SlideShare a Scribd company logo
1 of 50
Download to read offline
Sílvia Montals
ÍNDEX
1. Introducció
2. Autora
3. Estructura narrativa
4. Personatges
5. Espai
6. Temps
7. Simbologia
8. Tòpic literari
9. Valoració i crítica
1. INTRODUCCIÓ
• Mirall trencat es va publicar l'any 1974.
• És una novel·la de maduresa de Mercè Rodoreda
que recull la vida de 3 generacions de la família
Valldaura.
• Els personatges están lligats entre si pels llaços
familiars i personals. Expliquen:
• Una ciutat, Barcelona.
• En una època, la d'abans de la guerra civil.
2. AUTORA
Infantesa / Joventut
• Mercè Rodoreda neix el 10 d'octubre
de 1908 a Sant Gervasi.
• Filla única d'un dependent d'una armeria
i d'una mestressa de casa
• L’avi l’inculca el gust de la lectura.
• Es casa amb el germà de la seva mare (emigrant a Buenos
Aires). Té 14 anys més que ella.
• De la unió va néixer un fill (té una malaltia mental).
• La vida de casada li despertà un desig cada vegada més
fort d'independència, d'escriure, de tenir un ofici…
Maduresa / vellesa (Guerra i exili)
• Inicia col·laboracions als diaris i revistes.
• Treballa al Comissariat de Propaganda de la
Generalitat de Catalunya i fés membre de la
Institució de les Lletres Catalanes.
• El 21 de gener de 1939 emprèn el camí de l'exili.
• S'instal·la amb altres escriptors catalans
(Pere Calders, Quart, Armand Obiols,
Agustí Bartra… ) al castell de
Roissy-en-Brie (prop de París).
• Inicia una relació sentimental amb Armand
Olbiols (home casat). Durarà fins la mort
d’Olbiols.
• Quan esclata la 2a Guerra Mundial han de fugir
(recorrerà: França, Ginebra…).
• Continua escrivint i publicant obres. Esdevindrà
Mestra en lo Gai Saber.
• Quan mor Olbiols (1971), decideix tornar a
Catalunya.
• 1980 à rep el Premi d’Honor a les Lletres
Catalanes (1r premi concedit a un dona).
• Mor a Girona el 13 d’abril de 1983 d’un càncer.
Obra:
Anys
d’aprenentatge
Anys de
maduresa
Anys de
vellesa
• Aloma • La Plaça del
Diamant,
• El carrer de
les Camèlies,
• Mirall
Trencat,
• Jardí vora el
mar
• Quanta,
quanta
guerra
• Viatges i flors
• La mort i la
primavera
3. ESTRUCTURA NARRATIVA
1a part:
I honour you, Eliza, for keeping secret some things
(Et respecto, Eliza, perquè saps guardar els secrets).
• Té la funció inagural.
• Presenta la construcció de l’univers de ficció
2a part:
Leave, O leave me to my sorrows
(Deixeu-me, oh deixeu-me amb les meves tristeses)
L’acció no progressa.
És el passat que s’amplia i matisa i recórrer els 21
capítols.
Per tant el temps psicològic guanya definitivament el
cronològic
3a part:
But time past is a time forgotten/ expect the rise of a
new constellation
(Però el temps passat és un temps oblidat. Creiem en el naixement
d’una nova constel·lació) [Eliot]
•Fracàs per aconseguir materialment els diversos
paradisos
Novel·la
tancada
Plantejament
“Et respecto, Eliza,
perquè saps guar-
dar secrets”
Sterne
Presentació d’una
realitat amb
personatges.
Lema: situa el secret
com a centre de la
ficció literària.
Nus
“Deixeu-me, oh
deixeu-me amb les
meves tristeses
Blake
Aparició conflicte:
el món de la 1a part
entra en crisi.
Desequilibri entre ideal
de vida i realitat. Per
això els personatges es
refugien en el record.
Desenllaç
“Però el temps pas-
sat és un temps obli-
dat. Creiem en el nai-
xement d’una nova
constel·lació.” Elliot
Resolució del conflicte.
Novel·la realista es
converteix en mítica.
Domina el fet prodigiós
que és la manifestació del
més enllà.
Primera part
S’organitza en tres blocs
que presenten tres gene-
racions.
Primer bloc
Capítols I - IX
1a generació
Centrada entorn de Te-
resa, amb la creació de
l’univers dels Valldau-
ra- la torre i el jardí.
Segon bloc
Capítols X - XV
2ª generació
Sofia: representa continuïtat
Eladi: accedeix pel
matrimoni
Jesús Masdéu:no hi podrà
accedir
Tercer bloc
Capítols XVI - XVIII
3a generació
La tercera generació, la dels
nens, no arribarà mai a
posseir aquest món, en
termes
materials.
Primera part
S’organitza en tres blocs
que presenten tres gene-
racions.
Primer bloc
Capítols I - IX
1a generació
Centrada entorn de Te-
resa, amb la creació de
l’univers dels Valldau-
ra- la torre i el jardí.
Segon bloc
Capítols X - XV
2ª generació
Sofia: representa continuïtat
Eladi: accedeix pel
matrimoni
Jesús Masdéu:no hi podrà
accedir
Tercer bloc
Capítols XVI - XVIII
3a generació
La tercera generació, la dels
nens, no arribarà mai a
posseir aquest món, en
termes
materials.
Segona part
La presentació
dels fets és com
un vast mosaic
1a generació:
Evocarà els seus
moments de
felicitat
I-II,VI i XXI
3a generació
Constitueix el
nus i el desenca-
denament de la
tragèdia
2a generació:
Avançarà cap a la
infelicitat
IV,V,VII,IX,XVII,
XVIII,XIX,XX
Tercera part
Epíleg de l’obra
Perspectiva inèdita: la d’una
rata, últim habitant de la torre
abans la demolició.
XIII
Mort de Teresa
I - III
Partença de Sofia a
l’estranger
Regnat d’Armanda a la
torre
IV - VI
Presència del fantasma
de Maria
VII - IX
Trobada casual i
posterior dis-
persió de tots els
supervivents
X -XII
4. PERSONATGES
TERESA GODAY:
n Filla d’una peixatera
n Somnia amb ser reina: (es complirà)
• Casament amb Nicolau: vell, però ric.
• Casament amb Salvador Valldaura.
n Passat (arraconat): història d’amor i un fill (secret).
n Dona d’una gran bellesa, conscient del seu poder de seducció
n En Salvador li ofereix un món magnífic i luxós:
n Torre + Jardí
En iniciar la seva decadència, es refugiarà en els seus records.
SALVADOR VALLDAURA:
n Salvador Valldaura és un home:
n Alt, dret, barba rossa
n Mirada carregada de bondat
n Aspecte patriarcal i serè
n Amaga el record d’un amor tràgic:
n Amor amb una violinista vienesa que acaba suïcidant-se.
n Record marcarà la seva vida i li provocarà:
n Un desencaixament entre somni i realitat
n La relació amb la Teresa no és un mecanisme de substitució. Però
Teresa no és Bàrbara, la realitat no respon al somni, així que la
relació fracassarà
SOFIA VALLDAURA:
n Personatge fred de cor
n Aspecte físic:
n Alta, prima, ulls petits, cabells recollits al
darrera.
n Vesteix austerament i amb poques joies
n Exerceix l’autocontrol i fuig dels sentiments:
n Tot i adorar el seu pare i haver estimat Lluís Roca:
n Rebutja la lliçó sobre el record que li dona el
primer
n Estripa les cartes que guardava del segon.
ELADI FARRIOLS:
§ Botiguer ric i ben plantat
§ En casar-se amb la sreta.
Sofia accedeix a una
classe social superior (ho
sap).
§ Incapaç de prendre
qualsevol decisió.
§ El fetitxisme i vouyerisme
defineixen la seva actitud
decadent.
ARMANDA::
§ Minyona de confiança
§ Element inamovible de can
Valldaura
§ Testimoni de tots els
esdeveniments.
§ Temporalment és:
§ Amant d’Eladi
§ Confident de Teresa
§ Redemptora de Maria
BÀRBARA:
§ Personatge que sembla
predestinat.
§ Associada a les violetes
§ Vestida de color negre
§ Té por als miralls.
MARIA:
§ D’una gran bellesa, ja des
del moment de néixer.
§ Té el doble vessant:
§ Àngel
§ Diable
§ Accentuat per la
consciència de la seva
inadaptació familiar
que es manifesta en:
§ La crueltat
§ La incapacitat de
tendresa.
RAMON:
n Fill gran de la Sofia.
n El seu pare li revela que
és germà de la Maria i
aquesta es suïcida.
n Té una malaltia força
estranya que li fa venir
vertigen a l'aigua.
JAUME:
n Fill de la Sofia i l'Eladi.
n És l'únic que té accés als
objectes personals de la
Teresa.
n És el més sensible de
tota la família.
n Mor ofegat per culpa
dels seus germans.
JESÚS MASDÉU
n Fill de la Teresa i del
fanaler Miquel.
n Treballa de pintor i viu
força malament.
n A la guerra entra com a
milicià a la torre dels
Valldaura i mor al front.
PILAR SEGURA
n Cupletista de Paral·lel.
n S'enamora de l'Eladi i
té una filla amb ell, la
Maria.
n Mor en un hospital
després de ser la reina
del Paral·lel.
n Dona desitjada per
bastants homes.
AMADEU RIERA
n És el notari casat amb la
Constància i serà
l'amant de la Teresa,
relació que recordarà
per sempre.
n Té una relació molt
estreta amb els
Valldaura.
ROSA
n La institutriu que revela:
n Falsedats a l'Eladi
sobre els nens.
n Com a venjança per
les vexacions a les
que és sotmesa per la
Maria i el Ramon.
EULÀLIA
• Amiga de Teresa. Esposa de
Rafael Berguedà.
RAFAEL BERGUEDÀ
• Marit d’Eulàlia.
• Mor assassinat un dia sortint
de la fàbrica (malestar amb
els obrers).
JOAQUIM BERGUEDÀ
• Amic de Salvador. Li
presenta Bàrbara a
Valldaura. S’acabarà
enamorant de l’Eulàlia.
CONSTÀNCIA
• Esposa d'Amadeu
Riera.
• Baixeta i mancada de
bellesa, sempre va plena
de joies.
• Mai sospità l'adulteri del
seu marit.
JOAN RODÉS:
• Professor de piano dels
fills de l'Eladi i la Sofia.
• Mutilat, es recolzarà en la
imatge de Lady Godiva.
• Descobrirà el parentesc de
la Maria i l’artista.
NICOLAU ROVIRA:
• 1r marit de la Teresa. Home vell i amb riqueses,
• Proporciona a Teresa l'ascens social i econòmic.
MARINA RIERA
• Germana d'Amadeu Riera, el notari.
• Casada amb un empresari del sector metal·lúrgic
tindrà una filla (Marina), que tindrà una filla amb el
mateix nom. Aquesta filla s'enamorarà d'en Ramon.
MINYONES:
Capítol 1r:
• Esperança
• Miquela
• Olívia
• Marieta
Capítol 2n:
• Jacinta
• Sílvia
• Anna…
Arbre genealògic família Valldaura
PERSONATGES SECRETS
TERESA GODAY Joia de valor
SALVADOR
VALLDAURA
Concert núm. 3 de
Beethoven.
BÀRBARA Violetes
PILAR SEGURA Maria
ELADI FARRIOLS Maria
JESÚS MASDÉU Sabó en horma de cor
AMADEU RIERA Perla grisa
ARMANDA Arracades
RAMON I MARIA Torratxa
SRETA. ROSA Hipòtesi de l’incest
PROFESSOR PIANO Retall del diari
SECRETS DELS
PERSONATGES:
• Els personatges
de l’obra
amaguen
diversos
secrets:
5. ESPAI
L’espai principal és subdividit en 2 àmbits,
amb una utilització funcional:
n Casa
n Espai dels adults
n Jardí
n Espai dels infants: Maria, Ramon, Jaume.
n Amb el pas del temps ha esdevingut sagrat.
n De bon començament, des de les primeres
ratlles, l’acció se situa a Barcelona.
n Escapades a Viena i París.
n Atorga al relat aires de complicitat
cosmopolita, de novel·la europea.
6.TEMPS
n Temps: A Mirall trencat cal diferenciar 2
aspectes en el seu tractament:
n L’evolució cronològica (temps històric):
coordenades cronològiques concretes: temps real
n L’especulació filosòfica (temps psicològic), més
subjectiva, sobre el seu pas, fràgil i esmunyedís.
Mirall: Una novel·la és un
mirall passejat al llarg del
camí. Abat de Saint-Réal
§ Rodoreda segueix
Stendhal: un realisme
interessat per la veritat
però una veritat
subjectiva, interna
§ “Si la novel·la és un mirall
que l’autor passeja al llarg d’un camí,
aquest mirall reflecteix la vida. Jo, en
tot el que tenia escrit, només en
reflectia trossos. El meu mirall era,
doncs, un mirall trencat”
Mercè Rodoreda
Alguns dels miralls que
apareixen a l’obra
El que presideix el sopar de
Salvador i Bàrbara i que
es resol amb un suïcidi
El que reflecteix Teresa Goday i
Que fa que”una onada de
vergonya li pugi a les galtes”
El que mira Sofia el dia del seu
casament i li confirma que no
està enamorada
El que se li trenca a Armanda
al final de l’obra i que significa
la impossibilitat de recuperar
el passat
n Objecte femení
n Testimoni silenciós i mut dels canvis físics i
psicològics que afecten el personatge.
n Sinònim de soledat i de transitorietat.
n És el coneixedor dels reflexs més íntims i més
amagats del personatge:
n L’únic i possible confident (gràcies al seu silenci i la seva
discreció).
n Tots els personatges es miren al mirall (descobreixen els
canvis):
n 1a part: mostra la bellesa dels que es contemplen.
n Sofia: agafà el mirall amb el marc de roses. Tenia les galtes tibants,
els llavis encara tendres, l’arc de les celles bonic, el front sense una
arruga.
n 2a part: s’emmiralla la decrepitud.
n Eladi: abans de ficar-se al llit, de cara al mirall del bany que li
tornava la seva cara desfeta, li semblanva que en els seus ulls
negres, encara lluents, hi havia els mateixos llocs de melangia que
en els de Proust.
n 3a part: ja no té cap funció. Es trenca.
(símbol del pas del temps).
“Del primer pis al vestíbul baixà
l'escala amb el mirall encarat
endarrera:
hi veia trossos de sostre, trossos de
barana, dibuixos i garlandes de la
catifa que cobria els graons, tot viu i
desenfocat, fins que en arribar al
darrer graó caigué tan llarga com era
embolicada en plecs violeta. El mirall
s'havia trencat.”
7. SIMBOLOGIA
OBJECTES PERSONATGES
Armari japonès Nicolau Rovira
Roses color carn Teresa Goday
Perla grisa Salvador Valldaura
Violetes Bàrbara
Barquet de fusta Jaume
Rosa a l’escriptori Amadeu Riera
Llorer Maria
Objectes que representen els personatges:
JOIES:
n Les joies donen un esclat a l’univers de ficció.
Tothom porta joies. N’hi ha 2 de significatius:
n Agulla del ram de flors
n Enllaç: inicia i tanca la novel·la (Teresa/Sofia)
n Hi caracteritza la Teresa: augmenta la categoria social i
econòmica.
n Perla gris (a continuació).
La perla gris
n Què mostra?
n Els lligams entre els
diferents personatges en
relació amb la Teresa.
n Segons en Nicolau, la
Teresa “és una perla”.
n L’objecte s’associa des
del començament a la
infidelitat.
La Teresa la veu a
la corbata del joier
Begú el dia que
entra a la joieria
Quan la Teresa
torna sola a la
joieria, n’hi ha una
al collaret
Més endavant,
compra una agulla
amb una
d’aquestes perles
al Salvador
Quan mor en
Salvador, la Teresa li
regala a l’Amadeu
que la conserva fins
que es desenganxa
del fermall
Perla
gris
Representacions “perla gris” amb la infidelitat:
n 1r cas: representada per l’engany de la venta del ram de
brillants.
n 2n cas: distraccions d’en Salvador, pendent del somni
de la Bàrbara, es descuida de posar-se-la.
n 3r cas: Robatori de la Teresa del cadàver del Salvador
n 4t cas: Amadeu, prou covard per deixar morir la relació
amb Teresa, només se la posa quan la va a veure.
n 5è cas: morta la Teresa, la perla desengaxada ja no té
propietari.
n Altres referències sobre les joies:
n Sofia: una maragda. És una maragda sense jardí i
sense fosca (pedra més poderosa).
n Dona notari Riera: no pot queixar-se: porta uns
brillants a les orelles que semblen avellanes.
n Armanda: l’Eladi li regala unes arracades.
n Teresa: collaret. Amb set robins com set llàgrimes
vermelles (regal pel naixament de Sofia).
UNIVERS INFANTIL:
n Univers autòcton amb unes lleis i una dinàmica
interna.
n Ambiguetat:
n Puresa i companyia
n Crueltat i sexualitat
n Allunyament infantesa:
n Maria es desagna al llorer
n Ramon trenca les joguines.
GESTOS:
n Influeixen d manera decisiva en uns personatges damunt dels
altres (acte de marcar la cara):
n La Bàbara deixa una ratlla marcada a la cara d’en
Salvador.
n La Teresa passa un dit besat a la cara d’en Salvador.
n El peu de la Sofia deixa un senyal a la galta d’Eladi.
n La Maria passa la mà per la galta d’en Jaume abans de
matar-lo.
n El fantasma de la Maria frega la galta de l’Armanda per
fer notar la seva presència.
FLORS:
n Les flors tenen un paper important a l’obra, ja que
anuncien les diferents relacions amoroses:
n Violetes: Salvador i Bàrbara
n Flors del lilàs: Salvador i Teresa
n Flors de cirerer: Teresa i Amadeu
n Altres referències: roses color carn, rosa
vermella.
JARDÍ:
n Hàbitat per ocells exòtics, poblat
de plantes i arbres magnífics:
n Arbre: símbol de la immortalitat.
n Heures: símbol permanència.
n Llorer: símbol universal de la
immortalitat, tocat per un llamp:
n Segons la mitologia, el lloc que Déu toca amb un
llamp esdevé sagrat: (immortal)
n Maria assoleix la immortalitat: “es casa” amb el llorer.
L’escull per romandra-hi eternament.
AIGUA:
n Significa la puresa infantil: en general estancada.
n Adopta formes múltiples: llàgrimes, pluja, mar, canal, estanc.
n Tots els nens (moren a l’aigua):
n Bàrbara: la troben ofegada en un canal.
n Maria: es veu naixent de l’aigua i morint-s’hi. L’aigua la devora
perquè no es vol fer gran:
n Sentia d’una manera vaga que només voldria allò per
sempre, com si l’aigua estancada anés ofegant tpts els altres
desigs.
n Jaume: mor a l’aigua
n Quan en Ramon es fa gran no pot veure l’aigua
sense posar-se malalt:
n “Quan veia rius, quan veia el mar li agafava
vertigen, s’havia d’estirar a terra perquè no podia
resistir de veure esteses d’aigua”.
TÓRTORES:
n Les tórtores apareixen poc abans de produir-
se la mort d’algun dels personatges:
n Durant el traspàs de Salvador Valldaura
n En l’assassinat d’en Jaume.
RATA I TERANYINA:
n Dues forces que estan en lluita:
n Rata: simbolitza la mort (viu a sota terra)
n Passeig de la rata pel jardí i la casa:
n Mostra els efectes del temps i la mort a través dels
vestigis de la realitat (aspectes fisics)
n Teranyina: supervivència (via a la terra)
n Maria representa la teranyina. S’ha alliberat d’un món
que no desitja.
8. TÒPIC LITERARI
n Ubi sunt: On ha anat a parar allò que ha existit?
n Teresa
n Després de ser una dona bella i elegant, acaba tenint
un cos malaltís (no es pot aixecar sense la cadira de
rodes).
n Notari Riera
n Recorda el seu passat esplendorós, ara perdut.
n Es posa el remei per les morenes, mentre recorda el
dia que va fer l’amor amb Bàrbara.
9. VALORACIÓ I CRÍTICA
n Carme Arnau diu:
n “ Novel·la psicològica de gran complexitat. El món que si
reflecteix és fastuós i refinat, dominat per nombrosos
personatges, tant masculins com femenins, expressat amb
una escriptura literària i barroca i amb uns símbols de gran
bellesa.
n És una obra tancada, dominada per un narrador
omniscient. És també la més pessimista, on la mort acaba
amb tota esperança.”
n El centre neuràlgic de la novel·la és, a més, una
tragèdia: el suïcidi d’una nena i la subsegüent
davallada familiar. Ara bé aquesta tragèdia
esdevé un mite autèntic, el de la infantesa, amb un
símbol representatiu, l’aigua, i amb un
personatge que és el més innocent i més lúcid de
tota la producció, la Maria, l’arquetipus de
l’infant, el nen-llorer
n Símbol: la felicitat de la infància oposada a l’edat
adulta, generalment desencisada.

More Related Content

What's hot

Presentació quadre cronològic literatura catalana
Presentació quadre cronològic literatura catalanaPresentació quadre cronològic literatura catalana
Presentació quadre cronològic literatura catalana
guestf610e697
 
Mercè rodoreda i l’obra mirall trencat
Mercè rodoreda i l’obra mirall trencatMercè rodoreda i l’obra mirall trencat
Mercè rodoreda i l’obra mirall trencat
dolors
 
1.renaixement.característiques
1.renaixement.característiques1.renaixement.característiques
1.renaixement.característiques
jesus gutierrez
 
La Revolució industrial a catalunya
La Revolució industrial a catalunyaLa Revolució industrial a catalunya
La Revolució industrial a catalunya
Carles Olmedo Quirós
 
La PlaçA Del Diamant SíMbols
La PlaçA Del Diamant  SíMbolsLa PlaçA Del Diamant  SíMbols
La PlaçA Del Diamant SíMbols
Elena Gimenez
 
Segle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalanaSegle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalana
Dolors Taulats
 
Tirant lo blan cfinal personatges femenins marta p., ariadna p., júlia, sílvi...
Tirant lo blan cfinal personatges femenins marta p., ariadna p., júlia, sílvi...Tirant lo blan cfinal personatges femenins marta p., ariadna p., júlia, sílvi...
Tirant lo blan cfinal personatges femenins marta p., ariadna p., júlia, sílvi...
imsosu
 

What's hot (20)

Esquema de la literatura catalana
Esquema de la literatura catalanaEsquema de la literatura catalana
Esquema de la literatura catalana
 
Tirant lo Blanc
Tirant lo BlancTirant lo Blanc
Tirant lo Blanc
 
El realisme
El realismeEl realisme
El realisme
 
Mirall trencat
Mirall trencatMirall trencat
Mirall trencat
 
Crònica de Bernat Desclot
Crònica de Bernat Desclot Crònica de Bernat Desclot
Crònica de Bernat Desclot
 
Presentació quadre cronològic literatura catalana
Presentació quadre cronològic literatura catalanaPresentació quadre cronològic literatura catalana
Presentació quadre cronològic literatura catalana
 
Mercè rodoreda i l’obra mirall trencat
Mercè rodoreda i l’obra mirall trencatMercè rodoreda i l’obra mirall trencat
Mercè rodoreda i l’obra mirall trencat
 
Mar i cel
Mar i celMar i cel
Mar i cel
 
Bernat Metge
Bernat MetgeBernat Metge
Bernat Metge
 
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
 
1.renaixement.característiques
1.renaixement.característiques1.renaixement.característiques
1.renaixement.característiques
 
La Revolució industrial a catalunya
La Revolució industrial a catalunyaLa Revolució industrial a catalunya
La Revolució industrial a catalunya
 
Neoclassicisme
NeoclassicismeNeoclassicisme
Neoclassicisme
 
Literatura catalana dels segles XVI, XVII I XVIII
Literatura catalana dels segles XVI, XVII I XVIIILiteratura catalana dels segles XVI, XVII I XVIII
Literatura catalana dels segles XVI, XVII I XVIII
 
La PlaçA Del Diamant SíMbols
La PlaçA Del Diamant  SíMbolsLa PlaçA Del Diamant  SíMbols
La PlaçA Del Diamant SíMbols
 
La decadència. S. XVI, XVII i XVIII
La decadència. S. XVI, XVII i XVIIILa decadència. S. XVI, XVII i XVIII
La decadència. S. XVI, XVII i XVIII
 
Boticelli: Naixement de Venus
Boticelli: Naixement de VenusBoticelli: Naixement de Venus
Boticelli: Naixement de Venus
 
Comentari literari amb exemple
Comentari literari amb exempleComentari literari amb exemple
Comentari literari amb exemple
 
Segle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalanaSegle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalana
 
Tirant lo blan cfinal personatges femenins marta p., ariadna p., júlia, sílvi...
Tirant lo blan cfinal personatges femenins marta p., ariadna p., júlia, sílvi...Tirant lo blan cfinal personatges femenins marta p., ariadna p., júlia, sílvi...
Tirant lo blan cfinal personatges femenins marta p., ariadna p., júlia, sílvi...
 

Similar to Anàlisi Mirall trencat (nou)

Mercè Rodoreda Mirall Trencat. (Autora: Mònica Herruz)
Mercè Rodoreda Mirall Trencat. (Autora: Mònica Herruz)Mercè Rodoreda Mirall Trencat. (Autora: Mònica Herruz)
Mercè Rodoreda Mirall Trencat. (Autora: Mònica Herruz)
Mònica Herruz
 
Àngel Guimerà
Àngel Guimerà Àngel Guimerà
Àngel Guimerà
jaccbatxart
 
àNgel guimerà 2
àNgel guimerà 2àNgel guimerà 2
àNgel guimerà 2
dolors
 
Mercè rodoreda lluís a. i l luís c.
Mercè rodoreda lluís a. i l luís c.Mercè rodoreda lluís a. i l luís c.
Mercè rodoreda lluís a. i l luís c.
Amparo
 
Mercè Rodoreda i LLibres
Mercè Rodoreda i LLibresMercè Rodoreda i LLibres
Mercè Rodoreda i LLibres
guest38abcf
 

Similar to Anàlisi Mirall trencat (nou) (20)

Mirall Trencat 1
Mirall Trencat 1Mirall Trencat 1
Mirall Trencat 1
 
Mercè rodoreda
Mercè rodoredaMercè rodoreda
Mercè rodoreda
 
Resum de llibre de la Raquel
Resum de llibre de la RaquelResum de llibre de la Raquel
Resum de llibre de la Raquel
 
La Plaça del Diamant
La Plaça del DiamantLa Plaça del Diamant
La Plaça del Diamant
 
Mercè Rodoreda
Mercè RodoredaMercè Rodoreda
Mercè Rodoreda
 
Mercè Rodoreda
Mercè RodoredaMercè Rodoreda
Mercè Rodoreda
 
Mercè Rodoreda Mirall Trencat. (Autora: Mònica Herruz)
Mercè Rodoreda Mirall Trencat. (Autora: Mònica Herruz)Mercè Rodoreda Mirall Trencat. (Autora: Mònica Herruz)
Mercè Rodoreda Mirall Trencat. (Autora: Mònica Herruz)
 
Mercé rodoreda
Mercé rodoredaMercé rodoreda
Mercé rodoreda
 
Novetats literàries
Novetats literàriesNovetats literàries
Novetats literàries
 
Mirall Trencat
Mirall TrencatMirall Trencat
Mirall Trencat
 
El príncep teixidor, Lola Anglada
El príncep teixidor, Lola AngladaEl príncep teixidor, Lola Anglada
El príncep teixidor, Lola Anglada
 
Àngel Guimerà
Àngel Guimerà Àngel Guimerà
Àngel Guimerà
 
Idil.li xorc
Idil.li xorcIdil.li xorc
Idil.li xorc
 
àNgel guimerà 2
àNgel guimerà 2àNgel guimerà 2
àNgel guimerà 2
 
Power Point
Power PointPower Point
Power Point
 
Mercè rodoreda lluís a. i l luís c.
Mercè rodoreda lluís a. i l luís c.Mercè rodoreda lluís a. i l luís c.
Mercè rodoreda lluís a. i l luís c.
 
Novetats Biblioteca Municipal de Sta. Susanna
Novetats Biblioteca Municipal de Sta. SusannaNovetats Biblioteca Municipal de Sta. Susanna
Novetats Biblioteca Municipal de Sta. Susanna
 
Mercè Rodoreda. Obra narrativa, pintura, biografia
Mercè Rodoreda. Obra narrativa, pintura, biografiaMercè Rodoreda. Obra narrativa, pintura, biografia
Mercè Rodoreda. Obra narrativa, pintura, biografia
 
Autors modernistes
Autors modernistesAutors modernistes
Autors modernistes
 
Mercè Rodoreda i LLibres
Mercè Rodoreda i LLibresMercè Rodoreda i LLibres
Mercè Rodoreda i LLibres
 

More from Sílvia Montals

More from Sílvia Montals (20)

Quadre coordinades
Quadre coordinadesQuadre coordinades
Quadre coordinades
 
Presentació 3r ESO
Presentació 3r ESOPresentació 3r ESO
Presentació 3r ESO
 
Presentació 4t ESO
Presentació 4t ESOPresentació 4t ESO
Presentació 4t ESO
 
Presentació 1r de Batxillerat
Presentació 1r de BatxilleratPresentació 1r de Batxillerat
Presentació 1r de Batxillerat
 
Presentació 2n batxillerat
Presentació 2n batxilleratPresentació 2n batxillerat
Presentació 2n batxillerat
 
Literatura Catalana
Literatura CatalanaLiteratura Catalana
Literatura Catalana
 
Pista whatsapp
Pista whatsappPista whatsapp
Pista whatsapp
 
Tema 10. Romanticisme i Realisme
Tema 10. Romanticisme i RealismeTema 10. Romanticisme i Realisme
Tema 10. Romanticisme i Realisme
 
Tema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüísticaTema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüística
 
Tema 5. Les propietats del text
Tema 5. Les propietats del textTema 5. Les propietats del text
Tema 5. Les propietats del text
 
Article d'opinió
Article d'opinióArticle d'opinió
Article d'opinió
 
Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal
 
Tema 1. fonètica
Tema 1. fonèticaTema 1. fonètica
Tema 1. fonètica
 
Cims borrascosos
Cims borrascososCims borrascosos
Cims borrascosos
 
La Poesia Trobadoresca
La Poesia TrobadorescaLa Poesia Trobadoresca
La Poesia Trobadoresca
 
Prosa medieval catalana
Prosa medieval catalanaProsa medieval catalana
Prosa medieval catalana
 
Com fer una exposició oral d'un llibre
Com fer una exposició oral d'un llibreCom fer una exposició oral d'un llibre
Com fer una exposició oral d'un llibre
 
Càndid o l'optimisme
Càndid o l'optimismeCàndid o l'optimisme
Càndid o l'optimisme
 
El naixement d'una nova cultura. Els primers textos.
El naixement d'una nova cultura. Els primers textos.El naixement d'una nova cultura. Els primers textos.
El naixement d'una nova cultura. Els primers textos.
 
Anàlisi Hamlet
Anàlisi HamletAnàlisi Hamlet
Anàlisi Hamlet
 

Recently uploaded

Recently uploaded (7)

Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
Ponència de persones autista a la ONU pel World Autism Awareness Day 2024
Ponència de persones autista a la ONU pel World Autism Awareness Day 2024Ponència de persones autista a la ONU pel World Autism Awareness Day 2024
Ponència de persones autista a la ONU pel World Autism Awareness Day 2024
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 
Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1
Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1
Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1
 

Anàlisi Mirall trencat (nou)

 • 2. ÍNDEX 1. Introducció 2. Autora 3. Estructura narrativa 4. Personatges 5. Espai 6. Temps 7. Simbologia 8. Tòpic literari 9. Valoració i crítica
 • 3. 1. INTRODUCCIÓ • Mirall trencat es va publicar l'any 1974. • És una novel·la de maduresa de Mercè Rodoreda que recull la vida de 3 generacions de la família Valldaura. • Els personatges están lligats entre si pels llaços familiars i personals. Expliquen: • Una ciutat, Barcelona. • En una època, la d'abans de la guerra civil.
 • 4. 2. AUTORA Infantesa / Joventut • Mercè Rodoreda neix el 10 d'octubre de 1908 a Sant Gervasi. • Filla única d'un dependent d'una armeria i d'una mestressa de casa • L’avi l’inculca el gust de la lectura. • Es casa amb el germà de la seva mare (emigrant a Buenos Aires). Té 14 anys més que ella. • De la unió va néixer un fill (té una malaltia mental). • La vida de casada li despertà un desig cada vegada més fort d'independència, d'escriure, de tenir un ofici…
 • 5. Maduresa / vellesa (Guerra i exili) • Inicia col·laboracions als diaris i revistes. • Treballa al Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya i fés membre de la Institució de les Lletres Catalanes. • El 21 de gener de 1939 emprèn el camí de l'exili. • S'instal·la amb altres escriptors catalans (Pere Calders, Quart, Armand Obiols, Agustí Bartra… ) al castell de Roissy-en-Brie (prop de París).
 • 6. • Inicia una relació sentimental amb Armand Olbiols (home casat). Durarà fins la mort d’Olbiols. • Quan esclata la 2a Guerra Mundial han de fugir (recorrerà: França, Ginebra…). • Continua escrivint i publicant obres. Esdevindrà Mestra en lo Gai Saber. • Quan mor Olbiols (1971), decideix tornar a Catalunya. • 1980 à rep el Premi d’Honor a les Lletres Catalanes (1r premi concedit a un dona). • Mor a Girona el 13 d’abril de 1983 d’un càncer.
 • 7. Obra: Anys d’aprenentatge Anys de maduresa Anys de vellesa • Aloma • La Plaça del Diamant, • El carrer de les Camèlies, • Mirall Trencat, • Jardí vora el mar • Quanta, quanta guerra • Viatges i flors • La mort i la primavera
 • 8. 3. ESTRUCTURA NARRATIVA 1a part: I honour you, Eliza, for keeping secret some things (Et respecto, Eliza, perquè saps guardar els secrets). • Té la funció inagural. • Presenta la construcció de l’univers de ficció
 • 9. 2a part: Leave, O leave me to my sorrows (Deixeu-me, oh deixeu-me amb les meves tristeses) L’acció no progressa. És el passat que s’amplia i matisa i recórrer els 21 capítols. Per tant el temps psicològic guanya definitivament el cronològic
 • 10. 3a part: But time past is a time forgotten/ expect the rise of a new constellation (Però el temps passat és un temps oblidat. Creiem en el naixement d’una nova constel·lació) [Eliot] •Fracàs per aconseguir materialment els diversos paradisos
 • 11. Novel·la tancada Plantejament “Et respecto, Eliza, perquè saps guar- dar secrets” Sterne Presentació d’una realitat amb personatges. Lema: situa el secret com a centre de la ficció literària. Nus “Deixeu-me, oh deixeu-me amb les meves tristeses Blake Aparició conflicte: el món de la 1a part entra en crisi. Desequilibri entre ideal de vida i realitat. Per això els personatges es refugien en el record. Desenllaç “Però el temps pas- sat és un temps obli- dat. Creiem en el nai- xement d’una nova constel·lació.” Elliot Resolució del conflicte. Novel·la realista es converteix en mítica. Domina el fet prodigiós que és la manifestació del més enllà.
 • 12. Primera part S’organitza en tres blocs que presenten tres gene- racions. Primer bloc Capítols I - IX 1a generació Centrada entorn de Te- resa, amb la creació de l’univers dels Valldau- ra- la torre i el jardí. Segon bloc Capítols X - XV 2ª generació Sofia: representa continuïtat Eladi: accedeix pel matrimoni Jesús Masdéu:no hi podrà accedir Tercer bloc Capítols XVI - XVIII 3a generació La tercera generació, la dels nens, no arribarà mai a posseir aquest món, en termes materials. Primera part S’organitza en tres blocs que presenten tres gene- racions. Primer bloc Capítols I - IX 1a generació Centrada entorn de Te- resa, amb la creació de l’univers dels Valldau- ra- la torre i el jardí. Segon bloc Capítols X - XV 2ª generació Sofia: representa continuïtat Eladi: accedeix pel matrimoni Jesús Masdéu:no hi podrà accedir Tercer bloc Capítols XVI - XVIII 3a generació La tercera generació, la dels nens, no arribarà mai a posseir aquest món, en termes materials.
 • 13. Segona part La presentació dels fets és com un vast mosaic 1a generació: Evocarà els seus moments de felicitat I-II,VI i XXI 3a generació Constitueix el nus i el desenca- denament de la tragèdia 2a generació: Avançarà cap a la infelicitat IV,V,VII,IX,XVII, XVIII,XIX,XX
 • 14. Tercera part Epíleg de l’obra Perspectiva inèdita: la d’una rata, últim habitant de la torre abans la demolició. XIII Mort de Teresa I - III Partença de Sofia a l’estranger Regnat d’Armanda a la torre IV - VI Presència del fantasma de Maria VII - IX Trobada casual i posterior dis- persió de tots els supervivents X -XII
 • 15. 4. PERSONATGES TERESA GODAY: n Filla d’una peixatera n Somnia amb ser reina: (es complirà) • Casament amb Nicolau: vell, però ric. • Casament amb Salvador Valldaura. n Passat (arraconat): història d’amor i un fill (secret). n Dona d’una gran bellesa, conscient del seu poder de seducció n En Salvador li ofereix un món magnífic i luxós: n Torre + Jardí En iniciar la seva decadència, es refugiarà en els seus records.
 • 16. SALVADOR VALLDAURA: n Salvador Valldaura és un home: n Alt, dret, barba rossa n Mirada carregada de bondat n Aspecte patriarcal i serè n Amaga el record d’un amor tràgic: n Amor amb una violinista vienesa que acaba suïcidant-se. n Record marcarà la seva vida i li provocarà: n Un desencaixament entre somni i realitat n La relació amb la Teresa no és un mecanisme de substitució. Però Teresa no és Bàrbara, la realitat no respon al somni, així que la relació fracassarà
 • 17. SOFIA VALLDAURA: n Personatge fred de cor n Aspecte físic: n Alta, prima, ulls petits, cabells recollits al darrera. n Vesteix austerament i amb poques joies n Exerceix l’autocontrol i fuig dels sentiments: n Tot i adorar el seu pare i haver estimat Lluís Roca: n Rebutja la lliçó sobre el record que li dona el primer n Estripa les cartes que guardava del segon.
 • 18. ELADI FARRIOLS: § Botiguer ric i ben plantat § En casar-se amb la sreta. Sofia accedeix a una classe social superior (ho sap). § Incapaç de prendre qualsevol decisió. § El fetitxisme i vouyerisme defineixen la seva actitud decadent. ARMANDA:: § Minyona de confiança § Element inamovible de can Valldaura § Testimoni de tots els esdeveniments. § Temporalment és: § Amant d’Eladi § Confident de Teresa § Redemptora de Maria
 • 19. BÀRBARA: § Personatge que sembla predestinat. § Associada a les violetes § Vestida de color negre § Té por als miralls. MARIA: § D’una gran bellesa, ja des del moment de néixer. § Té el doble vessant: § Àngel § Diable § Accentuat per la consciència de la seva inadaptació familiar que es manifesta en: § La crueltat § La incapacitat de tendresa.
 • 20. RAMON: n Fill gran de la Sofia. n El seu pare li revela que és germà de la Maria i aquesta es suïcida. n Té una malaltia força estranya que li fa venir vertigen a l'aigua. JAUME: n Fill de la Sofia i l'Eladi. n És l'únic que té accés als objectes personals de la Teresa. n És el més sensible de tota la família. n Mor ofegat per culpa dels seus germans.
 • 21. JESÚS MASDÉU n Fill de la Teresa i del fanaler Miquel. n Treballa de pintor i viu força malament. n A la guerra entra com a milicià a la torre dels Valldaura i mor al front. PILAR SEGURA n Cupletista de Paral·lel. n S'enamora de l'Eladi i té una filla amb ell, la Maria. n Mor en un hospital després de ser la reina del Paral·lel. n Dona desitjada per bastants homes.
 • 22. AMADEU RIERA n És el notari casat amb la Constància i serà l'amant de la Teresa, relació que recordarà per sempre. n Té una relació molt estreta amb els Valldaura. ROSA n La institutriu que revela: n Falsedats a l'Eladi sobre els nens. n Com a venjança per les vexacions a les que és sotmesa per la Maria i el Ramon.
 • 23. EULÀLIA • Amiga de Teresa. Esposa de Rafael Berguedà. RAFAEL BERGUEDÀ • Marit d’Eulàlia. • Mor assassinat un dia sortint de la fàbrica (malestar amb els obrers). JOAQUIM BERGUEDÀ • Amic de Salvador. Li presenta Bàrbara a Valldaura. S’acabarà enamorant de l’Eulàlia. CONSTÀNCIA • Esposa d'Amadeu Riera. • Baixeta i mancada de bellesa, sempre va plena de joies. • Mai sospità l'adulteri del seu marit. JOAN RODÉS: • Professor de piano dels fills de l'Eladi i la Sofia. • Mutilat, es recolzarà en la imatge de Lady Godiva. • Descobrirà el parentesc de la Maria i l’artista.
 • 24. NICOLAU ROVIRA: • 1r marit de la Teresa. Home vell i amb riqueses, • Proporciona a Teresa l'ascens social i econòmic. MARINA RIERA • Germana d'Amadeu Riera, el notari. • Casada amb un empresari del sector metal·lúrgic tindrà una filla (Marina), que tindrà una filla amb el mateix nom. Aquesta filla s'enamorarà d'en Ramon.
 • 25. MINYONES: Capítol 1r: • Esperança • Miquela • Olívia • Marieta Capítol 2n: • Jacinta • Sílvia • Anna…
 • 27. PERSONATGES SECRETS TERESA GODAY Joia de valor SALVADOR VALLDAURA Concert núm. 3 de Beethoven. BÀRBARA Violetes PILAR SEGURA Maria ELADI FARRIOLS Maria JESÚS MASDÉU Sabó en horma de cor AMADEU RIERA Perla grisa ARMANDA Arracades RAMON I MARIA Torratxa SRETA. ROSA Hipòtesi de l’incest PROFESSOR PIANO Retall del diari SECRETS DELS PERSONATGES: • Els personatges de l’obra amaguen diversos secrets:
 • 28. 5. ESPAI L’espai principal és subdividit en 2 àmbits, amb una utilització funcional: n Casa n Espai dels adults n Jardí n Espai dels infants: Maria, Ramon, Jaume. n Amb el pas del temps ha esdevingut sagrat.
 • 29. n De bon començament, des de les primeres ratlles, l’acció se situa a Barcelona. n Escapades a Viena i París. n Atorga al relat aires de complicitat cosmopolita, de novel·la europea.
 • 30. 6.TEMPS n Temps: A Mirall trencat cal diferenciar 2 aspectes en el seu tractament: n L’evolució cronològica (temps històric): coordenades cronològiques concretes: temps real n L’especulació filosòfica (temps psicològic), més subjectiva, sobre el seu pas, fràgil i esmunyedís.
 • 31. Mirall: Una novel·la és un mirall passejat al llarg del camí. Abat de Saint-Réal § Rodoreda segueix Stendhal: un realisme interessat per la veritat però una veritat subjectiva, interna § “Si la novel·la és un mirall que l’autor passeja al llarg d’un camí, aquest mirall reflecteix la vida. Jo, en tot el que tenia escrit, només en reflectia trossos. El meu mirall era, doncs, un mirall trencat” Mercè Rodoreda Alguns dels miralls que apareixen a l’obra El que presideix el sopar de Salvador i Bàrbara i que es resol amb un suïcidi El que reflecteix Teresa Goday i Que fa que”una onada de vergonya li pugi a les galtes” El que mira Sofia el dia del seu casament i li confirma que no està enamorada El que se li trenca a Armanda al final de l’obra i que significa la impossibilitat de recuperar el passat
 • 32. n Objecte femení n Testimoni silenciós i mut dels canvis físics i psicològics que afecten el personatge. n Sinònim de soledat i de transitorietat. n És el coneixedor dels reflexs més íntims i més amagats del personatge: n L’únic i possible confident (gràcies al seu silenci i la seva discreció).
 • 33. n Tots els personatges es miren al mirall (descobreixen els canvis): n 1a part: mostra la bellesa dels que es contemplen. n Sofia: agafà el mirall amb el marc de roses. Tenia les galtes tibants, els llavis encara tendres, l’arc de les celles bonic, el front sense una arruga. n 2a part: s’emmiralla la decrepitud. n Eladi: abans de ficar-se al llit, de cara al mirall del bany que li tornava la seva cara desfeta, li semblanva que en els seus ulls negres, encara lluents, hi havia els mateixos llocs de melangia que en els de Proust. n 3a part: ja no té cap funció. Es trenca. (símbol del pas del temps).
 • 34. “Del primer pis al vestíbul baixà l'escala amb el mirall encarat endarrera: hi veia trossos de sostre, trossos de barana, dibuixos i garlandes de la catifa que cobria els graons, tot viu i desenfocat, fins que en arribar al darrer graó caigué tan llarga com era embolicada en plecs violeta. El mirall s'havia trencat.”
 • 35. 7. SIMBOLOGIA OBJECTES PERSONATGES Armari japonès Nicolau Rovira Roses color carn Teresa Goday Perla grisa Salvador Valldaura Violetes Bàrbara Barquet de fusta Jaume Rosa a l’escriptori Amadeu Riera Llorer Maria Objectes que representen els personatges:
 • 36. JOIES: n Les joies donen un esclat a l’univers de ficció. Tothom porta joies. N’hi ha 2 de significatius: n Agulla del ram de flors n Enllaç: inicia i tanca la novel·la (Teresa/Sofia) n Hi caracteritza la Teresa: augmenta la categoria social i econòmica. n Perla gris (a continuació).
 • 37. La perla gris n Què mostra? n Els lligams entre els diferents personatges en relació amb la Teresa. n Segons en Nicolau, la Teresa “és una perla”. n L’objecte s’associa des del començament a la infidelitat. La Teresa la veu a la corbata del joier Begú el dia que entra a la joieria Quan la Teresa torna sola a la joieria, n’hi ha una al collaret Més endavant, compra una agulla amb una d’aquestes perles al Salvador Quan mor en Salvador, la Teresa li regala a l’Amadeu que la conserva fins que es desenganxa del fermall Perla gris
 • 38. Representacions “perla gris” amb la infidelitat: n 1r cas: representada per l’engany de la venta del ram de brillants. n 2n cas: distraccions d’en Salvador, pendent del somni de la Bàrbara, es descuida de posar-se-la. n 3r cas: Robatori de la Teresa del cadàver del Salvador n 4t cas: Amadeu, prou covard per deixar morir la relació amb Teresa, només se la posa quan la va a veure. n 5è cas: morta la Teresa, la perla desengaxada ja no té propietari.
 • 39. n Altres referències sobre les joies: n Sofia: una maragda. És una maragda sense jardí i sense fosca (pedra més poderosa). n Dona notari Riera: no pot queixar-se: porta uns brillants a les orelles que semblen avellanes. n Armanda: l’Eladi li regala unes arracades. n Teresa: collaret. Amb set robins com set llàgrimes vermelles (regal pel naixament de Sofia).
 • 40. UNIVERS INFANTIL: n Univers autòcton amb unes lleis i una dinàmica interna. n Ambiguetat: n Puresa i companyia n Crueltat i sexualitat n Allunyament infantesa: n Maria es desagna al llorer n Ramon trenca les joguines.
 • 41. GESTOS: n Influeixen d manera decisiva en uns personatges damunt dels altres (acte de marcar la cara): n La Bàbara deixa una ratlla marcada a la cara d’en Salvador. n La Teresa passa un dit besat a la cara d’en Salvador. n El peu de la Sofia deixa un senyal a la galta d’Eladi. n La Maria passa la mà per la galta d’en Jaume abans de matar-lo. n El fantasma de la Maria frega la galta de l’Armanda per fer notar la seva presència.
 • 42. FLORS: n Les flors tenen un paper important a l’obra, ja que anuncien les diferents relacions amoroses: n Violetes: Salvador i Bàrbara n Flors del lilàs: Salvador i Teresa n Flors de cirerer: Teresa i Amadeu n Altres referències: roses color carn, rosa vermella.
 • 43. JARDÍ: n Hàbitat per ocells exòtics, poblat de plantes i arbres magnífics: n Arbre: símbol de la immortalitat. n Heures: símbol permanència. n Llorer: símbol universal de la immortalitat, tocat per un llamp: n Segons la mitologia, el lloc que Déu toca amb un llamp esdevé sagrat: (immortal) n Maria assoleix la immortalitat: “es casa” amb el llorer. L’escull per romandra-hi eternament.
 • 44. AIGUA: n Significa la puresa infantil: en general estancada. n Adopta formes múltiples: llàgrimes, pluja, mar, canal, estanc. n Tots els nens (moren a l’aigua): n Bàrbara: la troben ofegada en un canal. n Maria: es veu naixent de l’aigua i morint-s’hi. L’aigua la devora perquè no es vol fer gran: n Sentia d’una manera vaga que només voldria allò per sempre, com si l’aigua estancada anés ofegant tpts els altres desigs. n Jaume: mor a l’aigua
 • 45. n Quan en Ramon es fa gran no pot veure l’aigua sense posar-se malalt: n “Quan veia rius, quan veia el mar li agafava vertigen, s’havia d’estirar a terra perquè no podia resistir de veure esteses d’aigua”.
 • 46. TÓRTORES: n Les tórtores apareixen poc abans de produir- se la mort d’algun dels personatges: n Durant el traspàs de Salvador Valldaura n En l’assassinat d’en Jaume.
 • 47. RATA I TERANYINA: n Dues forces que estan en lluita: n Rata: simbolitza la mort (viu a sota terra) n Passeig de la rata pel jardí i la casa: n Mostra els efectes del temps i la mort a través dels vestigis de la realitat (aspectes fisics) n Teranyina: supervivència (via a la terra) n Maria representa la teranyina. S’ha alliberat d’un món que no desitja.
 • 48. 8. TÒPIC LITERARI n Ubi sunt: On ha anat a parar allò que ha existit? n Teresa n Després de ser una dona bella i elegant, acaba tenint un cos malaltís (no es pot aixecar sense la cadira de rodes). n Notari Riera n Recorda el seu passat esplendorós, ara perdut. n Es posa el remei per les morenes, mentre recorda el dia que va fer l’amor amb Bàrbara.
 • 49. 9. VALORACIÓ I CRÍTICA n Carme Arnau diu: n “ Novel·la psicològica de gran complexitat. El món que si reflecteix és fastuós i refinat, dominat per nombrosos personatges, tant masculins com femenins, expressat amb una escriptura literària i barroca i amb uns símbols de gran bellesa. n És una obra tancada, dominada per un narrador omniscient. És també la més pessimista, on la mort acaba amb tota esperança.”
 • 50. n El centre neuràlgic de la novel·la és, a més, una tragèdia: el suïcidi d’una nena i la subsegüent davallada familiar. Ara bé aquesta tragèdia esdevé un mite autèntic, el de la infantesa, amb un símbol representatiu, l’aigua, i amb un personatge que és el més innocent i més lúcid de tota la producció, la Maria, l’arquetipus de l’infant, el nen-llorer n Símbol: la felicitat de la infància oposada a l’edat adulta, generalment desencisada.