Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

pengurusan pembelajaran kumpulan

8,194 views

Published on

Published in: Business, Technology

pengurusan pembelajaran kumpulan

 1. 1. MAKSUD PENGURUSAN GAYA PEMBELAJARAN JENIS – JENIS PEMBELAJARAN AHLI KUMPULAN MAKSUD PEMBELAJARAN PENGENALAN
 2. 2. 1. MOHAMMAD FARHAN BIN ISHAK (K) 2. NAZARUDIN BIN ALI 3. YAP KIEN HUI 4. MASDIANA BINTI AHMAD KAMIL 5. NORZULINAH BINTI ZOLKEFLI 6. NORMALA BINTI ABU TALIB 7. NOR HAZEAN BINTI ISMAIL 8. ZAIFIRUS SINAR SURIATI BINTI MAHMUD 9. LAM JIUN MEE 10.LIM AI PING
 3. 3. <ul><li>Di dalam bilik darjah, selain mengajar, guru juga memainkan peranannya sebagai pengurus. Tugas guru sebagai pengurus ialah mengurus rutin bilik darjah, mengurus murid- murid supaya menjalankan tugas mereka mengikut jadual bertugas, mengurus keadaan fizikal bilik darjah supaya menjadi lebih kondusif, mengurus bahan- bahan pengajaran dan sebagainya. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Kecekapan guru dalam menjalankan tugas sebagai pengurus akan mewujudkan sosioemosi yang selesa, disiplin kelas yanag baik dan keadaan bilik darjah yang kondusif dan sesuai bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Pelbagai kekangan dan permasalahan yang akan wujud dalam bilik darjah. Oleh itu keperluan dan kesedaran tentang pentingnya pengurusan bilik darjah perlu ada dan ditanam di dalam dada semua insan yang bergelar pendidik. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Mary Parker Follett , seorang pelopor pengurusan klasik mentakrifkan pengurusan sebagai satu seni melakukan kerja melalui sumbangan orang lain. </li></ul><ul><li>Takrif pengurusan yang diberi oleh Follett ini banyak didapati dalam buku pengurusan moden. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Harold Koontz pula mentakrifkan pengurusan sebagai satu seni melakukan kerja melalui dan bersama orang lain di dalam suatu kumpulan yang sengaja diadakan. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Takrif pengurusan seperti ini memberitahu kepada kita bahawa pengurusan biasanya mencapai objektif dengan cara memberikan tugasan kerja kepada orang lain supaya kerja- kerja dapat dilaksanakan bagi mencapai objektif tersebut. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Pengurusan secara fitrahnya melibatkan perhubungan pengurus dengan pekerja bawahannya atau subordinat. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Stoner mentakrifkan pengurusan ialah satu proses perancangan, pengelolaan, pengarahan dan kawalan terhadap usaha- usaha ahli organisasi dan penggunaan sumber- sumber organisasi yang lain dalam usaha untuk mendapatkan matlamat yang telah ditetapkan. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Menurut perspektif Islam , pengurusan ditakrifkan sebagai satu proses melakukan kerja dan menyempurnakan kerja melalui fungsi- fungsi pengurusan secara fitrah melalui dan bersama orang lain dalam usaha mencapai objektif kerja secara berkesan dan menggunakan sumber- sumber organisasi dengan cekap dalam persekitaran yang dinamik dan sentiasa berubah- ubah bagi mencapai objektif organisasi demi mencapai al- falah di dunia dan di akhirat . </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Pengurusan juga boleh ditakrifkan sebagai satu proses mendapatkan penyertaan, kerjasama dan campurtangan ahli untuk mencapai objektif- objektif organisasi atau kumpulan, gerak kerjanya termasuk merancang mengelola, memimpin, mengarah dan mengawal . </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Pembelajaran adalah perubahan tingkah laku. </li></ul><ul><li>Perubahan tingkah laku melalui pembelajaran iaitu yang lebih maju, lebih tinggi dan lebih baik daripada tingkah laku yang sedia ada sebelum aktiviti pembelajaran . </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Kaedah sumbang saran </li></ul><ul><li>Kaedah tunjuk cara (demonstrasi) </li></ul><ul><li>Simulasi atau kaedah pengajaran kumpulan </li></ul><ul><li>Kaedah perbincangan atau kaedah penyelesaian masalah </li></ul><ul><li>Kaedah projek </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Abd. Ghafar Md. Din(2003), Prinsip dan Amalan Pengajaran , Selangor, Utusan Publication& Distrib. </li></ul><ul><li>Atan Long Ph.D (1980), Pedagogi Kaedah Am Mengajar , Kuala Lumpur: Fajar Bakti. </li></ul><ul><li>Ahmad Mohd Salleh (1997), Pendidikan Islam: Falsafah, Pedagogi dan Metodologi. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd. </li></ul><ul><li>Ee Ah Meng (2000), Pendidikan diMalaysia, Falsafah Pendidikan, Guru dan Sekolah(edisi kedua) , Kuala Lumpur: Fajar Bakti. </li></ul><ul><li>http://dukeamienerev.blogspot.com </li></ul><ul><li>Leonard M.S Yong, Karen L (1996), Guru Yang Kreatif, Isu- Isu Teorikal & Aplikasi Praktikal, Kuala Lumpur: Arena Buku Sdn Bhd. </li></ul>

×