Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengurusan Bilik Darjah

71,232 views

Published on

Published in: Education

Pengurusan Bilik Darjah

 1. 1. TOPIK 7: PENGURUSAN BILIK DARJAH DISEDIAKAN OLEH: MAIMUNAH BINTI MOHD RODYI ZAINIZAM BIN MAT YATIM DAN AHLI-AHLI KPM OUM 3
 2. 2. OBJEKTIF: Pada akhir topik ini , anda seharusnya dapat: <ul><li>1. Menerangkan maksud pengurusan bilik darjah </li></ul><ul><li>2. Mengenalpasti perkara yang perlu diambil kira untuk mengurus bilik darjah yang sesuai untuk pembelajaran; </li></ul><ul><li>3. Mengenalpasti peraturan yang sesuai untuk mengurus bilik darjah : dan </li></ul><ul><li>4. Menghuraikan bagaimana mengurus tingkah laku pelajar </li></ul>
 3. 3. Definisi: “ Pengorkestraan kehidupan dalam bilik darjah: merancang kurikulum, mengorganisasi prosedur dan sumber, menyusun atur persekitaran untuk memaksimumkan kecekapan, memantau kemajuan pelajar, dan menjangka kemungkinan masalah” <ul><li>APAKAH PENGURUSAN BILIK DARJAH? </li></ul><ul><li>Lemlech (1988 ) </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Menurut Anderson (1989),mengatakan pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah terdiri daripada: </li></ul><ul><li>1. tingkah laku yang menghasilkan penglibatan pelajar yang maksimum dalam aktiviti pembelajaran dan </li></ul><ul><li>2. meminimumkan tingkah laku pelajar yang mengganggu tugas guru dan pelajar lain </li></ul><ul><li>3. penggunaan masa pembelajaran yang efesien. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Definisi lain: </li></ul><ul><li>Para pendidik mendefinisi pengurusan bilik darjah mengikut pendekatan pengurusan bilik darjah itu sendiri : iaitu </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Pendekatan Autoritarian </li></ul><ul><li>1. Proses mengawal tingkah laku pelajar </li></ul><ul><li>2. Peranan guru membentuk dan memastikan peraturan diikuti </li></ul><ul><li>3. Penekanan utama mengawal disiplin pelajar. </li></ul><ul><li>4. Biasanya perkataan pengurusan bilik darjah dan disiplin adalah terkawal </li></ul>
 7. 7. b) Pendekatan Permisif 1. Bertentangan dengan autoritarian 2. Peranan guru adalah memaksimumkan kebebasan pelajar. 3. Jika pelajar dikawal, akan menyekat perkembangan semulajadi mereka. 4. Set aktiviti guru memaksimumkan kebebasan pelajar
 8. 8. c)Modifikasi tingkah laku pelajar <ul><li>Mengikut kamus Dewan Edisi ke4 Modifikasi ertinya proses (perbuatan atau tindakan) mengubah sedikit sesuatu (keadaan atau sifat) supaya sesuai dengan keperluan. </li></ul><ul><li>Guru mengubah tingkah laku pelajar ( dari t / laku –ve kpd </li></ul><ul><li>t /laku +ve ) </li></ul><ul><li>Pengurusan bilik darjah adalah satu set akt. yg menggalakkan t/ laku +ve. </li></ul><ul><li>Cth: jadual tugas harian yang disediakan dapat memupuk sikap tanggungjawab dan mendisiplinkan murid . Secara tak langsung murid akan melibatkan diri secara aktif mengikut jadual yang ditetapkan . </li></ul>
 9. 9. d) Menggalakkan persekitaran pembelajaran yang +ve <ul><li>Pembelajaran dimaksimumkan : </li></ul><ul><li>-hubungan baik antara : </li></ul><ul><li>i. pelajar pelajar dan </li></ul><ul><li>ii. guru pelajar. </li></ul><ul><li>Pengurusan bilik darjah - satu set aktiviti dimana guru membentuk hubungan yang baik dan persekitaran bilik darjah yg +ve </li></ul><ul><li>Bilik darjah adalah satu sistem sosial </li></ul><ul><li>- pengajaran berlaku dlm konteks kump @ ind </li></ul><ul><li>- t/ laku kump. beri kesan dlm pembelajaran </li></ul><ul><li>Peranan guru : </li></ul><ul><li>-merangsang pembentukan t/laku </li></ul><ul><li>-menjaga sistem organisasi b/darjah </li></ul>
 10. 10. Pengajaran dan Pengurusan – samb. AKTIVITI PENGAJARAN AKTIVITI PENGURUSAN <ul><li>Menggalakkan pencapaian pelajar kpd obj. pengajaran yang spesifik. </li></ul><ul><li>Cth : mengesan keperluan </li></ul><ul><li>pelajar </li></ul><ul><li>merancang pemb. </li></ul><ul><li>menyoal /menilai </li></ul><ul><li>kemajuan pelajar </li></ul><ul><li>Membentuk dan menjaga keadaan di mana pengajaran boleh berlaku dengan berkesan. </li></ul><ul><li>Cth : membentuk hubungan </li></ul><ul><li>guru dengan pelajar </li></ul><ul><li>membentuk norma </li></ul><ul><li>kumpulan yg produktif </li></ul>
 11. 11. Pembentukan & pengurusan persekitaran
 12. 12. Pembentukan & pengurusan persekitaran
 13. 13. PEMBENTUKAN PERATURAN
 14. 14. BENTUK PERATURAN <ul><li>EKSPILIST </li></ul><ul><li>JELAS </li></ul><ul><li>BOLEH DIIKUTI </li></ul>
 15. 15. MERANCANG PERATURAN <ul><li>Tidak terlalu banyak </li></ul><ul><li>Setiap peraturan ditujukkan contoh </li></ul><ul><li>Berbincang dengan pelajar </li></ul><ul><li>Nyatakan tingkahlaku tidak sesuai </li></ul><ul><li>Bincang pada hari pertama kelas </li></ul><ul><li>Berbincang dengan pelajar sebab dibuat peraturan tersebut. </li></ul>
 16. 16. GANJARAN DAN HUKUMAN <ul><li>Simbol </li></ul><ul><li>Pengiktirafan </li></ul><ul><li>aktiviti </li></ul><ul><li>Gred </li></ul><ul><li>Hilang keistimewaan </li></ul><ul><li>Dendaan </li></ul><ul><li>Gantung sekolah </li></ul>JENIS GANJARAN JENIS HUKUMAN
 17. 17. JENIS GANJARAN CONTOH SIMBOL nombor, bintang, dan lain-lain. PENGIKTIRAFAN Mempamerkan kerja pelajar, pengiktirafan secara lisan, sijil atau pelekat. AKTIVITI Aktiviti yang menarik seperti lawatan.
 18. 18. JENIS HUKUMAN CONTOH GRED Mengurangkan gred atau markah jika tidak hantar atau menyiapkan tugasan. HILANG KEISTIMEWAAN Pelajar yang telah merosakkan alat tidak diberi menggunakan alat tersebut. DENDAAN Bentuk kerja yang berulang seperti menulis berkali-kali. GANTUNG SEKOLAH Pelajar yang melakukan t/laku yang kronik seperti terlibat dalam pergaduhan.
 19. 19. PENGURUSAN T/LAKU PELAJAR <ul><li>Memantau Perlakuan Pelajar. </li></ul><ul><li>Ketekalan. </li></ul><ul><li>Pengurusan Segera kepada T/laku negatif. </li></ul>
 20. 20. MEMANTAU PERLAKUAN PELAJAR <ul><li>Emmer dan Rakan-Rakan ( 1989 ) </li></ul><ul><ul><li>Penglibatan pelajar dalam aktiviti </li></ul></ul><ul><ul><li>pembelajaran. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Pemantauan pelajar kepada peraturan bilik darjah. </li></ul></ul>
 21. 21. Pemantauan dilakukan semasa : <ul><li>Pengajaran </li></ul><ul><li>perbincangan </li></ul><ul><li>Membuat tugasan </li></ul>
 22. 22. KETEKALAN <ul><li>Emmer & Rakan-Rakan: </li></ul><ul><li>- Mengekalkan harapan perlakuan yang </li></ul><ul><li>sesuai dan tidak sesuai dalam aktiviti </li></ul><ul><li>tertentu. </li></ul>- Ia juga bermakna harapan ini adalah untuk semua pelajar dalam semua keadaan.
 23. 23. KETEKALAN Contoh : Jika pelajar dikehendaki memakai kot makmal semasa kerja makmal, maka setiap kali kerja makmal, pelajar dikehendaki memakai kot tersebut.
 24. 24. Ketidaktekalan akibat 3 sumber : <ul><li>1. Peraturan tidak munasabah/tidak sesuai. </li></ul>2. Guru gagal memantau dengan rapi 3. Guru tidak merasakan peraturan itu penting dikuatkuasakan.
 25. 25. Alternatif jika tidak tekal : <ul><li>Peraturan tersebut dijelaskan semula. </li></ul>2. Ubah suai peraturan dan perkenalkan. 3. Batalkan peraturan dan ganti peraturan lain.
 26. 26. CONTOH PERATURAN BILIK DARJAH. <ul><li>Semua murid hendaklah duduk di tempat masing-masing apabila pelajaran bermula. </li></ul>2 . Murid-murid tidak dibenarkan makan atau minum di dalam bilik darjah . 3 . Murid-murid tidak dibenarkan membuat bising di dalam bilik darjah. 4. Murid-murid dilarang menconteng dinding, meja, papan notis dan papan tulis. 5. Murid-murid dilarang duduk di atas meja kecuali diarah oleh guru. 6. Murid-murid tidak dibenarkan berada di dalam bilik darjah pada waktu rehat.
 27. 27. PENGURUSAN SEGERA KEPADA TINGKAHLAKU NEGATIF
 28. 28. 1. Kurang penglibatan dan aktiviti pembelajaran. 2. Memanjangkan masa membuat tugasan. 3. Tidak memberi perhatian dan mengelak membuat tugasan. 4. Sengaja melanggar peraturan. TINGKAHLAKU NEGATIF
 29. 29. Cara menangani T/laku Negatif : 1. Arah semula perhatian pelajar kepada tugas. 2. Semak kemajuan pelajar beberapa minit. 3. Perhati atau bergerak ke arah pelajar berkenaan. 4. Ingatkan pelajar tentang peraturan berkenaan. 5. Beritahu pelajar supaya berhenti melakukan.
 30. 30. MASALAH DISIPLIN KATEGORI MASALAH DISIPLIN JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN JENAYAH <ul><li>Merosakkan harta benda sekolah, </li></ul><ul><li>mencuri, </li></ul><ul><li>berjudi, </li></ul><ul><li>memeras ugut, </li></ul><ul><li>menyertai kongsi gelap, </li></ul><ul><li>menyalahgunakan dadah, </li></ul><ul><li>menumbuk guru, </li></ul><ul><li>bergaduh, </li></ul><ul><li>membaca atau melukis gambar lucah. </li></ul>
 31. 31. MASALAH DISIPLIN KATEGORI MASALAH DISIPLIN JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN KELAKUAN NEGATIF <ul><li>Berambut panjang </li></ul><ul><li>Memakai stokin berwarna </li></ul><ul><li>Berkuku panjang </li></ul><ul><li>Menghisap rokok </li></ul><ul><li>Bercakap kasar </li></ul><ul><li>Berbual-bual dengan dialek </li></ul><ul><li>Tidak menghormati guru </li></ul><ul><li>Makan dalam bilik darjah </li></ul><ul><li>Membuat bising. </li></ul><ul><li>Tidak membuat tugasan </li></ul>
 32. 32. MASALAH DISIPLIN KATEGORI MASALAH DISIPLIN JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN MEMBOLOS <ul><li>Ponteng kelas </li></ul><ul><li>Ponteng sekolah </li></ul><ul><li>Ponteng aktiviti kokurikulum </li></ul><ul><li>Datang lambat ke sekolah </li></ul><ul><li>Makan di kantin semasa waktu P&P </li></ul><ul><li>Lewat ke perhimpunan sekolah </li></ul><ul><li>Berkhayal atau tidur dalam bilik darjah </li></ul>
 33. 33. MASALAH DISIPLIN KATEGORI MASALAH DISIPLIN JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN MENIPU <ul><li>Meniru dalam ujian @ peperiksaan </li></ul><ul><li>Menyalin kerja murid lain. </li></ul><ul><li>Tidak menghantar buku latihan </li></ul><ul><li>Menandatangani sendiri surat ibubapa </li></ul><ul><li>Bercakap bohong </li></ul><ul><li>Berpura-pura sakit. </li></ul>
 34. 34. RUMUSAN <ul><li>Pengurusan bilik darjah yang baik tidak berlaku tanpa perancangan. </li></ul><ul><li>Pengajaran akan berlaku dengan lancar sekiranya bilik darjah mempunyai aktiviti pembelajaran yang tidak ada gangguan t/laku yang tidak menyenangkan. </li></ul>
 35. 35. SEKIAN, TERIMA KASIH.

×