murid bergerak aktif. </li></ul>
 7. 7. Bilik Darjah Mata Pelajaran Khas <ul><li>Ciri-ciri: </li></ul><ul><li>Dilengkapi dengan pelbagai jenis alatan. </li></ul><ul><li>Susunan kerusi dan meja diubahsuai untuk kerja amali. </li></ul><ul><li>Sudut bilik dilengkapi perabot dan almari untuk menyimpan peralatan. </li></ul><ul><li>Kemudahan tambahan seperti sinki dan paip air. </li></ul>
 8. 8. Bilik Darjah Terbuka <ul><li>Open Educational and The American School, R.S. Barth; </li></ul><ul><li>“ konsep pendidikan terbuka sebagai satu pendekatan pengajaran-pembelajaran, ruang-ruang pembelajaran bahan-bahan pelajaran serta penglibatan pelajar dalam membuat pemilihan daripada pendekatan dan strategi pembelajaran.” </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Ciri-ciri </li></ul><ul><li>1) Guru menjadi penasihat dan membimbing </li></ul><ul><li>2) Pelajar menentukan dan merancang aktiviti pembelajaran sendiri. </li></ul><ul><li>3) Pengajaran dalam kumpulan kecil dan individu. </li></ul><ul><li>4) Pelbagai aktiviti dalam satu masa </li></ul><ul><li>5) Jadual waktu fleksibal.Tiada kurikulum yang wajib.Peluang diberi kepada pelajar untuk mengkaji perkara yang diminati. </li></ul><ul><li>6) Bilik darjah kaya dengan bahan dan peralatan pembelajaran. </li></ul><ul><li>7) Situasi pengajaran yang berkesan </li></ul><ul><li>8) Hubungan ibubapa dan guru terbuka.Tiada sikap pura-pura. </li></ul>
 10. 10. Papan Hitam Meja Guru Almari Meja murid Pintu Pintu Tingkap Tingkap
 11. 11. Faktor Yang Mempengaruhi Unsur Fizikal (Bilik Darjah)
 12. 12. BILIK SAINS
 13. 13. BILIK KEMAHIRAN HIDUP
 14. 14. ASPEK FIZIKAL BILIK DARJAH <ul><li>KEBERSIHAN </li></ul><ul><li>Persekitaran yang bersih contoh lantai tiada sampah, tingkap tiada habuk dan tong sampah tidak dibiarkan penuh. </li></ul><ul><li>Pakaian murid juga perlu bersih dan kemas. </li></ul><ul><li>KESELAMATAN </li></ul><ul><li>Mempuyai pelan keselamatan kebakaran </li></ul><ul><li>Semua alatan dan bahan di dalam bilik darjah perlu selamat digunakan. </li></ul><ul><li>Persekitaran bilik darjah tidak mendatangkan bahaya hingga melibatkan kemalangan. </li></ul><ul><li>PENGGUNAAN KEMUDAHAN </li></ul><ul><li>Digunakan dengan baik </li></ul><ul><li>Tanpa membazir </li></ul>
 15. 15. <ul><li>KESELESAAN </li></ul><ul><li>Bilik yang sesuai </li></ul><ul><li>Peredaraan udara yang baik </li></ul><ul><li>Ruang yang mencukupi </li></ul><ul><li>Keadaan kerusi meja murid </li></ul><ul><li>Kesesuaian kerusi meja murid </li></ul><ul><li>Ketenteraman persekitaran </li></ul><ul><li>KEINDAHAN </li></ul><ul><li>Pokok bunga </li></ul><ul><li>Kata-kata hikmah </li></ul><ul><li>Mural </li></ul><ul><li>Langsir </li></ul><ul><li>Ikan hiasan </li></ul><ul><li>Alas meja </li></ul><ul><li>Kontra warna kelas </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Implikasi Bilik Darjah KBSR dan KBSM </li></ul><ul><li>Implikasi Penyusunan: </li></ul><ul><li>Pengajaran secara berpusatkan murid. </li></ul><ul><li>Murid menjadi peserta yang aktif. </li></ul><ul><li>Pembelajaran bermakna dan seonok. </li></ul><ul><li>Pemulihan dan pengayaan mudah dijalankan. </li></ul><ul><li>Murid-murid lemah dapat dibantu. </li></ul><ul><li>Mengalami perkembangan sihat. </li></ul><ul><li>Dapat bertukar-tukar pendapat. </li></ul><ul><li>Sifat kepimpinanan. </li></ul><ul><li>Perhubungan bertambah baik. </li></ul><ul><li>Meningkatkan keberkesanan p&p. </li></ul><ul><li>Murid berpeluang mengemukakan pendapat </li></ul><ul><li>Perbezaan dari segi kebolehan dan minat. </li></ul><ul><li>Tugasan yang diberi adalah selaras </li></ul><ul><li>Bilik darjah dijalankan lebih mudah dan berkesan. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Implikasi Bilik Darjah Terbuka </li></ul><ul><li>Pelajaran disampaikan kurang berstruktur. </li></ul><ul><li>Faedah secara yang besar kepada murid (secara kumpulan). </li></ul><ul><li>Bahan banyak menambahkan lagi keberkesanan p&p. </li></ul><ul><li>Membuat keputusan tentang tugas. </li></ul><ul><li>Autonomi kendiri dapat dipupuk. </li></ul><ul><li>Mengkaji minat mereka. </li></ul><ul><li>Memperkembang penaakulan, kebolehan membuat analisis, </li></ul><ul><li>sintesis, menilai seta membuat rumusan. </li></ul><ul><li>Perhatian terhadap keperluan individu. </li></ul><ul><li>Membantu murid membentuk konsep kendiri yang positif . </li></ul>
 18. 18. KESIMPULAN <ul><li>Proses pembelajaran yang bermakna perlu memberi iklim bilik darjah yang selesa, kemudahan yang sesuai serta keadaan kelas yang kondusif dan berjaya menarik perhatian murid. </li></ul>
 19. 19. RUJUKAN <ul><li>www.yohanessurya.com.activities </li></ul><ul><li>Dewan Bahasa dan Pustaka (1992) Siri Panduan Guru Kurikulum Baru Seolah Rendah Jilid 4. Teknik Pengajaran dan Pembelajaran: Percetakan Rina Sdn. Bhd </li></ul><ul><li>Kamaruddin Hj Husin (1994) Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan. Dinamika Sekolah dan Bilik Darjah: Cetaktama Sdn. Bhd </li></ul>

×