obres autors teatre de benet i jornet poesia actual vida caracterstiques poesia acutal salvador espriu teatre postguerra autors i obres miquel mart i pol vicent andrs estells poesia actual poesia postguerra corrents novella de trencament selectivitat orientació autor ausias march teatre actual joan francesc mira teatre de manuel de pedrolo poesia actuas poetes jordi de san jordi ausis march context histric sxv caracterstiques obra quim monz novella de gnere novella de gnere autors anselm turmeda bernat metge sor isabel de villena san vicent ferrer eiximenis smbols estil temes guerra civil narrativa enric valor obra merc rodoreda intenci sistema filosfic llengua ramon llull narrativa de postguerra escolapiesgandia connectors textos expositius marques enunciatives connectors esquemes organitzatius escolapiasgangia estructura
See more