Doedagen najaar 2017 identificatie

KING
KINGKING

Doedagen najaar 2017

1
Vereniging vanNederlandse Gemeenten
Ver eniging van
Neder landse G em eent en
Identificatie en
authenticatie
Digitale Agenda 2020
Yvonne Brink
2
Agenda
• Inleiding
• Identificatie, authenticatie, autorisatie
• Wat achtergrond
• Welke middelen?
• eIDAS
• Workshop ‘Help er staat een EU-burger voor
mijn digitale loket!’
• Aanvragen afschrift geboorteregister
• Aanvraag parkeervergunning
3
Identificatie, authenticatie…
• Identificatie:
• is het vaststellen van de identiteit van een persoon:
Wie bent u?
• Authenticatie:
• Proces dat de vermeende identiteit van een bepaalde
entiteit (bijvoorbeeld een persoon) verifieert. Dit kan op
meerdere manieren gebeuren:
• met een element dat alleen door onszelf is gekend,
bijvoorbeeld een password (“wat men weet”),
• door het feit dat we in het bezit zijn van een voorwerp,
zoals een pas (“wat men bezit”),
• hetzij door “wat men is”, zoals een biometrisch
kenmerk.
Bent u wie u zegt te zijn? 4
… en autorisatie
• Autorisatie
• ~ volmacht, toestemming: proces waarin
een persoon rechten krijgt op het
benaderen van een bijvoorbeeld een
bestand of een systeem.
Bent u bevoegd om te handelen?
2
5
Waarom is het van belang?
• Wens:
• Online dienstverlening aan burgers/bedrijven laten
groeien;
• Meer toegang tot bronnen en informatie;
• Beter voorinvullen, hergebruiken en wijzigen van
gegevens.
• Nodig:
• Gegevens en transacties veilig online ontsluiten
• Burgers, bedrijven en overheden beschikken over
digitale toegang
• Dan moeten we sleutel en slot op orde hebben!
6
Wat achtergrond
• Wet GDI: beoogde inwerking treding: 2019:
identificatie/authenticatie
• Multimiddelenstrategie?: publieke en private middelen in
overheidsdomein
• Brief (oud)minister Plasterk aan Tweede Kamer (juni
2017)
• Voorrang aan publiek middel
• Marktverkenning privaat middel
• Middelen moeten voldoen aan (Uniforme) Set van Eisen
7
Wat achtergrond (2)
• Alle middelen die voldoen aan USvE, moeten gemeenten
gaan accepteren
• Drie niveaus: basis, substantieel en hoog
• DigiD laag wordt uitgefaseerd (drie jaar): dus niveau naar
substantieel of hoog (of keuze voor geen!)
8
Welke middelen
• DigiD substantieel: Android/NFC compatibel
smartphone
• DigiD Hoog: eNIK/rijbewijs
• eHerkenning/Idensys: verschillende private
middelenuitgevers
• iDIN: bestaande infrastructuur van banken
3
9
DigiD substantieel
• NFC-Chip: Near Field Communication
• Is een draadloze technologie waarmee een
apparaat gegevens verzamelt en interpreteert van
een ander NFC-apparaat of –label dichtbij.
10
De NFC Chip
• Biohacking
• Kantoortoegang
• Business card
• ID
• Betalen
• Medische info
• Etc…
11
DigiD substantieel (2)
• DigiD app telefoon, eenmaal met eRijbewijs/eNIK
• Alleen Android
• Apple heeft NFC chip, maar (nog) niet opgesteld
voor derden… dus nog niet bruikbaar voor DigiD
substantieel
• Oplossing Apple wordt onderzocht door BZK
• Code aan loket, reader bij gemeentelijke balies,
virtueel loket, etc
• Vanaf IOS 11 (beperkt?) opengesteld?
12
DigiD substantieel (3)
• eRijbewijs/eNIK moet beschikbaar zijn om DigiD
substantieel te kunnen activeren…
• Planning zoals nu bij ons bekend:
• Introductie eRijbewijs medio 2018
• eNIK; medio 2019
• 2019: DigiD substantieel beschikbaar voor
dienstaanbieders
4
13
DigiD Hoog
• App maar dan altijd gebruik in combinatie
met eRijbewijs of eNIK
• Planning zoals nu bij ons bekend:
• eRijbewijs medio 2018
• eNIK medio 2019
• Adaptatietijd 10 jaar
14
eNIK en eRijbewijsuitgifte
• Uitgifte waarschijnlijk vanuit gemeentebalie
• Impact daarvan nog niet bekend omdat
uitgifteproces nog niet uitgewerkt is
• VNG/KING wil een impactanalyse doen op
uitgifteproces
15
eHerkenning/Idensys
• eHerkenning: Identificatie/authenticatie en
autorisatie voor bedrijven.
• Publiek-Private-Samenwerking(EZ);
• Via aantal makelaars;
• Betaald middel;
• Bijna 200 gemeenten aangesloten op
eHerkenning.
• Idensys: Privaat middel.
• Via aantal makelaars;
• Voldoen aan SvE;
• Marktverkenning privaat middel.
16
iDIN
• Infrastructuur van de banken.
• Pilot met belastingdienst en aantal
zorgverzekeraars, sinds kort ook BKR.
• Werking gelijk een iDealbetaling.
• Voldoen (nog) niet aan de SvE.
5
17
Welk niveau per product/dienst?
• Handreiking betrouwbaarheidsniveau:
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/file
s/atoms/files/Betrouwbaarheidsniveaus_voor_digi
tale_dienstverlening_v4.PDF
• Regelhulp keuze betrouwbaarheidsniveau:
https://betrouwbaarheidsniveaus.forumstandaardi
satie.nl/
18
eIDAS
• Europese verordening voor grensoverschrijdend
zakendoen.
• Buitenlandse EU-middelen moetenworden
geaccepteerd.
• Alleen middelen die genotificeerd zijn bij de
Europese Commissie.
• In werking per september 2018.
20
eIDAS (2)
• Verplicht meeverzondenattributen (burger):
• Uniek identificatienummer
• Huidige familienaam of –namen
• Huidige voornaam of –voornamen
• Geboortedatum
• Deze attributen worden bij RvIG gematcht
tegen de BRP om te kijken of er een BSN van
de EU-burger beschikbaar is. Indien
beschikbaar wordt BSN meegeleverd.
6
21
eIDAS (3)
• Verplicht meeverzonden attributen
(bedrijf):
• Pseudoniem van het unieke
identificatienummer burger
(vertegenwoordiger van het bedrijf)
• Pseudoniem van het unieke
identificatienummer bedrijf
• Officiële naam
22
eIDAS
• Toegang tot dienstverlening?
• Aansluiten via makelaar
• Let op dat makelaar de eIDASaansluiting
verzorgd
• Ontzorging: Contractduur
23
Een berg informatie
• Vragen tot nu toe?
• Het is een Doe-dag…
24
Workshop
Help! Er staat een EU-burger
voor mijn digitale loket!’
7
25
Bespreek in groepen:
• Geef drie diensten/producten waar een EU-
burger behoefte aan zou kunnen hebben.
• Geef per dienst aan welke informatie je nodig
hebt om de dienst te kunnen verlenen.
• Werk één van de twee aanvragen uit:
• Dejan
• Luisa
26
Dejan
27
Dejan – afschrift geboorteakte
• Woont weer in Ljubljana.
• Na 20 jaar in Nederland gewoond en gewerkt te
hebben.
• Zijn zoon Matic (14 jaar) is hier geboren.
• Hij heeft een afschift uit het geboorteregister
nodig van zijn zoon Matic.
• Logt in met zijn Sloveense eID op de website
van zijn oude gemeente. Via de BRP wordt zijn
BSN meegeleverd.
28
Dejan – afschrift geboorteregister
Vragen:
• Welke informatie heb je nodig om deze dienst
aan Dejan te kunnen verlenen?
• Geef aan of het werkproces aangepast moet
worden:
• Zo ja: Hoe?
• Zo nee: Waarom niet?
8
29
Luisa
30
Luisa – parkeervergunning
• Is net in Nederland komen wonen.
• Voor drie jaar.
• Wil een parkeervergunningaanvragen voor
haar Spaanse auto op haar Nederlandse
adres.
• Logt in met haar Spaanse eID.
31
Luisa– parkeervergunning
Vragen:
• Welke informatie heb je nodig om deze dienst
aan Luisa te kunnen verlenen?
• Geef aan of het werkproces aangepast moet
worden:
• Zo ja: Hoe?
• Zo nee: Waarom niet?
32
Ter herinnering
• Verplicht meeverzondenattributen (burger):
• Uniek identificatienummer,Huidige familienaam of –
namen, Huidige voornaam of –voornamen,
Geboortedatum
Vragen:
• Geef drie diensten/producten waar een EU-burger
behoefte aan zou kunnen hebben.
• Geef per dienst aan welke informatie je nodig hebt
om de dienst te kunnen verlenen.
Dejan/Luisa
• Welke informatie heb je nodig om deze dienst aan
Dejan/Luisa te kunnen verlenen?
• Geef aan of het werkproces aangepast moet worden:
• Zo ja: Hoe?
• Zo nee: Waarom niet?
9
33
Meer informatie
www.da2020.nl
34
Accountmanagers
Digitale
Agenda 2020

Recommended

Doe dagen najaar 2017 identificatie by
Doe dagen najaar 2017 identificatieDoe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatieKING
381 views30 slides
Doe dag rotterdam sessie authenticatie by
Doe dag rotterdam sessie authenticatieDoe dag rotterdam sessie authenticatie
Doe dag rotterdam sessie authenticatieKING
279 views24 slides
1704 landelijke online diensten digitale agenda 2020 doe dagen by
1704 landelijke online diensten digitale agenda 2020 doe dagen1704 landelijke online diensten digitale agenda 2020 doe dagen
1704 landelijke online diensten digitale agenda 2020 doe dagenKING
201 views29 slides
20170413 doe dagen algemeen by
20170413 doe dagen algemeen20170413 doe dagen algemeen
20170413 doe dagen algemeenKING
68 views25 slides
1704 Presentatie terugmelden stap voor stap by
1704 Presentatie terugmelden stap voor stap 1704 Presentatie terugmelden stap voor stap
1704 Presentatie terugmelden stap voor stap KING
211 views23 slides
Doe dagen Amersfoort by
Doe dagen AmersfoortDoe dagen Amersfoort
Doe dagen AmersfoortKING
142 views13 slides

More Related Content

What's hot

Digitale overheid by
Digitale overheidDigitale overheid
Digitale overheidLudo47
247 views35 slides
Realisatiedag 21 juni Nijverdal eId by
Realisatiedag 21 juni Nijverdal eIdRealisatiedag 21 juni Nijverdal eId
Realisatiedag 21 juni Nijverdal eIdVNG Realisatie
199 views6 slides
Realisatiedag 14 juni Hilversum eID by
Realisatiedag 14 juni Hilversum eIDRealisatiedag 14 juni Hilversum eID
Realisatiedag 14 juni Hilversum eIDVNG Realisatie
277 views30 slides
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november by
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberPresentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberKING
312 views28 slides
Denktank kennissessie identity.next 20 juni 2017 by
Denktank kennissessie identity.next 20 juni 2017Denktank kennissessie identity.next 20 juni 2017
Denktank kennissessie identity.next 20 juni 2017Frank de Goede
41 views49 slides
Digitale overheid (2018) by
Digitale overheid (2018)Digitale overheid (2018)
Digitale overheid (2018)Ludo47
433 views33 slides

What's hot(20)

Digitale overheid by Ludo47
Digitale overheidDigitale overheid
Digitale overheid
Ludo47247 views
Realisatiedag 21 juni Nijverdal eId by VNG Realisatie
Realisatiedag 21 juni Nijverdal eIdRealisatiedag 21 juni Nijverdal eId
Realisatiedag 21 juni Nijverdal eId
VNG Realisatie199 views
Realisatiedag 14 juni Hilversum eID by VNG Realisatie
Realisatiedag 14 juni Hilversum eIDRealisatiedag 14 juni Hilversum eID
Realisatiedag 14 juni Hilversum eID
VNG Realisatie277 views
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november by KING
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberPresentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
KING312 views
Denktank kennissessie identity.next 20 juni 2017 by Frank de Goede
Denktank kennissessie identity.next 20 juni 2017Denktank kennissessie identity.next 20 juni 2017
Denktank kennissessie identity.next 20 juni 2017
Frank de Goede41 views
Digitale overheid (2018) by Ludo47
Digitale overheid (2018)Digitale overheid (2018)
Digitale overheid (2018)
Ludo47433 views
310317 Discussie leveranciersdag by KING
310317 Discussie leveranciersdag 310317 Discussie leveranciersdag
310317 Discussie leveranciersdag
KING81 views
1704 Mijn overheidberichtenbox doe dag king by KING
1704 Mijn overheidberichtenbox doe dag king1704 Mijn overheidberichtenbox doe dag king
1704 Mijn overheidberichtenbox doe dag king
KING139 views
Presentatie plenaire gedeelte doe dag Amersfoort18 april by KING
Presentatie plenaire gedeelte doe dag Amersfoort18 aprilPresentatie plenaire gedeelte doe dag Amersfoort18 april
Presentatie plenaire gedeelte doe dag Amersfoort18 april
KING274 views
Ronde 3 hoe kun je profiteren van de gdi by Congrestival
Ronde 3 hoe kun je profiteren van de gdiRonde 3 hoe kun je profiteren van de gdi
Ronde 3 hoe kun je profiteren van de gdi
Congrestival150 views
2017 03 31 leveranciers king bijeenkomst_e_idas by KING
2017 03 31 leveranciers king bijeenkomst_e_idas2017 03 31 leveranciers king bijeenkomst_e_idas
2017 03 31 leveranciers king bijeenkomst_e_idas
KING278 views
1704 Presentatie pdok doe dagen by KING
1704 Presentatie pdok doe dagen1704 Presentatie pdok doe dagen
1704 Presentatie pdok doe dagen
KING149 views
Presentatie totaal wet gdi_10feb versie 2 by Maarten Prinsen
Presentatie totaal wet gdi_10feb versie 2Presentatie totaal wet gdi_10feb versie 2
Presentatie totaal wet gdi_10feb versie 2
Maarten Prinsen198 views
Ronde 1: Digitaal Machtigen, de ontwikkelingen by Congrestival
Ronde 1: Digitaal Machtigen, de ontwikkelingenRonde 1: Digitaal Machtigen, de ontwikkelingen
Ronde 1: Digitaal Machtigen, de ontwikkelingen
Congrestival221 views
Dday Legal, Kirsten VAn Gossum by BDMA1
Dday Legal, Kirsten VAn GossumDday Legal, Kirsten VAn Gossum
Dday Legal, Kirsten VAn Gossum
BDMA1297 views
20160401 Leveranciersdag KING by KING
20160401 Leveranciersdag KING20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING
KING260 views
160401 Leveranciersdag KING by KING
160401 Leveranciersdag KING160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING
KING1.1K views
Ronde 1: Vroegsignalering: Eerste ervaringen met het voorspellen van schulden by Congrestival
Ronde 1: Vroegsignalering: Eerste ervaringen met het voorspellen van schulden Ronde 1: Vroegsignalering: Eerste ervaringen met het voorspellen van schulden
Ronde 1: Vroegsignalering: Eerste ervaringen met het voorspellen van schulden
Congrestival139 views
cidSafe project overview (in Dutch!!!) by wegdam
cidSafe project overview (in Dutch!!!)cidSafe project overview (in Dutch!!!)
cidSafe project overview (in Dutch!!!)
wegdam273 views

Similar to Doedagen najaar 2017 identificatie

Workinprogress - CORV by
Workinprogress - CORVWorkinprogress - CORV
Workinprogress - CORVKING
838 views43 slides
303062017 Leveranciersdag by
303062017 Leveranciersdag303062017 Leveranciersdag
303062017 LeveranciersdagKING
233 views32 slides
1704 mdd doe dagen by
1704 mdd doe dagen1704 mdd doe dagen
1704 mdd doe dagenKING
163 views25 slides
Seminarie webwinkel vakdagen 2012 by
Seminarie webwinkel vakdagen 2012Seminarie webwinkel vakdagen 2012
Seminarie webwinkel vakdagen 2012Bart Van Den Brande
255 views16 slides
Safeshops cafe presentatie 2012 by
Safeshops cafe presentatie 2012Safeshops cafe presentatie 2012
Safeshops cafe presentatie 2012Bart Van Den Brande
269 views14 slides
ConsumentenID by
ConsumentenIDConsumentenID
ConsumentenIDevidos
352 views19 slides

Similar to Doedagen najaar 2017 identificatie(20)

Workinprogress - CORV by KING
Workinprogress - CORVWorkinprogress - CORV
Workinprogress - CORV
KING838 views
303062017 Leveranciersdag by KING
303062017 Leveranciersdag303062017 Leveranciersdag
303062017 Leveranciersdag
KING233 views
1704 mdd doe dagen by KING
1704 mdd doe dagen1704 mdd doe dagen
1704 mdd doe dagen
KING163 views
ConsumentenID by evidos
ConsumentenIDConsumentenID
ConsumentenID
evidos352 views
Hoe weet ik wie digitaal getekend heeft? by evidos
Hoe weet ik wie digitaal getekend heeft? Hoe weet ik wie digitaal getekend heeft?
Hoe weet ik wie digitaal getekend heeft?
evidos764 views
5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg... by Bart Van Den Brande
5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg...5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg...
5 juridische redenen waarom e-commerce nog steeds niet internationaal (genoeg...
Thuiswinkel.org - Wijnand Jongen - NextSeminar 2010 by LECTRIC
Thuiswinkel.org - Wijnand Jongen - NextSeminar 2010Thuiswinkel.org - Wijnand Jongen - NextSeminar 2010
Thuiswinkel.org - Wijnand Jongen - NextSeminar 2010
LECTRIC539 views
Elektronische Identiteitskaart eID by dimii
Elektronische Identiteitskaart eIDElektronische Identiteitskaart eID
Elektronische Identiteitskaart eID
dimii994 views
Authenticeren als bindmiddel - HO-link 2017 by HOlink
Authenticeren als bindmiddel - HO-link 2017Authenticeren als bindmiddel - HO-link 2017
Authenticeren als bindmiddel - HO-link 2017
HOlink544 views
Reclame online en e-commerce - Gastles voor Syntra by Bart Van Den Brande
Reclame online en e-commerce - Gastles voor Syntra Reclame online en e-commerce - Gastles voor Syntra
Reclame online en e-commerce - Gastles voor Syntra
Metaalmagazine digitale factuur 40 41 mei 2010 by Friso de Jong
Metaalmagazine digitale factuur 40 41 mei 2010Metaalmagazine digitale factuur 40 41 mei 2010
Metaalmagazine digitale factuur 40 41 mei 2010
Friso de Jong163 views
Metaalmagazine digitale factuur 40 41 mei 2010 by Friso de Jong
Metaalmagazine digitale factuur 40 41 mei 2010Metaalmagazine digitale factuur 40 41 mei 2010
Metaalmagazine digitale factuur 40 41 mei 2010
Friso de Jong220 views
Kopen van Bitcoin en handelen in cryptocurrencies by petervanrijt
Kopen van Bitcoin en handelen in cryptocurrenciesKopen van Bitcoin en handelen in cryptocurrencies
Kopen van Bitcoin en handelen in cryptocurrencies
petervanrijt484 views
18112016 leveranciersdag by KING
18112016 leveranciersdag18112016 leveranciersdag
18112016 leveranciersdag
KING201 views

More from KING

Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie... by
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...KING
1.3K views29 slides
Presentatie dso leveranciersdag 17 november by
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberPresentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberKING
595 views19 slides
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november by
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberKING
150 views4 slides
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november by
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberKING
258 views15 slides
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november by
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november KING
455 views23 slides
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties by
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistratiesPresentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistratiesKING
1.4K views30 slides

More from KING(20)

Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie... by KING
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
KING1.3K views
Presentatie dso leveranciersdag 17 november by KING
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberPresentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
KING595 views
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november by KING
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
KING150 views
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november by KING
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
KING258 views
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november by KING
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
KING455 views
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties by KING
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistratiesPresentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
KING1.4K views
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem... by KING
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
KING260 views
GGI werksessie oktober en november by KING
GGI werksessie oktober en novemberGGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en november
KING563 views
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap by KING
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
KING298 views
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde by KING
Doe dagen najaar 2017 adressen op ordeDoe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
KING225 views
Doedagen najaar 2017 blockchain game by KING
Doedagen najaar 2017 blockchain game Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game
KING413 views
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo by KING
Doedagen najaar 2017 open raadsinfoDoedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
KING329 views
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso by KING
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
KING316 views
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening by KING
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverleningDoedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
KING249 views
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken by KING
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
KING223 views
Doe dagen najaar 2017 AVG by KING
Doe dagen najaar 2017 AVGDoe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVG
KING372 views
Doedagen najaar 2017 e factureren by KING
Doedagen najaar 2017 e factureren Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren
KING307 views
De bor-bg tconnectie by KING
De bor-bg tconnectieDe bor-bg tconnectie
De bor-bg tconnectie
KING366 views
Imbor bij gemeente amsterdam by KING
Imbor bij gemeente amsterdamImbor bij gemeente amsterdam
Imbor bij gemeente amsterdam
KING413 views
Gegevensbeheer bgt en imbor in amsterdam by KING
Gegevensbeheer bgt en imbor in amsterdamGegevensbeheer bgt en imbor in amsterdam
Gegevensbeheer bgt en imbor in amsterdam
KING416 views

Doedagen najaar 2017 identificatie

 • 1. 1 Vereniging vanNederlandse Gemeenten Ver eniging van Neder landse G em eent en Identificatie en authenticatie Digitale Agenda 2020 Yvonne Brink 2 Agenda • Inleiding • Identificatie, authenticatie, autorisatie • Wat achtergrond • Welke middelen? • eIDAS • Workshop ‘Help er staat een EU-burger voor mijn digitale loket!’ • Aanvragen afschrift geboorteregister • Aanvraag parkeervergunning 3 Identificatie, authenticatie… • Identificatie: • is het vaststellen van de identiteit van een persoon: Wie bent u? • Authenticatie: • Proces dat de vermeende identiteit van een bepaalde entiteit (bijvoorbeeld een persoon) verifieert. Dit kan op meerdere manieren gebeuren: • met een element dat alleen door onszelf is gekend, bijvoorbeeld een password (“wat men weet”), • door het feit dat we in het bezit zijn van een voorwerp, zoals een pas (“wat men bezit”), • hetzij door “wat men is”, zoals een biometrisch kenmerk. Bent u wie u zegt te zijn? 4 … en autorisatie • Autorisatie • ~ volmacht, toestemming: proces waarin een persoon rechten krijgt op het benaderen van een bijvoorbeeld een bestand of een systeem. Bent u bevoegd om te handelen?
 • 2. 2 5 Waarom is het van belang? • Wens: • Online dienstverlening aan burgers/bedrijven laten groeien; • Meer toegang tot bronnen en informatie; • Beter voorinvullen, hergebruiken en wijzigen van gegevens. • Nodig: • Gegevens en transacties veilig online ontsluiten • Burgers, bedrijven en overheden beschikken over digitale toegang • Dan moeten we sleutel en slot op orde hebben! 6 Wat achtergrond • Wet GDI: beoogde inwerking treding: 2019: identificatie/authenticatie • Multimiddelenstrategie?: publieke en private middelen in overheidsdomein • Brief (oud)minister Plasterk aan Tweede Kamer (juni 2017) • Voorrang aan publiek middel • Marktverkenning privaat middel • Middelen moeten voldoen aan (Uniforme) Set van Eisen 7 Wat achtergrond (2) • Alle middelen die voldoen aan USvE, moeten gemeenten gaan accepteren • Drie niveaus: basis, substantieel en hoog • DigiD laag wordt uitgefaseerd (drie jaar): dus niveau naar substantieel of hoog (of keuze voor geen!) 8 Welke middelen • DigiD substantieel: Android/NFC compatibel smartphone • DigiD Hoog: eNIK/rijbewijs • eHerkenning/Idensys: verschillende private middelenuitgevers • iDIN: bestaande infrastructuur van banken
 • 3. 3 9 DigiD substantieel • NFC-Chip: Near Field Communication • Is een draadloze technologie waarmee een apparaat gegevens verzamelt en interpreteert van een ander NFC-apparaat of –label dichtbij. 10 De NFC Chip • Biohacking • Kantoortoegang • Business card • ID • Betalen • Medische info • Etc… 11 DigiD substantieel (2) • DigiD app telefoon, eenmaal met eRijbewijs/eNIK • Alleen Android • Apple heeft NFC chip, maar (nog) niet opgesteld voor derden… dus nog niet bruikbaar voor DigiD substantieel • Oplossing Apple wordt onderzocht door BZK • Code aan loket, reader bij gemeentelijke balies, virtueel loket, etc • Vanaf IOS 11 (beperkt?) opengesteld? 12 DigiD substantieel (3) • eRijbewijs/eNIK moet beschikbaar zijn om DigiD substantieel te kunnen activeren… • Planning zoals nu bij ons bekend: • Introductie eRijbewijs medio 2018 • eNIK; medio 2019 • 2019: DigiD substantieel beschikbaar voor dienstaanbieders
 • 4. 4 13 DigiD Hoog • App maar dan altijd gebruik in combinatie met eRijbewijs of eNIK • Planning zoals nu bij ons bekend: • eRijbewijs medio 2018 • eNIK medio 2019 • Adaptatietijd 10 jaar 14 eNIK en eRijbewijsuitgifte • Uitgifte waarschijnlijk vanuit gemeentebalie • Impact daarvan nog niet bekend omdat uitgifteproces nog niet uitgewerkt is • VNG/KING wil een impactanalyse doen op uitgifteproces 15 eHerkenning/Idensys • eHerkenning: Identificatie/authenticatie en autorisatie voor bedrijven. • Publiek-Private-Samenwerking(EZ); • Via aantal makelaars; • Betaald middel; • Bijna 200 gemeenten aangesloten op eHerkenning. • Idensys: Privaat middel. • Via aantal makelaars; • Voldoen aan SvE; • Marktverkenning privaat middel. 16 iDIN • Infrastructuur van de banken. • Pilot met belastingdienst en aantal zorgverzekeraars, sinds kort ook BKR. • Werking gelijk een iDealbetaling. • Voldoen (nog) niet aan de SvE.
 • 5. 5 17 Welk niveau per product/dienst? • Handreiking betrouwbaarheidsniveau: https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/file s/atoms/files/Betrouwbaarheidsniveaus_voor_digi tale_dienstverlening_v4.PDF • Regelhulp keuze betrouwbaarheidsniveau: https://betrouwbaarheidsniveaus.forumstandaardi satie.nl/ 18 eIDAS • Europese verordening voor grensoverschrijdend zakendoen. • Buitenlandse EU-middelen moetenworden geaccepteerd. • Alleen middelen die genotificeerd zijn bij de Europese Commissie. • In werking per september 2018. 20 eIDAS (2) • Verplicht meeverzondenattributen (burger): • Uniek identificatienummer • Huidige familienaam of –namen • Huidige voornaam of –voornamen • Geboortedatum • Deze attributen worden bij RvIG gematcht tegen de BRP om te kijken of er een BSN van de EU-burger beschikbaar is. Indien beschikbaar wordt BSN meegeleverd.
 • 6. 6 21 eIDAS (3) • Verplicht meeverzonden attributen (bedrijf): • Pseudoniem van het unieke identificatienummer burger (vertegenwoordiger van het bedrijf) • Pseudoniem van het unieke identificatienummer bedrijf • Officiële naam 22 eIDAS • Toegang tot dienstverlening? • Aansluiten via makelaar • Let op dat makelaar de eIDASaansluiting verzorgd • Ontzorging: Contractduur 23 Een berg informatie • Vragen tot nu toe? • Het is een Doe-dag… 24 Workshop Help! Er staat een EU-burger voor mijn digitale loket!’
 • 7. 7 25 Bespreek in groepen: • Geef drie diensten/producten waar een EU- burger behoefte aan zou kunnen hebben. • Geef per dienst aan welke informatie je nodig hebt om de dienst te kunnen verlenen. • Werk één van de twee aanvragen uit: • Dejan • Luisa 26 Dejan 27 Dejan – afschrift geboorteakte • Woont weer in Ljubljana. • Na 20 jaar in Nederland gewoond en gewerkt te hebben. • Zijn zoon Matic (14 jaar) is hier geboren. • Hij heeft een afschift uit het geboorteregister nodig van zijn zoon Matic. • Logt in met zijn Sloveense eID op de website van zijn oude gemeente. Via de BRP wordt zijn BSN meegeleverd. 28 Dejan – afschrift geboorteregister Vragen: • Welke informatie heb je nodig om deze dienst aan Dejan te kunnen verlenen? • Geef aan of het werkproces aangepast moet worden: • Zo ja: Hoe? • Zo nee: Waarom niet?
 • 8. 8 29 Luisa 30 Luisa – parkeervergunning • Is net in Nederland komen wonen. • Voor drie jaar. • Wil een parkeervergunningaanvragen voor haar Spaanse auto op haar Nederlandse adres. • Logt in met haar Spaanse eID. 31 Luisa– parkeervergunning Vragen: • Welke informatie heb je nodig om deze dienst aan Luisa te kunnen verlenen? • Geef aan of het werkproces aangepast moet worden: • Zo ja: Hoe? • Zo nee: Waarom niet? 32 Ter herinnering • Verplicht meeverzondenattributen (burger): • Uniek identificatienummer,Huidige familienaam of – namen, Huidige voornaam of –voornamen, Geboortedatum Vragen: • Geef drie diensten/producten waar een EU-burger behoefte aan zou kunnen hebben. • Geef per dienst aan welke informatie je nodig hebt om de dienst te kunnen verlenen. Dejan/Luisa • Welke informatie heb je nodig om deze dienst aan Dejan/Luisa te kunnen verlenen? • Geef aan of het werkproces aangepast moet worden: • Zo ja: Hoe? • Zo nee: Waarom niet?