Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT

259 views

Published on

Leveranciersbijeenkomst GIBIT

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT

 1. 1. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Professionalisering en Uniformering ICT Inkoop Kwaliteit (PUIK) GIBIT – Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT Soesterberg Leveranciersbijeenkomst 17 juni 2016 Peter Klaver
 2. 2. 2 Agenda 1. Welkom 2. Uitgevoerde verkenning 3. PUIK: Professionalisering en Uniformering ICT Inkoopkwaliteit a) Doel b) Organisatie / participatie c) Structuur d) Bijzonderheden 4. Planning en vervolg 5. Meedoen?
 3. 3. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verkenning in 2015 Doelstelling: • Welke voorwaarden nu worden gebruikt • Tekortkomingen en belemmeringen • Aanvullende behoeften • Advies en aanpak voor vervolg Verantwoording: • Analyse toegestuurde voorwaarden die gemeenten nu gebruiken • Online enquête (gemeentelijke inkopers en I&A): 105 deelnemers • Expertworkshop
 4. 4. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Huidig gebruik van voorwaarden
 5. 5. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Huidig gebruik van voorwaarden De eigen voorwaarden zijn vaak gebaseerd op ARBIT: • Soms niets veranderd • Soms aangevuld met extra bepalingen en enkele artikelen aangepast • Evenveel discussie over voorwaarden bij eigen-, ARBIT- en leveranciersvoorwaarden
 6. 6. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Conclusie Verkenning Professionalisering van ICT inkoop is nodig • Er is behoefte aan uniforme ICT inkoopvoorwaarden • Baseer de uniforme ICT inkoopvoorwaarden voor gemeenten op de ARBIT • Breid de voorwaarden uit met specifieke inkoopkaders voor gemeenten • Bied hulpmiddelen voor gebruik en invoering • Zorg voor toepasbare en geaccepteerde voorwaarden
 7. 7. Vereniging van Nederlandse GemeentenBelangrijkste uitbreidingen 1. Algemene bepalingen (boetes, aansprakelijkheden, schades, IP) 2. Flexibiliteit in licenties (overdragen licenties en exit strategie) 3. Toepassen van standaarden en bepalingen rondom onderhouds- en releasetermijnen van koppelingen en standaarden 4. Cloud en hosting services 5. Informatiebeveiliging en privacy 6. Aansluiten op de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur inclusief de basisregistraties en generieke dienstverlening 7. Escalatiebepaling 8. Compliancy (aantoonbaar voldoen aan normen en standaarden, architectuur en acceptatie- en garantievoorwaarden)
 8. 8. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Agenda 1. Welkom 2. Uitgevoerde verkenning 3. PUIK: Professionalisering en Uniformering ICT Inkoopkwaliteit a) Doel b) Organisatie / participatie c) Structuur d) Bijzonderheden 4. Planning en vervolg 5. Meedoen?
 9. 9. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Doel Inkopers van gemeenten ondersteunen bij het opstellen van contracten voor de verwerving van ICT producten en diensten waarbij ingespeeld wordt op de prioritaire thema’s uit de verkenning Evenwichtige ICT inkoopvoorwaarden die breed geaccepteerd en gebruikt (gaan) worden waarbij wordt voortgebouwd op de ARBIT. Meer aandacht voor het “wat” i.p.v. >100 juridische vragen bij elke aanbesteding
 10. 10. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Projectorganisatie • Opdrachtgever: Commissie D&I (Ambassadeur: Arjen Gerritsen) • Uitvoering opdracht door KING binnen Digitale Agenda 2020 • Projectleiding/advies : Peter Klaver en Jeroen Schuuring • • Werkgroep van gemeenten (21 leden) juristen, inkopers en I&A-professionals • Klankbordgroep van leveranciers (20 leden van 14 leveranciers) • Volgers van gemeenten (>200) • Volgers van leveranciers (26)
 11. 11. Vereniging van Nederlandse GemeentenStructuur, hulpmiddelen en positie GIBIT Functioneel Servicelevels / onderhoud Plan van aanpak Implementatie Overeenkomst Nota van Inlichtingen ICT inkoopvoorwaarden GIBIT Offerte van leverancier Informatie- beveiliging Interoperabiliteit/ Inpasbaarheid Exitplan Uitfasering/vervanging Plan van aanpak Ontwikkeling/realisatie Overige documentenContinuïteit Financieel/contract- management/ governance - afspraken Eisen Uitvoering Technisch Bedrijfsmatig/ wet/regelgeving Implementatie Servicelevel Agreement (incl onderhoud) Uitfasering/exit Leveringsomvang Algemeen deel Hosting Software onderhoud Bewerkers- overeenkomst Gebruiks- overeenkomst Implementatie overeenkomst ……
 12. 12. Vereniging van Nederlandse Gemeenten ARBIT GIBIT Aanvullingen Hand- leidingen Hulp- middelen Model Overeenk. ICT- Kwaliteits- normen Arbit en GIBIT
 13. 13. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bijzonderheden (1) • Hele lifecycle van ICT product/dienst van verwerving tot en met exit/vervanging • Flexibiliteit / overdraagbaarheid • Focus op gemeentelijke bedrijfssoftware (pakketten) • Inclusief (optioneel): • Software-ontwikkeling • Installatie / invoering diensten • Onderhoud en support • Beschikbaarstelling in huis/hosting/cloud • Hardware/infrastructuur
 14. 14. Vereniging van Nederlandse GemeentenBijzonderheden (2) Borging ICT Kwaliteitsnormen Gebruik van (internationale, nationale gemeentelijke) normen en (open) standaarden voor informatiebeveiliging, architectuur, interoperabiliteit, dataportabiliteit, e-facturering, meta-datering, archivering, toegankelijkheid, documentatie en aansluiting op en gebruik van landelijke voorzieningen en infrastructuur.
 15. 15. Vereniging van Nederlandse GemeentenBijzonderheden (3) – evenwicht tussen opdrachtgever en leverancier 1. Intellectueel eigendom 2. Aansprakelijkheid – benoemde schadeposten 3. Software van derden 4. Escrow met meer smaken 5. Zorgplicht bij aanbestedingen beperkt tot hetgeen bij aanbesteding bekend is – wel vroegtijdige risico-analyse 6. Bij in gebreke stelling / verzuim nuancering dat het niet kan indien aan Opdrachtgever is toe te rekenen 7. Bij SaaS geen recht updates/upgrades te weigeren 8. Limiet aan achterlopen door Opdrachtgever t.a.v. Updates/Upgrades
 16. 16. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Agenda 1. Welkom 2. Uitgevoerde verkenning 3. PUIK: Professionalisering en Uniformering ICT Inkoopkwaliteit a) Doel b) Organisatie / participatie c) Structuur d) Bijzonderheden 4. Planning en vervolg 5. Meedoen?
 17. 17. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Planning en vervolg Verkenning/analyse Q1/Q2 2015 Projectplanning / financiering (ALV) Q2 2015 Project opstart en inrichting Q3/Q4 2015 Publicatie van bestaande hulpmiddelen Q4/2015 o Inhoudelijke uitwerking Q1/2016 – Q3/2016 Structuur juni Inhoudelijke uitwerking GIBIT 0.5 juni o Brede consultatie juli (meedoen?) o Verwerken issues augustus o Vaststelling door Commissie D&I september o Instrumentarium, handreikingen enz. Q3/Q4 - 2016 o Bestuurlijke verankering (BALV) nov. 2016 o Adoptie en ingebruikname Q2 2016 – 2017
 18. 18. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Meedoen? In consulatie of 1e adoptie/gebruik ? Stuur een email of neem contact met Peter.klaver@kinggemeenten.nl 0636341374 Of Jeroen.Schuuring@kinggemeenten.nl 0615681100 Meer informatie op https://www.kinggemeenten.nl/secties/ict-opdrachtgeverschap/ict-opdrachtgeverschap-uitvoeren
 19. 19. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Professionalisering en Uniformering ICT Inkoop Kwaliteit (PUIK) - GIBIT

×