SlideShare a Scribd company logo
Suomen Pankki
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan
ostovoimaan?
Tieteiden yö 12.1.2023
Rahamuseo
Aino Silvo
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaatio ja
ostovoima
Mitä on
hintavakaus?
Kuinka
rahapolitiikka
toimii?
Aino Silvo 2
12.1.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaatio ja
ostovoima
Aino Silvo 3
12.1.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaatio on yleisen hintatason nousua taloudessa
12.1.2023 4
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021
Lähde: Tilastokeskus.
Inflaatio Suomessa 1941–2021
Elinkustannusindeksin vuosimuutos, %
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahan ostovoima: mitä rahalla saa?
12.1.2023 5
https://app.rahamuseo.fi/calculator
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kansantalous kärsii sekä liian nopeasta inflaatiosta että
deflaatiosta
12.1.2023 6
Nopea inflaatio
• heikentää kuluttajien ostovoimaa
• heikentää säästäjien asemaa
• johtaa tulojen ja varallisuuden sattumanvaraiseen uudelleenjakoon
• vähentää talouskehityksen ennakoitavuutta ja haittaa tulevaisuuden
suunnittelua
• vääristää hyödykkeiden suhteellisia hintoja ja vaikeuttaa hintojen
vertailua
Deflaatio
• saa kuluttajat lykkäämään ostopäätöksiään ja yritykset
investointipäätöksiään
• lamauttaa taloudellisen toimeliaisuuden
• heikentää velallisten asemaa
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kuluttajan ostovoimaan vaikuttavat inflaation lisäksi
monet tekijät
12.1.2023 7
-12
-8
-4
0
4
8
12
-12
-8
-4
0
4
8
12
2000 2005 2010 2015 2020
Muut tulot Sosiaalietuudet
Verot, ml. työntekijän sosiaaliturvamaksut Inflaatio
Työtunnit Keskituntiansio
Korkomenot (netto) Ostovoima (oikea asteikko)
Vaikutus vuosikasvuun, %-yks. Vuosikasvu, %
Ostovoiman kasvua kuvataan kotitalouksien reaalisten käytettävissä olevien tulojen
kasvulla.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
Kotitalouksien ostovoiman kehitys
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Mitä on
hintavakaus?
Aino Silvo 8
12.1.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
”Hintavakaus on tila, jossa odotetut muutokset
yleiseen hintatasoon eivät muuta yritysten tai
kotitalouksien päätöksiä.”
Alan Greenspan, 2.7.1996
Käyttökelpoinen määritelmä hintavakaudelle on
minusta tilanne, jossa odotukset nousevista (tai
laskevista) hinnoista pitkällä aikavälillä eivät
vaikuta voimakkaasti ihmisten taloudelliseen
käyttäytymiseen.
Paul Volcker, 28.12.1983
12.1.2023 9
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP:n ensisijainen tavoite on hintavakaus
• Hintavakaus on edellytys talouden
sujuvalle toiminnalle
• EKP:n inflaatiotavoite on symmetrisesti
2 prosenttia keskipitkällä aikavälillä
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Miksi 2 %?
12.1.2023 11
Selkeä ja ennakoitava
tavoite
Turvamarginaali
Euroalueen maiden
väliset erot
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kuinka
rahapolitiikka
toimii?
Aino Silvo 12
12.1.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikka on suhdannepolitiikkaa
12.1.2023 13
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikka on kokonaiskysynnän hallintaa
12.1.2023 14
Kotimainen
tuotanto
Tuonti Kulutus Investoinnit Vienti
kokonaistarjonta kokonaiskysyntä
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Keskuspankin työkalut
Rahan
hinta
rahoitus-
markkinoilla
Ohjauskorot
Markkina-
operaatiot
Arvopapereiden
osto-ohjelmat
Ennakoiva
viestintä
12.1.2023 15
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikka välittyy talouteen monien kanavien
kautta ja viipeellä
12.1.2023 16
Korkokanava Markkinakorot
nousevat
Säästäminen on
houkuttelevampaa
Odotuskanava
Odotukset tulevasta
inflaatiovauhdista
alenevat
Palkkoja ja hintoja ei
tarvitse nostaa niin
paljon
Vakuuskanava Vakuusarvot alenevat
Luotonsaanti
vaikeutuu
Luotonantokanava
Pankkien rahoitus-
kustannukset
kasvavat
Luotontarjonta
supistuu
Valuuttakurssi-
kanava
Valuuttakurssi
vahvistuu
Tuontituotteet
halpenevat, kysyntä
kotimaiselle
tuotannolle vähenee
Ohjaus-
korko
nousee
Kulutus ja
investoinnit
vähenevät
Kokonais-
kysyntä
supistuu
Inflaatio
hidastuu
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikalla on vaikea vaikuttaa tarjontahäiriöihin
12.1.2023 17
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kun inflaatio syntyy tarjontahäiriöistä, inflaatio-
odotusten merkitys korostuu
12.1.2023 18
Korkokanava Markkinakorot
nousevat
Säästäminen on
houkuttelevampaa
Odotuskanava
Odotukset tulevasta
inflaatiovauhdista
alenevat
Palkkoja ja hintoja ei
tarvitse nostaa niin
paljon
Vakuuskanava Vakuusarvot alenevat
Luotonsaanti
vaikeutuu
Luotonantokanava
Pankkien rahoitus-
kustannukset
kasvavat
Luotontarjonta
supistuu
Valuuttakurssi-
kanava
Valuuttakurssi
vahvistuu
Tuontituotteet
halpenevat, kysyntä
kotimaiselle
tuotannolle vähenee
Ohjaus-
korko
nousee
Kulutus ja
investoinnit
vähenevät
Kokonais-
kysyntä
supistuu
Inflaatio
hidastuu
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikka toimii tehokkaasti, kun se on uskottavaa
Keskuspankin riippumattomuus
on edellytys uskottavalle
rahapolitiikalle
12.1.2023 19
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP:n ohjauskoron nostaminen 25 korkopisteellä hidastaa
inflaatiota ja viilentää suhdannetta Suomessa
12.1.2023 20
-0.3
-1.0
-1.2
0.2
-1.0
-7.6
-10.0 -9.0 -8.0 -7.0 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0
Kuluttajahinnat
BKT
Ansiotaso
Työttömyysaste*
Asuntohinnat
Osakehinnat
Muutos ohjauskoron nostamista edeltäneestä tasosta, %
Lähde: P. Mäki-Fränti, A. Silvo, A. Gulan ja J. Kilponen (2022),
"Monetary policy and inequality in a small open economy", Bank of Finland Research Discussion Paper 3/2022.
Kuviossa esitetään EKP:n ohjauskoron 25 korkopisteen nousun keskimääräinen vaikutus makrotaloudellisiin
muuttujiin Suomessa. Vaikutukset on esitetty kahden vuoden kuluttua ohjauskoron nostamisesta.
*Työttömyysasteen muutos prosenttiyksikköinä ohjauskoron nostamista edeltäneestä tasosta.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
12.1.2023 21
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin joulukuun 2022 ennuste: Suomen talous
painuu sodan ja energiakriisin takia lievään taantumaan
-10
-5
0
5
10
140
160
180
200
220
240
260
2000 2005 2010 2015 2020 2025
Prosenttimuutos edellisvuotisesta (oikea asteikko)
Viitevuoden 2015 hinnoin (vasen asteikko)
Mrd. euroa %
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
Kokonaistuotannon määrä
Päivitetty 30.11.2022
© Suomen Pankki
38254@KokonaistuotannonMäärä (versioton)
12.1.2023 22
BKT:n
kasvu
2021 2022 2023 2024 2025
Joulukuu
2022
3,0 1,9 -0,5 1,1 1,5
Syyskuu
2022
3,0 2,2 -0,3 1,1
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin joulukuun 2022 ennuste: Inflaatio on
nopeaa vielä tänä vuonna ja hidastuu sitten
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2005 2010 2015 2020 2025
Palvelut Teollisuustuotteet pl. energia
Energia Elintarvikkeet
Inflaatio
%, muutos edellisestä vuodesta
Lähteet: Eurostat, Suomen Pankin ennuste.
30.11.2022
© Suomen Pankki
38254@YKHI (Versiotoin)
12.1.2023 23
Joulukuu
2022
Syyskuu
2022
2021 2,1 % 2,1 %
2022 7,2 % 7,0 %
2023 5,0 % 4,3 %
2024 1,6 % 1,8 %
2025 1,7 %
suomenpankki.fi
Kiitos!
aino.silvo@bof.fi
Twitter: @AinoSilvo

More Related Content

Similar to Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Silvo, Suomen Pankki

Pääjohtaja Olli Rehn: Talouspolitiikan johtaminen jatkuvien kriisien maailmassa
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouspolitiikan johtaminen jatkuvien kriisien maailmassaPääjohtaja Olli Rehn: Talouspolitiikan johtaminen jatkuvien kriisien maailmassa
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouspolitiikan johtaminen jatkuvien kriisien maailmassa
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...
Suomen Pankki
 
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Olli Rehn: Rahapolitiikka kiristyy inflaation vakauttamiseksi tavoitteeseen –...
Olli Rehn: Rahapolitiikka kiristyy inflaation vakauttamiseksi tavoitteeseen –...Olli Rehn: Rahapolitiikka kiristyy inflaation vakauttamiseksi tavoitteeseen –...
Olli Rehn: Rahapolitiikka kiristyy inflaation vakauttamiseksi tavoitteeseen –...
Suomen Pankki
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S...
Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S...Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S...
Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S...
Suomen Pankki
 

Similar to Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Silvo, Suomen Pankki (20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Talouspolitiikan johtaminen jatkuvien kriisien maailmassa
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouspolitiikan johtaminen jatkuvien kriisien maailmassaPääjohtaja Olli Rehn: Talouspolitiikan johtaminen jatkuvien kriisien maailmassa
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouspolitiikan johtaminen jatkuvien kriisien maailmassa
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...
 
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
 
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Olli Rehn: Rahapolitiikka kiristyy inflaation vakauttamiseksi tavoitteeseen –...
Olli Rehn: Rahapolitiikka kiristyy inflaation vakauttamiseksi tavoitteeseen –...Olli Rehn: Rahapolitiikka kiristyy inflaation vakauttamiseksi tavoitteeseen –...
Olli Rehn: Rahapolitiikka kiristyy inflaation vakauttamiseksi tavoitteeseen –...
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S...
Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S...Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S...
Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S...
 

More from Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 

Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Silvo, Suomen Pankki

 • 1. Suomen Pankki Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Tieteiden yö 12.1.2023 Rahamuseo Aino Silvo
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio ja ostovoima Mitä on hintavakaus? Kuinka rahapolitiikka toimii? Aino Silvo 2 12.1.2023
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio ja ostovoima Aino Silvo 3 12.1.2023
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio on yleisen hintatason nousua taloudessa 12.1.2023 4 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 Lähde: Tilastokeskus. Inflaatio Suomessa 1941–2021 Elinkustannusindeksin vuosimuutos, %
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahan ostovoima: mitä rahalla saa? 12.1.2023 5 https://app.rahamuseo.fi/calculator
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kansantalous kärsii sekä liian nopeasta inflaatiosta että deflaatiosta 12.1.2023 6 Nopea inflaatio • heikentää kuluttajien ostovoimaa • heikentää säästäjien asemaa • johtaa tulojen ja varallisuuden sattumanvaraiseen uudelleenjakoon • vähentää talouskehityksen ennakoitavuutta ja haittaa tulevaisuuden suunnittelua • vääristää hyödykkeiden suhteellisia hintoja ja vaikeuttaa hintojen vertailua Deflaatio • saa kuluttajat lykkäämään ostopäätöksiään ja yritykset investointipäätöksiään • lamauttaa taloudellisen toimeliaisuuden • heikentää velallisten asemaa
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kuluttajan ostovoimaan vaikuttavat inflaation lisäksi monet tekijät 12.1.2023 7 -12 -8 -4 0 4 8 12 -12 -8 -4 0 4 8 12 2000 2005 2010 2015 2020 Muut tulot Sosiaalietuudet Verot, ml. työntekijän sosiaaliturvamaksut Inflaatio Työtunnit Keskituntiansio Korkomenot (netto) Ostovoima (oikea asteikko) Vaikutus vuosikasvuun, %-yks. Vuosikasvu, % Ostovoiman kasvua kuvataan kotitalouksien reaalisten käytettävissä olevien tulojen kasvulla. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Kotitalouksien ostovoiman kehitys
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Mitä on hintavakaus? Aino Silvo 8 12.1.2023
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU ”Hintavakaus on tila, jossa odotetut muutokset yleiseen hintatasoon eivät muuta yritysten tai kotitalouksien päätöksiä.” Alan Greenspan, 2.7.1996 Käyttökelpoinen määritelmä hintavakaudelle on minusta tilanne, jossa odotukset nousevista (tai laskevista) hinnoista pitkällä aikavälillä eivät vaikuta voimakkaasti ihmisten taloudelliseen käyttäytymiseen. Paul Volcker, 28.12.1983 12.1.2023 9
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n ensisijainen tavoite on hintavakaus • Hintavakaus on edellytys talouden sujuvalle toiminnalle • EKP:n inflaatiotavoite on symmetrisesti 2 prosenttia keskipitkällä aikavälillä
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Miksi 2 %? 12.1.2023 11 Selkeä ja ennakoitava tavoite Turvamarginaali Euroalueen maiden väliset erot
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kuinka rahapolitiikka toimii? Aino Silvo 12 12.1.2023
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikka on suhdannepolitiikkaa 12.1.2023 13
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikka on kokonaiskysynnän hallintaa 12.1.2023 14 Kotimainen tuotanto Tuonti Kulutus Investoinnit Vienti kokonaistarjonta kokonaiskysyntä
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keskuspankin työkalut Rahan hinta rahoitus- markkinoilla Ohjauskorot Markkina- operaatiot Arvopapereiden osto-ohjelmat Ennakoiva viestintä 12.1.2023 15
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikka välittyy talouteen monien kanavien kautta ja viipeellä 12.1.2023 16 Korkokanava Markkinakorot nousevat Säästäminen on houkuttelevampaa Odotuskanava Odotukset tulevasta inflaatiovauhdista alenevat Palkkoja ja hintoja ei tarvitse nostaa niin paljon Vakuuskanava Vakuusarvot alenevat Luotonsaanti vaikeutuu Luotonantokanava Pankkien rahoitus- kustannukset kasvavat Luotontarjonta supistuu Valuuttakurssi- kanava Valuuttakurssi vahvistuu Tuontituotteet halpenevat, kysyntä kotimaiselle tuotannolle vähenee Ohjaus- korko nousee Kulutus ja investoinnit vähenevät Kokonais- kysyntä supistuu Inflaatio hidastuu
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikalla on vaikea vaikuttaa tarjontahäiriöihin 12.1.2023 17
 • 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kun inflaatio syntyy tarjontahäiriöistä, inflaatio- odotusten merkitys korostuu 12.1.2023 18 Korkokanava Markkinakorot nousevat Säästäminen on houkuttelevampaa Odotuskanava Odotukset tulevasta inflaatiovauhdista alenevat Palkkoja ja hintoja ei tarvitse nostaa niin paljon Vakuuskanava Vakuusarvot alenevat Luotonsaanti vaikeutuu Luotonantokanava Pankkien rahoitus- kustannukset kasvavat Luotontarjonta supistuu Valuuttakurssi- kanava Valuuttakurssi vahvistuu Tuontituotteet halpenevat, kysyntä kotimaiselle tuotannolle vähenee Ohjaus- korko nousee Kulutus ja investoinnit vähenevät Kokonais- kysyntä supistuu Inflaatio hidastuu
 • 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikka toimii tehokkaasti, kun se on uskottavaa Keskuspankin riippumattomuus on edellytys uskottavalle rahapolitiikalle 12.1.2023 19
 • 20. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n ohjauskoron nostaminen 25 korkopisteellä hidastaa inflaatiota ja viilentää suhdannetta Suomessa 12.1.2023 20 -0.3 -1.0 -1.2 0.2 -1.0 -7.6 -10.0 -9.0 -8.0 -7.0 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 Kuluttajahinnat BKT Ansiotaso Työttömyysaste* Asuntohinnat Osakehinnat Muutos ohjauskoron nostamista edeltäneestä tasosta, % Lähde: P. Mäki-Fränti, A. Silvo, A. Gulan ja J. Kilponen (2022), "Monetary policy and inequality in a small open economy", Bank of Finland Research Discussion Paper 3/2022. Kuviossa esitetään EKP:n ohjauskoron 25 korkopisteen nousun keskimääräinen vaikutus makrotaloudellisiin muuttujiin Suomessa. Vaikutukset on esitetty kahden vuoden kuluttua ohjauskoron nostamisesta. *Työttömyysasteen muutos prosenttiyksikköinä ohjauskoron nostamista edeltäneestä tasosta.
 • 21. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 12.1.2023 21
 • 22. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin joulukuun 2022 ennuste: Suomen talous painuu sodan ja energiakriisin takia lievään taantumaan -10 -5 0 5 10 140 160 180 200 220 240 260 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Prosenttimuutos edellisvuotisesta (oikea asteikko) Viitevuoden 2015 hinnoin (vasen asteikko) Mrd. euroa % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Kokonaistuotannon määrä Päivitetty 30.11.2022 © Suomen Pankki 38254@KokonaistuotannonMäärä (versioton) 12.1.2023 22 BKT:n kasvu 2021 2022 2023 2024 2025 Joulukuu 2022 3,0 1,9 -0,5 1,1 1,5 Syyskuu 2022 3,0 2,2 -0,3 1,1
 • 23. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin joulukuun 2022 ennuste: Inflaatio on nopeaa vielä tänä vuonna ja hidastuu sitten -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2005 2010 2015 2020 2025 Palvelut Teollisuustuotteet pl. energia Energia Elintarvikkeet Inflaatio %, muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Eurostat, Suomen Pankin ennuste. 30.11.2022 © Suomen Pankki 38254@YKHI (Versiotoin) 12.1.2023 23 Joulukuu 2022 Syyskuu 2022 2021 2,1 % 2,1 % 2022 7,2 % 7,0 % 2023 5,0 % 4,3 % 2024 1,6 % 1,8 % 2025 1,7 %