SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
1
Larissa Zegveld - leveranciersbijeenkomst 1 april 2016
Dames en heren,
Fijn dat jullie er zijn en weer met zovelen! Het is altijd goed om te zien
dat zoveel partijen die allemaal hun kunnen inzetten voor de Nederlandse
gemeenten ook bereid zijn om samen in een zaal en bij een bijeenkomst
te zitten om verder te werken aan de verbetering van de dienstverlening
aan de gemeenten.
U bent hier welkom omdat u als leverende partij aan gemeenten een
convenant met KING heeft gesloten met de intentie van u om in te spelen
op de doelstellingen van gemeenten uit de Digitale Agenda 2020. Daarbij
horen afspraken over standaarden en normen. Niet altijd plezierig voor u
en uw briljante ontwikkelaars, die zich soms in een keurslijf voelen zitten.
Dat begrijp ik. Maar voor onze gemeenten wèl fijn. En daarin de optimale
balans vinden; daar gaat het om.
Als gemeenten willen we nadrukkelijk optreden als overheid die dichtbij
onze inwoners en bedrijven staat en daarvoor moeten de gemeenten
steeds meer samen optrekken. En alleen al de hoeveelheid te verwerken
data maakt dat standaardisatie voor ons een must is. Het gemeentelijk
landschap is van oudsher nogal versnipperd, dus ook op het gebied van
software en ICT. Mijn voorganger Tof Thissen heeft wel eens gezegd: stel
je toch eens voor dat de spoorwegen in Nederland zouden zijn aangelegd
door de gemeenten…
En dat verandert al een aantal jaren.
We doen meer en meer als collectief. We hebben een tender
uitgeschreven voor gemeentelijke telefonie waaraan ruim 280 gemeenten
meededen. Dat is ons goed bevallen. Het smaakt naar meer en daarvoor
zijn de volgende gemeenschappelijke inkooptrajecten op het gebied van
infra al in de maak.
Afgelopen twee maanden is in opdracht van de VNG een onafhankelijk
onderzoek uitgevoerd naar mogelijke collectivisering van I-voorzieningen.
Dit onderzoek is uitgevoerd door Berenschot en is gisteren aan de
commissie Dienstverlening en Informatiebeleid opgeleverd. Het is daar
goed ontvangen, en sluit aan bij de wens om meer collectief op te treden.
Begin volgende week kunt u het rapport vinden op de websites van VNG
en KING. het rapport is één van de onderleggers voor verdere
besluitvorming over collectivisering in de ALV van 8 juni 2016.
Dit betekent andere vormen van regievoering waarbij we als gemeenten
nog meer aan vraagbundeling gaan doen en aan een gemeenschappelijke
2
uitvraag. Dat levert transparantie op waar alle Nederlanders baat bij
hebben. Collectivisering en standaardisering zijn de kernwoorden
momenteel in de koers van VNG/KING. Marktpartijen blijven belangrijk in
het realiseren van de doelstellingen. Daarover willen we graag met u
goede en zakelijke afspraken maken. Dit ziet u terug in het nieuwe
convenant.
Het convenant waarin we nadrukkelijk sturen op de doelen en ambities
waar gemeenten nu voor staan.
We sturen op sterker opdrachtgeverschap op het juiste niveau (te weten
meer in functionaliteit) aan de gemeentelijke kant, ik heb u vorige keer
hierop meegenomen. En we sturen op heldere afspraken. Bijvoorbeeld
over de levensduur van versies van standaarden om ervoor te zorgen dat
de laatste versies ondersteund worden en niet dat gemeenten heel oude
standaarden blijven hanteren.
Een ander punt van de nieuwe convenanten is dat we leveranciers de
mogelijkheid bieden zich op productniveau positief te onderscheiden. We
maken onderscheid in producten met de kwalificatie brons, zilver en goud,
afhankelijk van de mate waarin de deze gemeenten helpen bij het maken
van keuzes op het gebied van functionaliteit, interoperabiliteit, continuïteit
en flexibiliteit.
Simpel gezegd in mijn woorden:
Het convenant gaat over een nieuwe set van basisafspraken en het
confirmeren aan de uitgangspunten zoals de landelijke GDI en de Digitale
Agenda 2020.
Brons staat voor producten van werkende oplossingen met goede
functionaliteit en inpasbaarheid. Deze leveranciers publiceren ook alle
niet-standaard koppelvlakken.
Zilver staat voor producten die continuïteitsmaatregelen treffen om te
garanderen dat gemeenten kunnen blijven draaien, óók als een
leverancier failliet gaat of in surséance verkeert. De gemeenten kan in alle
gevallen zijn eigen data meenemen.
En goud staat voor flexibiliteit en is voor producten die een
overstapservice bieden. Net als bi de telecomaanbieder of
energieleverancier, ook daarvoor sprak ik met u vorige bijeenkomst.
U ziet, de gemeente wordt steeds zelfbewuster. En dat is nodig ook, want
er wordt in gemeenten meer en ander werk verricht dan vroeger!
In steeds meer gemeentelijke processen wordt de burger steeds meer
betrokken. Sociaal domein, burgerzaken, de komende Omgevingswet:
burgers krijgen steeds meer toegang tot informatie en we groeien toe
naar situaties waarin de burger zijn eigen gegevens gaat beheren.
Zover is het nog niet, maar Woerden bijvoorbeeld heeft al een eigen
inwonerscloud. Daar kunnen met apps gegevens tussen gemeente en
burgers gedeeld worden.
3
Dit herkent u wellicht al, en misschien al langer. Als leveranciers zult u bij
de (door) ontwikkeling van ICT zich ook steeds meer gaan richten op het
ondersteunen van de burgers en belanghebbenden bij het uitwisselen van
gegevens met de gemeente. Mensen vragen zich uiteindelijk af: als ik dat
met mijn bank kan, waarom dan niet met mijn gemeente?
Dit alles vraagt veel van ons en ook van u. TEMPO! Dat wordt meer en
meer belangrijk. Met de e-Overheid willen we, nee moeten we meer
tempo maken. Op de pilotstarter, waar nu gemeenten hun innovaties
kunnen inbrengen die waarde toevoegen, willen we nadrukkelijk meer en
meer samenwerkingsverbanden van gemeenten en aanbieders zien. Dat
biedt ook u een platform voor uw ideeën en dus kansen op de
gemeentemarkt.
Jaren geleden was dit ondenkbaar. Een samenwerking van een publieke
en een private partij, en dan ook nog eens op innovatie. De tijden
veranderen.
De burger centraal, regie op eigen gegevens, publiek private
samenwerking, het is allemaal overigens niet nieuw.
We komen kijkend naar onze NL geschiedenis van een samenleving
waarin zelfredzaamheid vanzelfsprekend was en regie op eigen situaties,
maar we zijn afgedreven via verzuiling en verzorgingsstaat naar de
systeemwereld. Een collega uit ons netwerk Albert Jan Kruijter kan een
prachtige historische schets geven. Albert Jan is vorig jaar op het
VNG/KING congres geweest en daarna ook een keer bij ons in het atrium
van ons pand de Willemshof en heeft deze schets gegeven: een eye
opener die ik u zeker aanraad. Zeer inspirerend en leerzaam.
Vandaag wil ik echter het woord geven aan andere inspirerende collega’s
te weten Bert Mulder en Martijn Hartog die u meenemen in die
ontwikkeling van informatievoorziening tussen burger en overheid. Zij
hebben het maatschappelijke informatievoorziening genoemd en dit
verwoord in een publicatie die die naam draagt “maatschappelijke
informatievoorziening”, en die u kunt vinden op de website van het
esociety instituut van de Haagse Hogeschool.
Ik heb binnen KING in januari gemeld dat dit voor ons het jaar van de
ontwikkeling is. En daarmee wil ik u ook besmetten vandaag.
In het scenario dat Bert en Martijn beschrijven staat de burger centraal in
de ontwikkeling van de (informatie) samenleving. Met toenemend gebruik
van digitale middelen faciliteren inwoners hun eigen regie, hun
persoonlijke leefomgeving en inspireren ze zichzelf en hun sociale
netwerken tot participatie in zorg, welzijn, openbaar bestuur en veiligheid.
De overheid hoeft dit alleen maar te faciliteren.
4
De burger doet het dus al en vraagt ons eraan deel te nemen. We hoeven
er in die zin alleen maar op in te spelen. Digitale mogelijkheden zijn
daarin versterkend.
Hoe te faciliteren dat is onze leerweg als overheid. En dat doen we graag
met u, de markt. Want publiek private samenwerking is iets dat veel meer
nodig is dan dat er nu gebeurt. Ook dat gaat veranderen. Vandaag dus
een stapje op die weg.

More Related Content

What's hot

Leveranciersbijeenkomst digitale agenda2020 11092015
Leveranciersbijeenkomst digitale agenda2020 11092015Leveranciersbijeenkomst digitale agenda2020 11092015
Leveranciersbijeenkomst digitale agenda2020 11092015
KING
 
Handreiking cloud overheden_taskforce_lr
Handreiking cloud overheden_taskforce_lrHandreiking cloud overheden_taskforce_lr
Handreiking cloud overheden_taskforce_lr
KING
 
150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0
150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0
150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0
KING
 
Ronde 2: De standaard verwerkersovereenkomst
Ronde 2: De standaard verwerkersovereenkomstRonde 2: De standaard verwerkersovereenkomst
Ronde 2: De standaard verwerkersovereenkomst
Congrestival
 
Ronde 2: Wat betekent GT Connect voor mijn gemeente?
Ronde 2: Wat betekent GT Connect voor mijn gemeente?Ronde 2: Wat betekent GT Connect voor mijn gemeente?
Ronde 2: Wat betekent GT Connect voor mijn gemeente?
Congrestival
 
BCT wil snel sluitende standaardisatie zaaktypencatalogus
BCT wil snel sluitende standaardisatie zaaktypencatalogusBCT wil snel sluitende standaardisatie zaaktypencatalogus
BCT wil snel sluitende standaardisatie zaaktypencatalogus
guestc11e14
 

What's hot (20)

Kci 22 06-2017 ynformed (tim paauw)
Kci 22 06-2017 ynformed (tim paauw)Kci 22 06-2017 ynformed (tim paauw)
Kci 22 06-2017 ynformed (tim paauw)
 
Bijeenkomst KCI 8 juni
Bijeenkomst KCI 8 juniBijeenkomst KCI 8 juni
Bijeenkomst KCI 8 juni
 
20160616 leveranciersdag Berichtenapp
20160616 leveranciersdag Berichtenapp20160616 leveranciersdag Berichtenapp
20160616 leveranciersdag Berichtenapp
 
160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING
 
Meelzolder rond 2 presentatie serviceformules in de praktijk def
Meelzolder rond 2 presentatie serviceformules in de praktijk defMeelzolder rond 2 presentatie serviceformules in de praktijk def
Meelzolder rond 2 presentatie serviceformules in de praktijk def
 
Kci 22 06-2017 westland (frits dreschler)
Kci 22 06-2017 westland (frits dreschler)Kci 22 06-2017 westland (frits dreschler)
Kci 22 06-2017 westland (frits dreschler)
 
Leveranciersbijeenkomst digitale agenda2020 11092015
Leveranciersbijeenkomst digitale agenda2020 11092015Leveranciersbijeenkomst digitale agenda2020 11092015
Leveranciersbijeenkomst digitale agenda2020 11092015
 
30062017 leveranciersbijeenkomst big data
30062017 leveranciersbijeenkomst big data30062017 leveranciersbijeenkomst big data
30062017 leveranciersbijeenkomst big data
 
151127 leveranciersbijeenkomst da2020
151127 leveranciersbijeenkomst da2020151127 leveranciersbijeenkomst da2020
151127 leveranciersbijeenkomst da2020
 
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
 
20170530 Werkconferentie KCI presentatie art klijn
20170530 Werkconferentie KCI presentatie art klijn20170530 Werkconferentie KCI presentatie art klijn
20170530 Werkconferentie KCI presentatie art klijn
 
Handreiking cloud overheden_taskforce_lr
Handreiking cloud overheden_taskforce_lrHandreiking cloud overheden_taskforce_lr
Handreiking cloud overheden_taskforce_lr
 
150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0
150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0
150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0
 
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
 
Ronde 2: De standaard verwerkersovereenkomst
Ronde 2: De standaard verwerkersovereenkomstRonde 2: De standaard verwerkersovereenkomst
Ronde 2: De standaard verwerkersovereenkomst
 
Ronde 2: Wat betekent GT Connect voor mijn gemeente?
Ronde 2: Wat betekent GT Connect voor mijn gemeente?Ronde 2: Wat betekent GT Connect voor mijn gemeente?
Ronde 2: Wat betekent GT Connect voor mijn gemeente?
 
160216 presentatie digitale volwassenheid v2
160216 presentatie digitale volwassenheid v2160216 presentatie digitale volwassenheid v2
160216 presentatie digitale volwassenheid v2
 
20170530 Werkconferentie KCI presentatie ewoud de voogd
20170530 Werkconferentie KCI presentatie ewoud de voogd20170530 Werkconferentie KCI presentatie ewoud de voogd
20170530 Werkconferentie KCI presentatie ewoud de voogd
 
BCT wil snel sluitende standaardisatie zaaktypencatalogus
BCT wil snel sluitende standaardisatie zaaktypencatalogusBCT wil snel sluitende standaardisatie zaaktypencatalogus
BCT wil snel sluitende standaardisatie zaaktypencatalogus
 
Servicekwaliteit - workshop 6 (ronde 1/2): Modelhandvest met minimunnormen
Servicekwaliteit - workshop 6 (ronde 1/2): Modelhandvest met minimunnormenServicekwaliteit - workshop 6 (ronde 1/2): Modelhandvest met minimunnormen
Servicekwaliteit - workshop 6 (ronde 1/2): Modelhandvest met minimunnormen
 

Viewers also liked

160209 Praktijkmiddag Zaanstad- Dienstverlening en de veranderende rol van de...
160209 Praktijkmiddag Zaanstad- Dienstverlening en de veranderende rol van de...160209 Praktijkmiddag Zaanstad- Dienstverlening en de veranderende rol van de...
160209 Praktijkmiddag Zaanstad- Dienstverlening en de veranderende rol van de...
KING
 

Viewers also liked (20)

Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
 
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017
 
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
 
0903 Doedag Venlo presentatie authenticatie
0903 Doedag Venlo presentatie authenticatie0903 Doedag Venlo presentatie authenticatie
0903 Doedag Venlo presentatie authenticatie
 
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
 
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
 
151105 praktijkmiddag weert creatief denken hokjesoefening
151105 praktijkmiddag weert creatief denken hokjesoefening151105 praktijkmiddag weert creatief denken hokjesoefening
151105 praktijkmiddag weert creatief denken hokjesoefening
 
151013 praktijkmiddag schiedam gemeente rotterdam praatplaat
151013 praktijkmiddag schiedam gemeente rotterdam praatplaat151013 praktijkmiddag schiedam gemeente rotterdam praatplaat
151013 praktijkmiddag schiedam gemeente rotterdam praatplaat
 
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
 
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
 
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
 
0902 Doe dag zwolle
0902 Doe dag zwolle 0902 Doe dag zwolle
0902 Doe dag zwolle
 
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
 
Leeuwarden handout tips & tricks social media
Leeuwarden  handout tips & tricks social mediaLeeuwarden  handout tips & tricks social media
Leeuwarden handout tips & tricks social media
 
Groningen werkafspraken webcare 2013
Groningen  werkafspraken webcare 2013Groningen  werkafspraken webcare 2013
Groningen werkafspraken webcare 2013
 
160209 Praktijkmiddag Zaanstad- Dienstverlening en de veranderende rol van de...
160209 Praktijkmiddag Zaanstad- Dienstverlening en de veranderende rol van de...160209 Praktijkmiddag Zaanstad- Dienstverlening en de veranderende rol van de...
160209 Praktijkmiddag Zaanstad- Dienstverlening en de veranderende rol van de...
 

Similar to 160104 Leveranciersdag KING

City Transformation Forum, 3 februari 2016 - Data Driven Urbanisation
City Transformation Forum, 3 februari 2016 - Data Driven UrbanisationCity Transformation Forum, 3 februari 2016 - Data Driven Urbanisation
City Transformation Forum, 3 februari 2016 - Data Driven Urbanisation
Dianne Huiberts
 
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Jonas Piet
 

Similar to 160104 Leveranciersdag KING (20)

Artikel Digitaal Bestuur
Artikel Digitaal BestuurArtikel Digitaal Bestuur
Artikel Digitaal Bestuur
 
Congres Succesvol de gemeentelijke organisatie vernieuwen - De workshops
Congres Succesvol de gemeentelijke organisatie vernieuwen - De workshopsCongres Succesvol de gemeentelijke organisatie vernieuwen - De workshops
Congres Succesvol de gemeentelijke organisatie vernieuwen - De workshops
 
Minder regie, betere samenwerking
Minder regie, betere samenwerkingMinder regie, betere samenwerking
Minder regie, betere samenwerking
 
E magazine 2014 januari
E magazine 2014 januariE magazine 2014 januari
E magazine 2014 januari
 
Minder regie, betere samenwerking
Minder regie, betere samenwerkingMinder regie, betere samenwerking
Minder regie, betere samenwerking
 
IJBM juni 2015 [v-16]
IJBM juni 2015 [v-16]IJBM juni 2015 [v-16]
IJBM juni 2015 [v-16]
 
Presentatie san 2012 wikistdia
Presentatie san 2012 wikistdiaPresentatie san 2012 wikistdia
Presentatie san 2012 wikistdia
 
City Transformation Forum, 3 februari 2016 - Data Driven Urbanisation
City Transformation Forum, 3 februari 2016 - Data Driven UrbanisationCity Transformation Forum, 3 februari 2016 - Data Driven Urbanisation
City Transformation Forum, 3 februari 2016 - Data Driven Urbanisation
 
Handleiding Digitale Democratie
Handleiding Digitale DemocratieHandleiding Digitale Democratie
Handleiding Digitale Democratie
 
Burgernetwerk Gemeente Oude IJsselstreek 2 0
Burgernetwerk Gemeente Oude IJsselstreek 2 0Burgernetwerk Gemeente Oude IJsselstreek 2 0
Burgernetwerk Gemeente Oude IJsselstreek 2 0
 
Portfolio Serious Ambtenaar II
Portfolio Serious Ambtenaar IIPortfolio Serious Ambtenaar II
Portfolio Serious Ambtenaar II
 
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
 
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
 
Presentaties zwolle 17 juni 2010
Presentaties zwolle 17 juni 2010Presentaties zwolle 17 juni 2010
Presentaties zwolle 17 juni 2010
 
Posterscope Predictions 2016
Posterscope Predictions 2016Posterscope Predictions 2016
Posterscope Predictions 2016
 
Portfolio Serious Ambtenaar II (beeldscherm versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (beeldscherm versie)Portfolio Serious Ambtenaar II (beeldscherm versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (beeldscherm versie)
 
26112016 Leveranciersdag KING
26112016 Leveranciersdag KING26112016 Leveranciersdag KING
26112016 Leveranciersdag KING
 
meetup 11102018 - Verslag
meetup 11102018 - Verslagmeetup 11102018 - Verslag
meetup 11102018 - Verslag
 
Posterscope OOH predictions 2016
Posterscope OOH predictions 2016Posterscope OOH predictions 2016
Posterscope OOH predictions 2016
 
meetup 11102018 - De keuzes te maken bij Blockchain
meetup 11102018 - De keuzes te maken bij Blockchainmeetup 11102018 - De keuzes te maken bij Blockchain
meetup 11102018 - De keuzes te maken bij Blockchain
 

More from KING

Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
KING
 
GGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en novemberGGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en november
KING
 
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
KING
 
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
KING
 
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverleningDoedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
KING
 
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
KING
 
De bor-bg tconnectie
De bor-bg tconnectieDe bor-bg tconnectie
De bor-bg tconnectie
KING
 

More from KING (20)

Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
 
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberPresentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
 
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberPresentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
 
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
 
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
 
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistratiesPresentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
 
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
 
GGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en novemberGGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en november
 
Doe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatieDoe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatie
 
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
 
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op ordeDoe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
 
Doedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatieDoedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatie
 
Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game
 
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfoDoedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
 
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
 
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverleningDoedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
 
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
 
Doe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVGDoe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVG
 
Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren
 
De bor-bg tconnectie
De bor-bg tconnectieDe bor-bg tconnectie
De bor-bg tconnectie
 

160104 Leveranciersdag KING

 • 1. 1 Larissa Zegveld - leveranciersbijeenkomst 1 april 2016 Dames en heren, Fijn dat jullie er zijn en weer met zovelen! Het is altijd goed om te zien dat zoveel partijen die allemaal hun kunnen inzetten voor de Nederlandse gemeenten ook bereid zijn om samen in een zaal en bij een bijeenkomst te zitten om verder te werken aan de verbetering van de dienstverlening aan de gemeenten. U bent hier welkom omdat u als leverende partij aan gemeenten een convenant met KING heeft gesloten met de intentie van u om in te spelen op de doelstellingen van gemeenten uit de Digitale Agenda 2020. Daarbij horen afspraken over standaarden en normen. Niet altijd plezierig voor u en uw briljante ontwikkelaars, die zich soms in een keurslijf voelen zitten. Dat begrijp ik. Maar voor onze gemeenten wèl fijn. En daarin de optimale balans vinden; daar gaat het om. Als gemeenten willen we nadrukkelijk optreden als overheid die dichtbij onze inwoners en bedrijven staat en daarvoor moeten de gemeenten steeds meer samen optrekken. En alleen al de hoeveelheid te verwerken data maakt dat standaardisatie voor ons een must is. Het gemeentelijk landschap is van oudsher nogal versnipperd, dus ook op het gebied van software en ICT. Mijn voorganger Tof Thissen heeft wel eens gezegd: stel je toch eens voor dat de spoorwegen in Nederland zouden zijn aangelegd door de gemeenten… En dat verandert al een aantal jaren. We doen meer en meer als collectief. We hebben een tender uitgeschreven voor gemeentelijke telefonie waaraan ruim 280 gemeenten meededen. Dat is ons goed bevallen. Het smaakt naar meer en daarvoor zijn de volgende gemeenschappelijke inkooptrajecten op het gebied van infra al in de maak. Afgelopen twee maanden is in opdracht van de VNG een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar mogelijke collectivisering van I-voorzieningen. Dit onderzoek is uitgevoerd door Berenschot en is gisteren aan de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid opgeleverd. Het is daar goed ontvangen, en sluit aan bij de wens om meer collectief op te treden. Begin volgende week kunt u het rapport vinden op de websites van VNG en KING. het rapport is één van de onderleggers voor verdere besluitvorming over collectivisering in de ALV van 8 juni 2016. Dit betekent andere vormen van regievoering waarbij we als gemeenten nog meer aan vraagbundeling gaan doen en aan een gemeenschappelijke
 • 2. 2 uitvraag. Dat levert transparantie op waar alle Nederlanders baat bij hebben. Collectivisering en standaardisering zijn de kernwoorden momenteel in de koers van VNG/KING. Marktpartijen blijven belangrijk in het realiseren van de doelstellingen. Daarover willen we graag met u goede en zakelijke afspraken maken. Dit ziet u terug in het nieuwe convenant. Het convenant waarin we nadrukkelijk sturen op de doelen en ambities waar gemeenten nu voor staan. We sturen op sterker opdrachtgeverschap op het juiste niveau (te weten meer in functionaliteit) aan de gemeentelijke kant, ik heb u vorige keer hierop meegenomen. En we sturen op heldere afspraken. Bijvoorbeeld over de levensduur van versies van standaarden om ervoor te zorgen dat de laatste versies ondersteund worden en niet dat gemeenten heel oude standaarden blijven hanteren. Een ander punt van de nieuwe convenanten is dat we leveranciers de mogelijkheid bieden zich op productniveau positief te onderscheiden. We maken onderscheid in producten met de kwalificatie brons, zilver en goud, afhankelijk van de mate waarin de deze gemeenten helpen bij het maken van keuzes op het gebied van functionaliteit, interoperabiliteit, continuïteit en flexibiliteit. Simpel gezegd in mijn woorden: Het convenant gaat over een nieuwe set van basisafspraken en het confirmeren aan de uitgangspunten zoals de landelijke GDI en de Digitale Agenda 2020. Brons staat voor producten van werkende oplossingen met goede functionaliteit en inpasbaarheid. Deze leveranciers publiceren ook alle niet-standaard koppelvlakken. Zilver staat voor producten die continuïteitsmaatregelen treffen om te garanderen dat gemeenten kunnen blijven draaien, óók als een leverancier failliet gaat of in surséance verkeert. De gemeenten kan in alle gevallen zijn eigen data meenemen. En goud staat voor flexibiliteit en is voor producten die een overstapservice bieden. Net als bi de telecomaanbieder of energieleverancier, ook daarvoor sprak ik met u vorige bijeenkomst. U ziet, de gemeente wordt steeds zelfbewuster. En dat is nodig ook, want er wordt in gemeenten meer en ander werk verricht dan vroeger! In steeds meer gemeentelijke processen wordt de burger steeds meer betrokken. Sociaal domein, burgerzaken, de komende Omgevingswet: burgers krijgen steeds meer toegang tot informatie en we groeien toe naar situaties waarin de burger zijn eigen gegevens gaat beheren. Zover is het nog niet, maar Woerden bijvoorbeeld heeft al een eigen inwonerscloud. Daar kunnen met apps gegevens tussen gemeente en burgers gedeeld worden.
 • 3. 3 Dit herkent u wellicht al, en misschien al langer. Als leveranciers zult u bij de (door) ontwikkeling van ICT zich ook steeds meer gaan richten op het ondersteunen van de burgers en belanghebbenden bij het uitwisselen van gegevens met de gemeente. Mensen vragen zich uiteindelijk af: als ik dat met mijn bank kan, waarom dan niet met mijn gemeente? Dit alles vraagt veel van ons en ook van u. TEMPO! Dat wordt meer en meer belangrijk. Met de e-Overheid willen we, nee moeten we meer tempo maken. Op de pilotstarter, waar nu gemeenten hun innovaties kunnen inbrengen die waarde toevoegen, willen we nadrukkelijk meer en meer samenwerkingsverbanden van gemeenten en aanbieders zien. Dat biedt ook u een platform voor uw ideeën en dus kansen op de gemeentemarkt. Jaren geleden was dit ondenkbaar. Een samenwerking van een publieke en een private partij, en dan ook nog eens op innovatie. De tijden veranderen. De burger centraal, regie op eigen gegevens, publiek private samenwerking, het is allemaal overigens niet nieuw. We komen kijkend naar onze NL geschiedenis van een samenleving waarin zelfredzaamheid vanzelfsprekend was en regie op eigen situaties, maar we zijn afgedreven via verzuiling en verzorgingsstaat naar de systeemwereld. Een collega uit ons netwerk Albert Jan Kruijter kan een prachtige historische schets geven. Albert Jan is vorig jaar op het VNG/KING congres geweest en daarna ook een keer bij ons in het atrium van ons pand de Willemshof en heeft deze schets gegeven: een eye opener die ik u zeker aanraad. Zeer inspirerend en leerzaam. Vandaag wil ik echter het woord geven aan andere inspirerende collega’s te weten Bert Mulder en Martijn Hartog die u meenemen in die ontwikkeling van informatievoorziening tussen burger en overheid. Zij hebben het maatschappelijke informatievoorziening genoemd en dit verwoord in een publicatie die die naam draagt “maatschappelijke informatievoorziening”, en die u kunt vinden op de website van het esociety instituut van de Haagse Hogeschool. Ik heb binnen KING in januari gemeld dat dit voor ons het jaar van de ontwikkeling is. En daarmee wil ik u ook besmetten vandaag. In het scenario dat Bert en Martijn beschrijven staat de burger centraal in de ontwikkeling van de (informatie) samenleving. Met toenemend gebruik van digitale middelen faciliteren inwoners hun eigen regie, hun persoonlijke leefomgeving en inspireren ze zichzelf en hun sociale netwerken tot participatie in zorg, welzijn, openbaar bestuur en veiligheid. De overheid hoeft dit alleen maar te faciliteren.
 • 4. 4 De burger doet het dus al en vraagt ons eraan deel te nemen. We hoeven er in die zin alleen maar op in te spelen. Digitale mogelijkheden zijn daarin versterkend. Hoe te faciliteren dat is onze leerweg als overheid. En dat doen we graag met u, de markt. Want publiek private samenwerking is iets dat veel meer nodig is dan dat er nu gebeurt. Ook dat gaat veranderen. Vandaag dus een stapje op die weg.