batxillerat llengua catalana publicitat literatura medieval llengua registres pronoms relatius literatura catalana modernisme merce rodoreda mirall trencat fonètica i fonologia català sons i fonemes fonètica i fonologia llengua catalana poesia trobadors presentació power_point_consells oral powerpoint català gèneres_periodístics gèneres_informatius variaci lingstica variacilingstica eso catal contrapublicitat publicitatcreativa valors
See more