SlideShare a Scribd company logo
Suomen Pankki
Miten Suomen talous pärjää
geopolitiikan kovassa maailmassa?
Hallitusohjelmaneuvottelut, Säätytalo 2.5.2023
Pääjohtaja Olli Rehn
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin kotimaista talouspolitiikkaa koskevat
kannanotot nojautuvat Lakiin Suomen Pankista (LSP)
2.5.2023 2
Suomen Pankki osallistuu euroalueen rahapolitiikan
päätöksentekoon ja toteuttamiseen sekä kotimaista
talouspolitiikkaa koskevaan keskusteluun.
Laki Suomen Pankista ja EU:n perussopimukset asettavat
ensisijaiseksi tavoitteeksi hintavakauden. Hintavakautta
vaarantamatta SP:n tulee sen rinnalla tukea yleistä
talouspolitiikkaa, joilla pyritään täystyöllisyyteen,
tasapainoiseen talouskasvuun ja kestävään kehitykseen.
LSP asettaa SP:n tehtäväksi myös huolehtia rahahuollosta,
valuuttavarannosta ja maksujärjestelmien luotettavuudesta.
Keskuspankin tärkeä tavoite on tunnistaa
rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavat riskit ja
ennaltaehkäistä rahoituskriisejä.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Toinen kylmä sota – jakautuuko
myös maailmantalous?
• Geopolitiikassa kahtiajako syventynyt: liberaalit demokratiat Yhdysvallat,
Euroopan unioni liittolaisineen vs. autoritaariset hallinnot Kiina, Venäjä
• Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet erittäin jännitteiset – ei edes kuumaa linjaa
• Strategisen kilpailun aikakausi: teknologia- ja teollisuuspolitiikka korostuu
• Jakautuuko myös maailmantalous kahteen valtioiden blokkiin? Käynnissä
(kauppapolitiikka, teknologia), mutta ei vielä maalissa
• WTO on halvaantunut, monenkeskinen kaupan vapauttaminen ei etene
• Siksi EU tehnyt jo vuosikausia kahdenvälisiä ja alueellisia
vapaakauppasopimuksia mm. Aasiassa – uusista neuvotellaan
• Jakautuvassa maailmantaloudessa EU on suomalaisille yrityksille
erityisen tärkeä selkänoja kauppa- ja teknologiapolitiikassa
3
2.5.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Epävarmuus on hidastanut euroalueen kasvua,
mutta ennustettu taantuma onnistuttiin välttämään
2.5.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaatio on laaja-alaista ja edelleen aivan liian
nopeaa – etenkin pohjainflaatio on sitkasta
2,9
2,1
5,3
2,5
2,2
4,6
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Palvelut Teollisuustuotteet (pl. energia) Jalostetut elintarvikkeet
Energia Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä
Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste Pohjainflaatio, EKP:n ennuste
Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, %
Lähteet: Eurostat ja EKP. 32426@YKHIkontrib(2)
2.5.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan kiristyminen näkyy
markkinakorkojen nousuna
• Keskuspankin pankeille
maksama talletuskorko
nostettiin 3,0 prosenttiin.
• Suomessa yleinen
asuntolainojen viitekorko, 12
kuukauden euribor, on
noussut nopeasti EKP:n
koronnostojen johdosta ja
myös niitä ennakoiden.
2.5.2023
-1
0
1
2
3
4
5
6
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023
12 kk euribor Talletuskorko
%
Lähde: EKP. 32422@ohjauskorot
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen pankkien puskureita vahvistettu
finanssikriisin jälkeen – sääntelyä tiukennettiin
2.5.2023 7
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen talouskasvu pysähdyksissä tänä vuonna
2.5.2023 8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen pitkän sihdin kasvupotentiaali:
haasteena väestökehitys ja koulutustaso
• Väestön ikääntyminen ja koulutusasteen nousun pysähtyminen rajoittavat
osaavan työpanoksen saantia ja heikentävät talouden
kasvumahdollisuuksia.
• Samalla myös investoinnit tuotannolliseen pääomaan, tutkimukseen ja
kehitykseen ovat vaarassa vähentyä.
• Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat avainasemassa, koska ne tuottavat
paitsi inhimillistä pääomaa, myös tutkimusta ja innovaatioita.
• Lisäksi tarvitaan edelleen reformeja osallistumisasteen nostamiseksi ja
rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi.
2.5.2023 9
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto parantaisi
Suomen työllisyysastetta pitkällä aikavälillä
10
• Tilastokeskuksen oletus:
nettomaahanmuutto 15000/v
• Maltillinenkin lisäys siihen
parantaa työllisyysastetta
olennaisesti pitkällä sihdillä
• Vuosien 2021 ja 2022
nettomaahanmuuton lisäys
kertoo siitä, että parempi
skenaario on mahdollinen.
• 2021: 23000 henkeä
2022: 35000 henkeä
2.5.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Syytä ryhtyä toimiin Suomen talouden
pitkäaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi
1. Kestävän talouskasvun eväitä vahvistettava pitkäjänteisesti
• Panostukset osaamiseen ja koulutukseen, kannusteet työllistymiseen
• Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan edistäminen
• Työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto sujuvammaksi
2. Julkisen talouden kestävyys turvattava
• Paluu menosääntöihin ja menokehysmenettelyyn
• Meno- ja verokartoituksista tietopohjaa tuleville päätöksille
• Pitkäjänteinen tasapainottamisohjelma
2.5.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomenkin valtionvelan hoitokustannus kasvaa
• Korkojen noustua ja yhä noustessa
julkisen velan lainanhoitokustannukset
kasvavat voimakkaasti
➔ Tämä syö finanssipolitiikan
liikkumavaraa ja vaikeuttaa julkisen
talouden tasapainottamista
• Finanssipolitiikan sääntöjen
uudistaminen on tarpeen:
• Kotimaisen menosäännön ja
kehysmenettelyn kunnianpalautus!
• Myös EU:n finanssipolitiikan
säännöt voimaan – tarvitaan v.
2024 budjetteja varten
2.5.2023 12
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
2010 2015 2020 2025
% suhteessa BKT:hen
Lähde: VM.
Valtion korkomenot
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteenveto
• Talouskasvu hidastunut selvästi viime vuoden lopulta alkaen sekä
euroalueella että Suomessa, ja inflaatio on edelleen liian nopeaa.
• EKP on tarvittaessa valmis käyttämään koko työkalupakkiaan hinta- ja
rahoitusvakauden säilyttämiseksi euroalueella.
• Pankkijärjestelmän kriisinkestävyyttä tulee edelleen vahvistaa ja kotimaista
makrovakausvälineistöä kehittää.
• Suomen pitkän aikavälin kasvukyky heikkenee, ellei koulutustasoa pystytä
nostamaan ja työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa lisäämään.
• Julkisen talouden kestävyys on turvattava pitkäjänteisellä ohjelmalla ja
konkreettisilla päätöksillä velkaantumisen pysäyttämiseksi.
2.5.2023
suomenpankki.fi
Kiitos!

More Related Content

Similar to Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?

Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Suomen Pankki
 
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymätPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Suomen Pankki
 
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänäEKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Suomen Pankki
 

Similar to Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? (20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
 
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymätPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
 
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänäEKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
 

More from Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 

Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?

 • 1. Suomen Pankki Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? Hallitusohjelmaneuvottelut, Säätytalo 2.5.2023 Pääjohtaja Olli Rehn
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin kotimaista talouspolitiikkaa koskevat kannanotot nojautuvat Lakiin Suomen Pankista (LSP) 2.5.2023 2 Suomen Pankki osallistuu euroalueen rahapolitiikan päätöksentekoon ja toteuttamiseen sekä kotimaista talouspolitiikkaa koskevaan keskusteluun. Laki Suomen Pankista ja EU:n perussopimukset asettavat ensisijaiseksi tavoitteeksi hintavakauden. Hintavakautta vaarantamatta SP:n tulee sen rinnalla tukea yleistä talouspolitiikkaa, joilla pyritään täystyöllisyyteen, tasapainoiseen talouskasvuun ja kestävään kehitykseen. LSP asettaa SP:n tehtäväksi myös huolehtia rahahuollosta, valuuttavarannosta ja maksujärjestelmien luotettavuudesta. Keskuspankin tärkeä tavoite on tunnistaa rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavat riskit ja ennaltaehkäistä rahoituskriisejä.
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Toinen kylmä sota – jakautuuko myös maailmantalous? • Geopolitiikassa kahtiajako syventynyt: liberaalit demokratiat Yhdysvallat, Euroopan unioni liittolaisineen vs. autoritaariset hallinnot Kiina, Venäjä • Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet erittäin jännitteiset – ei edes kuumaa linjaa • Strategisen kilpailun aikakausi: teknologia- ja teollisuuspolitiikka korostuu • Jakautuuko myös maailmantalous kahteen valtioiden blokkiin? Käynnissä (kauppapolitiikka, teknologia), mutta ei vielä maalissa • WTO on halvaantunut, monenkeskinen kaupan vapauttaminen ei etene • Siksi EU tehnyt jo vuosikausia kahdenvälisiä ja alueellisia vapaakauppasopimuksia mm. Aasiassa – uusista neuvotellaan • Jakautuvassa maailmantaloudessa EU on suomalaisille yrityksille erityisen tärkeä selkänoja kauppa- ja teknologiapolitiikassa 3 2.5.2023
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Epävarmuus on hidastanut euroalueen kasvua, mutta ennustettu taantuma onnistuttiin välttämään 2.5.2023
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio on laaja-alaista ja edelleen aivan liian nopeaa – etenkin pohjainflaatio on sitkasta 2,9 2,1 5,3 2,5 2,2 4,6 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Palvelut Teollisuustuotteet (pl. energia) Jalostetut elintarvikkeet Energia Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste Pohjainflaatio, EKP:n ennuste Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, % Lähteet: Eurostat ja EKP. 32426@YKHIkontrib(2) 2.5.2023
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan kiristyminen näkyy markkinakorkojen nousuna • Keskuspankin pankeille maksama talletuskorko nostettiin 3,0 prosenttiin. • Suomessa yleinen asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden euribor, on noussut nopeasti EKP:n koronnostojen johdosta ja myös niitä ennakoiden. 2.5.2023 -1 0 1 2 3 4 5 6 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 12 kk euribor Talletuskorko % Lähde: EKP. 32422@ohjauskorot
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen pankkien puskureita vahvistettu finanssikriisin jälkeen – sääntelyä tiukennettiin 2.5.2023 7
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen talouskasvu pysähdyksissä tänä vuonna 2.5.2023 8
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen pitkän sihdin kasvupotentiaali: haasteena väestökehitys ja koulutustaso • Väestön ikääntyminen ja koulutusasteen nousun pysähtyminen rajoittavat osaavan työpanoksen saantia ja heikentävät talouden kasvumahdollisuuksia. • Samalla myös investoinnit tuotannolliseen pääomaan, tutkimukseen ja kehitykseen ovat vaarassa vähentyä. • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat avainasemassa, koska ne tuottavat paitsi inhimillistä pääomaa, myös tutkimusta ja innovaatioita. • Lisäksi tarvitaan edelleen reformeja osallistumisasteen nostamiseksi ja rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi. 2.5.2023 9
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto parantaisi Suomen työllisyysastetta pitkällä aikavälillä 10 • Tilastokeskuksen oletus: nettomaahanmuutto 15000/v • Maltillinenkin lisäys siihen parantaa työllisyysastetta olennaisesti pitkällä sihdillä • Vuosien 2021 ja 2022 nettomaahanmuuton lisäys kertoo siitä, että parempi skenaario on mahdollinen. • 2021: 23000 henkeä 2022: 35000 henkeä 2.5.2023
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Syytä ryhtyä toimiin Suomen talouden pitkäaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi 1. Kestävän talouskasvun eväitä vahvistettava pitkäjänteisesti • Panostukset osaamiseen ja koulutukseen, kannusteet työllistymiseen • Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan edistäminen • Työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto sujuvammaksi 2. Julkisen talouden kestävyys turvattava • Paluu menosääntöihin ja menokehysmenettelyyn • Meno- ja verokartoituksista tietopohjaa tuleville päätöksille • Pitkäjänteinen tasapainottamisohjelma 2.5.2023
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomenkin valtionvelan hoitokustannus kasvaa • Korkojen noustua ja yhä noustessa julkisen velan lainanhoitokustannukset kasvavat voimakkaasti ➔ Tämä syö finanssipolitiikan liikkumavaraa ja vaikeuttaa julkisen talouden tasapainottamista • Finanssipolitiikan sääntöjen uudistaminen on tarpeen: • Kotimaisen menosäännön ja kehysmenettelyn kunnianpalautus! • Myös EU:n finanssipolitiikan säännöt voimaan – tarvitaan v. 2024 budjetteja varten 2.5.2023 12 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 2010 2015 2020 2025 % suhteessa BKT:hen Lähde: VM. Valtion korkomenot
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto • Talouskasvu hidastunut selvästi viime vuoden lopulta alkaen sekä euroalueella että Suomessa, ja inflaatio on edelleen liian nopeaa. • EKP on tarvittaessa valmis käyttämään koko työkalupakkiaan hinta- ja rahoitusvakauden säilyttämiseksi euroalueella. • Pankkijärjestelmän kriisinkestävyyttä tulee edelleen vahvistaa ja kotimaista makrovakausvälineistöä kehittää. • Suomen pitkän aikavälin kasvukyky heikkenee, ellei koulutustasoa pystytä nostamaan ja työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa lisäämään. • Julkisen talouden kestävyys on turvattava pitkäjänteisellä ohjelmalla ja konkreettisilla päätöksillä velkaantumisen pysäyttämiseksi. 2.5.2023